WHO: Ogräsmedlet Roundup från Monsanto som innehåller glyfosat kan ge cancer

publicerad 21 mars 2015
- av NewsVoice
Roundup Ready

NOTERAT. Ett av världens mest använda ogräsmedel, Roundup, kan framkalla cancerformen Non-Hodgkin lymfom, enligt TT. Det är världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut som slår larm om att den verksamma beståndsdelen glyfosat nu klassas som ”sannolikt” cancerframkallande.

WHO påpekar att resultaten grundas på ”begränsade bevis” från studier i USA, Sverige och Kanada. Redan 1985 pekadedes glyfosat ut som en cancerrisk, efter försök på möss, men de studierna drogs tillbaka 1991.

NewsVoice som varit i kontakt med Kemikalieinspektionen kan meddela att myndigheten inte uppdaterat sin syn på riskerna med glyfosat på minst 10 år, trots alarmerande artiklar i utländska medier sedan många år.

Användningen av glyfosat har sedan 1995 ökat väsentligt till cirka 650 ton per år 2010 i Sverige, enligt statistik från Kemikalieinspektionen.