Svenska myndigheterna spelar GMO-roulette – Industrins forskning styr

publicerad 9 mars 2015
- Ulla Gabay

Ulla GabayGenmodifierad mat kallas för en ickefråga i Sverige då den anses vara stängslad av förbud. En farlig inställning som kan leda till att den översvämmar butikshyllorna innan vi hinner ta ställning. Jordbruksverket, Arla Foods och Findus ihop med Sveriges lantbruksuniversitet är redan på gång.

Text och foto: Ulla GabayUlla är journalist, författare och föreläsare från Göteborg. Med fokus på industrimatens påverkan på hälsan. I oktober 2014 gav hon ut boken HÄLSOFÄLLAN – om miljöbomben i magen.

Biotekniken är spännande och kan hjälpa mänskligheten på flera områden. Men att släppa fram genmodifierad mat i nuläget kan liknas vid rena rouletten. Myndigheter som ska bedöma säkerheten är hänvisade till industrins egna studier. Och patentskydden ger få möjligheter till oberoende granskning i förväg. Så den konsensus som sägs råda att GMO-maten är säker kommer inifrån de egna leden. Ingen kan i dagsläget svara på hur den påverkar oss på sikt. Ännu mindre vad som sker med framtida generationer.

Oberoende forskare som försökt sätta emot har snabbt åkt ut i kylan. Arpad Pusztai, världsledande forskare runt växtprotein, är ett känt exempel. Brittiska regeringen gav honom 1998 i uppdrag att ta fram ett säkerhetsprotokoll för studier av genmanipulerade växtprodukter. Pusztai försågs med 27 underlag från företag som sökt tillstånd. Vid egna studier på råttor fann han att en genmodifierad potatis visade på leverskador, inflammerade organ och förstadier av cancer. Efter att ha gått ut i media med resultaten blev Pusztai över en natt av med sin 36-åriga forskartjänst vid Rowett Research Institute i Aberdeen.

Stora pengar ligger i potten

Jordbruksverket skrev 2009 i rapporten GMO på fodermarknaden: “EUs långsamma beslut för att godkänna nya GMO-varianter innebär risk för kostnadsnackdelar gentemot resten av världen för EUs animalieproducenter.” Dessutom godkände verket 2012 en förfrågan från bioteknikjätten Monsanto om fältförsök med GMO-sockerbetor.

Andra exempel på gång i Sverige är Arla Foods och Findus. I motsats till vanligt löpe som hämtas från kalvmagar, vill Arla vid osttillverkningen utöka användningen av konstgjort ystlöpe som framställts med bakteriegener. Findus ska med SLU:s hjälp förhindra ärtrotröta, genom en gen från en vildärta som blandas med en industriärta.

Ett liknande projekt i Australien 2005 fick avslutas trots att ärtorna visade sig motståndskraftiga mot skadeinsekter. Det nya proteinet framkallade samtidigt allergi i möss, enligt en studie i New Scientist.

I USA, där GMO-maten – Frankenfoods – utgör uppåt 70 procent i snabbköpen, kämpar konsumenterna för att åtminstone få den märkt. Det hela liknas med när transfetterna släpptes fria. Det tog 30 år innan verkningarna visade sig i fetma, kroniska sjukdomar och för tidig död.

Giftexperten vid EPA Suzanne Wuerthele säger:

”Vi har framför oss den mest kraftfulla teknologi världen någonsin skådat, och den används rasande snabbt utan någon som helst eftertanke vad gäller konsekvenserna.” / Källa: “Busting Myths About GMOs”

Swisha-UllaGabayDen som vill se konsekvenser kan börja med att läsa miljöaktivisten Vandana Shivas artikel “The Seeds of Suicide” om självmordsfröna i Indien. Shiva har utsetts till en av världens mest inflytelserika kvinnor av Forbes och fått det alternativa Nobelpriset Right Livelihood Award.

Miljöadvokaten Andrew Kimbrell, av The Guardian utsedd till en av 50 personer i världen som kan rädda vår planet, anser att mänskligheten nu står vid en avgörande vägkorsning. Där vi måste välja naturlig kost för både hälsa och biologisk mångfald.

Text: Ulla Gabay

Ulla Gabay är journalist, författare och föreläsare från Göteborg. Med fokus på industrimatens påverkan på hälsan. I oktober 2014 gav hon ut boken HÄLSOFÄLLAN – om miljöbomben i magen.

Relaterat
SR: “Arla vill utöka tillverkning av ost med genmodifierade bakterier”
Jordbruksaktuellt: “Förädla bort ärtrotröta”
Jordbruksverket: “GMO på fodermarknaden – en lägesbeskrivning och analys…”
Jordbruksverket: “Fältförsök med genetiskt modifierad sockerbeta”
Center for Food Safety: Andrew Kimbrell

The Institute for Responsible Technology: “Biotech Industry Plans to Replace Nature”

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag observerade att SJV “GMO på fodermarkanden” är från 2009. Finns det någon nyare rapport, som visar situationen i Sverige. Eller är det så att ingen vet hur mycket GMO-foder som importeras.

 • Det kom ett mail från den gode medmänniskan Björn Hammarskjöld;

  Spanjor dog av att äta GMO-mat
  Från: Björn Hammarskjöld [mailto:bjorn@hammarskjold.nu]
  Skickat: den 8 mars 2015 22:30
  Till: livsmedelsverket@slv.se; sven-erik.bucht@regeringskansliet.se; gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se; stig.orustfjord@slv.se
  Kopia: Aftonbladet; Expressen; Svenska dagbladet; svtnyheter@svt.se; Dagens Nyheter; maciej.zaremba@dn.se; redaktionen@tt.se; ekot@sr.se
  Ämne: Spanjor dog av att äta GMO-mat

  Jaha!
  Nu är det bekräftat att folk dör av att äta genetiskt modifierade organismer., GMO.

  Läs
  http://worldnewsdailyreport.com/doctors-confirm-first-human-death-officially-caused-by-gmos/

  Rättsläkarna har gjort ett utomordentligt gott och kvalificerat arbete som otvetydigt bevisat händelseförloppet.

  När ska regeringen ge Livsmedelsverket i uppdrag att se till att all mat och matens mat saknar varje spår av GMO?

  Annars kommer vi alla att dö i förtid av GMO.

  Läs mina tidigare brev till Livsmedelsverket.

  Läs också vad jag har skrivit om GMO

  http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

  Vill du veta mer så hör av dig!

  Vänligen
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor
  F.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi
  Molekylärbiolog med specialkunskap om GMM.
  070-385 09 33

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *