Tjeckien: Folkliga protester mot NATO:s truppförflyttningar

publicerad 24 mars 2015
- av Ivan Björn

US troops tanks - Photo: Staff Sgt. Keith Anderson,   US Army

I Tjeckien råder en allmän negativ stämning mot USA. Därför har USA ett program i Tjeckien som stöttar kultur och främjar en större förståelse för USA. Citat från USAs ambassad i Tjeckien: ”USAs ambassad välkomnar särskild kultur och utbildningsprojekt som är i överensstämmelse med bredare mål av USA:s regering vad beträffar främjande av gemensamt samarbete". Mot bakgrund av detta förstår man de protester som varit mot NATOs truppförflyttningar genom Tjeckien.

Text: Ivan Björn | Photo: Staff Sgt. Keith Anderson, US Army

Tjeckernas ogillande av att vara indragna i USAs och NATOS planer syns i bloggosfären. Några jämför detta med den ryska invasionen 1968. Historiskt sett har det varit starka protester år 2007 mot en ny NATO-radar som skulle byggas i militärkomplexet Brdech, men USA fick skrota dessa planer tack vare protester. Den 11 mars var det utlyst en Facebook-protest framför det tjeckiska parlamentet.

Protesten handlade om att den Tjeckiska Republiken inte vill bli indragen i USA:s maktplaner. Protesten berör även Ukraina och vidare knyter man an på fakta att USA under de sista åren varit en destabiliseringsfaktor i världen och att USA:s politik lämnar spår av död och lidande efter sig. Man namnger konkret Afghanistan, Egypten, Jemen, Libyen, Syrien och Tunisien.

Tjecker verkar vara väl medvetna om det maktspel som pågår och detta vet givetvis även mainstream media. Därför har det kommit artiklar som tom hotar de tjeckiska medborgarna så att de inte ska våga ge sig ut och demonstrera.

AE NEWS skriver om att tjeckiska nationalister och aktivister har planer på att blockera USA:s förflyttning genom Tjeckien redan vid gränsen. Tidningen skriver om att tjeckiska media har börjat hota tjeckiska medborgare från att genomföra protestaktioner. Den som kastar en tomat mot soldater eller en konvoj kan bli beskjuten av amerikanska soldater utan att dessa blir åtalade, eftersom de har immunitet.

Som exempel nämns ett fall i Brno där en amerikansk soldat (Dahlgren) mördade sina närmaste och där efter flydde han till USA. I USA är denna man skyddad och en utgivning till Tjeckien för en rättegång är otänkbar för att det skulle hota USA:s intressen pga att mannen vet alldeles för mycket. Här handlar det inte om herr Dahlgren men om modellen som sådan att USA kan egentligen göra exakt vad de vill utan rättsliga åtgärder.

Den 18 mars skrev svenska Rysslands röst att amerikanska soldater marscherar från Estland till Tyskland vilket handlar om en förflyttning på 1700 km och sex länder. Den Tjeckiska tidningen ?eské Noviny skriver: "Protest to be staged against U.S. convoy in Czech Republic".

Tjeckien är ett typexempel på hur medvetenhet hos människor och makthavarnas politik glider ifrån varandra. Här är det på plats att nämna att det i Sverige utan protester kommer att ske en maktdemonstration av NATO i den nordiska jungfruliga naturen i maj månad [övningen ACE] när djurriket och naturen behöver ha sitt lugn.

Text: Ivan Björn


Video: USA förflyttar 100-tals stridsfordon med amerikansk flagga i skydd av natten i Estland. Källa: NewsFront.