Caroline Södergren: “Ett könsneutralt begrepp krävs för att uppnå jämställdhet”

publicerad 26 april 2015
- av NewsVoice

Caroline SödergrenOm alla kan släppa taget om sina uppbyggda skyddssköldar för ett ögonblick så kan vi tillsammans försöka få upp ögonen för vad som faktiskt är viktigt i frågan om jämställdhet. Då kan vi tillsammans se bortom allt hat som kastas fram och tillbaka mellan de tydligt uppdelade grupperna; män och kvinnor. Istället vill jag nu poängtera att det är jämställdhet vi söker. Så varför inte använda oss av ett begrepp som riktas mot genuin jämställdhet. Det skriver Caroline Södergren (Stockholm) som studerar ekonomiprogrammet på gymnasiet med stort intresse jämställdhetsfrågor.

Att feminism skapar debatter är ingen nyhet, men det är näst intill skrattretande hur all fokus läggs på fel saker och låter hatet frodas och växa längs vägen. Zara Larsson skrev i sitt blogginlägg “håll käften din lilla slyna” (zaralarsson.se, 2015-03-10) att hon ansåg att den internationella mansdagen ej är lika viktig som den internationella kvinnodagen och menade att män hyllas varje dag året runt medan kvinnor får kriga sig fram.

Sedan uttryckte hon sig så här:

“Kvinnohat våldtar och mördar medan manshat är en strategi för att kämpa emot det strukturella förtrycket.”

Zara ger här en tydlig inblick i detta ständiga hat som kastas fram och tillbaka. Kvinnohat och manshat är minst lika fel och bör ej förekomma. Varför finns då detta hat? Vad jag har förstått så känner sig människor hotade och utpekade när ämnet feminism kommer på tal. Kanske känner de sig missförstådda eller själva missförstår. Istället för att agera förstående sätts då människor i försvarspositioner och diskussionen stannar där.

Om man tänker på vad ordet feminism egentligen står för så inser man ganska snabbt att det inte går att sätta likhetstecken mellan orden feminism och jämställdhet. Kort förklarat så är utgångspunkten i feminism att kvinnor missgynnas i samhället, men att de utifrån det strävar efter att kvinnors värde och rättigheter ska vara likställda männens. Medan jämställdhet kort och koncist innebär jämlikhet mellan kvinnor och män. Däremot så förknippas feminism ofta underförstått som jämställdhet.

“Detta är förståeligt mot bakgrund av de framsteg som gjorts på jämställdhetsområdet i feminismens namn”, säger Per Johansson i artikeln “Feminism är inte lika med jämställdhet” (svd.se, 2014-08-09).

Per Johansson menar sedan att för mycket fokus på kvinnors missgynnande kan ge en felaktig bild med ensidig tolkning och att områden där kvinnor faktiskt lyckas bättre än män glöms bort.

Begreppet feminism har trots allt använts i över hundra år och har fungerat monumentalt bra med tanke på alla framsteg det har åstadkommit. I dagens samhälle ser klyftorna betydligt mycket mindre ut än tidigare och problemområdena, likaså ojämställdheten mellan könen, är inte längre lika tydliga. Det leder då istället till att människorna känner sig utpekade och missförstådda vilket i sin tur leder till att kvinnohatet, likaså manshatet, frodas och växer. Jag tror att med nya tider så behövs även ett nytt begrepp; humanism. Ett könsneutralt begrepp som strävar mot det som diskussionerna om feminism i själva verket vill nå fram till.

Humanismen sätter människan och människovärdet i centrum. Ej kvinnornas. Ej männens. Utan människornas. Med humanismen kommer enbart strävan mot jämlikhet vara i fokus utan generaliseringar i samband med kön och utan några missförstånd. Genom detta könsneutrala begrepp kan vi slutligen uppnå jämställdhet.

Text: Caroline Södergren


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jaaa!! Fucking finally! Så det finns faktiskt folk som tänker?! Den här gjorde min vecka! …om inte ett par månader fram

 • En tankeställare till alla manliga och kvinnliga “feminister” om nu feminism som påstått handlar om kvinnors “rättigheter” hur går en ung kvinna av idag tillväga om hon under tonåren drömt om att vara tillsammans med en man, få barn och väljer frivilligt att skapa och vårda ett hem och en familj, skapa harmoni och med glädje ta fullständigt ansvar för att guida sina barn till vuxen ålder utan att benytta sig av “systemets” erbjudanden/tvång.

  Vilken reaktion möter hon troligast och vilka “grupper” kommer att skrika högst, den som har ett tips på hur denna kvinna kan leva sin dröm får gärna berätta.

  Om det inte av nån anledning går så faller ju svamlet om att det handlar om kvinnans rättigheter där hon i reklamen har “rätt” till sin kropp och knopp, utan i vanlig ordning om manipulation och dolda agendor.

  När kvinnor och män blir kompisar igen då är de ljusskyggas skara körd och inte förr, så ni kvinnor, lägg bort Gudruns giftblåsa, krama er man idag så ska vi killar träna på överseende med era helt obegripliga och ibland charmiga nycker och älska er ändå.

 • Håller med Åke i Sörmlands kritik av hattjatet. Borde kanske kontrat med nödvändig EMPATI mellan människor?

  Caroline studerar på ekonomiprogrammet så det är inte helt klart vilken typ av humanism som inkluderas i artikeln. Rationell humanism ligger väl närmast till med tanke på den indoktrinering som äger rum i alla ämnen på universitet och i ekonomi i synnerhet. Universiteten ska ju utbilda studenter till teknokrater som ska ingå i den elit och nya religiösa prästerskap som ska regera över majoriteten i den raskt marscherande New World Order.

  Patrick M. Wood (ekonom) har skrivit en viktig bok i ämnet och talar om faran med rationell humanism m m i boken “Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global &Transformation – The dark horse of the New World Order is not Communism, Socialism or Fascism: It is Technocracy.”

  Intervju: http://www.redicecreations.com/radio/2015/04/RIR-150422.php

 • Hans Berggren:
  “Störta plutokratin! Ned med kapitalismen!” säger du i texten.
  Vad är skillnaden mellan dagens ekonomiska system och kommunistiska manifestet?

  Jag rekommenderar en genomläsning av “kommunistiska manifestet pdf” och dess 10 punkter under kapitel 2 innan replik ges.

 • Ner med hierarkismen, skulle jag vilja säga.

  När den ständiga modellen för hur vi organiserar oss och förstår världen har sina rötter i pyramidformen, med över- och underordning, måste vi förhålla oss till dem vi möter och snabbt begripa om de står över eller under oss för att alls kunna navigera i vardagen. Vi har svårt att hantera saker på samma nivå för vi har inte begrepp och modeller för det.

  Den som ställer sig utanför och vill försöka bryta det gamla mönstret blir jättefarlig för dem som är kvar i maskinmedvetandet. Att ändra ett ord för att jämna ut en sorts ojämlikhet är ett steg, men ett mycket litet sådant. Ett gruskorn fäller inte lasset om det inte finns annat som redan fått det att luta betänkligt. Men så är inte fallet.

 • Receptet är urgammalt: söndra och härska. Feminismen har utnyttjats som ett förträffligt medel att splittra folk så att de ser varandra som fiender i st f att koncentrera sig på det viktiga, att få ett slut på procentarnas utsugning av oss alla, män, kvinnor, homo- och heterosexuella, barn och gamla. Störta plutokratin! Ned med kapitalismen!

 • Människovärdet är det allra viktigaste att lyfta fram om vi vill ha en fast värdegrund att bygga vårt nya jämställda samhälle på. Vi är alla människor först och främst.

  En bra artikel med en möjlig väg till gemenskap och harmoni.

 • Mycket tjat om hat. Författaren har tydligen ingen aning om vad hat innebär. Vanlig enkel antagonism blir hat i generella termer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *