Rökförbud till förbannelse? – Hur mycket förmyndarsamhälle skall vi acceptera?

publicerad 16 mars 2015
- Thomas Arvidsson

Smoker- rökare - Photo: Crestock

Förmynderiet över vuxna svenska medborgare går för långt i bland. Hur mycket skall vi acceptera? Här följer ett aktuellt exempel från Göteborg som skapat debatt bland patienter och personal på sjukhusen i staden och bland kringboende. 

Text: Thomas Arvidsson | Foto: Crestock

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är nordens största sjukhuskomplex och består av tre stora sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus.

Här arbetar massor av personal och vårdas mängder av patienter. En del är rökare en del inte.

För flera år sedan togs beslutet att göra själva sjukhusbyggnaderna rökfria och rökning fick endast ske på balkonger och ute på sjukhusområdet. Ett bra beslut som accepterades av alla.

Sedan beslutades att rökning inte skulle vara tillåten på sjukhusens balkonger utan endast utanför entréer och på sjukhusområdet. Även detta accepterades av såväl patienter som personal av hänsyn till icke-rökarna. Man byggde speciella rökkurer utanför entréer och på området dit patienter och personal gick för att röka.  Sjukhusen marknadsfördes som rökfria sjukhus vilket det ju också var. Så långt allt väl.

Men så får verkställande ledningen för sig att rökfria sjukhus räcker inte utan nu skall det vara rökfria sjukhusområden i stället.  Det beslutas att rökning inte längre är tillåten inom sjukhusens områden överhuvudtaget.

Praktiskt innebar det att alla rökkurer monteras ned och patienter och personal måste gå utanför sjukhusens områden för att röka. Eftersom det är stora områden blir det riktigt långa promenader för de som vill röka.

Men, inte nog med det, dessutom inför man förbud mot försäljning av tobak och tobaksrelaterade produkter i samtliga de kiosker, butiker och andra försäljningsställen som arrenderar lokaler eller mark inom sjukhusens område. Om arrendatorerna inte går med på detta så hotas de av uppsägning av arrende. och hyresavtalen. En del av dessa försäljningsställen ligger i utkanten av sjukhusområdena och betjänar även boende i hyresfastigheter bredvid sjukhusens områden.

Detta innebär nu rent praktisk att man inte längre kan köpa cigaretter, cigariller, piptobak, snus, cigarettpapper, cigarettändare eller ens en ask tändstickor i dessa kiosker och butiker eftersom det klassas som “tobak eller tobaksrelaterade produkter” vilket alltså inte får saluföras inom området.

Plötsligt har ett rökförbud blivit ett “tobaksförbud” i stället och förbudet att röka inom sjukhusens väggar har blivit ett förbud mot att röka, snusa och saluföra alla former av tobaksprodukter (inklusive tändstickor)  inom tre stora geografiska områden i Göteborg vilket inte bara drabbar patienter, personal och butiksinnehavare utan även de kringboende som haft dessa kiosker och butiker som inköpsställen.

Är då detta lagligt? Ja, enligt de arrendeavtal som upprättats mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och butiksinnehavare finns en klausul att arrendator har att följa de vid varje tidpunkt gällande lokala ordningsföreskrifter som gäller inom sjukhusområdet. Denna klausul hänvisar sjukhusets ledning till.

Så välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, världens första helt tobaksfria sjukhuskomplex.

Text: Thomas Arvidsson

(Resultatet har blivit att det nu säljs cigaretter, tobak och snus från parkerade bilar inom området, att det ligger fimpar över hela  sjukhusområdena, att det smygröks hej vilt över allt, att brandkåren rycker ut ideligen på automatlarm eftersom det smygröks på toaletter, i förråd, trappuppgångar, balkonger och andra larmade områden. För vem har lust att promenera en kilometer för att röka en cigarett? Speciellt om man kanske har rullator eller droppställning och det ösregnar.)

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Rökförbud