Dr Erik Enby: Psoriasis är en svampinfektion enligt medicinsk litteratur från 1800-talet

publicerad 7 april 2015
- av NewsVoice
Dr Erik Enby 2015 - Foto: Börje Peratt

Erik EnbyI litteraturen från 1800- talet kunde man läsa att psoriasis var en svampinfektion i huden. Dr Erik Enby anser att dessa tidiga läkare med största sannolikhet hade rätt. Dagens skolmedicinare har istället fixerat uppfattningen att psoriasis är en hudsjukdom som är kronisk och ärftlig samt utgör resultatet av en dysfunktionell immunreaktion, utan att ens ha studerat psoriasis under mikroskop. Dr Erik Enby menar att psoriasis egentligen är en svampinfektion. 

Text: Erik Enby, läkare, Göteborg 2015-04-06, uppd. kl 18:20, 8 april 2015

Infektioner irriterar och ökar ofta metabolismen i en vävnad över 20 ggr det normala. Detta är förmodligen skälet till att olika hudområden, där psoriasissvamparna helst växer, orsakar en relativt hög ämnesomsättning i den irriterade hudvävnaden. I samband därmed blir huden röd, skör och fjällar kraftigt och blir ofta lättblödande. Ibland besväras den sjuke också av ledvärk, vilket kan bero på att svampinfektionerna ibland även invaderar ledkapselvävnad.

Det var alltså en biologisk växtprocess som pågick i patientens kropp, ansåg man. Det användes ofta biologiska förklaringar för att tydliggöra olika sjukdomsbegrepp på den tiden. Vill man få en möjlighet att läsa om det här idag, krävs det att man letar i gamla medicinböcker från Tyskland som skrevs kring 1800-talets mitt.

I kapillärblod från psoriasispatienter förekommer ofta stora områden med ett slags grynigt oscillerande material. Det kan här röra sig om ett utvecklingsstadium hos de svampar som tidigare beskrivits som orsak till symptombilden psoriasis, vilken med jämna mellanrum återkommer när den sjuke får ett så kallat skov.

Kortison botar inte psoriasis - men skjuter undan symptomen

Läkarvetenskapen förklarar det mesta kemiskt och frågar man en läkare idag vad psoriasis beror på, erhålls svaret att orsaken är okänd, men man hävdar ändå trots detta att det finns en bra behandling som innebär att om det sjuka hudområdet bara smörjs in med kortisonsalva så försvinner besvären.

plack psoriasis - Foto: James Heilman, MDKortisonet sänker ämnesomsättningshastigheten i det sjuka hudområdet, och i samband därmed får huden åter sitt normala utseende, men infektionen är kvar, det vill säga utan att kunna orsaka symptom.
Det ser fint ut så länge man underhåller och smörjer med sådan salva, men om man slutar att smörja, så ökar återigen irritationen och ämnesomsättningshastigheten i vävnaden och den besvärande symptombilden återkommer.

Foto på plackpsoriasis: James Heilman, MD, Wikimedia Commons

Inom kemin diskuteras inte växtprocesser, så mitt påstående ovan är utifrån det synsättet kontroversiellt. På läkarutbildningen får läkarkandidaterna sedan mycket länge dessutom lära sig att blodet är sterilt och det betyder enligt doktrinen att det inte kan finnas några infektioner (växtprocesser) i detta.

Läkarutbildningen förvillar läkarkandidaterna

Det verkar som att en plausibel bakomliggande orsak till sjukdomens symptombild undanhålls och förtigs för att kunna tjäna pengar på att enbart dämpa symptom. Man har således sedan länge anat eller känt till orsaken till denna sjukdomsbild, men genom att styra läkarutbildningen på ett sådant sätt så att de bakomliggande växtprocesserna förblir okända och genom att studera kemi istället för biologi, lade man en bra grund för att ingen skulle kunna ana sig till och förstå denna sjukdoms natur.

När man dessutom gick ut och sa att blodet var sterilt, hade man helgarderat sig för att ingen skulle komma på tanken att börja misstänka att psoriasis är en infektion.

Psoriasisförbundet vilseleder om psoriasisCentrifugering av blodprover avlägsnar allt infektionsmaterial, som åker ned på botten i provröret och kvar blir den rena plasman som sedan analyseras kemiskt. Detta är bara ett sätt att skymma sikten för att därigenom hindra praktiskt taget alla att begripa sig på även andra kroniska sjukdomar.

Läkemedelsindustrin tjänar pengar på att symptomlindra påstått kroniska sjukdomar

Det har lagts ner mycket pengar och arbete för att utveckla, köpa och sälja salvor och mediciner som ska lindra exempelvis psoriasis och det är läkemedelsföretagen som sponsrar en väldigt stor del av denna verksamhet. Psoriasis är en bra sjukdom att tjäna pengar på, ty de bakomliggande svampinfektionerna leder inte nödvändigtvis till någon sjukskrivning utan människor med psoriasis kan arbeta och har råd att köpa sina salvor livet ut.

Detta är endast ett mycket avancerat exempel på hur vissa kan tjäna mycket på att tiga om bara en enda infektionstyp.

Text: Erik Enby, läkare, Göteborg 2015-04-06

Relaterat

Psoriasisförbundets hälsovetare Anja Näslund vilseleder om alternativmedicin