Tysk hjärnforskare: Internet och surfplattor förstör barnens hjärna

30

barn_med_ipadOm barnen forsätter att använda digitala medier som i dag kommer vi att få dramatiskt fler dementa i framtiden. Barnens liv kommer att förkortas. Det säger Manfred Spitzer som är psykiater, psykolog och hjärnforskare

Manfred Spitzer som har varit direktör for den psykiatriske universitetskliniken i Ulm sedan 1998, har skrivit flera böcker som blivit bestsellers. Hans senaste bok Digital Demens som nu är översatt till norska tar upp riskerna med dagens intensiva användning av digitala medier bland barn. Inlärningsförmågan försämras och Spitzer varnar för att vi kan komma att få dubbelt så många demenssjuka år 2050 som i dag.

Försämrad inlärningsförmåga och krympt hjärna

“Begränsa barnens användning av digital teknik bland barn. Varje dag utan digital teknik är vunnen tid”.

Spitzer säger att införandet av tekniken i förskolor och skolor bör begränsat kraftigt och att riktigt små barn inte kan använda digitala medier utan att ta skada.

Det är farligt eftersom små barn lär sig saker mycket snabbare än vuxna och de tar därmed till sig allt negativt med digital teknik. Barnen förlorar förmågan att tänka självständigt och blir tidigare dementa då hjärnan krymper av att använda internet, smarttelefoner och surfplattor.

Hjärnan krymper eftersom den inte längre blir fullt utnyttjad. Den stress som tekniken utsätter barnen för förstör nervcellerna och de nybildade cellerna överlever inte eftersom de inte används. Resultatet blir digital demens.

Underutvecklad höger hjärnhalva

barn-surfplatta-varningSpitzer får medhåll från en kollega i Sydkorea där antalet tonåringar med tecken på digital demens har ökat kraftigt under senare år.

Byun Gi-won som är läkare på Balance Brain Center i Seoul beskriver att överanvändning av smartmobiler och spelkonsoler hämmar en balanserad utveckling av hjärnan. Tunga användare överutvecklar den vänstra sidan och den högra underutvecklas som kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, som exempel tidig demens.

Om högra hjärnhalvan är skadad kan det ge effekter i form av sämre uppmärksamhet, minne, organisationsförmåga, problemlösning och social kommunikation, enligt the American Speech-Language-Hearing Association.

Digital demens i ”smartmobilers” kölvatten

Sydkorea är ett av världens mest intensiva internetanvändande land. Man började också mycket tidigt använda trådlös teknik och smartmobiler i kölvattnet av Samsungs massiva teknik- och försäljningsframgångar på området. 10-15 % av de som har milda kognitiva problem utvecklar demens.

Statistik från Sydkorea visar att antalet personer som har milda kognitiva problem i 20-40 årsåldern i Sydkorea ökade med hela 37% enbart mellan 2008 och 2012.

Hjärnskadlig mikrovågsstrålning

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen håller med om att dagens omfattande användning av digital teknik är skadlig för barnen, särskilt då barnen använder surfplattor och datorer som dessutom sänder ut höga nivåer av för hjärnan skadlig pulserad mikrovågsstrålning.

Strålskyddsstiftelsen arbetar med utgångspunkt från rekommendationer från Europarådet som år 2011 avrådde från användning av trådlös teknik i skolan och förskolan.

Europarådet uppmanade medlemsländerna inklusive Sverige att informera brett om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik i synnerhet riskerna för barnen eftersom de är känsligare, men rekommendationerna ignoreras av svenska myndigheter och regeringen.

Orsakar huvudvärk och sömnproblem

Microsoft-VD: Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta

Såväl forskningen som människors erfarenheter visar att strålningen orsakar bland annat: huvudvärk, inlärnings- och minnesproblem samt stressrelaterad psykisk ohälsa. Förhöjd strålning i hemmet från en påslagen WiFi-router eller DECT-basenhet eller en mobilmast i närheten kan ödelägga sömnen.

250 undersökningar enbart mellan år 2007 och 2014 har visat att mikrovågsstrålning och lågfrekventa elektromagnetiska fält har negativa effekter på centrala nervsystemet. I ett faktablad ges exempel ur laboratorieforskning på djur som visar att exponering för strålning från mobiler och WiFi orsakar exempelvis försämrat minne och orienteringsförmåga, beteendestörningar, läckande blod-hjärnbarriär samt bestående hjärnskador. På sikt finns ökad risk för cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Sviker barnen – böjer sig för industrin

Allt fler barn i Sverige mår dåligt i takt med den ökande strålningen. Huvudvärk, sömnsvårigheter och sämre psykisk hälsa har nått epidemiska nivåer, enligt forskning.

En ny norsk undersökning visar att 30% av flickorna och 15 % av pojkarna har huvudvärk ofta. Det tragiska är att kunskapen om sambanden mellan strålning och dessa symtom finns sedan länge men är tyvärr undertryckt av myndigheterna och den industri som tjänar miljarder på den ökande användningen av mobiler och surfplattor bland barnen.

Läkarkåren och elevhälsan är dessvärre okunniga om kopplingen mellan strålningen och dessa symtom och ger därför inte det enkla rådet att minimera exponeringen utan skriver bara ut fler mediciner. Ansvariga myndigheter , beslutsfattare och  politiker sviker de barnen grovt genom att inte skydda dem mot kända uppenbara allvarliga hälsorisker.

De har inte förmått stå emot denna inflytelserika industris påtryckningar och försäljningsargument, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Text: NewsVoice

Källor

Klikk.no

Medical Daily

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

30 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Per Larsen
Per Larsen
Gäst
16 januari 2017 kl 22:44

Lite piller från Pall
Skyddar pallet från Digi demens
Skapar hälsa och välstånd för artikelförfattaren
Prohealth bidrar till sanningen

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Per Larsen
16 januari 2017 kl 23:54

Piller från Pall isf i konkurrens med piller från big pharma som redan tjänar oerhört på att medicinera de berörda patienterna och många andra för psykisk ohälsa. Dom profitörer som du Per tycks värna om att döma av ditt trogna stöd för dom.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
16 januari 2017 kl 21:44

Artikelns del om digitalt orsakad demens är i första hand en kritik av ensidig stimulans och inte om strålning och oerhört viktig. Barn bör ha en mångsidig stimulans.
Tidigare har det funnits ideer och realiseringar av tidig inlärning av främmande språk och ideer om tidig musikutbildning och om vikten av regelbunden idrotts och frilufts-verksamhet.
Vad strålning beträffar lärde jag mig mer efter ovanst kommentar från 2015. Vi har tröskat det under andra artiklar sen dess under träget motstånd från Per Larsen, (redaktörens tidigare kollega). Paul Marino har sen ca 2009 bevisat att lågfrekventa pulser(vilket kommer även från mobiler särskilt starka om de hålls nära huvudet) ger objektivt mätbar påverkan av hjärnans EEG. Hos alla. Det krävde en ickelinjär analys av EEG för att påvisas som realiserar tillämpbart tidigare insikter om att hjärnans processer passar in på det matematiker kallar deterministiskt kaos. Slutsatsen är att nerverna stimuleras av lågfrekventa pulser som ändrar EEGs innehåll. Att somliga individer störs på ett handikappande sätt förklaras inte av dessa mätningar men ger anledning till att söka förklaringen. Martin Pall har pekat på godkänd etablerad forskning som pekar på att det rör sig om hur cellernas membran överbelastas pga närvaro av gifter i kroppen. För tekniskt kunniga som känner till hur elektroniska komponenter arbetar kan man ge en parallell för dessa gifters inverkan: Det är som om man justerar bias-spänning till en elektronisk switch så att störningar i systemet fångas upp lättare och switchen därför oupphörligt slår av och på i hög takt.
För direkt påverkan av högfrekventa signaler(alltså inte enbart från långsamma variationer av den energin) är mindre känt om vad det beror på men det kan röra sig om svaga temperaturdifferenser ned till 0,01 grader som registreras av nerverna med konsekvenser analogt med beskrivning ovan för lågfrekventa pulser.

malex
malex
Gäst
16 januari 2017 kl 15:40

http://www.cnsneurosurgery.com.au/breaking-news-cell-phones-and-brain-tumors-leaked-insight-from-the-u-s-national-toxicology-program/ Enligt ‘TheIndependent’… bland annat orolig Svensk forskning som säger att tonåringar är närvarande i sina bästa år börjar lida av senil demens. En grupp från Isreals Weizmann Inst. off Science ledd av Joseph Friedman vissade att strålning från mobil inte bara värmer upp hjärnceller, men också stimulerar ERK enzymsystemet och potentiellt skulle detta leda till bildandet av tumörer. dem inte skrivit om CCD… 2014 läst om anställda som ”bin på pal/stege” i China

Tony
Tony
Gäst
21 januari 2016 kl 10:34

Väntar fortfarande på effekten av att se på TV. Vi skulle bli blinda, vinögda, dumma, tokiga osv osv. Vi skulle bli sjuka och bli lata (detta har iof hänt en del, men hade det inte varit TVn hade det varit något annat).

När forskare Yllepär från huset i Svängen går ut med att våra hjärnor förstörs av information…då klickar jag vidare och slutar läsa.

Josef Boberg
Gäst
14 mars 2015 kl 22:37

Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

solveig12
Gäst
13 mars 2015 kl 10:06

Saken gäller mikrovågor som är icke joniserande strålning.
Mikrovågor är 1 m till 1 mm. 1 mm motsvarar 300 GHz som övergår till värmestrålning IR-ljus. Naturliga mikrovågor finns knappt på jorden. De starkaste radiostjärnorna avger 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2/Hz. För mikrovågor är den naturliga strålningsnivån knappt 0,5 pikoWatt/m2 dagtid. Denna stråldos är vi biologiskt anpassade till.

Icke joniserande strålning har olika egenskaper men Strålsäkerhetsmyndigheten likställer solljus och värmestrålning med radiofrekvent strålning och mikrovågor som om de olika våglängderna och frekvenserna har samma egenskaper, vilket inte är sant. UV-ljusets olika frekvenser har olika egenskaper. En del av UV-ljuset är cancerogent, andra UV-frekvenser gör oss bruna. UV-ljus kan inte passera genom fönsterglas, men tränger igenom huden drygt 1 mm.

Synligt ljuses passerar genom fönsterglas, men kan också till viss del passera genom hud ( ex ytterörat), samt genom tunna blad. Värmestrålning (300 GHz) passera genom fönsterglas. Våglängder från 1 mm och längre tränger igenom träväggar, tjock isolering och våra kroppar. Materialets egenskaper bestämmer hur lätt radiovågor tar sig igenom. Animalisk vävnad penetreras lättare än träd i samma tjocklek.

Inom mikrovågsområdet finns s k ”fönster” runt 10 cm (1 GHz- 3 GHz) och 3 cm som har effektiv penetrerande förmåga. Mobilindustrin nyttjar frekvenser runt 2,5 GHz som alltså har mycket effektiv penetrerande förmåga. Mobilindustrins verksamhet har ökat mikrovågsstrålningen flera miljarder i vår livsmiljö de senaste 15 åren (SSM:s mätningar 2013). Biologiskt liv är inte anpassade till att genomstrålas av så höga stråldoser dygnet runt. Strålningen är artificiell och borde mer jämföras med artificiellt ljus som laser.

Lärjungen
Lärjungen
Gäst
Reply to  solveig12
13 mars 2015 kl 17:06

Men, om “fönstret” ligger mellan 3 och 10 cm, så motsvarar det 3 GHz och 10 Ghz vilket är högre än mobilindustrins 0,9 GHz,1,8 GHz och 2,1 GHz?
Hur som helst, med vilken mekanik påverkas vår kropp av dessa penetrerande mikrovågor och vad orsakar dem för något? Om dom går rätt igenom så borde väl inget hända?

solveig12
Gäst
Reply to  Lärjungen
15 mars 2015 kl 22:38

Jag skriver runt 10 cm och 3 cm inte mellan 10 och 3 cm. Det är alltså två fönster i dessa olika våglängdsområden. 10 cm ligger ungefär mellan 1 GHz- 3GHz. Mobilindustrin nyttjar mest frekvenserna vid 2,5 GHz. Våglängd 3 cm nyttjas för radar 8 – 12 GHz. Våglängden 10 cm har en antenneffekt på människan och absorberas inne i kroppens organ enligt flygvapnets radaskola 1959.

Lärjungen
Lärjungen
Gäst
Reply to  solveig12
16 mars 2015 kl 10:01

Tack för svar! Tolkade dig som att det var ett fönster, inte två.
Jag har några följdfrågor. Jag försöker hitta den referens du anger från 1959, men jag hittar bara inlägg av dig, finns den tillgänglig någonstans?
1GHz motsvarar en våglängd på 30 cm, det tycker jag låter långt ifrån “runt 10 eller 3 cm”?
Enligt Wikipedia: (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Cellular_frequencies) så är det bara 1 av fem mobiloperatörer (i USA) som använder 2,5 GHz frekvenser, resterande använder 2,1GHz eller lägre. Dvs 14 till 30 cm (1 GHz) i våglängd, är det mindre farligt då det inte är runt 10 cm?
Vad händer när energin från radiovågorna absorberas i våra organ?

Larljunge
Larljunge
Gäst
13 mars 2015 kl 10:01

Problemet ligger nog inte bara i strålningen, då det gäller barn så är det inte bra med understimulans pga ensidiga stillasittande aktiviteter… Barns hjärnor, liksom vuxnas behöver omväxling förstås, mår vi bättre… Finns forskning vill jag minnas, som visar att frekvent facebookande ger depressioner…

Medveten Medmänniska
Medveten Medmänniska
Gäst
12 mars 2015 kl 19:06

Man behöver varken vara “expert” eller “lärjunge” för att begripa att mobilstrålning är ytterst farlig och kan orsaka hjärntumörer. Låter man industribetala experter och forskare sköta “forskningen” så kan den ju inte bli annorlunda. Deras resultat är ju redan bestämda på förväg innan de ens börjat.

Hela tiden så försöker industrin och dess gelikar halvt fördärvat köra huvudet rakt in i väggen för att försöka trotsa sanningen, men den blir ändå inte annorlunda.
Det hittas ständigt på bortförklaringar med än det ena än det andra för att komma undan, men hur de än vrider och vänder på allt och blundar för sanningen så finns den alltid där.

monastralskydd
Gäst
12 mars 2015 kl 10:07

Det är sant att det har kommit en ny rapport från EU men den har redan fått hård kritik av över 40 miljöorganisationer från hela EU. Rapporten brister i objektivitet och balans när det gäller sammansättningen av experterna och det saknas helt i denna lilla grupp representanter från de många experter som är av uppfattningen att det finns avsevärda risker för folkhälsan.. Tillsätter du experter som redan från början är av den för telekomindustrin gynnsamma uppfattningen att det inte finns risker så är resultatet givet på förhand. Det är tyvärr “business as usual” på EU-nivå. EU-kommissionens utredningar har nyligen fått kritik av EU:s ombudsman pga att allt för stor inflytande från industrin via experter med kopplingar till berörd industri. Vi kräver nu bättring av EU. Mer info följer på Strålskyddsstiftelsen. där du även kan läsa vår analys av experternas hantering av forskning som visar hjärntumörrisker.
Ordförande för den nya EU-rapporten har samarbete med Vodaphone och är expert åt ITIS en mobilindustrifinansierad organisation. Han saknar medicinsk/biologisk kompetens. Hans kompetens ligger snarare på den tekniska sidan, dvs bland annat mikrovågsantennprestanda etc. Är det sådana experter vi kan ha förtroende för när det gäller hälsorisker?
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/bias-in-the-assessment-of-electromagnetic-fields-emf/

Lärjungen
Lärjungen
Gäst
Reply to  monastralskydd
12 mars 2015 kl 15:53

Det var en lista med referenser i enclosure 1 i din artikel, jag kollade närmare på “Hardell  L,  Carlberg  M,  2014:  Mobile  phone  and  cordless  phone  use  and  the  risk  for  glioma”. Som jag förstår studien så har dom skickat ut enkäter till personer med hjärntumörer och personer med liknade ålder, kön, osv. hämtat från typ statistiska centralbyrån, och frågat om deras mobilvanor. Utifrån svaren så ser dom ett samband mellan mobilanvändande och uppkomst av tumörer.

Jag är inte helt med på statistiken ska jag påstå, men författarna säger att dom inte hade särskilt många 3G mobilanvändare i studien men fortsätter sedan i en hel sida med hur skadligt särskilt 3G verkar vara i förhållande till övriga tekniker. Hur kommer det sig? Sedan så ser jag ingen diskussion över så kallad “confounding” alltså någon diskussion om hurvida det möjligtvis skulle kunna vara något annat än mobilanvändande som orsakat tumören.  

Jag tycker att det låter som samma brist i objektivitet som EU kommittén påstås ha att bara ställa frågor om mobilanvändande och sedan dra slutsatsen att det måste vara orsaken? Är det sådana rapporter vi ska sätta vår tilltro istället?

På en helt annan fundering, finns det någon vetenskaplig rapport som förklarar hur elektromagnetisk strålning skulle orsaka cancer, det lilla jag har läst påstår att det finns ett samband men utan att veta hur det sker så kan det väl lika gärna vara ett skensamband? Har man letar efter andra faktorer?

Eiwa
Eiwa
Gäst
9 mars 2015 kl 13:47

Som svar till Expert så läs nedanstående länk.

http://www.monanilsson.se/page07.htm

Det finns hur mycket forskning som helst på detta.

Lärjungen
Lärjungen
Gäst
Reply to  Eiwa
12 mars 2015 kl 01:46

Experter i kommitté finner ingen koppling mellan elektromagnetisk strålning och varken cancer eller andra fysiska problem som t. ex. “elöverkänslighet” i “hur många studier som helst”, inklusive 700+ sedan 2008. Se: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/inga-belagg-for-halsorisker-fran-elektromagnetiska-falt
Jag personligen litar hellre på 700+ studier som inte hittar något samband trots deras bästa försök än något tiotal kvalitativa studier där man inte kan utesluta något samband men skulle egentligen vilja undersöka lite till.
Som herr Expert säger så är det bara att kontakta universitetet om du vill veta mer

Expert
Expert
Gäst
8 mars 2015 kl 09:29

Det finns INGA vetenskapliga artiklar som kan påvisa negativa effekter så som de nämnda i artikeln ovan av lågfrekvent elektromagnetisk strålning!

[Text togs bort från kommentaren då den uppfattades som stötande/ red]

/doktor i medicinsk strålningsfysik

Red
Red
Gäst
Reply to  Expert
8 mars 2015 kl 09:59

Inkom gärna med en replik där du dementerar påståendena i artikeln ovan. Men du måste då kunna fastställa att du verkligen är doktor i medicinsk strålningsfysik, annars blir det alltför lätt att avfärda din ståndpunkt som antivetenskapligt trams.

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  Expert
8 mars 2015 kl 10:50

Mobilindustrins Mikrovågsstrålning – Folkmord i Slow Motion:

“Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturligast anpassade till. Dessutom pulsar strålningen, vilket kan liknas med att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?”.
https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/

Inväntar med stor spänning vad “Expert” har att komma med. Kommer hans retorik att kunna trolla bort våra fysiska besvär av EM?

Måsse
Måsse
Gäst
Reply to  Birgitta
8 mars 2015 kl 12:01

Ja, radarstrålning kan vara farlig. Gravida ska exempelvis inte tjänstgöra på örlogsfartyg. anledningen är att vågorna sänds med hög energi för att nå flygplan på långt avstånd och sedan kunna studsa tillbaka.

Artikeln handlar dock inte om detta. RADIOvågorna i artikeln har betydligt lägre effekt och ligger mellan 800-2400 MHz.

Expert
Expert
Gäst
Reply to  Birgitta
9 mars 2015 kl 11:45

Jag tänker inte debattera med en lekman. Vet du över huvud taget vad strålning är? Om du vet skillnaden mellan joniserande strålning och radiovågor så inser du snabbt att ditt påstående är idiotiskt. Korta våglängder mindre än ca 300nm växelverkan i kroppen och ger bl.a. Upphov till cancer. Våglängder större än ca 2m (dvs radiovågor) går rakt igenom vår kropp utan att växelverka. Människor sluta sprida falsk propaganda. Är något oklart kontakta medicinsk strålningsfysik på Lunds universitet!

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Expert
24 mars 2015 kl 15:22

Telekomindustrins tekniskt högutbildade medarbetare har själv fått problem och företagen de arbetade för tex LM Eriksson gemomförde förändringar av den tekniska utrustningen på arbetsplatsen för att minska besvären för medarbetare. Det finns ingen bra teori om hur besvären uppkommer men en forskare som anser sig ha påvisat symptom på en patient hävdar att det uppkommer transduktion i hjärnan som stör nervsystemet. Nervsystemets pulser separeras av avstånd i samma storleksordning som mobilers stående våg=halv våglängds avstånd (resp hel våglängd för vandringsvåg). Det är åtminstone teoretiskt möjligt att hjärncellers coincidensdetektion av nervinfo därför skulle kunna störas av såna yttre fält. Det borde inte leda till cancer som ju kan vara fallet med tillräckligt starka effekter, men det skulle kunna förklara att låga effekter uppfattas av nervsystemet. Forskningen på nerver indikerar att nervpulser överförs med mycket mindre energiåtgång än vad som förväntades av tidigare teori där det antogs att varje polarisation/depolarisation längs nerven konsumerade energi. Om det i st är så att det är som en nästan friktionsfri pendelrörelse för energin innebär det antagligen att mycket svaga störningar kan ha effekt. Kort sagt det kan finnas mycket kvar att upptäcka och bäst är att vara ödmjuk.

Jocke
Jocke
Gäst
Reply to  Expert
8 mars 2015 kl 11:51

29 forskare har gått igenom över 1800 studier: http://www.bioinitiative.org/media/spread-the-word/

Varför ignoreras Europarådets varningar?
Folk brukar ju annars vara så duktiga att slå på den officiella trumman.

Måsse
Måsse
Gäst
7 mars 2015 kl 11:46

Vad är det farliga? Internet, radiovågor, tv-spel, digitala medier, eller alla nymodigheter oavsett vad?
Att inte lära sitt barn internet i denna tidsålder vore dåligt föräldraskap.
Digitala radiovågor har funnits i stor skala sedan gsm och dect kom på 90-talet, Barn, ungdomar och vuxna har på 25 år inte påverkats av detta negativt.
Tv-spel har väl funnits i 30 år. Måttligt spelande har inga negativa effekter.
Vad som är så speciellt och skadligt med digital media jämfört med äldre media förstår jag inte. Om nyheter visas på en hemsida, mobilapp eller tryckt spelar väl ingen roll? Om tvprogram streamas över internet eller tas emot via kabeltv-nätet gör väl detsamma?
Kan det i själva verket vara frånvarande föräldrar som är grundproblemet?

Andreas Ahlman
Andreas Ahlman
Gäst
Reply to  Måsse
8 mars 2015 kl 18:29

Tror du att han menar att man inte kan använda nätet als. Jag tror han menat användning av mobiler surfplattor så omåtligt mycket som de flesta gör idag. Varför dom gör det är en annan sak.

ruben
ruben
Gäst
6 mars 2015 kl 23:09

Det verkar som sanningen i vår ibland galna teknik, hotar eller kommer ifatt livet på ett eller annat sätt. Sorgligt om vi försummar hälsan för våra barn och kommande generationer så illa. Dags tänka om kanske?

ruben
ruben
Gäst
Reply to  ruben
6 mars 2015 kl 23:24

Liknande risker har Mona Nilsson pekat på åtskilliga gånger, så varför får hon aldrig rätt trots alla resultat hon visat upp?

Redhawk
Redhawk
Gäst
6 mars 2015 kl 15:24

Bra artikel och svar från ivanbjorn.Denna artikeln borde sändes in till stora dagstidningar få se om de tar den.

Eva
Eva
Gäst
Reply to  Redhawk
20 mars 2015 kl 12:56

No way att de gör fast de borde!

ivanbjorn
Gäst
6 mars 2015 kl 10:45

Detta förvånar inte mig. Alla fakta som jag har läst hittills har bara ett mål och det är att hålla människor i den vänstra hjärnhalvan och därmed i en värld som uppfattas enbart från ett materiellt perspektiv. M.a.o. människan i materiens ok. Allt vad vi äter, vaccinationer, våra dagliga livsmedel och hygienartiklar inklusive den moderna kommunikationsteknik har detta som sitt mål.

Själen, Anden, en uppfattning av världen från ett annat perspektiv ska hållas långt borta och det redan från spädbarns ålder.

Ovanstående artikel är bevis nog