EU nästa slagfält för GMO-livsmedel?

publicerad 20 mars 2015
- Ulla Gabay
Ulla Gabay

Ulla GabayAntalet amerikanska jordbrukare som överger de biotekniska fröna växer och befolkningen kräver alltmer mat utan förändrat DNA. Risken är stor att det här kan bidra till att bioteknikens jättar som Monsanto attackerar EU hårdare i och med frihandelsavtalet TTIP.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare

Den 16 mars arrangerade Europeiska kommissionen, Västra Götalandsregionen och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet en internationell handelsdag med fokus frihandelsavtalet mellan EU och USA. Detta samma dag som EU:s kommitté för grödor, djur, mat och föda (Paff), med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på plats i Bryssel, röstade ja till nya GMO-produkter. Och Expressens ledare avfärdade alla farhågor runt GMO med orden: ”Det är något oaptitligt med den europeiska inställningen till GMO”, och menade att motståndet handlar om känslor som påminner om kontinentens inställning till invandring.

Vid seminariet “TTIP i din kropp – livsmedel, läkemedel och kemikalier” deltog chefen för EU-kommissionens kontor i Stockholm Katarina Areskoug och EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner, samt representanter i panelen för Naturskyddsföreningen, VI Konsumenter, LRF och VGR.

Trots att panelen visade oro runt de amerikanska livsmedlen, skakade moderaten Fjellner mest på huvudet när frågor restes om GMO-livsmedel, boskapshantering, antibiotikaanvändning inom köttindustrin och kemikalieförekomsten i maten. I stället för att fokusera på det negativa, ville Fjellner se till möjligheterna: att via TTIP vara med och sätta världsstandarden för handelsavtal och påverka standarden runt livsmedel i USA.

Cecilia Malmström - Foto: European Commissioner for Home Affairs - Wikimedia CommonsVid medborgardialogen “Handel i hetluften” redogjorde Cecilia Malmström för hur informationen runt GMO-maten hämtas: Frågan ligger på EFSA:s bord – det som där anses säkert, godkänns av kommissionen.
Dr Justin Biddle, assisterande professor vid Georgia Tech visar i studien “Can Patents Prohibit Research?” hur biotekniska företag via patent och licensavtal omöjliggör oberoende forskning. Det gäller även för folkhälsoskyddande organ som EFSA.

Foto: European Commissioner for Home Affairs – Wikimedia Commons

GMO-tekniken gjorde sitt intåg på livsmedelsarenan 1996. Den skulle innebära minskad svält i världen, en markant minskning av miljöbesprutning och högre avkastning för bönderna.

  • Världsbanken WBG konstaterade i en hemlighållen rapport 2008, som The Guardian kom över, att grödor i USA och EU för biobränsle hade trängt undan de som skulle gå till mat. Vilket ökat både matpriser och svälten i världen.

Även filantropen Bill Gates gav 2011 uttryck för samma slutsats på sin hemsida.

”Om du använder förstklassig mark till biobränsle, då trycker du undan matväxterna. Så du kör alltså upp matpriserna genom att flytta energiproduktionen till jordbruket.”

  • När dr Charles Benbrook vid Washington State University 2012 sammanställde statistik från amerikanska jordbruksverket USDA över effekterna av de biotekniska grödorna, fann han raka motsatsen: minskad avkastning och ökad användning av ogräsmedel. Superogräs hade vuxit upp med resistens mot bioteknikens formler.
  • Den 12 mars skrev Wall Street Journal om varför GMO-fria grödor blivit mer lönsamma än de genmodifierade. Biotekniken kostar, marginalerna är små och världsmarknadspriserna faller på genmodifierade majs- och sojaprodukter. Naturligt blir då för bönderna att vända sig till den GMO-fria frömarknaden; billigare alternativ med bättre förtjänst.

Swisha-UllaGabayForskare varnar för att GMO-matens konsekvenser inte går att se förrän om ett par generationer. Mantrat om TTIP-avtalets lönsamhet, kan bli en kostsam historia i framtiden. Det finns flera anledningar för EU-kommissionen att syna GMO-frågan brett. Det är medborgarna som drabbas av hälsoeffekterna och respektive medlemsstat som får hantera ökade sjukvårdskostnader.

Text och foto: Ulla GabayUlla är journalist, författare och föreläsare från Göteborg med fokus på industrimatens påverkan på hälsan. I oktober 2014 gav hon ut boken HÄLSOFÄLLAN – om miljöbomben i magen.

Se även Ulla Gabays artikel: Svenska myndigheterna spelar GMO-roulette – Industrins forskning styr


Relaterat

Aftonbladet: Svenskt ja till GMO

Expressens ledare: Ja till GMO

Biddles studie: Can Patents Prohibit Research? On the Social Epistemology of Patenting and Licensing in Science

The Guardian-WorldBank report: World Bank Secret Report confirms Biofuel Cause of World Food Crisis

Charles Benbrook: Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years

Wall Street Journal: Fields of Gold: GMO-Free Crops Prove Lucrative for Farmers

Dr Justin Biddles föredrag:

Program

12:45-13:45 i Volvosalen

TTIP I SVERIGE. VILKEN PÅVERKAN HAR FRIHANDELSAVTALET PÅ NATIONELL, REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ?
Olle Ludvigsson (s) Europaparlamentariker, Eva Walder UD, Birgitta Losman Västra Götalandsregionen, Theo Kjellberg SKF, Katarina Areskoug EU-kommissionens Representation i Sverige

14:15-15:15 i Volvosalen

TTIP I DIN KROPP – LIVSMEDEL, LÄKEMEDEL OCH KEMIKALIER. HUR PÅVERKAR TTIP DIG?
Christoffer Fjellner (m) Europaparlamentariker, Johanna Sandahl Naturskyddsföreningen, Gunnela Ståhle VI Konsumenter, Åsa Odell LRF, Magnus Björsne Astrazeneca BioVentureHub, Viveca Reimers Västra Götalandsregionen, Joachim Åhman, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

15:30-16:30 i Malmstensalen

MEDBORGARDIALOG, HANDEL I HETLUFTEN!
Vi vill höra dina åsikter om internationell handel och TTIP. Debattera med panelen som består av Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker, Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, och Joakim Larsson Västra Götalandsregionen

För mer info och webbsändning se: www.ec.europa.eu/sweden

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq