Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Finn fyra fel på DN:s pro-vaccinpropaganda – Var är bevisen DN?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 mars 2015
- Torbjörn Sassersson

DEBATT. Förtydligandet nedan postades av DN den 12 mars 2015, men det saknas något. Det saknas källhänvisningar. Det saknas uppgifter och länkar till vetenskapliga bevis:

  1. att mässling från att ha varit en normal barnsjukdom – som barn ska ha – plötsligt blivit en dödlig sjukdom (borträknat perioden innan välfärden med start c:a 1950).
  2. att mässlingsutbrottet i Tyskland verkligen per definition var en epidemi. Var det inte snarare en endemi?
  3. att vaccin överhuvudtaget skyddar mot mässling. NewsVoice har visat att mässlingen försvunnit med minst 80% innan vaccin ens existerade*. Läkemedelsboken 2014 uppger tom att det saknas hållbara bevis för att flera barnvaccin fungerar. Se nedan.
  4. att mässlingsvaccin inte är skadligt. Se hemligstämplade brittiska dokument som visar motsatsen.

 

DN-vaccin-fortydligandeKälla: dn.se/arkiv/nyheter/fortydligande-150

 

Läkemedelsboken 2014

”Gamla” vacciner omfattas inte av SBU-rapporten därför att kriterierna för modern evidensbaserad medicin inte går att tillämpa på vacciner som togs fram i början av förra seklet och som idag ges till i stort sett alla barn. Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.**

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde. En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.

Källa: Läkemedelsboken 2014, sid 199 (PDF)

Texten förtydligad 19 mars 2014

* Enligt principerna för evidensbaserad medicin (randomiserade och dubbelblinda prövningar)  saknas hållbara bevis för att flera vacciner fungerar.

** Det gäller i första hand polio, stelkramp och difteri. 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq