SVT hjälper Christer Sturmark att sälja in sin nya upplysningsbok till svenska folket

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 mars 2015
- Torbjörn Sassersson

Christer Sturmark på SVT 24 mars 2015

DEBATT. Ordförande i Humanisterna och debattören Christer Sturmark får via SVT fritt fram att sälja in sin nya bok “Upplysning i det 21:a århundradet”. TV-programmet som direktsändes den 24 mars 2015 och kan ses på SVT Play tom 24 mars 2016 är en fantastisk och gratis marknadsföring som är få förunnad. Här väljer SVT att lyfta fram en utvald individ. Båda parter tycks vilja formstöpa den sekulära och naturvetenskapstroende kulturmänniskan.

Många av Christer Sturmarks åsikter delar jag som fri tänkare tex problemet med den sk sanningsrelativismen, som säger att sanning är subjektiv, att sanning och verklighet bara är åsikter. Detta tänkande anser jag i hög grad fördunklar klarhet. Jag har sedan decennier i debatter försökt framföra att det faktiskt existerar objektivitet, men det har nästan alltid lett till att jag bemötts med ilska och de mest aggressiva har varit “kulturmänniskor”. Dessa hävdar bestämt att en människa saknar förmåga till objektivitet. Jag hävdar motsatsen.

Sturmarks inställning att tex kvinnans rättigheter ska vara universell över hela världen och inte ska vara beroende av kulturell prägling delar jag också likväl som att religionen är en oerhört destruktiv förtryckarmetod.

Sturmarks buntning av olika företeelser som han vill förkasta enligt principen “guilt by association”, som tex: buddhister som slår muslimer, ISIS och riksdagsledamöter som ställer “felaktiga frågor” är däremot tröttsam och lätt att genomskåda. Jag betvivlar att en tänkande människa går på den argumentationstekniken.

Sturmark hävdar bestämt att naturvetenskapens guru Einstein inte var religiös. Dokumentation som NewsVoice införskaffat från ett judiskt bibliotek i Jerusalem visar att Einstein trodde på en meningsfull och intelligent kraft bakom skeendet i Universum. Jag instämmer alltså i Sturmarks åsikt att Einstein inte var religiös eftersom Einsteins uppfattning om kosmos inte hade med religion att göra.

Text: Torbjörn Sassersson | Faksimil från SVT Gomorron Sverige


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag förstår precis vad du menar, Red. Men min kommentar handlade om det motsägelsefulla i din tidigare formulering.

 • Jag anser att verkligheten inte kan spelas bort genom åsikter om verkligheten. Sanningsrelativismen innebär ju att sanning och verklighet – beror på – vad man för dagen tycker och känner. En person som tror på sanningsrelativism kan ju i värsta fall tex tro att han/hon inte syns om denne stoppar huvudet i sanden.

 • Jag citerar Sasserssons besynnerliga inledning efter ingressen: “Många av Christer Sturmarks åsikter delar jag som fri tänkare tex problemet med den sk sanningsrelativismen, som säger att sanning är subjektiv, att sanning och verklighet bara är åsikter. Detta tänkande anser jag i hög grad fördunklar klarhet.” Anser alltså Sassersson att han delar en åsikt som fördunklar klarhet? På något annat sätt kan jag inte tolka texten. Eller är det så att det lilla ordet “inte” saknas på en bestämd plats i texten?

 • Sturmark har yta men inte särskilt mycket innehåll, vilket uppskattas stort av etablissemanget. I en debattartikel i DN 22/3, där han deltar, framkastas att “många människor har en antiintellektuell och ovetenskaplig hållning till kunskap, och hellre halkar fram till sina slutsatser än grundar dem i fakta”. Faktum är att vetenskapsstudier har visat att forskare “snubblar” fram sina kunskaper. Faktaredovisning är ofta hårt sminkad, vilken döljer såväl felsteg som avvikande åsikter. Att vetenskaplig kunskap blivit så spridd beror inte på att denna skulle vara mer “sann” än andra kunskapsanspråk utan att denna är helt beroende av stöttande maktstrukturer som legitimerar framtagning av vissa kunskaper och bortsortering av andra som står i konflikt med strategiska mål.

  “There appears to be nothing uniquely ‘rational,’ objective,’ or ‘truth-oriented’ about the activities that our society calls ‘scientific.’ Make no mistake: it is not that scientists are less rational than the rest of humanity; rather, they are not more rational. STS (Science and Technology Studies) researchers generally credit ordinary people with a good deal of intelligence.”

  Fler borde upplysas om den tunna is som vetenskaplig, grumlig, högst ohederlig och omoralisk kunskap, vilar på.

  Allmänheten är naturligtvis utrustade med både intellekt och rationalitet och gör därför ofta motstånd mot maktens rovgiriga och oftast förödande invasioner av såväl vår inre som yttre livsvärld. Vetenskaplig kunskap används för att klubba ner allmänhetens vishet.

  http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2015/03/23/sociologist-steve-fuller-scientists-arent-more-rational-than-the-rest-of-us/

 • Har någon läst boken? Den heter “Upplysning i det 21:a århundradet” så jag undrar om och hur man blir upplyst? All upplysning bör innehålla ett uns av hoppfullhet. Det är min inställning till “upplysning”. Handlar det om “kalla fakta”, “realism”, “naturalism” så är det gammal kunskap i annan tappning. Kalla fakta är vad som redan bevisats och accepterats av de flesta ( gammal kunskap ). Realism är vårt dagliga bröd ( gammal kunskap ) under årtusenden. Naturalism är vår illusion av det vi kan uppfatta med våra biologiska sinnen ( tiotusentals års gammal kunskap ). Objektivitet är svåruppfattad i vår fysiska subjektiva existens, men kan glimta till korta ögonblick när vi är skärpta. Det är min bild av vad upplysthet är. Ja jag gissar nu om Sturemarks bok. Han som förtalat mediet Jörgen Gustafsson i TV ( debatt ) i direktsändning att vara förrädare och därför är tveksam till Sturemarks förmåga om upplysning. Som sagt, någon som läst boken “upplysning…”?

  • Möjligt att han dömde J. G. som bedragare, jag minns inte ordet och bryr mej inte. Det var en tydlig hint om vad han har i kikaren och att hans upplysning inte följer hans egen inriktning om krav på bevis.

  • Det finns en naturlig inre väg till upplysning som sker vid transcendens; spontant eller med hjälp av olika tekniker. Transcendensen sker med hjälp av en oerhört stark livsenergi – kundalini – som startar i rotchakrat och som tar sig ut genom kronchakrat. När energin når huvudet äger en kroppslig totalorgasm rum som ebbar ut under några veckor. Vissa hamnar på dårhuset, andra kan bara njuta… Upplysningen är underbar och oerhört sublim inte minst pga av alla kunskaper som erhålls då den invigda står i direktkontakt med universum och allt som är. Minnet släcks efter händelsen och kvar finns bara – Allt är ett – som en slags sammanfattning. Det räcker att veta detta för att leva ett gott liv i harmoni med andra människor och naturen.

   Den andra yttre s k upplysningen är en artificiell skapelse från 1700-talet kopplat till makt, disciplin, kontroll som syftar till utrotande av inte bara människor och djur utan hela naturen. Hur ljus idé är detta?

   Extas är en del av vår födslorätt och har varit mycket vanligt förekommande bland allmogen långt fram i tiden innan makten förbjöd festivaler och riter med sådana inslag. Under exstasen – upplysningen – upplever man sig vara EN kropp där sociala skillnader utplånas.

   Extatiska rörelser är livsfarliga för makten då denna inte bara utmanas utan gör dem överflödiga. Ett digitaliserat samhälle är ett övergrepp mot människorasen.

  • Ruben frågar “hur man blir upplyst?”. Svaret är att en man oftast blir upplyst av en kvinna som t ex påtalas genom berättelser om Oden och vise män inom indisk tantra.

   Föreställningar om “Hieros gamos” spelar en kulturhistoriskt mycket stor roll i dessa sammanhang. Gro Steinsland diskuterar detta tema i fornnordiska sammanhang, bl a i “Eros og död i norröne myter”. Forna tiders regenter smordes alltid av en kvinna då energin och kunskapen gick genom henne.

   En man kan aldrig bli upplyst genom att läsa dammiga böcker skrivna av halvhjärtade forskare. Upplysning handlar om en kroppslig praxis som inte kan äga rum om bara vänster hjärnhalva är aktiverad, vilket bara funkar som en “sex killer”.

   • Tack Birgitta! Jag håller med. Har en kvinna som upplyst mej, så du har rätt i det tycker jag. Absolut att höger och vänster hjärnhalva har stor och olika betydelse i vår fysiska tillvaro. Har läst boken “Min Stroke” av hjärnforskaren Jill Bolte Taylor som verkligen praktiskt upplevt skillnaden mellan vänster och höger hjärnhalva.

 • Allt som tjänar inriktning som befäster NWO stöds alltid av media därför misstänker jag att Sturmark är antigen medvetet, eller omedvetet ett kugghjul i NWO maskineriet. Det är annars otänkbart att få en sådan gratisreklam i det NWO kontrollerade media.

  I NWO programmet ingår det bland annat att utjämna skillnader mellan manligt och kvinnligt, likaså som att anklaga nuvarande religioner.
  På detta sätt styr man människor i riktning mot en ny religion som blir NWO kontrollerad. Man skulle kunna visa på punkt efter punkt att detta handlar om manipulation. Om man iakttar historien så måste jag erkänna att vi har med en mycket intelligent energi att göra som manipulerar oss på punkt efter punkt och planering av en Ny Världsordning går långt tillbaka i historien, egentligen började den för ca 10 000 år tillbaka.
  Denna intelligenta energi lägger ihop pusselbitar där Sturmark är en liten del av pusslet. Varje pusselbit bärs upp och stöds av människor som lever i Matrixen och inte ser eller tror att de är egentligen manipulerade. Antalet sådana människor uppgår till ca 90 % av världspopulationen. Endast människor som är totalt medvetna och står utanför Matrixen kan genomskåda detta. David Icke, eller Credo Mutwa är ett bra exempel på sådana människor som står utanför Matrixen.

  NWO manipulation säljer till oss alltid och allt som framsteg. Jämlikhet mellan man och kvinna är ett exempel. Vi ska ha 100 % täckning – Telias reklam – är ett annat. Jag vill inte gå in på närmare argumentationer i dessa frågor, men avsikten är för mig mer en klar. ☺

 • Det kan väl i sammanhanget, vara värt att påminna om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 18: “Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”
  Vi kan ju inte direkt påstå att Sturmark och hans förening hyllar den artikeln.

  Jag blir också lite förvånad över redaktörens utfall mot all religion: “religionen är en oerhört destruktiv förtryckarmetod”. Det låter inte som något varmt försvar för de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i FN-deklarationen.

 • Hans mentor är Bertrand Russell och PC Jersild har gjort stort intryck på honom. Han vill att vi skall tänka “klart”, han ser att Europa håller på att gå in i en paralysering någonstans mellan vetenskap och kultur. Därför är det viktigt att vi inte förfaller till konspirationsteorier utan lär oss att tänka klart med hjälp av vetenskapsteori och förnuft.
  Eller är det en “name-dropping” bluffmakare, IT-entreprenören gick i konkurs, som vill lura folk att betala för en “bok”?

 • Sturmark är en typisk representant för släktet som fört världen till ruinens brant. Dessa rationella broilers, som systemet odlat fram, förenas av en okritisk läggning som gör dem lättmanipulerade av systemet. En tidsfråga innan effekterna av den s k rationaliteten spränger hela planeten i luften – om vi inte förgiftat oss själva innan dess. Det började gå åt skogen redan på 1700-talet när man skilde mellan ande och materia, dvs den “upplysning” som Sturmark refererar till (borde istället vara fördunkling eller mörkläggning).

  Vi har mycket att lära av sociologen Max Weber som varnade för byråkratisk formell rationalitet där medel till slut blir till mål, vilket riskerar att slå över till irrationalitet. Vi står nu står vid ett kritiskt, existentiellt vägskäl. Sturmark och de andra förblindade behöver höra våra varningsrop för att vi inte ska bli fångna i rationalitetens järnbur som Weber talar om. När dörren slår igen riskerar vi att för evigt leva i en verkligt irrationell värld.

  Weber har sagt följande om de sista människorna i den rationella kulturutvecklingen:

  “Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, och denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsklighetens historia” . Sug på detta Sturmark.

 • Kastar man om bokstäverna i Christer Sturmarks namn kommer sanningen fram: “Strikturers charm”.

  Striktur är inom medicin en sjuklig förträngning oftast orsakad av långvarig inflammation som leder till skrumpning.

  Ledsen att behöva säga det Christer, men ditt intellekt har skrumpnat.

  Du är en intellektuell krympling och passar således utmärkt i SVT:s tevesoffa.

  • Normalt skulle jag radera en sådan kommentar, men i detta sammanhang låter jag den stå kvar eftersom den var så charmig. Det är fritt fram att ta fram anagram på torbjörn sassersson.

    • Nä-nä. Han försökte 2005 i direktsändning hänga ut mig som en bedragare i direktsändning inför några 100 000 TV-tittare. Han får tåla anagrammet ”Strikturers charm” och “intellektuell krympling”. 😉

     • Har någon kontrollerat Christers utbildning? Hans CV med mera? Han verkar ha genomsnittlig intelligens men är begåvad med en talang för att synas i media, har de rätta kontakterna inom SVT och han har hittat en nisch, blasfemi, som ligger i tiden.

 • Citerar Einstein

  “The fanatical atheists are like slaves who are still feeling the weight of their chains which they have thrown off after hard struggle. They are creatures who—in their grudge against traditional religion as the “opium of the masses”—cannot hear the music of the spheres.”

 • Såg intervjun, vilket flum. Han avslutar bland annat att man skall lära sig att själv tänka klart. Samtidigt är han emot de som just tänker klart.

  Märks tydligt att han tillhör den grupp i Sverige som skall bestämma vad folk överlag skall tänka. Alltså inte tänka själv. 🙂 Inte konstigt heller då att han fick mycket tv-tid i Svt.

  Dessutom enorma faktafel, som exempel så var Einstein var bergsäker på att det fanns/finns högre intelligens makt. Förövrigt kan nämnas att Tesla hörde röster och fick mycket av sina ideer och tankebanor från dessa röster.

 • Hej Torbjörn! Candice O´Denver är en intressant o. kvalificerad företrädare för inställningen att allting är åsikter (“points of view”), och i egenskap av just åsikter är allting likvärdigt. Exempelvis tron/åsikten om en förefintlig gud är lika mycket åsikt som tron/åsikten om ingen gud. Felet med Voffarna är att dom inte granskar sina egna åsikter, bara andras. Man kan förutsätta att dom på gott hundmaner aldrig biter eller skäller på sin (dolda) uppdragsgivare, och i likhet med tidningarnas ledarsidor aldrig redovisar varför dom påstår sej tycka en viss sak i en viss fråga. Vilket k a n handla om pengar. Ännu en lysande företrädare för inställningen granska dina tankar är ju Byron Katie och hennes metod The Work. Som borde utövas av alla. Ex.vis “hur känns det när du tror på den här tanken”? Kan du se ett skäl, som inte är stressande till att hålla kvar denna tanke? Hur skulle du känna dej utan tanken i fråga?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *