Kärnfrågorna undviks när den svenska sjukvårdens misslyckanden diskuteras

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 mars 2015
- Torbjörn Sassersson

Legitimation indragen - sjukvård | Foto: Bertil Ericsson,   TT | Datakälla: HSANDEBATT. Grova brott och allvarliga fel inom svensk sjukvård ökar. 2014 drogs 55 legitimationer in för anställda inom vården. Det är rekord sedan Patientsäkerhetslagen trädde i kraft år 2011, men mörkertalet kan vara mycket stort. Som förväntat anmäler mycket sällan patienter och anhöriga vårdfel. Nu ifrågasätts om patientens ställning verkligen stärkts, skriver SvD i artikeln: ”Ökning av indragna legitimationer i vården”.

Foto: Bertil Ericsson, TT | Datakälla: HSAN

”Den nya lagen är ett paradigmskifte för säkrare vård”, skrev dåvarande socialminister Göran Hägglund mfl på SvD:s debattsida Brännpunkt. Budskapet var entydigt att patientens ställning skulle stärkas, men så verkar det inte ha blivit.

NewsVoice konstaterade den 31 december 2012 i artikeln: ”Patientsäkerhetslagen är en Läkarsäkerhetslag – Skyddet för läkare som gör vårdmisstag ökar” att Patientsäkerhetslagen snarare verkar vara en Läkarsäkerhetslag, eftersom vårdapparaten tycks skydda sig själv. Uppgifterna grundades på en artikel i SvD rubricerad: ”Läkare som gör fel klandras alltmer sällan”.

Aud Sjökvist som tidigare var HSAN-ordförande, men som lämnade sitt uppdrag 2015, kommenterar uppgifterna om att rekordmånga legitimationer dragits in:

Man kan inte säkert se ökningen som ett kvitto på att det skulle ha blivit lättare att anmäla en legitimerad yrkesutövare. Det är synnerligen sällsynt att ett behörighetsärende om återkallelse av legitimation eller prövotid har sin grund i en patientanmälan, säger Aud Sjökvist till SvD.

SvD nämner att statistik från IVO stärker vad Sjökvist säger. Endast 20 anmälningar inkom från patienter eller anhöriga av totalt 562 registrerade tillsynsärenden mot hälso- och sjukvårdspersonal under 2014.

Kärnfrågorna som hela tiden undviks i svensk sjukvårdsdebatt

Frågan är om det helt enkelt är fel på det svenska sjukvårdssystemet, men SvD-artikeln lägger istället fokus på att det är fel på enskilda läkare och skribenten lägger i sin artikel ut relativt mycket text på att förklara att läkare begått sexuella övergrepp eller olagligt tagit mediciner.

Kärnfrågorna borde vara:

  • Varför symptombehandlar svensk sjukvård sina patienter (ibland till döds) istället för att försöka bota dem?
  • Beror den ökande kritiken mot alternativmedicin på att svensk sjukvård misslyckas med att bota sin patienter och att patienterna därför söker sig till alternativvården och till och med utomlands för bättre vård? (läs mer om gränsöverskridande vård)
  • Varför sker generellt så många dödsfall inom svensk sjukvård? (läs mer)
  • Varför beskylls alltid sjukdomstillståndet som orsaken till dödsfallen när det i själva verket kan vara sjukvårdsmetoderna som inte fungerar?
  • Varför dör så många äldre inom sjukvård och äldreomsorg? (läs mer)

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq