Dr Erik Enby får 2015 utmärkelse för en livslång gärning i humanismens tjänst

publicerad 19 april 2015
- av NewsVoice

Dr Erik Enby

Föreningen Humanism & Kunskap nominerar dr Erik Enby för sin livslånga gärning i humanismens tjänst. De motiveringar som inkommit konstaterar att Erik Enby har kämpat ett långt yrkesliv i hård motvind för att få gehör för sina rön när det gäller studier av de kroniska sjukdomarnas ursprung. 

Fotomontage: Dr Erik Enby i Canal 2:nd Opinion monterat med bild på blodkroppar

Erik Enby har under hela sin karriär som skolmedicinare och forskare visat ett aldrig sinande intresse och engagemang för människors hälsa.

Dr Erik Enby har i över 30 år forskat på de kroniska sjukdomarnas grundorsaker och funnit att människans blod kan användas som bas för en analys. Enby har även utvecklat behandlingsmetoder för att läka kroniska sjukdomar. Trots sin framgångsrika vård av patienter har Enby motarbetats av svenska myndigheter utan att de ens satt sig in i hans fynd.

Nomineringen tillkännages vid Föreningen SARA:s vetenskapliga seminarium om naturlig hälsa och medicin den 19/4 i Malmö. Diplomet ska delas ut den 12 maj 2015 i Göteborg på Erik Enbys födelsedag av representanter från Humanism & Kunskap.

Text: NewsVoice