Strålningsgenetiker: ”Elektromagnetisk strålning ger dundrande effekter”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 mars 2015
- NewsVoice redaktion

A?sa Moberg - Foto: Frankie Fouganthin - Wikimedia CommonsEkonomiska intressen försvårar forskningen, säger genetiker Hakon Fröhléen. Dubbelt så många musfoster dog, när de utsattes för elektromagnetisk strålning. Det visade Hakon Fröhléens masstudier på gravida möss. ”Elektromagnetisk strålning ger dundrande effekter”, säger han.

Text: Åsa Moberg | Foto: Frankie Fouganthin – Wikimedia Commons

Strålningsgenetikern Hakon Fröhléen är expert på strålningseffekter på arvsmassa.

Han har på uppdrag av Statens Strålskyddsinstitut undersökt 45-50000 gravida möss och funnit dubbelt så många döda musfoster hos dem som utsattes för elektromagnetiska fält som hos de andra. Eftersom han inte fann någon ökning av antalet missbildningar hos de överlevande fostren tycker han ändå inte att hans forskning är alarmerande för gravida kvinnor.

Men han blir ganska arg när det ideligen påstås att det inte finns någon forskning som visar på skadliga effekter.

Nedan följer en avskrift av en intervju om elöverkänslighet som Åsa Moberg gjorde 1990 med Hakon Fröléen.
Den tillägnas Hanne Kjöller och resten av Dagens Nyheters ledarredaktion.

Trodde det var båg

Hakon Fröléen:

Jag har hela mitt liv arbetat med strålskadeforskning på Försvarets Forskningsanstalt FOA. Det gällde joniserande, alltså radioaktiv, strålning. När FOA omorganiserades blev jag av en slump indragen i forskningen kring icke-joniserande strålning. Jag trodde tidigare att skador av elektromagnetiska fält var bara båg. Jag trodde att de inte kunde ha några som helst effekter.

Vad jag fann var dundrande effekter. Inte någon gång under min trettioåriga forskarbana har jag sett så otvetydiga effekter. Ingenting liknande har hänt vid försök med joniserande strålning, säger Hakon Fröhléen, som nu är pensionerad men i förbigående också noterar att han aldrig under sin trettioåriga forskarbana har utsatts för så många nedtystningsförsök.

På FOA arbetade man ifred. Jag har aldrig trott att det var möjligt att man försökte stoppa forskning på det här sättet. Detta är livsfarligt att jobba med, det är så helvetes mycket pengar involverade i det.

När det gäller elallergi är det kanske så att det saknas vetenskapliga bevis. Det är lätt att bortförklara de drabbade som hysteriker. Det trodde jag också tills min forskning gjorde att jag började resa på konferenser och träffade några av dem. De är inga hysteriker, de är människor som uppenbarligen har besvär av att vistas i rum med elektriska apparater.

Text: Åsa Moberg

Åsa Moberg tipsar även om denna artikel i Dagens Samhälle: “Elöverkänslighet kan inte avfärdas så lätt”

Åsa Mobergs blogg: Turtagning.wordpress.com

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Bra artikel som har spritts vidare denna dag, du ser här nedan. Kanske det är dags att börja ringa runt till alla tillskrivna och spela in samtalen med dessa och återge innehållet här på NewsVoice?

  Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com]
  Skickat: den 1 mars 2015 16:27
  Till: ‘voulf56@gmail.com’
  Kopia: ‘landstinget@sll.se’; ‘landstinget@lul.se’; ‘landstinget.sormland@dll.se’; ‘landstinget@lio.se’; ‘landstinget@lj.se’; ‘landstinget@ltkronoberg.se’; ‘landstinget@ltkalmar.se’; ‘regiongotland@gotland.se’; ‘landstinget.blekinge@ltblekinge.se’; ‘region@skane.se’; ‘regionen@regionhalland.se’; ‘info@vgregion.se’; ‘info@liv.se’; ‘orebroll@orebroll.se’; ‘landstinget@ltv.se’; ‘landstinget.dalarna@ltdalarna.se’; ‘lg@lg.se’; ‘landstinget.vasternorrland@lvn.se’; ‘jamtlands.lans.landsting@jll.se’; ‘landstinget@vll.se’; ‘norrbottens.lans.landsting@nll.se’; ‘info@skl.se’; ‘gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se’; ‘anna.nordlander@regeringskansliet.se’; ‘anna.kinberg.batra@riksdagen.se’; ‘stefan.lofven@regeringskansliet.se’; ‘morgan.johansson@regeringskansliet.se’; ‘alexandra.wessman@regeringskansliet.se’; ‘annika.strandhall@regeringskansliet.se’; ‘ann-christine.eriksson@regeringskansliet.se’; ‘asa.romson@regeringskansliet.se’; ‘els-marie.huntsman@regeringskansliet.se’; ‘anne.lagercrantz@sverigesradio.se’; ‘aktuellt@svt.se’; ‘rapport@svt.se’; ‘gomorronsverige@svt.se’; ‘nyhetsmorgon@tv4.se’; ‘redaktionen@tt.se’; ‘ritzau@ritzau.dk’; ‘vaktsjef@ntb.no’; ‘domstolsverket@dom.se’; ‘goran.hagglund@riksdagen.se’; ‘anna.kinberg.batra@riksdagen.se’; ‘Vera.jourova@ec.europa.eu’; ‘Elzbieta.bienkowska@ec.europa.eu’; ‘Ana.MINDA@ec.europa.eu’; ‘goran.hagglund@riksdagen.se’; ‘stefan.lofven@regeringskansliet.se’; ‘lena.mellin@schibsted.se’; Aftonbladet; ‘Dagens Nyheter’; ‘Expressen’; Svenska dagbladet (nyheter@svd.se); ‘elisabeth.stromquist@lvn.se’; ‘erik.lovgren@lvn.se’; ‘anders.johansson5@lvn.se’; ‘monica.vedin.jonsson@lvn.se’; ‘landstinget.vasternorrland@lvn.se’; ‘per.skude@lvn.se’; Uppdrag Granskning; ‘jan.josefsson@svt.se’; ‘maciej.zaremba@dn.se’; ‘info@skpf.se’; ‘info@spf.se’; ‘info@pro.se’; ‘kaliber@sverigesradio.se’; ‘bo.goran.bodin@sverigesradio.se’; ‘Daniel Öhman’; ‘daniel.velasco@sr.se’; ‘anna.basen@expressen.se’; ‘inger.atterstam@svd.se’; ‘per.valberg@lvn.se’; ‘elisabeth.stromquist@lvn.se’; ‘erik.lovgren@lvn.se’; ‘monica.vedin.jonsson@lvn.se’; Markus Kallioinen; ‘jan.soderlund@lvn.se’; ‘anders.johansson5@lvn.se’; ‘John Kristoffersen’; ‘Per Skude’; ‘Charlotta Hellhoff’; ‘Bo Abrahamsson’; ‘torbjörn sassersson’; ‘Sassersson Torbjörn’; ‘anders.w.jonsson@riksdagen.se’; ‘erik.ullenhag@riksdagen.se’; ’emma.henriksson@riksdagen.se’; ‘anna.kinberg.batra@riksdagen.se’; ‘maria.ferm@riksdagen.se’; ‘tomas.eneroth@riksdagen.se’; ‘mattias.karlsson@riksdagen.se’; ‘hans.linde@riksdagen.se’; ‘jonas.eriksson@riksdagen.se’
  Ämne: Strålningsgenetiker Elektromagnetisk strålning ger dundrande effekter 2015 03 01

  Till er alla makt- och myndighetsutövare, public service och riksmedia

  Bifogar artikel publicerad på NewsVoice som bifogad pdf fil, som bör vara i allmänhetens intresse och därmed i ditt intresse att förmedla till allmänheten. Myndighetsutövarna skall särskilt beakta och respektera att det finns en lagstadgad informations, väglednings och upplysningsplikt, se bl.a. Förvaltningslag § 4.

  Journalister bör påminnas om följande
  Journalistens viktigaste uppgift;
  1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.

  Du kan också läsa artikeln här nedan;
  Källa:
  https://newsvoice.se/2015/03/01/stralningsgenetiker-elektromagnetisk-stralning-ger-dundrande-effekter/

  Strålningsgenetiker: ”Elektromagnetisk strålning ger dundrande effekter”

 • Enligt min mening är det ett sidospår, när man tror att pengarna är boven i dramat för att stoppa forskningen. Tidigare har jag läst om Nokias patent som eliminerade, eller helt tog bort strålning från mobiltelefoner. Hur mycket pengar kunde Nokia inte tjäna på ett sådant uppfinning? Enligt min mening handlar detta inte om pengar men om MAKT!!!

  Eliten i toppen på pyramiden (OBS! att det är fåtal människor som vill förstå, vem som står på toppen av pyramiden, men ofta tror man att marionetter som Bilderberg gruppen gör det)

  Alltså i toppen på pyramiden finns det krafter som vill ha mänskligheten under kontroll. DÄRFÖR PREMIERAS ALLTID UPPFINNINGAR SOM SKADAR MÄNSKLIGHETEN! ALLTID!

  Uppfinningar som tjänar mänskligheten trycks ner eller självaste uppfinnare av sådana uppfinningar går en säker död till mötes.

  Allt som skadar, förslavar, förgiftar, framkallar våld, ökar passivitet = PREMIERAS under följetåg av media som ständigt ljuger och vilseleder. Därför kunde t.ex. en av de farligaste nerv gifter vara en nyttig ingrediens i tandkrämen. Därför gör Telia reklam i all välmening att de ska ha 100% täckning i Sverige. Vist låter det positivt? Men bakom denna good vill från Telia döljer sig en annan agenda.

  Därför är aluminium i vacciner nödvändigt.

  Tillfoga högsta möjliga skada och gör det sakta och säkert så att folk inte märker av det så mycket. De som ändå vaknar och påpekar att något är fel tryck ner dem eller tysta dem.

  • Även om jag håller med om det mesta om “maktens” göromål så måste jag kommentera detta om Nokias patent och om att “ta bort strålning” från mobiler. Den elektromagnetiska strålningen är själva bäraren av informationen, den kan man inte ta bort, för då finns ingen informationsöverföring. Som om Volvo upptäckte att deras bussar, som är själva bäraren av passagerarna, kan skada och t o m döda människor som finns i dess väg. Då kom man på att “ta bort bussarna”, så var man av med problemet. Men vad hände då med passagerarna? De kom aldrig fram till målet, vilket blir detsamma för informationen om inte strålningen finns.

   Vad det bl a handlade om var att belägga insidan av mobilens kåpa med en metallisering som strålningsskärm mot det håll man har huvudet vid samtal. Det var bara det att detta sätt använder sig alla mobiltillverkare av, för att få ned strålningsnivån mot testdockans huvud vid laboratoriemätning och därmed få lågt SAR-värde, för att lura användarna att man med teknikens hjälp kan minska hälsoriskerna. Det innebär dock inte att de mobiler med lägsta SAR-värde är de bästa i praktiken, det kan bli precis tvärt om. Om man står så att strålningen måste gå genom huvudet för att nå en basstation, så kan den mobil som har bästa SAR-värdet vara den sämsta ur hälsosynpunkt, den måste öka strålningen mest. Men alltid lurar det några….

  • Jag är liksom du övertygad om att dessa krafter har som högsta mål att förstöra allt liv på jorden. Genom att de har makten över pengarna bestämmer de över vilken verksamhet som ska bedrivas. Med pengarnas hjälp har de tagit över pressen och politiken, utbildning etc.

   Här är en bok från 1890 som handlar om hur denna ondska växt sej så mäktig:

   https://archive.org/details/greatreddragonor00wool

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *