Sam Linderoth (ETC) bröt mot överenskomna villkor för vaccinartikel

publicerad 23 mars 2015
- av NewsVoice
Linda Karlström om HPV-vaccin

ETC-artikel-om-vaccin”Hon förkastar vaccin – tror inte på forskningen”. Så lyder den rubrik som Dagens ETC satte på artikeln som gick i tryck på kvällen den 22 mars 2015. Faktum är att de ändrade rubriken strax innan pressläggning utan medgivande från artikelns huvudperson Linda Karlström. I och med det bröt ETC mot de på förhand uppgjorda villkoren.

Text: Linda Karlström | Återpublicerad med tillstånd från Vaccin.me

Reportern Sam Linderoth på Dagens ETC kontaktade Vaccin.me måndagen den 16 mars och bad om att få göra en intervju med Linda Karlström, eftersom tidningen ville göra en artikel om vaccinationsfrågan. Jag skickade då följande mejl till Linderoth:

För att ställa upp på intervju har jag en rad krav. Jag har nämligen blivit bränd så många gånger av media att jag numera är mycket noga på min vakt. Till att börja med vill jag fråga vad syftet med artikeln är? Jag vill också veta din egen personliga inställning i vaccinationsfrågan.

Följande är mina krav för att ställa upp:

1. Jämlikhet. Om jag är den enda vaccinskeptikern som kommer till tals, får det bara finnas en vaccintroende som uttalar sig. Som vaccintroende räknas också Folkhälsomyndigheten, så om ni tänker hänvisa till vad de påstår på sin hemsida är kvoten redan fylld för den vaccintroende sidan.

2. Utrymmet ska vara jämnt fördelat. Den vaccinskeptiska sidan ska få lika mycket utrymme i artikeln som den vaccintroende sidan. Detta gäller också eventuella bilder och ”faktarutor”.

3. Den vaccintroende sidan får inte ges chans att bemöta mina uttalanden, om inte jag också ges chans att bemöta deras uttalanden.

4. Jag måste få läsa igenom allt, inklusive bildtexter och rubrik, innan det går i tryck. Det är möjligt att jag backar ur när jag läser den färdiga versionen, ifall jag ser att författaren vinklat artikeln.

5. Nedlåtande epitet och personliga påhopp á la ”konspirationsteoretiker” eller ”foliehatt” eller ”självutnämnd expert” får inte förekomma.

6. Den som ska sammanställa artikeln och utföra intervjun måste först läsa igenom denna artikel med eftertanke.

7. Om jag blir intervjuad så vill jag också se resultat, det vill säga att artikeln går i tryck. Otaliga är de gånger som jag ställt upp på tidsmässigt omfattande intervjuer inklusive fotografering, och när det kommer till kritan så blir det ingen artikel av det hela för att ledningen inte vågar gå emot den politiskt korrekta åsikten. Dagens media går ju som bekant i industrins ledband.

Följande dag blev jag uppringd igen av Linderoth. Nu hade han diskuterat med ledningen, och kommit fram till att mina krav gick att genomföra, med undantag av att jag inte kunde bestämma vilka källor de ska använda eller vilket perspektiv de ska ha. Hade jag någonsin försökt bestämma över deras källor eller perspektiv? Jag påtalade att jag bara kräver balans, men att de är helt fria att använda vilka källor de vill så länge de ger lika mycket utrymme åt båda hållen. Linderoth försäkrade också att ”Vi behandlar alltid våra intervjupersoner med respekt, och kommer inte att smutskasta dig eller använda nedlåtande epitet.”

En lång diskussion följde, och Linderoth lovade slutligen att jag skulle få läsa hela artikeln, alltså inte bara mina egna citat, innan artikeln gick i tryck. Med detta löfte gick jag slutligen med på att låta mig intervjuas. Två långa telefonintervjuer följde de nästkommande dagarna och jag fick snabbt tillgång till utkastet som jag kunde rätta. Jag undrade när jag skulle få läsa hela artikeln, alltså också det som skulle sägas från det vaccintroende hållet, och fick till svar:

Vidare kan jag säga att det kommer att tillkomma en artikel, där EN person från Smittskyddsinstitutet är intervjuad. Personen i fråga har inte fått se dina citat, faktum är att denne inte ens vet om att vi har intervjuat dig. Eftersom det också är en separat artikel väljer vi därför att inte skicka med de citaten. Men det jag kan säga är att den personen får betydligt mycket mindre utrymme (mindre än hälften) än dig. Det är heller inga påståenden som direkt berör dig som person eller dylikt. (egen fetning)

Jag kunde ju inte gärna kräva att få läsa en helt separat artikel, men jag erkänner att jag nu började ana ugglor i mossen. Fortfarande hade jag inte fått se rubriken, vilket Linderoth var medveten om. På fredag förmiddag den 20 mars kom slutligen det sista utkastet inklusive rubrik och underrubrik, vilka jag inte hade något att invända mot:

Rubrik kommer att bli Skeptikern: Vi blir lurade av läkemedelsindustrin
Underrubrik: Linda Karlström är en av landets ledande vaccinskeptiker.

Jag måste erkänna att jag kände mig väldigt nöjd med rubriken. Jag berömde Linderoth och tackade för ett gott samarbete och sade att jag gärna ställer upp igen eftersom jag upplever att jag har blivit bemött med respekt och tillmötesgående. Tänk så snabbt vinden kan vända …

På söndag kväll (igår) kom jag hem från min föreläsning i Falköping och möttes av följande mejl:

Hej,

vill bara upplysa dig om att rubriken blev ändrad i sista sekund. Det blev ”Hon förkastar vaccin – tror inte på forskningen” och underrubrik ”Dagens ETC möter en av Sveriges högröstade vaccinmotståndare”. Misstänker att du inte tycker det låter lika smickrande. Hoppas du kan acceptera det ändå.

I och med detta bröt Dagens ETC mot ett av de villkor som vi både skriftligen och muntligen hade kommit överens om. De ändrade rubriken utan mitt godkännande, och de ändrade den dessutom till ett felaktigt påstående. Nej Linderoth, jag kan inte acceptera att man ljuger om mig i media. Att påstå att jag inte tror på forskning är grovt förtal och mycket kränkande. Jag tror nämligen på forskning, vilket jag också tydligt påpekade i intervjuerna. I mina föreläsningar är det just vetenskaplig forskning jag hänvisar till, hela tiden. Det är den industristyrda forskningen, i vidare bemärkelse reklam, som jag inte tror på. Det är en milsvid skillnad.

Och så fick jag slutligen se hela artikeln på nätet. Inte nog med att de utan tillåtelse hade ändrat rubriken, det visade sig också att ETC hade farit fram med osanning vad gällde den påstådda separata artikeln. Det var inte alls någon separat artikel! Statsepidemiologen Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten har fått de sista åtta styckena i min artikel. Därmed fick alltså FHM sista ordet, och som grädde på moset en ”faktaruta” helt oemotsagd.

Det blir värre. Trettiotre minuter efter att artikeln med mig och Tegnell publicerades på nätet, river chefredaktören Andreas Gustavsson till med en mycket välplanerad ledare som strategiskt nog placeras rakt under min artikel. Ledaren har rubriken ”Gör det obligatoriskt för föräldrar att vaccinera barn”. Gustavsson själv har inte satt sig in i vaccinproblematiken det minsta. Det är alldeles uppenbart då man läser hans ledare, som är så späckad med faktafel att ett bemötande kräver sin egen artikel. Gustavsson har enbart, likt en papegoja, rapat upp de floskler som FHM och Socialstyrelsen inpräntat i honom. Naturligtvis går det inte att kommentera Gustavssons ledare – man ska bara läsa och svälja och vara tyst.

Det tar mera än 33 minuter att skriva en sådan lång harang som Gustavsson har gjort. Självklart var detta planerat på förhand. En fälla. En set-up. Jag blev lurad helt enkelt. Och jag tänker inte acceptera det. Däremot tänker jag ta lärdom, och jag hoppas att det är många andra som gör det. Mainstream media har än en gång gjort skäl för sina öknamn: ljugmedia, lydmedia, fulmedia. Välj vilket du vill. Alla namn är lika sanna.

Text: Linda Karlström