Islands regering: Gör om hela banksystemet från grunden

publicerad 4 april 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Den 31 mars 2015 publicerade det isländska alltinget en rapport som uppmanar till en radikal förändring av hela banksystemet. Rapporten beställdes av den isländska premiärministern. Förslaget innebär att de privata bankerna helt fråntas sin möjlighet att skapa pengar. Islands statsminister Sigmundur Gunnlaugsson välkomnar förslaget.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Forsaetisraduneyti.is | Se även artikeln: Islands president: Vi lät bankerna gå och mår bättre

Finanskrisen 2008 gjorde att Islands ekonomi krashade, men landets ekonomi gjorde därefter en anmärkningsvärd återhämtning.

Receptet för att rädda ekonomin var:

Nu vill Island regering utveckla konceptet:

  • Centralbanken ska ha monopol på att skapa pengar.
  • Makten över vart de nyskapade pengarna tar vägen separeras ifrån pengaskapandet.
  • Landets lagstiftande församling, alltinget, beslutar om pengaflödet.
  • Flytta vinsterna i penningskapandet från bankerna till staten.
  • Fractional-reserve banking ska överges

Sigmundur David Gunnlaugsson - Foto: Forsaetisraduneyti.isThe prime minister of Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, said: “I am very pleased to receive this new report on monetary reform. The findings will be an important contribution to the upcoming discussion, here and elsewhere, on money creation and monetary policy.”

Källa: “Fundamental reform of the monetary system must be considered.” Says head of Iceland Parliament’s Committee for Economic Affairs

Relaterat

Island vill inte vara med i EU

Islands president: Vi lät bankerna gå och mår bättre

Lárus Ýmir Óskarsson: Nytänkande och folkets kraft återuppbygger Island efter ekonomisk katastrof

Birgitta Jónsdóttir vill göra Island till en fristad för information och yttrandefrihet