Tysk hjärnforskare: Internet och surfplattor förstör barnens hjärna

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 mars 2015
- NewsVoice redaktion

barn_med_ipadOm barnen forsätter att använda digitala medier som i dag kommer vi att få dramatiskt fler dementa i framtiden. Barnens liv kommer att förkortas. Det säger Manfred Spitzer som är psykiater, psykolog och hjärnforskare

Manfred Spitzer som har varit direktör for den psykiatriske universitetskliniken i Ulm sedan 1998, har skrivit flera böcker som blivit bestsellers. Hans senaste bok Digital Demens som nu är översatt till norska tar upp riskerna med dagens intensiva användning av digitala medier bland barn. Inlärningsförmågan försämras och Spitzer varnar för att vi kan komma att få dubbelt så många demenssjuka år 2050 som i dag.

Försämrad inlärningsförmåga och krympt hjärna

“Begränsa barnens användning av digital teknik bland barn. Varje dag utan digital teknik är vunnen tid”.

Spitzer säger att införandet av tekniken i förskolor och skolor bör begränsat kraftigt och att riktigt små barn inte kan använda digitala medier utan att ta skada.

Det är farligt eftersom små barn lär sig saker mycket snabbare än vuxna och de tar därmed till sig allt negativt med digital teknik. Barnen förlorar förmågan att tänka självständigt och blir tidigare dementa då hjärnan krymper av att använda internet, smarttelefoner och surfplattor.

Hjärnan krymper eftersom den inte längre blir fullt utnyttjad. Den stress som tekniken utsätter barnen för förstör nervcellerna och de nybildade cellerna överlever inte eftersom de inte används. Resultatet blir digital demens.

Underutvecklad höger hjärnhalva

barn-surfplatta-varningSpitzer får medhåll från en kollega i Sydkorea där antalet tonåringar med tecken på digital demens har ökat kraftigt under senare år.

Byun Gi-won som är läkare på Balance Brain Center i Seoul beskriver att överanvändning av smartmobiler och spelkonsoler hämmar en balanserad utveckling av hjärnan. Tunga användare överutvecklar den vänstra sidan och den högra underutvecklas som kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, som exempel tidig demens.

Om högra hjärnhalvan är skadad kan det ge effekter i form av sämre uppmärksamhet, minne, organisationsförmåga, problemlösning och social kommunikation, enligt the American Speech-Language-Hearing Association.

Digital demens i ”smartmobilers” kölvatten

Sydkorea är ett av världens mest intensiva internetanvändande land. Man började också mycket tidigt använda trådlös teknik och smartmobiler i kölvattnet av Samsungs massiva teknik- och försäljningsframgångar på området. 10-15 % av de som har milda kognitiva problem utvecklar demens.

Statistik från Sydkorea visar att antalet personer som har milda kognitiva problem i 20-40 årsåldern i Sydkorea ökade med hela 37% enbart mellan 2008 och 2012.

Hjärnskadlig mikrovågsstrålning

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen håller med om att dagens omfattande användning av digital teknik är skadlig för barnen, särskilt då barnen använder surfplattor och datorer som dessutom sänder ut höga nivåer av för hjärnan skadlig pulserad mikrovågsstrålning.

Strålskyddsstiftelsen arbetar med utgångspunkt från rekommendationer från Europarådet som år 2011 avrådde från användning av trådlös teknik i skolan och förskolan.

Europarådet uppmanade medlemsländerna inklusive Sverige att informera brett om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik i synnerhet riskerna för barnen eftersom de är känsligare, men rekommendationerna ignoreras av svenska myndigheter och regeringen.

Orsakar huvudvärk och sömnproblem

Microsoft-VD: Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta

Såväl forskningen som människors erfarenheter visar att strålningen orsakar bland annat: huvudvärk, inlärnings- och minnesproblem samt stressrelaterad psykisk ohälsa. Förhöjd strålning i hemmet från en påslagen WiFi-router eller DECT-basenhet eller en mobilmast i närheten kan ödelägga sömnen.

250 undersökningar enbart mellan år 2007 och 2014 har visat att mikrovågsstrålning och lågfrekventa elektromagnetiska fält har negativa effekter på centrala nervsystemet. I ett faktablad ges exempel ur laboratorieforskning på djur som visar att exponering för strålning från mobiler och WiFi orsakar exempelvis försämrat minne och orienteringsförmåga, beteendestörningar, läckande blod-hjärnbarriär samt bestående hjärnskador. På sikt finns ökad risk för cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Sviker barnen – böjer sig för industrin

Allt fler barn i Sverige mår dåligt i takt med den ökande strålningen. Huvudvärk, sömnsvårigheter och sämre psykisk hälsa har nått epidemiska nivåer, enligt forskning.

En ny norsk undersökning visar att 30% av flickorna och 15 % av pojkarna har huvudvärk ofta. Det tragiska är att kunskapen om sambanden mellan strålning och dessa symtom finns sedan länge men är tyvärr undertryckt av myndigheterna och den industri som tjänar miljarder på den ökande användningen av mobiler och surfplattor bland barnen.

Läkarkåren och elevhälsan är dessvärre okunniga om kopplingen mellan strålningen och dessa symtom och ger därför inte det enkla rådet att minimera exponeringen utan skriver bara ut fler mediciner. Ansvariga myndigheter , beslutsfattare och  politiker sviker de barnen grovt genom att inte skydda dem mot kända uppenbara allvarliga hälsorisker.

De har inte förmått stå emot denna inflytelserika industris påtryckningar och försäljningsargument, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Text: NewsVoice

Källor

Klikk.no

Medical Daily

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq