Professor Göran Sjöberg: Den känsliga frågan om cancer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 mars 2015
- NewsVoice redaktion
Porfessor Göran Sjöberg

Porfessor Göran SjöbergJag prenumererar på en intressant tidskrift som heter 2000-Talets Vetenskap. Den handlar ofta om alternativa behandlingar av våra vanliga sjukdomar och med tanke på att jag idag nästan helt förlorat min tidigare naiva syn på skolmedicinen som någon slags vetenskap blir alternativa behandlingar mer intressanta.

Text: Professor Göran Sjöberg | Denna artikel har tidigare publicerats på dr Annika Dahlqvists blogg

Men bland dessa intressanta alternativbehandlingar finns trots allt många som jag själv har väldigt svårt att tro på och som jag därför fortfarande uppfattar som rent kvacksalveri tills motsatsen kan bevisas. Man måste heller inte tro på all alternativmedicin som råkar vara emot den moderna skolmedicinen för att man själv just förlorat tilltron till den senare.

Det gäller som vanligt att läsa på och bilda sig egna uppfattningar eller som Annika [dr Annika Dahlqvist] ständigt är inne på genom att prova på och se om man kanske mår bättre av någon ofarlig behandling, t.ex. LCHF, även om den kanske inte har bevisats ha någon effekt i ett aktuellt sjukdomsfall – den kan ju ha det trots allt.

Hela vår sjukvård genomsyras för övrigt enligt min uppfattning av ett väldigt avancerat kvacksalveri och på många olika plan. Detta kvacksalveri finns förvisso även inom alternativmedicinen, men förklädnaden är här inte lika avancerad.

Den verkligt intressanta delen av det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap (1/2015) var för mig en artikel som verkligen slog hål på min tidigare tilltro till den officiella synen att cancer orsakas av mutationer i cellkärnorna och mutationer som då förvandlar normala celler till just cancerceller. Artikeln är skriven av Bengt Larsson och handlar om Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet, och hans bok ”Cancer as a Metabolic Disease” där Seyfried summerar argumenten mot den ’rådande ordningen’ inom cancerforskningen. I artikeln nämns de i mina ögon rent geniala experiment som William Schaeffers forskningsgrupp vid University of Vermont genomförde redan för 25 år sedan.

De suveräna experiment som Schaeffer genomförde var att med hjälp av modern mikrobiologisk cellteknik byta ut cellkärnorna i friska celler mot cellkärnor från cancerceller. Enligt gängse cancerteori borde dessa tidigare friska celler då förvandlats till cancerceller eftersom cancer enligt den officiella teorin beror på att DNA:t i just själva cellkärnan har muterat och med mutationer som förvandlat normala celler till cancerogena celler.

Men vad Schaeffer fann och som stred mot dessa gängse teorier var att de celler där cellkärnorna bytts ut mot kärnor från cancerceller inte hade förvandlades till cancerceller vilket han visade genom att implanterade dem i 68 möss. Endast hos en mus växte då en tumör. För att bekräfta dessa kontroversiella upptäckter genomförde Schaeffer även det omvända experimentet genom att byta ut cellkärnorna i cancerceller mot cellkärnor från friska celler som då i logikens namn borde upphöra att vara cancerogena, med andra ord friska celler.

När han sedan implanterade dessa celler hos möss visade det sig att 97 % av mössen utvecklade tumörer. För mig är detta verkligen frågan om elegant forskning i sann naturvetenskaplig anda till skillnad mot de mesta jag kommit i kontakt med inom den medicinska forskningen och det behöver knappast påpekas att etablissemanget här lagt på locket och skruvat till ordentligt eftersom själva fundamentet inom det etablerade cancerforskaretablissemanget nu slås i spillror genom dessa resultat.

Trots att Seyfrieds bok är osedvanligt dyr har jag nu ändå beställt den för att den verkar så oerhört intressant – det blir nog en mer djupgående krönika framöver kring detta tema när jag väl läst boken – den verkar vad jag förstår kräva en hel del av sin läsare.

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap finns för övrigt mer intressant att läsa om cancer och kostens betydelse och där den engelske läkaren Patrick Kingsley intervjuas. Om man ska tro Patrick Kingsley skulle alla cancerceller dö inom tre månader om den som drabbats av cancer verkligen skulle äta en strikt ketogen kost men han tror tyvärr inte att så många klarar av att göra detta.

Jag frågar mig nu ändå om man idag inte kan skönja en svagt förändrad attityd inom medicinen om att cancer kanske gynnas av socker. Jag har nu flera bekanta som drabbats av prostatabesvär och nu uppmanats av sjukvården att minska ned på kolhydraterna och framför allt sockret. Patrick Kingsley’s syn på hur svårt vi människor verkligen har att ’sköta oss’, trots att vi närmar oss döden i cancer, stämmer för övrigt med min egen ’talibanska’ syn på kosten.

Det är faktiskt ruskigt svårt att hålla sig borta från alla kolhydrater och annat godis. Vi läser ständigt om hur folk har lyckats återfå sin hälsa men att ett enda felsteg får dem att trilla tillbaka i kolhydratsträsket och sedan har enorma svårigheter att ta sig ur träsket igen. Det är rent mänskligt att folk därför mer än gärna försöker förneka sina beroenden, att andra har beroenden har de inga problem att inse utan det är med sina egna de har problem. Då försöker man istället hitta ’logiska’ argument för att få slippa att gå på den ’smala stigen’ trots att de innerst inne vet att deras hälsa skulle må väldigt bra av att göra det.

Vi ju alla på något sätt svaga ’i anden’ men även den är enligt min mening rent fysiologisk – hur skulle den kunna vara något annat?

Text: Professor Göran Sjöberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det finns både svårare och lättare vägar att angripa cancer. Genom att sluta och äta och fasta äter man själv upp tumörerna och cancern försvinner. Tarmen, huden och lungerna måste dock få hjälp i reningsprocessen. Kroppen är så intelligent så man äter inte upp friska organ i kroppen utan de sjuka delarna försvinner ur kroppen. Det kan vara extremt jobbigt att leva så noggrant under viss tid, men prover visar att cellförändringar försvinner när ett förbättrat immunförsvar själv kan klarar av jobbet. Den som prövat vet.

 • Från vetenskaplig synvinkel verkar det väldigt konstigt om cancer pga muterat DNA inte längre är förklaringen till att celler får förändrad cancerös förökning. Det visar sig att det ändå även enligt Seyfried handlar om mutationer av DNA men inte som det första steget i processen.

  Dr Erik Enby’s forskning visar på mekanismer som ger cancer (och andra sjukligheter) kraftigt förbättrade chanser att bita sig fast men motsäger om jag uppfattat rätt, inte att cancern primärt uppkommit genom mutationer. Genom sundare kost etc minskar man cancerns och andra sjukligheter att få fäste.

  Seyfrieds förklaring innebär att cancer i huvudsak beror på skador i mitokondriernas, (de små cell-kraftverken) funktion, vilket kan ske både pga joniserande och ickejoniserande ämnen. Om jag förstått hävdar han att genetisk påverkan, dvs på DNA är en följdverkan.
  När mitokondrierna börjar fallera följer mutationer.
  Han säger att den konventionella forskningen baserad på human genome projekt fokuserar på ett följdfenomen och inte den primära orsaken.

 • Vidare vill jag tillägga att det kan vara värt att studera Join Eric Pearl http://www.thereconnection.com

  Jag lyssnade på en intervju med honom där han beskriver att han känner många forskare som vänder sig till honom, vidare att han var med om en forskning där man genetiskt skadade växter och han fick hela dem. Detta resulterade i att healing ledde till en total reparation av genetiska skador till ursprunget, både gamla och nya skador. Vill man studera alternativa sätt kan det vara värt.

  På detta sätt går det att återställa hela naturen utan fördröjning från de skador som vi i vår oförstånd tillfogade den, men detta är en annan diskussion… 🙂

  Det att healing inte hjälper alla har många orsaker, en va dem är att människor begränsar sig till vissa koncept och tekniker.

 • En mycket bra artikel. Jag skulle vilja vrida synen till människans balanserade tillstånd. Balans mellan kropp, själ och ande. Idag vet vissa forskare t.ex. att minnet inte sitter i hjärnan, att det finns ett fällt som är både personlig och kollektiv där vi tar in information som sedan påverkar våra liv på det undermedvetna planet. På NewsVoice kan man också läsa om vatten och vattnets minne. Människan består till största delen av vatten. Vad är det för tankar jag sänder ut till kroppen?, till celler? Därför klarar inte många människor av en strikt diet, för att deras obalans i fältet som skapade sjukdomen inte tillåter detta.

  Då uppstår det frågan vad sjukdom är. Andens naturliga tillstånd är att leva i den villkorslösa kärleken och därmed som en medveten betraktare. Så fort det uppstår en obalans i detta så strävar Anden efter att jämna ut detta. Därför är den viktigaste frågan man kan ställa sig; vad det är sjukdom vill säga till mig, vad den har för budskap. Om jag förstår budskapet så tillfrisknar jag. Det finns en viktig forskning av doktor Hamers arbete i dessa frågor: http://ivansbj.blogspot.se/2014/02/cancerdoktorn-ryke-geerd-hamer-storsta.html

  Sen har vi boken Resan av Brandom Bays och här på NewsVioce kan man läsa om Anita Moorjani: https://newsvoice.se/2014/07/21/anita-moorjanis-seger-mot-cancer-med-alternativmedicin-bokrecension/

  Det har gjorts även forskning (jag vet inte vem och var) med adopterade barn som fick sjukdomar som fanns generationer tillbaka i den familj dit de blev adopterade. De har tagit emot information från familjens fält och blivit påverkade. Detta har överhuvudtaget inget att göra med genetik, men enbart ett val där en medveten livshållning existerar.

  Förtryck från närmaste, samhället, föreställningar, brist på förlåtelse, trauma o.s.v. leder till en inre konflikt som slutligen leder till sjukdom.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *