Pseudovetenskap – Dan Larhammar vill sänka homeopatin med rotten cherry picking

publicerad 24 mars 2015
- av Marina Szöges
Dan Larhammar

Dan LarhammarREPLIK. Professor Dan Larhammar försöker förkasta homeopatin med en slags rotten cherry-picking*. Det är medicinlobbyns senaste kampanj för att nedvärdera homeopati. Larhammar som är professor i molekylär cellbiologi framställs som medicinskt sakkunnig och menar att “luftslottet är punkterat och kejsaren är naken” i artikeln “Ingen effekt av homeopati” i Aftonbladet. Marina Szöges redaktör för Dagens Homeopati besvarar kritiken. 

Text: Marina Szöges

Dan Larhammar om homeopati i Aftonbladet 13 mars 2015Apotekare och professor Dan Larhammar som hänvisar till en ny studie den sk NHMRC-rapporten menar att: “slutsatsen är precis som väntat. Den genomförda sammanställningen finner inga belägg för effekt”, och den som fortsätter att tro på homeopati kallar Larhammar för okunnig.

Jävvarning

Dan Larhammar sitter i styrelsen i konsultbolaget Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsindustrin att snabba på introduktionen av nya läkemedel på den svenska marknaden. Dessutom sitter han i riksstyrelsen för VoF där han har som uppgift att kritisera kreationism, alternativmedicin och parapsykologi.

Trots att Dan Larhammar har ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin anlitas han frekvent av media för att uttala sig negativt om alternativmedicin. Svenska media föredrar att lyssna på en jävig professor med intressen i läkemedelsindustrin, än att lyssna på forskare som kan homeopati.

Brister i NHMRC- rapporten

Enligt Homeopathy Research Institute (HRI) finns flera allvarliga brister i NHMRC- rapporten. Bland annat har undersökningsgruppen, Homeopathy Working Committee, blandat ihop olika typer av homeopatiska behandlingar.

Detta kan jämföras med att blanda ihop och forska på Alvedon, insulin och statiner för att se om dessa kan bota huvudvärk (inte en helt bra jämförelse, men ger en fingervisning) och sedan slå fast att; dessa läkemedel sammantaget saknar effekt att lindra och bota huvudvärk, alltså fungerar inte skolmedicinska läkemedel. Sällan eller aldrig blandar man ihop sådana studier i skolmedicinsk forskning, men när det forskas på homeopati, då anses det vara i sin ordning att utan eftertanke blanda ihop olika metoder och homeopatiska medel.

NHMRC har även uteslutit ett antal studier som visar att homeopati fungerar trots att de enligt HRI var både bra och tillförlitliga. Arbetsgruppen har också uteslutit studier som ansågs vara för små och även uteslutit studier som visat signifikant säkerställt resultat, med förevändning att även de var för små.

Vidare hade, Homeopathy Working Committee, motsatt sig att ha med en homeopatiexpert. De ansåg att det var onödigt. Detta faktum att det saknas homeopatiska kunskaper i gruppen reser också frågetecken. Dessutom om det funnits en homeopatiexpert i gruppen, hade troligen problemet med sammanblandning av olika homeopatiska metoder kunnat undvikas.

Dessutom finns misstankar att gruppen har haft kontakt med den australienske skeptikerorganisationen “Friends of Science of medicine” Detta tillbakavisar gruppen, men erkänner att en av medlemmarna var medlem några månader, men gick ur mars 2012.

Eftersom många studier uteslöts, uppstår också frågan hur NHMRC kan slå fast att homeopati inte fungerar för några som helst sjukdomstillstånd. Slutsatsen borde snarare vara att det saknas studier som visar att homeopati har en effekt, men denna slutsats skulle inte heller vara sann. Enligt HRI har den australienska gruppen misslyckats med att identifiera lovande positiva studier. Vi vet både via bra vetenskapliga studier och miljontals botade patienter världen över, att homeopati fungerar och är en hälsofrämjande behandlingsmetod värd att prova för människor som vill bli friska och få hälsan tillbaka.

Vi ser en attack mot homeopati, kolloidalt silver, vitaminer och mineraler [läs mer]. Det som står för människors hälsofrihet och människors rätt till eget val att själv få bestämma behandlingsmetod står just nu under organiserad attack.

Dan Larhammar ställer sig till medias tjänst och ägnar sig åt [rotten] cherry-picking och tar avstamp bland sagorna och påstår att “Kejsaren är naken”.

Andra som väljer att ha en mer vetenskaplig framtoning läser hellre de studier som finns på homeopati. Enligt läkaren och forskningschef Robert Hahn visar homeopatiska läkemedelsprövningar sammantaget att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo och enligt sajten, “Vetenskapen om Homeopati”, finns det 263 RCT-studier på homeopatisk behandling.

Den som vill veta mer om forskningsläget inom homeopatin kan med fördel läsa följande sidor:

Text: Marina Szöges

* “Rotten cherry picking” är en travesti på termen “cherry picking”. “Cherry picking” innebär att en forskare bara plockar fram de bästa forskningsresultaten för att bevisa något. “Rotten cherry picking” är när en forskare bara plockar fram dåliga eller intetsägande forskningsresultat för att bevisa att något inte fungerar. Skeptiker brukar använda argumentationsteknik baserad på “rotten cherry picking”.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • För att vara en man som ivrigt föredrar att luta sig mot “vetenskapen” som det enda rätta uttrycker sig Dan Larhammar anmärkningsvärt ovetenskapligt när han uttalar sig om homeopati.

 • Jag skulle vilja framföra följande till den enkelspårige skeptikern Dan Larhammar.
  Miljoner och åter miljoner människor världen över använder homeopati
  och andra former av KAM. Kan så många människor ha fel?
  Vi i Sverige ska väl inte bli helt isolerade från övriga världen?
  MÅNGFALD borde gälla i stället för enfald.

  Läs mer i 2000-Talets Vetenskap http://www.2000tv.se Nr 5/2013 sid 6-9
  med rapport från Sveriges första forskningssymposium om homeopati
  den 12-13 oktober 2013.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *