Stor provaccinkampanj inom medierna – Knappast riskfritt att delta för vaccinkritiker

publicerad 4 mars 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com
SVT:s provaccinpanel, 2 mars 2015- Foto: SVT.se
SVT:s provaccinpanel, 2 mars 2015- Foto: SVT.se

DEBATT. Just nu pågår en större provaccinkampanj via svenska medier i Sverige. Den 2:a mars 2015 sände SVT Fråga doktorn ett inslag som uppmanar till vaccinering. TV4 Nyheterna ringde upp NewsVoice och ville ha med en representant från sajten Vaccin.me som undertecknad är med och driver. Orsaken var enligt TV4 att personal inom landstingen konstaterat att allt färre vaccinerar sig och att fingret pekas mot bla Vaccin.me, en sajt som lyfter fram nackdelar och risker med vaccin.

Med egen erfarenhet hur Public Service fungerar i kombination med samlade erfarenheter från andra vaccinkritiska personer (tex undersökande journalister som vågat undersöka vaccin) är det helt klart att alla som är kritiska till vaccin och som blir tillfrågade om ett deltagande i TV och radio kommer att bli föremål för redigeringar. När tex Jens B Nordström från TV4 Nyheterna ringde upp undertecknad blev det klart att programmet ska klippas eftersom det inte direktsänds. Nordström sa i telefon ungefär att: “annars blir det inte som de vill”.

Läkare pro vaccin. Foto: Crestock.com
Läkare inte alltid pro vaccin. Foto: Crestock.com

Det vanliga är att kanalerna klipper bort allt som sägs om bristande vetenskap, dålig forskning, larmrapporter i utlandet som påvisar risker med vaccin, hur lite andra länder vaccinerar och ändå (eller just därför) bibehåller hög hälsa samt att läkemedelsbolagen frekvent fälls i domstolar för tex forskningsfusk och mörkning av biverkningar från bla vaccin.

Efter diskussioner med personer med erfarenhet av media är de flesta tveksamma till att delta i denna form av uppstyrda radio- och TV-program. Risken finns att TV4 Nyheterna kommer att bunta ihop vaccinkritiker med “knäppisar” för att på det viset sätta samman all vaccinkritik med “konstiga människor” (guilt by association), säger en professionell TV-producent som NewsVoice talat med.

En rekommendation som framförs till NewsVoice är att alla som är kritiska till vaccin istället för att delta i denna typ av oseriösa radio- och TV-program, fortsätter med att utbilda sig själva, studera kritiken mot vaccin kritiskt samt bibehåller dialogen med läkare och vårdpersonal som vet mer om hur vaccin medför risker.

Newsvoice erfar hur allt fler inom vårdetablissemanget kommer ut i ljuset och berättar öppet om vad de vet. Fortsätt att kontakta NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson

Canal2ndOpinion: Stoppa farlig vaccin-information!