IS har snart förstört lika mycket kulturvärden som USA i Irak

publicerad 12 april 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
IS och USA Irak Nimrud Syrien
Foto: ISIS

DEBATT. "IS jämnar en hel antik stad med marken", skriver Aftonbladet. IS-anhängarna använder hammare, bulldozers och släggor för att förstöra alla 3000-åriga antika föremål och sist spränger de hela den forntida staden Nimrud. Med den hastigheten kommer IS snart vara i fatt den destruktion av kulturvärden som USA utfört sedan 2003 då Irak attackerades.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto ovan och video nedan: IS

I april 2003 skriver Patrick Martin artikeln "The sacking of Iraq’s museums: US wages war against culture and history". När USA inledde bombningarna av Baghdad började destruktionen av världens kulturarv och Iraks historia. Amerikanska bomber och missiler har under 12 år regnat ned över Irak, Pakistan, Afghanistan och andra länder i Mellanöstern. USA har skapat instabilitet i en hel region och bär till och med ansvaret för både militärisering och finansiering av de militanta grupperingar som sedan USA bekämpar med ännu fler bomber, enligt flera källor.

Patrick Martin påminner oss i artikeln från 2003 om att USA varnades många gånger för att instabiliteten skulle leda till plundring och USA:s ignorans var ett brott mot Hague-konventionen som slagit fast att kulturskatter måste skyddas under krigstid.

"At least 80 percent of the 170,000 separate items stored at the National Museum of Antiquities in Baghdad were stolen or destroyed during the looting rampage that followed the US military occupation of Baghdad. The museum was the greatest single storehouse of materials from the civilizations of ancient Mesopotamia, including Sumeria, Akkadia, Babylonia, Assyria and Chaldea. It also held artifacts from Persia, Ancient Greece, the Roman Empire and various Arab dynasties."

Under den amerikanska ockupationen stals eller förstördes 80% av 170 000 föremål i "National Museum of Antiquities" i Baghdad. Det Nationella biblioteket brändes ned helt. Det innehöll 10 000-tals böcker och manuskript tillbaka till den ottomanska tidsperioden. I den irakiska centralbankens valv fanns guldskatter som även de stals och det fanns konstskatter i Saddam Husseins privata fastigheter, vilka stals av amerikanska soldater.

RT.com publicerade 2013 artikeln: "US illegally obtained and kept thousands of Iraq’s cultural treasures"  där de konstaterar att utöver plundringen av konstskatter från Irak stal USA flera miljarder dollar från Iraks centralbank och enorma mängder av historiska dokument. USA har sedan dess inte varit intresserade av att återlämna något annat än möjligen hälften av de historiska dokumenten, enligt en uppgörelse med den irakiska ledningen, skriver RT.com.

"On top of thousands of looted or illegally obtained cultural artifacts during the war, billions of dollars have also been transferred out of Iraq’s Central banks to US without any paper trail."

En irakisk arkeologs uttalande:

“A country’s identity, its value and civilization resides in its history. If a country’s civilization is looted, as ours has been here, its history ends. Please tell this to President Bush. Please remind him that he promised to liberate the Iraqi people, but that this is not a liberation, this is a humiliation.”

IS och USA har mycket gemensamt när det gäller destruktionen av kulturen i Mellanöstern. 

Text: Torbjörn Sassersson

Se även en sammanställning av förstörelsen åren 2002-2015 av den mänskliga kulturens vagga i Mellanöstern 

IS spränger Nimrud i Irak

https://youtube.com/watch?v=Nizbkppblds