Opinion: Cancerfondens mutationsteori är fel

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 april 2015
- NewsVoice redaktion
Ingemar Ljungqvist - Foto: Anna Böhlmark

Det är befriande att ta del av Bengt Larssons artikel om Thomas Seyfrieds forskning i 2000-Talets vetenskap. Vi välkomnar Seyfrieds sågning av dogmen om muterande gener som ORSAK till Cancer. När han sedan går längre och ser en förändrad mito-kondriefunktion som ORSAKEN till cancer så bör vi se det som en djärv hypotes och som sådan välkomnar vi den.

Text: Ingemar Ljungqvist, redaktör 2000-Talets Vetenskap

Ingemar Ljungqvist
Ingemar Ljungqvist – Foto: Anna Böhlmark

Vi har tidigare i 2000-Talets Vetenskap berört mitokondriernas roll vid cancer. Redan i nr 4/1996 skrev vi om den finländske forskaren Thomas Tallbergs observationer. Han kunde visa att i en sjuk cell så samlades mitokondrierna på insidan av cellens membran och att man också kunde se hur dessa lämnade cellen när den inte förmådde utsöndra sura metaboliter i takt med att dessa bildades.

Så visst finns det en koppling mellan en sjuk cell och dess samspel med mitokondrierna. Men för att lösa den stora frågan med ORSAK och VERKAN så krävs att man har med alla växelverkande komponenter. Läs även vår artikel om mitokondriernas roll vid cancer i 2000-Talers vetenskap nr 2/2007 (artiklarna finns tillgängliga för fri läsning på hemsidan).

I den senare artikeln refereras till en annan hypotes som framlagts av den österrikiske cancerläkaren Wolfgang Köstler. Han har i en intressant artikel föreslagit att mitokondrierna under ogynnsamma förhållanden kan lämna sin värdcell och leva utanför densamma.

Mitokondrien är ju faktiskt en före detta frilevande bakterie, som tidigt i evolutionen fann det mer gynnsamt att leva sitt liv inne i en annan cell och samarbeta med den, än au stjäla socker i en föränderlig omvärld.

Enligt Köstler skulle mitokondrien i en sjuk kropp “köra” evolutionen baklänges och återgå till ett frilevande liv. Men då krävdes först att den kompletterade den egna arvsmassa, som den kunde hämta upp från vårdcellens cellkärna. På så vis kunde ju en muterad cancercell uppstå. Den frilevande mitokondrien med en ny livscykelfas kallade man för metakondrie. Nu kan metakondrien leva “fri-simmande” i kroppsvätskorna — inte minst i blodet.

Hypotesen ger en plausibel förklaring

Poängen med denna hypotes är att den också ger en plausibel förklaring till den ökande förekomsten av mikrober som man frekvent ser i kroniskt sjukas, inklusive cancerpatienters blod. Lägger man till de fynd som Béchamp, Almquist och Endelein såg i sjuka människors blod, ja, då kommer man till en klar slutsats. Denna slutsats har sedan verifierats av forskare och läkare såsom Gaston Nacssens, Erik Enby och Tullio Simoncini.

Slutsatsen innebär att bakterierna också har en livscykel, vars slutfas är att de övergår till mikrosvampar och bildar hyfer och mycel. Det är inte för inte som tuberkulosbakterien är döpt till Mycobakterium. Den första delen av namnet, Myo, är härlett ur grekiskans ord för svamp. Här kan vi flika in Uppsalaforskaren Leif Kirseboms färska upptäckt av att Mycobacterium är sporbildande (se 2000-Talers Vetenskap, 1/2014).

Det var en stor upptäckt i den akademiska världen och därför krävde den att Kirsebom skulle dubbelbevisa sin uppräckt, vilket han gjorde. Detta visar att den verkliga kunskapen om mikrobernas mångfasetterade liv tillhör framtiden. Därför var det faktiskt lite synd att Thomas Seyfried faktiskt har missat mikroberna i sin hypotes. Glömmer man bort en viktig faktor så haltar slutsatserna.

Däremot vill vi likt Thomas Seyfried slå fast att den trossats som nästan all cancerforskning vilar på — att det är den förändrade, muterade genen i cell-DNA:t som ORSAKAR cancer – är så överförenklad att den blir FEL. Då blir inte bara slutsatserna haltande, utan de förlamar cancerforskningen så till den grad att lösningen på cancerns gåta försvåras högst avsevärt. 2000-Talets Vetenskap vill ge en mer heltäckande och mångsidig bild av de cancerhypoteser som verkligen kan bära frukt.

Text: Ingemar Ljungqvist, redaktör 2000-Talets Vetenskap

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hälsa är väldigt grundläggande vetenskap som jag ständigt förvånas över att folk inte lyckas få rätt på. Istället snurrar man in sig i diskussioner baserade på “desinformation” menad att förvirra oss vanliga. Så kallade läkemedel har inget att göra i våran kropp. Det är främmande kemikalier som bara kommer att orsaka skada både på lång och kort sikt.

  Om människan inte stoppar i sig ämnen som lagar en intern miljö som drar till sig bakterier och parasiter och virus så kommer hälsan att hålla i sig så länge även dom psykosociala kriterierna är uppfyllda:

  Bra och stabil familj som följer samma riktlinjer
  Minimalt med stress
  Träning och rörelse i samspel med andra typ dans eller fotboll.
  Stimulerande arbete och i övrigt intressen som lagar nyfikenhet och en vilja att vilja leva och fortsätta lära

  En stressad kropp kan inte avgifta sig det är väldigt väldigt viktigt att förstå. Så länge vi är stressade har kroppen väldigt svårt att läka skador.

  Vi har även medfödda svagheter genetiskt och dessa kan identifieras genom exempelvis iridologi och dessa kan svagheterna går sedan att långsamt rättta till med rätt örter och genom en i huvudsak fruktbaserad diet så att dessa genetiska skador i minsta grad överförs till nästa generation. Den vita människan är i hög grad utrotningshotad men det är det få som förstår och ännu färre förstår att det finns starka makter i världen som verkar för att det skall accelerera.

  Gerson terapi är enkel och grundläggande och en bra start för dom flesta som vill komma tillbaka till hälsa.

  Att bara sluta med mjöl och vete som någon ovan skrev kan vara en start men om personen ifråga istället fortsätter med upphettad mat i form av kött ägg och andra substitut som kommer inte förändringen att göra någon nämnvärd revolutionen i den biologiska värden.

  • Precis vad jag kommit fram till. Är själv i processen att begripa och helt och fullt leva efter detta och jag märker otroliga resultat på ganska så kort tid. Stressen av samhällssystemets övergrepp är det svåraste i stort och smått. Resten är en baggis, egentligen. Så enkelt och självklart och logiskt.

 • Något som är ytterst intressant är att bland personer som burit på t.ex bröstcancer och prostatacancer och gjort en kostomläggning fri från allegener (gluten-Kasein), plus lagt till tillskott av bla D-vitaminer har blivit fria från sin cancer. Läs mer i boktrilogin “Gluten och mjölk-de vita gifterna”

 • Några studier att läsa.

  PMID 11170258
  Somatic mutation theory of carcinogenesis: why it should be dropped and replaced

  PMID 17683619
  Paradoxes in carcinogenesis: new opportunities for research directions

  PMID 18628784
  Cancer as an overhealing wound: an old hypothesis revisited

  Citat, “The early hypothesis that tumors are wounds that do not heal has been verrified in a large number of cellular and molecular studies”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *