Antidepressiv medicin (SSRI) bakom Germanwings flygkrasch

publicerad 6 april 2015
- Hans Sternlycke

SkolmedicinDen till synes oförklarliga störtningen av flygplanet från Germanwings som tog 150 liv har fått sin förklaring. Andrepiloten, Andreas Lubitz gjorde det medvetet och låste dörren för förstepiloten. Det har också framkommit att han åt antidepressiv SSRI-medicin (selektive serotonin reuptake inhibitors).

Den påstås verka genom att höja serotoninnivåerna. Det har dock konstaterats att de är höga hos deprimerade. Så verkan beror på något annat, okänt vilket. Biverkningarna är dock stora. Hos en del kan det vara aggressivitet och självmordstankar.

Nyhetsreportern Douglas Kennedy vid Fox TV, son till Robert Kennedy, har gjort en serie program om verkningarna av antidepressiva medel. Han menar att de inte alls botar depressionen, utan att de gör att känslorna avtrubbas, så att man inte bryr sig om depressionen. Andreas Lubitz har själv framfört att han kände som om han tappat kontakt med omvärlden.

Amerikanska Food and Drug Administration, FDA, har utfärdat Black Box Warning därför att självmordsfrekvensen var dubbel hos dem under 25 år som åt SSRI-preparat. Flera av de som gjort skolskjutningar har gått på antidepressiva medel. FDA har också angett depressioner som trolig orsak till andra flygplansstörtningar, och i 31 procent av fallen åt de SSRI-preparat.

Nu anklagar media flygbolaget för att inte uppmärksammat den psykiska sjukdomen hos piloten. Men orsaken låg kanske inte där utan i psykmedicinen. Anklagelserna borde kanske mer riktas mot en brottslig läkemedelsindustri som för vinstens skull gör forskningsfusk, universitet och medicintidskrifter som för pengars skull spelar med, och myndigheter som gömmer undan biverkningarna och inte skaffar sig egen kunskap.

Problemet med sjukvården är att vi inte vill kosta på kvalificerad personlig behandling utan ger piller i stället, och att vi har övertro på piller. Cochrane-institutet, ett oberoende vetenskapligt nätverk för för utvärdering av behandlingar, och SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, hänvisar till forskning som visar att Johannesört fungerar bättre än antidepressiva med mindre av biverkningar.

Text: Hans Sternlycke


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Kolla här och kommentera sen är ni snälla! Fantastisk dokumentär. Säger allt om denna jävla skit medicin som får människor att bli asexuella kemlobotimerade individer så läkemedelsjättarna lyfter miljader! Det går inte att sluta med skiten! Väldig få klarar det! Kolla den dolda infon i dokumentären.
  http://www.whocaresinsweden.com/

  • Intressanta dokumentärer! Kände inte till detta Konsumentinstitutet läkemedel och hälsa – KILEN – Som lades ner av Aliiansregeringen genom att stoppa vidare anslag anno 2007.

   Institutet i fråga sammanställde rapporter kring medicin och läkemedels-biverkningar. Tydligen har en del av deras matrial sparats av sparsamma människor och finns kvar på nätet. Institutet var känt i internationella sammanhang och startades på 70-talet som en privat versamhet av Lena Westin. Detta övergick till statlig subventionerad verksamhet 1992.

   Hittade även en gammal artikel från Läkemedelsvärlden där en docent kritiserar det statsbidrag som KILEN då erhöll. Docenten undervisade vid tillfället inom psykiatri och forskade kring ångest syndrom. Han ansåg att folk inom “medicin” ska sköta forskning och sammanställning kring biverkningar i läkemedel, inte något demokratiskt, politifierat institut. Han fick också slutligen igenom sin vilja.

   Men tanken med KILEN var ju att göra medborgarna medvetna om riskerna med läkemedel?
   Det är kanske på tiden att KILEN startas upp igen innan all kunskap går förlorad.

   http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/kilens-statsbidrag-ifr%C3%A5gasatt-av-industrisponsrad-l%C3%A4kare-2731
   http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/l%C3%A4kemedel-%C3%A4r-en-demokratifr%C3%A5ga-663

   • En välkommen påminnelse av ett av Konsumentinstituten Danne, tackar! Tyvärr försvann dessa upplysande organ och en del andra. Vissa kanske var överflödiga, jag vet inte? Så var det då! Visst gjorde en del väldigt mycket nytta. De fick inte den uppskattning de borde fått, kanske för vi redan hade det allmänt ganska bra? Men det väcker tankar om hur det var och hur det blivit.

 • Lubitz beskrivs som att ha väckt sin flickvän, skrikit i mardrömmar av rädsla för att störta. Sådan rädsla kureras eller ska man säga kuperas faktiskt med antidepressiv medicin.

  Den som tex har en uttalad dödsskräck kan efter några månader befinna sig i en helt ny inte bara förvånande situation, utan särdeles förskräckande, att sitta och planera sitt självmord utan en tanke på de förra konsekvenserna så nog ger preparaten en bedövning, en utsläckning av omdömet.. Så nog sker något otäckt i skallen.. Hur det skulle vara till fördel är svårt att föreställa sig då riskmomenten onekligen ställer livsavgörande saker på sin spets. Att det definitivt inte är bra varken för personens säkerhet eller andra råder ingen som helst tvekan om. Den som redan innan känt att alternativen till förändring och hjälp ur en hopplös situation har försvunnit, där omgivningen tryck och nonchalans gjort sitt, befinner sig alltså i en långt värre situation.

  Människor som redan är utagerande kan alltså ha närmare till våldsamma lösningar än innan. Människor som oavlåtligen matats med våld, våldsförhärligande tappar snart greppet om den forna verkligheten och skulle en karaktärsförändrande medicin komma att få inverka slutar snart det hela i rubriker.

  Han påstås vidare ha sagt att han skulle göra något som skulle komma göra honom känd över hela världen.. Tydligen var just flyga inte nog, men kanske han ville bli hjälte.. Idealen behöver ju inte vara ens bäste vän. Särskilt inte de som pressats på en uppväxande individ som kompensation för brist på kärlek. Istället blir man berömd för sina prestationer. Det är en stege som aldrig tar slut. De kan ju vara omöjliga att tillfredsställa speciellt för den som inte har tillgång till sina resurser. Så blir det om uppmärksamhet är villkorad.

  • Om man gör den konspiratoriska tolkningen, är det naturligt att man antar att storebror sedan länge haft en profil på killen, som i efterskott hjälper till ‘rätt’ tolkning.
   Om planet utsattes för något djävulskt manipulativt, tekniskt eller eljest, som ingen överlevande kunde avslöja, då blir profilen ett trovärdigt indicium.
   Varning för att nappa på ämnen som denna typ av mediciner, ofta kritiserade i alternativa medier och därför genererande vatten på kvarn.
   Var så säker på att ett sånt här fall kommer att utnyttjas för dolda syften. Mer avancerad hemlig övervakningsteknologi. Reagerar ni precis som storebror planerat och inte riktar misstankar mot storebror, kommer det att underlätta för att ytterligare inskränka privatlivet.
   Inget hindrar att man samtidigt ger sig på problemet med olämplig medicinering.

 • I ingressen står det “Det har också framkommit att han åt antidepressiv SSRI-medicin”
  – Vet man detta eller är det något som anses troligt/tänkbart/möjligt att det var så?
  Vore bra med ett klargörande från artikelförfattaren.

  • Har nu läst detta men finner ingen källhandvisning till den SVR-rapport som omnämns i artikeln. Finner ej heller någon sådan info vid sökningar. Har du sett den rapporten och kan dela den? Antar att den är på Ryska så det kanske blir litet svårt för oss som inte skriver/läser Kyrilliska att hitta en sådan. Måste dock tilläggas att det är ganska osmart att skriva en artikel där man hänvisar till en specifik rapport och sedan inte ge en länk till den rapporten. Hänvisar då givetvis till artikelförfattaren på “whatdoesitmean”.

 • Jag undrar hur dessa kopplingar mellan SSRI och diverse tragedier undersökts? För det första måste man använda en vettig kontrollgrupp för att dra några som helst slutsatser. Det vill säga man måste jämföra en grupp med deprimerade som äter SSRI med en grupp LIKA deprimerade som inte gör det. Annars betyder kopplingen ingenting överhuvudtaget. För de som är allvarligt deprimerade och varit det under längre tid är troligare att äta SSRI. Och de som är allvarligt deprimerade är troligare att begå självmord. Frågan är hur man fastställt att SSRI är kopplingen i mitten?

 • Om och om igen har jag läst kopplingen mellan psykofarmaka och självmord, psykofarmaka och vansinnesdåd. Det poängteras ständigt vid tillfällen när massmord skett att förövarna vid tid eller annan använt sig av SSRI. Det roliga är att jag aldrig någonsin lyckats hitta någon egentlig källa på kopplingen. Det dyker upp länkar till någon som påpekar kopplingen och det poängteras att ‘i många fall’ har föröv/-aren/-arna använt SSRI. Vad fan betyder det? Många? Hur många procent? Var finns statistiken? Hur många illdåd begås när psykofarmaka inte finns med i bilden, i relation till motsatsen? DET vore intressant. Det är inte intressant att samma budskap rapas ut om och om igen utan att hänvisa till något av substans.

  Snyggt på newsvoice att det blir ett automatiskt bevis att andrepiloten begick illdådet pga medicinering. Det är en slutsats som i sig inte säger något. Deprimerade människor tar livet av sig, vare sig de medicinerar eller inte. Deprimerade människor tar tydligen andra med sig när de tar livet av sig, vare sig de medicinerar eller inte. Finns det andra orsaker med i bilden än depression och SSRI? Det här behöver tittas på.

  Intressant att få en siffra på antalet självmord och kopplingen SSRI. Typ en tredjedel medicinerade alltså. Där kan ju slutsatsen dras att den större delen av människor som tar livet av sig inte medicinerar. Hur många människor som tar livet av sig hade inte gjort det om de medicinerat? Hur många människor som medicinerade och tog livet av sig hade levt idag om de inte medicinerat? DET är intressanta frågor.

  Jag är ingen förespråkare av SSRI och jag är misstänksam vad gäller läkemedelsbranschen och läkares snabba ordination av glädjepiller men för den sakens skull behöver jag inte sätta hjärnan på sparlåga och dra slutsatser utifrån vinklad och ensidig information, speciellt inte när källor saknas.

  En biverkning av SSRI är självmordstankar, ja. Självmordstankar och planer är vanliga hos människor som lider av olika typer av depression. Stämningsstabiliserande läkemedel har självmordstankar listade som biverkning. Men självmordstankarna finns ofta redan där.

  Vad gäller det naturliga medlet Johannesört. Det är inte ofarligt för någon att ta som till synes lider av depression. För människor med bipolär sjukdom i ett depressivt skov kan det sluta i mani och psykos. Där snackar vi fara för sig själv och andra. Förvisso gäller detsamma med SSRI.

  • “dra slutsatser av vinklad information” – vilken oberoende information om läkemedel är du så naiv och tror existerar? (jag var lika naiv till jag började se mitt eget liv berättas genom andras berättelser)
   Läkemedelsbranschen sponsrar ju sina egna kliniska prövningar, då bör du ju bortse från deras information, den är ju “vinklad”.

   Kvar får du oss som upplevt biverkningarna, men vi kallas för “anekdoter”.

   9 av 10 skolskjutningar, inklusive den i Finland, begicks av förövare som åt/börjat äta/slutat äta SSRI. 90% är en ganska hög siffra för ett ganska ovanligt brott. Listan är lång och det är inte ovanligt att förövaren omnämns som “normal tyckte grannarna”.

   Till och med kritikerna av SSRI anser det inte etiskt försvarbart att utföra kliniska prövningar
   på friska, de få sådana som finns har nästan uteslutande innefattat “missöden”, som självmord och våldsamheter och massavhopp.

   Men du verkar ju inte helt obildad om Läkemedelsbranschen, du kanske bara är mänsklig och inte vill tro att 90% är en hög siffra…

  • “Vad gäller det naturliga medlet Johannesört. Det är inte ofarligt för någon att ta som till synes lider av depression. För människor med bipolär sjukdom i ett depressivt skov kan det sluta i mani och psykos. Där snackar vi fara för sig själv och andra.”

   Johannesört fungerar specifikt mot just depression. Det är det avsett för. På vad sätt är det inte ofarligt för någon? Negationen blir ju störande trots att preparatet just hjälper den deprimerade att komma till pudelns kärna istället för att riskera sitt eller t.o.m. andras liv. Finns flera diagnoser skall man börja behandla dem först. Depression vara en sekundär reaktion på ett allvarligt/kroniskt sjukdomsförlopp. Med bipolär sjukdom säkert en avgörande faktor vartill bergodalbanan i känslolivet blir en. Sjukvården i symbios med läkemedelsindustrin är de enda som lyckats införa hopplösheten i många behandlingar och diagnoser. Vi kan väl på sätt och vis förstå det som att läkemedelsindustrin usla resultat förstört inte bara karriären för många läkare och gjort arbetsmiljön till ett deprimerande helvete. Inte tu tal om den saken bevisar statistiken just yrket besvärande höga siffror.

   Egenbehandling görs under eget ansvar. Medan läkemedelsindustrin arbetar hårt på att fastna i sitt eget fack, UPA.

   SSRI sägs forskats fram för att hjälpa/lindra/bota vid depression. Ändå är resultaten överlag deprimerande. Istället för att fungera mot depression, brukas, förskrivs preparatet på ett sätt som inte alls motsvarar instruktionerna. Dessutom förvärrar det ett redan hotande tillstånd av självmordstankar vilket ju måste se som en allvarlig och riskabel biverkan. För att inte tala om biverkningarna och stuket många erhåller som hamnat i klorna på vita labrockars välvilja..

   Självmordsyndromet medicinen skapar kan ju tolkas som en självsanerande faktor och borde väl med alla sinnens mått och steg för att inte riskera människors liv betraktats som en fara för de drabbade som man inte borde äventyra deras liv med.

  • Dessutom tillkommer en faktor att en skola ÄR en tuff miljö. Ju större opersonligare skola dess värre blir förmodligen miljön. Att UZA med sin vapenkultur adderar mer vansinne till dåliga lösningar på känslomässiga problem borde alarmera ansvariga att gå mycket längre i åtgärder att göra en kultur allt sjukare och monstruösare. Inte förvånade framstår läkemedelsindustrin likt vapenditon som några riktigt hänsynslöst kriminella som profiterar på den eländiga mänskliga miljön. Istället för att delta i och värna om individuell respekt finner man en växande lönsamhet ju hårdare och mer hotfullt samhället utvecklas.. Tillväxt förtrollar och nu sitter de där i skogen/djungeln och låter som och beter sig som vilddjur..

   Var någonstans i hela världen har privata vinstintressen inte smutsat ner inte bara det blå skåpet utan större delen av verkligheten på bekostnad av mänsklighetens fromma?

   Å andra sidan kan man inte annat än undra över Wrestlingens föreställningsvärld att låtsas krossa förnedra sin motståndare.. Avtar våldets utveckling med sådana “lekar”? Spelet förebådar snarare en vuxenvärld som inga andra metoder har, än våld på de flesta problem.. Wild Wild West. Att försätta sinnen i ett cavemode där alternativen blivit blott få och till det mixa en medicin som förvanskar omdömet. Tja har man inte önskat det vet jag inte vad. Åtminstone kan den cyniske räkna med att mänskligheten kommer vara upptagna med sitt medan de själva slipper oroas i orubbat bo.. Maktens figurer har väl alltid haft bekymret att rikta fokus åt ett annat håll..

   Under Roms skräckvälde slets människor ihjäl av vilda djur som straff och underhållning. Ett spel för galleriet som gjorde verkligheten till en smal hotande planka alla kunde drabbas av och tvingas vandra. Visionerna var till för att skrämma och hota inför maktens metoder och medel.. Vi lever i värld som gör allt för att skrämma oss för de bästa, förnämsta, bestående lösningarna. Dessutom skulle de berika oss och vår framtid.

   • UZ som Number One i framgång är också nummer ett i våld, i mord, skolskjutningar, fängslade per capita så framgången kostar och är dyr för dess innevånare som offras på frihetens altare. Att sälja in bedövning mot den dystra verkligheten, de små chanserna kan ju ur ägarsynpunkt knappast ses som annat än en briljant vinstchans cyniska individer inte kan släppa när de väl satt tänder, händer och resten av extremiteterna i vad tycker sig se som ett ymnighetshorn.. Vi talar väl kramp som beskrivande tillstånd..

    Så om “Change” var det magiska ordet för mycket gott så har utsugarna onekligen visat framfötter och satt klackarna i backen mot en utveckling som skulle tagit ett uns av rikedom från dem.. De äter väl redan den förkättrade medicinen. Hur skulle de annars kunna leva med sig själva?

     • Hej Danne. Bra länk där. Tack för den.

      Frankensteintemat går igen i större delen av vårdens olika os-grenar i effektiv målinriktad behandling utan några särskilda vinnare utan mest förlorare… Det går som en malström genom hela vårdmassivet. Berget som kom till oss eller rättare sagt satte sig på oss. Inte ens våra os vinns av normala människor. De är ju dopade allihop.. Vad är det för en jäkla värld? Den som mår dåligt av detta inferno får medicin mot verkligheten. Hur långt eller lågt kan man gå?

 • Skolskjutningar och självmord har jag läst många gånger har det gemensamt att gärningsmännen använt SSRI under lång tid. Sä jag har alltid misstänkt att man bara slår av kontakten mellan depressionen och sina negativa symtom. Depressionen fortgår, men kan inte göra sig synlig. Det betyder att man ökar dosen allt eftersom kroppen vänjer sig. Så det är inget bot utan man döljer sjukdomen. Så den som använder SSRI bör väl endast använda det i akut syfte och under den tiden vara helt sjukskriven, tills man hittat källan.
  Läkemedelsfabrikernas ägare har tagit rodret över både diagnostiken och kemisk behandling. Som om biologin i kroppen är enda orsaken till psykiska sjukdomar.

  Många, som tyvärr inte styr utvecklingen, hävdar att kroppen är bara instrumentet som reagerar på sjukdomen. Då ger man inte kroppen kemiska preparat, som gör den oförmögen att reagera.
  Man kan jämföra vissa av dagens behandlingar ungefär som när bilskojare förr blandade sågspån i växellådsoljan, så ingen kunde höra att växellådan är allvarligt skadad och när som helst rasar ihop. Alternativet var för dyrt ( att laga växellådan ).

  • Jo preparaten måste ju undertrycka någon slags bedövning eftersom det inte arbetar som tex Johannesörten som sätter igång en process att få depressionen likt en böld att spricka.. Mycket jobbigt, krisskapande men knappast för andra något hot. Så och en belöning till kraft och mod att möta nya livskriser med lite mer kraft, styrka och insikt.

   Givetvis är funktionen ytterligt vådlig som sådan eftersom den dessutom ökar risken för självmord.. Det borde väl vara det sista som skulle kunna ske..

   Frågan man kan ställa sig är om inte preparaten forskats fram i andra lab för att skapa kriser hos objekten som liknar rena tortyren. Ställer man det mot vårdens ständiga lakoniska resonemang att självmordsfallen får och fått skylla sig själva har vi ju återinfört den skamliga ättestupan. En deprimerad person, ofta beroende av hjälp inte bara privata skäl utan knutna till samhället, social status blir för ruljangsen välsmorda hjul en belastning. De försvinner i det tysta utom för de anhöriga..

   Lägger vi till det ETC-behandlingen som resolut och kostnadseffektiv lösning inte på patientens problem utan vårdens så där står vårdapparaten som förvuxna monument blodfylld i all sin skam och kallar sig mänsklig medan den fuckar upp liv efter liv på det och alla upptänkliga och omöjliga sätt..

   Dyrt är kalaset också inte bara i förlorade, handikappade människoliv.. men tydligen tillräckligt billigt för att kalkylerna inte ska sticka ut så att någon får för sig att det kanske är en klassfråga.. Att läkemedelsbolagen som alla andra kapitaliserar på liv och död är ingen överraskning. Det positiva är att det finns så mycket bättre metoder.. Mot det bedriver man rena kriget och det är väl symptomatiskt för girigheten att allt slutar i undergång och krig. Den enda medicin som biter på mänsklighet.

   För samhället skulle adekvat vård betyda mindre hot, våld, kriminalitet och “katastrofer” å andra sidan skulle det inte i pengar bli lönsamt för några få..

 • Medias avslöjande att Lubitz planerat sitt sitt utvidgade självmord känns väl aningen konstruerat. Varför skulle en pilot söka uppgifter om kabindörrens säkerhetsfunktioner. Han vet väl långt innan från drillningar hur den ska fungera och hanteras. Hans egen och passagerarnas säkerhet kan ju knappast vara det minst intressanta i en pilots karriär.. Den som söker efter sätt att dö på letar knappast efter utvidgade metoder.. För att sådant ska kunna byggas upp krävs medspelare.. Det hade säkert skolskjutningarna och det måste väl funnits här också..

  Dessutom kanske vi får inse att fjärrstyrningen inte alls ingår i standardutrustningen. Ganska säkert inte alls i billighetsflygen. Har Lufthansas flygflotta säkerhet blivit hackad är varenda plan garanterat markbundet tills den saken fått en lösning. Boeings maskiner drabbades väl av marktjänst efter 9/11. Money still talks after all.

 • Kan man verkligen lita på att det gick till så. Minneskortet rapporterades snabbt vara försvunnet från den ena svarta lådan. Mycket snabbt visste Usas medier vad som varit inspelat i den andra (?) svarta lådan trots att det normalt tar längre tid bara att extrahera data. Jag lade märke till en artikel på textTV om DBS nyss. Deep brain stimulation som för ovanlighets skull rapporterades där. De använder det mot epillepsi och Parkinson och mot senilitet. Något ditåt. En slump kanske att det nämndes nu men när folk påstås ha gjort en sån sak som huvudpersonen finns motiv för att vilja övervaka och bota folk med andra medel än psykofarmaka. Och då finns det nog en del nya affärskontrakt och karriärer att sparka igång.
  Det är redan ett stort verksamhetsfält med både öppna och hemliga forskningsprojekt pågående sen länge. Både i EU och Usa. Men mycket talar för att Usa hela tiden har varit den starkaste pådrivaren för hemlig användning.
  Att han är deprimerad och vill mörda en massa oskyldiga är förstås inte omöjligt.
  Men enda beviset är tekniska dataloggar som går att manipulera.
  Om det handlar om en förevändning att ge klarsignal för mer hemliga projekt ‘för allas bästa’ så har vi ett motiv för att driva fram en sån katastrof. Oavsett hur det gick till.

  • Hej Peter.

   Ville bara tipsa dig om några andra som sett kopplingen mellan SSRI och självmord.

   Finns i skrivande stund fortfarande videor om detta att finna via den sidan av googol som kallas youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=SSRI+suicide

   Jag säger inte att detta är hela sanningen. Men det är en mycket troligt händelseförlopp om det vi läst om hans historia och fynden som gjordes i hans hem faktiskt stämmer. Även ljudbanden bekräftar delvis möjligheten att andrepiloten tog sitt liv helt kallsinnigt. Då utgår jag från att detta ovan är faktiska fakta.

   Den här mannen kanske var fylld av vrede och hat precis som vid skol-skjutningarna vid bl.a. Columbine. Amerikanska soldater kommer hem från usa:s ändlösa millitär-kampanjer med PTSD och ordineras SSRI, notera självmords-talen. Notera även hur lättsinnigt detta ämne idag ordineras av s.k. läkare och hjärnskrynklare.

   Det är skrämmande, men inte mer underlig för mig än om detta skulle handla om människor som är påverkade av droger och dessutom mår J**ligt dåligt. En farlig kombination helt enkelt. Borde piloter ordinerade psykofarmaka ens få flyga flyplan? Var slutar den processen? Kan detta att leda till minskade inkomster för den s.k. läkemedelsbranchen? Farliga frågor om man heter media och lever på annons-intäkter eller hur?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *