Statiner – Diabetes – Cancer – sambandet allt tydligare?

publicerad 6 mars 2015
- av NewsVoice

simvastatin

Lars Bern,   feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonEnligt en studie som publicerats i tidskriften Diabetologica ökar risken för diabetes vid användning av de kolesterolsänkande statinerna, skriver Lars Bern.

Text: Lars Bern | Foto på Simvastatin: EuroClinix

Statiner påstås minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att preparaten sänker kolesterolnivåerna i blodet. Studier visar att höga kolesterolnivåer enbart är en riskfaktor för medelålders män med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjuklighet.

Kvinnor och män 55+ har inga nackdelar av höga kolesterolnivåer, såvida de inte tillhör den lilla grupp med hyperkolesterolemi som har sjukligt höga nivåer. För äldre människor visar upprepade studier att de med högre kolesterol lever längre och mår bättre.

Läs mer