Kärnfrågorna undviks när den svenska sjukvårdens misslyckanden diskuteras

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 mars 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Legitimation indragen - sjukvård | Foto: Bertil Ericsson,  TT | Datakälla: HSANDEBATT. Grova brott och allvarliga fel inom svensk sjukvård ökar. 2014 drogs 55 legitimationer in för anställda inom vården. Det är rekord sedan Patientsäkerhetslagen trädde i kraft år 2011, men mörkertalet kan vara mycket stort. Som förväntat anmäler mycket sällan patienter och anhöriga vårdfel. Nu ifrågasätts om patientens ställning verkligen stärkts, skriver SvD i artikeln: “Ökning av indragna legitimationer i vården”.

Foto: Bertil Ericsson, TT | Datakälla: HSAN

”Den nya lagen är ett paradigmskifte för säkrare vård”, skrev dåvarande socialminister Göran Hägglund mfl på SvD:s debattsida Brännpunkt. Budskapet var entydigt att patientens ställning skulle stärkas, men så verkar det inte ha blivit.

NewsVoice konstaterade den 31 december 2012 i artikeln: “Patientsäkerhetslagen är en Läkarsäkerhetslag – Skyddet för läkare som gör vårdmisstag ökar” att Patientsäkerhetslagen snarare verkar vara en Läkarsäkerhetslag, eftersom vårdapparaten tycks skydda sig själv. Uppgifterna grundades på en artikel i SvD rubricerad: “Läkare som gör fel klandras alltmer sällan”.

Aud Sjökvist som tidigare var HSAN-ordförande, men som lämnade sitt uppdrag 2015, kommenterar uppgifterna om att rekordmånga legitimationer dragits in:

Man kan inte säkert se ökningen som ett kvitto på att det skulle ha blivit lättare att anmäla en legitimerad yrkesutövare. Det är synnerligen sällsynt att ett behörighetsärende om återkallelse av legitimation eller prövotid har sin grund i en patientanmälan, säger Aud Sjökvist till SvD.

SvD nämner att statistik från IVO stärker vad Sjökvist säger. Endast 20 anmälningar inkom från patienter eller anhöriga av totalt 562 registrerade tillsynsärenden mot hälso- och sjukvårdspersonal under 2014.

Kärnfrågorna som hela tiden undviks i svensk sjukvårdsdebatt

Frågan är om det helt enkelt är fel på det svenska sjukvårdssystemet, men SvD-artikeln lägger istället fokus på att det är fel på enskilda läkare och skribenten lägger i sin artikel ut relativt mycket text på att förklara att läkare begått sexuella övergrepp eller olagligt tagit mediciner.

Kärnfrågorna borde vara:

 • Varför symptombehandlar svensk sjukvård sina patienter (ibland till döds) istället för att försöka bota dem?
 • Beror den ökande kritiken mot alternativmedicin på att svensk sjukvård misslyckas med att bota sin patienter och att patienterna därför söker sig till alternativvården och till och med utomlands för bättre vård? (läs mer om gränsöverskridande vård)
 • Varför sker generellt så många dödsfall inom svensk sjukvård? (läs mer)
 • Varför beskylls alltid sjukdomstillståndet som orsaken till dödsfallen när det i själva verket kan vara sjukvårdsmetoderna som inte fungerar?
 • Varför dör så många äldre inom sjukvård och äldreomsorg? (läs mer)

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • IVO kan ju inte ta emot anstormningen av anmälningar. Nu flaggar de att de vill lägga ner och låta “sjukhusen” själva hantera anmälningarna, felbehandlingarna, slarvet och nonchalansen.. Det blir som hos polisen.. Var inte det tanken redan från början? Överföra ansvaret från Socialstyrelsen. Centralisera in absurdum, koncentrera och minska på utredande personal. För att till slut komma det enda raka. Att lägga ner…

  Vi får det som djuren. Sedan Länsstyrelserna tog över med färre resurser, brits på utbildning och personal har djurägarna fått det bättre och lugnare.

  • Hur styrs svensk sjukvård?

   Som nackskadedrabbad (”whiplash”) utreds Du i svensk sjukvård enligt Whiplashkommissionens Rapport (WR)! (ref 1).

   Förebilden var ”Quebec Task Force” (QTF)! Ett stort kanadensiskt försäkringsbolag minskade kostnaderna när anställda försäkringsläkare gravt manipulerade dess trafikofferstatistik. (ref 2).

   Svensk försäkringsbransch följde Svenska Läkaresällskapets rekommendation, handplockade ett antal läkare med skilda specialiteter för att göra detsamma som QTF!

   Kontroll via MedPub vad de fått publicerat om nackskador i ledande facktidskrifter – innan WR publicerades – visade total avsaknad av nödvändig expertis! Verifierat även vid möte med en i den utvalda gruppen “experter”!

   En professor i radiologi i gruppen “utvalda experter” underkände den i Finland använda röntgenmetoden ”Dynamisk MRI” (ofta benämnd Funktionell MRI), utan att själv kunna tolka sådana bilder!

   Många specialister i neurologi, ortopedi och röntgenologi underkänner fortfarande regelbundet metoden – trots att många svårt nackskadade i EU/EES-området botats efter operation, när den använts vid utredning!

   Konstigt att professorer och docenter vid ledande universitetskliniker tillåts ljuga om dessa skadors konsekvenser – utan att åtalas för att i rättegångar bryta mot gällande läkaretik- och lagregler! Vilket enligt Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund skall bestraffas – leda till fängelse/förlust av läkarlegitimation!

   Enligt SANCO, EUkommissionen, råder totalt förbud att använda uttrycken ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”internationell medicinsk vetenskap” etc i medicinska och juridiska sammanhang, men används regelbundet i processer mellan skadade och deras försäkringsbolag alt. Försäkringskassan – varefter drabbade brukar förlora.

   – En skam utan like!

   Ref 1 ”Whiplashkommissionens Rapport”, Svensk Försäkring, 2005

   Ref 2 “Whiplash associated disorders: redefining whiplash and its management” by the Quebec Task Force. A critical evaluation. Freeman MD(1), Croft AC, Rossignol m fl.. ”. 1998

   • Att Göran Hägglund utbildats av försäkringsbranschen och fungerat som handläggare blev en väckarklocka! Branschen brukade vinna mot skadade med hjälp av sina anställda försäkringsmedicinska rådgivare (FMR). Regelmässigt har ersättning för sådana skador förhindrats med hänvisning till att drabbade led av psykiska besvär; haft skador för länge sedan eller att åldersförändringar var orsaken – trots omedelbar besvärsdebut!

    Samma formuleringar används oavsett vilken FMR som bedömt och oberoende hur trafikhändelserna beskrivits. Kunniga utredare av bil- och trafikantskador påpekar att stora skillnader gällande farter, huvud- och kroppsställning, krockvinklar, viktskillnader mellan fordonen spelar stor roll för vilka skador som uppstår hos drabbade.

    Inga skador är andra lika, trots att FMRs sammanfattningar är näst identiska. Med fina titlar duperar de medicinskt okunniga domare. Att doktorerna, som utrett de skadade har helt andra uppfattningar tycks fram tills nyligen inte uppmärksammats i domstolar.

    Olika återkommande argument är endast konstruktioner utan verklighetsbakgrund. Dit hör ”den traumatiska principen”. Först efter kontroll om var eller vilken patientverksamhet som skulle ha pågått visade det sig att allt härrörde från ett råttlaboratorium – inte från någon patientklinisk verksamhet. Symtom på skador från nervsystemet avviker stort från dem orsakade på muskler, senor och leder.

    Med senaste utredningsmetoder kan skador i hjärna och halsrygg fastställas med stor precision – men det talas det ”tyst” om i gruppen FMR. Dessa metoder har ännu inte introducerats i den svenska landstingssjukvården trots att de används både inom EU/EESområdet och jorden runt.

    Att ledande professorer inom radiologi, neurologi eller ortopedi förnekat metodernas värde kan ha spelat roll att de inte ännu använts i landstingsvården.

    • Fortsättningen om hur nackskadades vård förhindrats under många år! (del 3)

     Detta har Mats Eriksson vid SKL och Hallands landsting bekräftat vid möte på uppe på SKL i Stockholm med Nackskadeförbundet i oktober 2014. Det skedde någon timme efter att Vicekommissionär Viviane Reding haft stort EUmöte uppe i Blåhallen i Stadshuset under sin avskedsturne runt om i EU.

     Mats Erikssons utlovade returmöte till Nackskadeförbundet har trots påstötningar ännu inte blivit av. Inget skäl har han uppgivit! Men vi kommer att fortsätta att påminna honom. Han nämnde att det fanns grupper av framför allt ortopeder vilka av någon anledning tycktes vilja bromsa önskad utveckling.

     Har inte SKL och Landstingsförbundet något att säga till om? Eller är det kanske just de har? Varför i så fall?

     Det hörs många röster om att Landstingen skall bort! Det har ju till och med Göran Hägglund visst haft synpunkter på?

     Här har nu Göran en chans att få support om att Staten skall ta hand om vården, samt att landstingen skall försvinna! Så vitt vi vet är Sverige det enda land där landstingen finns kvar. – Det förhindrar ju att Vi Medborgare skulle få den bästa tänkbara vården!

     Äntligen efter alla dessa år av debatt och utredningar! Det är dags nu GÖRAN!

     Läs mycket mer om ämnet Nackskador! på http://www.nackskadeforbundet.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *