Kajsa Ekis Ekman och Rasmus Fleischer tröstar om konspirationsteorier

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 april 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Kajsa Ekis Ekman - Foto: Johan FlankeDEBATT. Kajsa Ekis Ekman från ETC skriver i dag om konspirationsteorier i DN i artikeln: “I konspirationsteorins trygga tidevarv”, men faller som många andra policyskribenter ned i tröstfällan, att konspirationsteoretiserandet som sysselsättning  handlar om att människor behöver tröst i en värld som är komplicerad och otäck. Hon skriver att konspirationsteorier är “vaggvisor för vuxna” som lovar: “en väg ut ur den postmoderna osäkerheten”. Det där lät bra, men… 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto (th): Johan Flanke – Wikimedia Commons

Istället kanske vi borde diskutera och särskilja: äkta konspirationsplaner som satts i verket som mordet på JFK, “conspiracy” som juridisk term, konspirationshypoteser, korruptionshypoteser och allmän korruption, men i den svenska debatten ska etablissemangets skribenter förenkla allt till en slags grundskolenivå så att det ska bli enkelt att förstå. Det ironiska är alltså att Kajsa Ekis Ekman tröstar läsarna med sin artikel.

För att vara säkra på att DN:s läsare ska förstå vad som bara är konspirationsteorier länkas hennes artikel till DN:s tidigare lista på “vaggvisor” som publicerades den 13 maj 2014, en artikel med rubriken: “Några vanliga konspirationsteorier”. Svenskarna och de svenska journalisterna behöver bara ta del av den “serverade” listan för att “förstå” vad som är sant och vad som är falskt. Samma dag i maj 2014 la DN ut artikeln ”Konspirationsteorier ska kritiseras – fast ödmjukt” som handlar om att man ska vara försiktig med konspirationsteoretiker, eftersom de inte förstår.

Rasmus Fleischer - Foto: Rasmus FleischerI artikeln förklarar forskaren i ekonomisk historia Rasmus Fleischer varför människor tror på konspirationsteorier och vi får lära oss det nya ordet ”konspiracism” som definieras som en hel världsåskådning byggd på föreställningen att världen består av en mängd konspirationer, vilka hänger samman, säger Fleischer till DN.

Foto-selfie: Rasmus Fleischer – Wikimedia Commons

Finns det människor som lider av den bokstavskombinationen överhuvudtaget eller fabricerar Fleischer en sådan grupp i samhället? Bara en kontorsteoretiker som Rasmus Fleischer kan veta.

Lotten Wiklund som gjorde intervjun med Rasmus Fleischer berättar att ett exempel på konspirationsteori är strålning från mobiler och trådlösa nätverk, men är det ens möjligt?

“Andra konspirationsteoretiska föreställningar är att vi utsätts för strålning, inte bara från mobiler utan även från vanliga trådlösa nätverk. Strålningen sägs orsaka cancer och neurologiska skador, men det finns sätt att skydda sig, genom olika produkter som specialkalsonger och sängkläder med invävda metalltrådar.” / Lotten Wiklund

Feltänket i Lotten Wiklunds exempel är att strålning från mobiler och WiFi inte kan vara en konspirationsteori – även om strålningen inte skulle vara skadlig – eftersom mobiler och routrar inte kan konspirera. Wiklund kan iofs anse att det finns en föreställning att teknikföretagen medvetet vill bestråla befolkningen? Det är i så fall en ny konspirationsteori fabricerad av DN.

En komisk aha-upplevelse erhålls när svenskarnas syn på hur världen styrs diskuteras med personer från andra ofta lite mer utvecklade kulturer än den svenska. Jag har vid många tillfällen diskuterat hur näringslivet, multinationella marknader och politik fungerar med personer från andra länder, människor med stor erfarenhet av dessa områden. Dessa insatta personer ler åt den svenska naiviteten. De noterar att vad som är normala exempel på korruption ute i den stora världen av vissa personer i svenskboxen ofta anses vara “bara konspirationsteorier”.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • När kritik behövs från vänster är det extra viktigt att det blir rätt.
  Just “vänsterfolket” legitimerar ofta just det som anses pk, genom halvsanningar eller rent av tystnad. För om vänsterfolket uttrycker en politisk ståndpunkt som däri innehåller förnekelse genom ‘medvetet’ eller ‘omedvetet’ utelämnade av fakta, så kan följden lätt bli att man legitimerar den gällande pk-elitens ståndpunkt. Dvs det är vänstern som definitivt slår fast den offentliga lögnen som en sanning, för vem kan sedan vederlägga den som en lögn.

 • 9/11.Med konsekvenser för oss alla.
  Alltför många gånger är det lögnen via propagandan som kommer att gälla som förklaring för en stor händelse som utelämnar en sammanhängande vetenskaplig förklaring. Det kan sedan ursäkta en serie aktiviteter som möjliggör upptakten till en kedja aktioner som utan den offentliga lögnen vore en omöjlighet. “fake news” och “conspiracy theory” är termer CIA/FBI tidigt använt när någon lyckas spåra upp den sanning som man försöker dölja spåren till. (M.L.King och J/R Kennedy morden mm. )
  Vi lever alla i dag i skuggan av effekterna av den händelsen. Den ovetenskapliga förklaring som händelsen 9/11 ännu grundas på får svåra återverkningar i alla hörn av världen. Sanningen hade förhindrat den våldsspiral som blev följden, och vi lever med den varje dag.
  En blogg att läsa ( bland många naturligtvis ) är, Dig Within | The blog of Kevin Ryan :
  https://digwithin.net/

 • Håller med Ulf L. och castropollux.
  Det kan användas konspirationsteorier för att föra falsk propaganda och vilseleda från sanningar över huvudena på allmänheten..
  Ofta är det grindväktare av den gängse ordningen. De vill inte att ordningen skall rubbas oavsett om det byggs på falska grunder. Det är nog jobbigt som det är kanske de tycker?
  Ett kul exempel är NewsVoice artiklar om att man byggde in en begränsad livslängd i elektriska hjälpmedel. Då blev NewsVoice anklagad från en del håll som konspirationsteoretiker. Två år senare visades en dokumentär på TV, där det bevisades att glödlampsfabriker ingått kartell åtskilliga decennium sedan om begränsad livslängd på ca: 2000 timmar. Glödlampor kunde i princip göras med evig livslängd.

 • En sak är säker att konspirationernas teorier i många fall skall leda bort från de verkliga motiven, orsakerna och skälen.. Kurdspåret gav alla utom de ansvariga huvudbry. Vad och vem som kastade in den köttbiten i den Svenska djurmentaliteten är inte alls svårt att inse. Hårsfjärden var bara början på det hårfina nät av konspirationer man började knyta och snärja allt som kunde tänkas förstöra rytmen och krigstrummorna i ett stigande ostinato.. Att vara neutral, att vilja vara självständig utgjorde ett hot. “Är du inte med är du emot” som en trägen fascist en gång sa..

  Den överdrivna och överkammade logiken kunde enkelt skjuta över målet och långt förbi skådespelet för att inte blottlägga den egentliga rollistan. Om skjutjärnsjournalistiken har sina utövare så har onekligen polisen haft egna resurser till samma grova förfarande. Man ska nog beskriva det som ett kanon, vars rök ständigt sticker i ögonen och skapar ridåer svåra att tränga igenom.. En riktning och hållning till verkligheten påminnande om sinnlig kramp, målad av skräck och rädsla för konsekvenserna, etc etc.

  Estonia var skrot. Vanskött och misshandlad i hamn, i vågorna av oansvariga ägare med lönsamhetskrav och piska i handen satte man under lång tid ständiga hastighetsrekord. Ingen sa att det var Kurder som sänkte Estonia konstigt nog. Man måste hata deras kultur rätt ordentligt för att låta andra föröda den. Det handlar väl blott om förtroende.. F.ö. lyckas Uz föröda sin egen. Borta bra men hemma bäst..

  Varför skulle man inte konspirera om att mörda Palme? Denne ville inte tillåta NATO att installera undervattenssensorer inom våra gränser. Denne vill närma sig Öst på lika villkor. Likt Eisenhower förstod han att militarisering bara kostade mer, skapade mer problem och hotade fler liv än de löste. Å andra sidan kan totalitära krav inte annat än backas upp av militära krafter och tvingande lojalitet. Genom att skrämma också Carlsson fick man sina installationer. Sedan började Sverige luta etc etc.

 • Hur många falska konspirationsteorier har inte “Dagens dumheter” basunerat ut genom åren? I höstas skrev de ganska flitigt om hur den mystiska undervattenfarkosten som jagades i Stockholms skärgård med största sannolikhet var rysk. Tillsammans med annan svensk massmedia målades det upp en stämning att Sverige var hotad av främmande makt, dvs Ryssland. Nu har har försvarsmakten tillkännagett att den okända farkosten var en vanlig civilbåt. Men oron för en svensk invasion , som konspirationsteorin skapade ,kunde rättfärdiga ökningar i militärbudgeten och ett närmande till NATO.

 • Mobiltekniken, liksom en del andra saker har inte uppstått av konspirationer eller någon typ av ondska. Det är ju när man av erfarenhet och observationer kan misstänka att det är till skada för allmänheten. När då vissa vill mörka detta det kan kallas konspirationer. Det är inga konspirationsteorier som visat på skaderiskerna vid trådlös teknik, det är gedigen forskning som jag fattat det.
  När det gäller konspirationsteorier, är det ibland enda sättet för allmänheten utan insyn att ifrågasätta skadliga samhällssystem, så jag tycker det är en positiv konst i fritt tänkande. Beror också hur de uttrycks. De är undantag att man använder konspirationsteorier mot något som man anser är allmänt nyttigt och positivt. Ofta kan teorierna vara nära de förbjudna sanningarna och då kan de bli riktigt intressanta. Men jag tycker konspirationsteorier har en relevans i debatter och gör den spännande,

 • Lotten Wiklund verkar ägna sig åt etikett klistrande, när hos skrev:

  “”Andra konspirationsteoretiska föreställningar är att vi utsätts för strålning, inte bara från mobiler utan även från vanliga trådlösa nätverk. Strålningen sägs orsaka cancer och neurologiska skador,”

  Eller är det så att hon har någon kunskap som cancer forskarna inte känner till, så kan hon väl meddela den till professor Lenart Hardell, som var den enda svenska representanten vid IARCs(IARC är WHOs organ för cancer forskning) möte när man diskuterade risken med strålning från mobiler m.m.

  Så artikel författarna bör meddela sin unika kunskap till forskarna, som säkert blir glada för den.
  Här finns en länk till professor Hardells blogg:

  https://lennarthardell.wordpress.com/

 • De flesta konspirationsteorier är sanna och därför ser Kabalen till att förlöjliga dem. Enkel matematik. Här är ett skrämmande dokument: http://galacticchannelings.com/english/montague22-03-15.html

  “Those who will see it will be thought of as insane.”

  Undrar hur Kajsa och Rasmus skulle reagera på denna läsning? 🙂

  /Macula_Transfer

  P.S. Det är nästan så att det här dokumentet skulle översättas och publiceras här på NV!

 • Jag undrar om Kajsa läst Sions de vises protokoll? Strunt samma vem som skrivit den. Se vad som ”någon” eller ”några” idogt försökt implementera. Vissa medvetet, andra bara för att skaffa sig fördelar eller vara duktiga i en redan utstakad, av vissa, väg.

  Hennes uttalanden som ”Vanligtvis förnuftiga människor kommer med röda ögon morgonen efter intensivt Youtube-surfande och deklarerar uppbragt att de har ”upptäckt sanningen om vem som egentligen regerar världen”.” är mest svepande för att diskreditera alla som inte ifrågasätter patriarkat och hennes favortithatobjekt: kapitalismen, (som om inte kapitalismen består av mer eller mindre stora konspirationer bestående av individer i dagens ekonomiska system).
  ”Konspirationsteorin är inte intresserad av system som till exempel kapitalism eller patriarkat. Det är namngivna personer som står i centrum – bekvämt nog är de så få att de går att hålla reda på.” Även de verksamma inom kapitalistiska, patriarkala eller feministiska system har människor verksamma inom dessa system. Annars skulle ett system bara finnas beskrivna som en idé eller i en bok.

  ”Den som vill studera ämnet seriöst borde först fråga sig: Finns konspirationer? Naturligtvis. Finns möjligheten att vissa av de teser som i dag kallas konspirationsteorier är sanna? Naturligtvis. Ändå finns något som skiljer konspirationsteorin från andra maktkritiska analyser. Och vad är det?”

  Det menar Kajsa att hon kan ha ett absolut svar på? Att konspirationsteorin och konspirationsteoretiker bara skulle vara av ett slag, som aldrig tar sig fram förbi första och bästa youtubeklipp om någon mer eller mindre trovärdig teori, som för övrigt sällan ändå kan mäta sig med lögnerna från just en tidning som DN producerar dagligen.

  ”Konspirationsteorin när en het önskan om att finna hjärnan som ”ligger bakom” allt.”

  Visst vill man försöka förstå varför världen ser ut som den gör, för allt har väl inte skett av en slumpgenerator? Det är människor med intentioner och som agerar på dessa som skapar världen vi lever i. Något fler borde ägna sig åt istället för att låta oss ledas av andras intentioner. Att begränsa sig till en hjärna är ju lite tokigt,begränsande och generaliserande tycker jag. 😉

  ”Konspirationsteoretikern gör precis tvärtom. Hen letar i de mörkaste hörnen, eftersom sanningen med nödvändighet måste finnas där.”

  Jaja. ”Konspirationsteoretiker” är mörkerkrälare.

  ”Man kunde ju tänka sig att det skulle uppstå konflikter mellan dessa tretton familjer – kanske vill någon ta över allt, och är det inte svårt att hålla koll på exakt hela världen? Men nej, det finns inga intressekonflikter mellan de styrande: alla i eliten sägs vilja samma sak och håller varandra om ryggen.”

  Oj vilken grundlig analys hon har gjort. Men, visst, många använder ordet ”eliten” lite vårdslöst måste jag tillstå.

  ”Där miljöaktivisten ser att människor blir sjuka av industrins vårdslösa utsläpp, menar konspirationsteoretikern att industrin släpper ut just för att vi ska bli sjuka.” Nu är det inte bara ”industrin” som vill tjäna pengar, fast att tjäna pengar är en drivande motor för att få iväg gifterna i en sådan enorm utsträckning i allt i vår närmiljö, men det går inte att bortse ifrån kopplingarna mellan matproducenter och sjukdomsindustrin. Sjukdomar är ett av de mest lukrativa branscher i världen just nu.

  Och bla bla bla. Visst är en en fara med att fastna i teorier och analyser, vare man skriver om kapitalismen eller om konspirationer, om man fastnar där, som Mats är inne på, men då undrar jag, hur långt mycket mer har i så fall Kajsa kommit? Detta var bara en artikel för att berätta för alla VILKA analyser och teorier man ska ägna sig åt, och vilka man INTE ska hålla på och grotta i. Nej, för då är man bara ett månlandsjudehatandeilluminatilort med skumma avsikter, som inte har något med VERKLIGHETEN att göra.

  Kajsa skrev en bra bok dock. Skulden. Och trots allt tackar jag henne även för denna artikel. Tack!

 • Här kan man citera Credo Mutwa: “Konspirationsteorier har inte dödat någon någonsin, men konspirationer dödar.”

  Det är intressant att journalister ägnar så mycket energi åt att förlöjliga konspirationsteoretiker, medan de riktiga konspirationer som verkligen dödar talar man aldrig om.

  Exempel: USA är världens bästa demokrati. Ryssland är världen största diktatur!

  Konspirationsteori: Ryssland håller sig innanför sina gränser och hotar inte någon.

  USA för krig med land efter land under förutsättning att i dessa länder finns det naturtillgångar som USA kan roffa åt sig. USA slår sönder ländernas struktur och under parollen av införandet av demokrati och återuppbyggnad förslavar USA dessa länder och gör dem instabila. USA är det land som borsätt från Vatikanen har dödat mest människor i världen.

  Ändå ser våra politiker upp till USA och tar det som ett erkännande när de får kontakt med världens största diktatur.

  M.a.o. Ovanstående är mina tankar och jag är förmodligen en idiot, en foliehatt för att jag tänker så.

  Då ska jag inte tala om lögner vad beträffar vaccination, klimatförändringar, urbanisering, chemtrails besprutning, vädermanipulation, illusion som politiker lurar i oss o.s.v.

  Allt detta är möjligt enbart för att de flesta sover trygga framför sina TV apparater halvt dåsiga av alla gifter för att känna sig lugna.

  Att vakna och se utanför matrixen kräver att man vet vem man är själv, att man ser in i sitt inre. Detta är jobbigt. Det är alltid lättare att identifiera sig med världen utanför och därmed slippa jobba med sig själv.

  Man kan nästan visa tacksamhet till Kajsa m.fl. som skriver om sagorna i form av konspirationsteorier. Detta är en lugnande besked att allt är som det ska vara.:)

 • Ekmans artikel om konspirationsteorier hade passat bättre i Kamratposten.
  Hon verkar tro att DNs läsare ligger på en 10 årings nivå eller möjligen att läsarna
  är förståndshandikappade.
  Just nu har NASA “upptäckt” vatten på Mars. TV4 intervjuar därför DNs konspirationsexpert Clas Svahn (08.45) om detta.
  Om jag inte minns fel har NASA med jämna mellanrum proklamerat att man upptäckt vatten på Mars ända sedan början av 2000 talet.
  Själv har jag sett färgbilder på små vattendrag och rinnande vatten.
  Problemet är att NASA och även ESA har gjort allt för att dölja sanningen om Mars.
  Det är fakta och ingen konspirationsteori.

 • Artikeln innehåller en del bra poänger, några som jag själv varit inne på i min artikel här på Newsvoice: “Tror svenska alternativrörelsen att samhallsförändring kommer utan ansträngning” https://newsvoice.se/2015/04/01/tror-svenska-alternativrorelsen-att-samhallsforandring-kommer-utan-anstrangning/ , nämligen att det finns en tendens till onyanserad tro på en central hemlig makt som en ensidig förklaring till precis allt djävulskap vilket leder till passivitet istället för , vad många konspirationsteoretiker själva tror att de bidrar till, nämligen vakenhet. Detta tycks vara hennes slutsats och det är gott i min mening, men tyvärr så dras hon in i den lite slappa och oengagerade jargong som Sveriges farligaste tidning,DN använt som retorik i snart femton år.

  Som när hon, utan att värdera trovärdigheten, blandar människor som tror att det är maktens fel när de får lunginflammation med vilken annan konspiration som helst. Men sådana här lite onyanserade jämförelser är ju precis vad DN tycker om.

  Hon börjar sin researchresa om konspirationsteorier mitt i maktens högborg med att läsa Obamas tidigare rådgivare Cass Sunstein:s bok om ”Conspiracy theories and other dangerous ideas”, vilket ungefär är lika meningsfullt som att förbereda en artikel om andlighet genom att läsa ateisten Sturmarks önskan om att göra vetenskap till den totala sanningen. Hon konstaterar helt riktigt att varken den ena eller andra författaren av de två hon redogör för kan skilja på konspirationsteorier och samhällskritik. Men Kajsa, det tror jag faktiskt att du redan känner till. DN själva sprider ju sådana rökmoln när de buntar ihop Ship To Gaza aktivister med antisemiter, eller när de slänger sig med begrepp som våldsbejakande vänsterextremister utan täckning.

  Etablissemanget buntar ihop grundläggande samhällskritik med exempelvis extremism eftersom det är en billig retorik helt enkelt. Det är DN:s ständiga uppgift som existentiella renhållningsarbetare och istället för att analysera detta så sitter hon själv bakom ratten.
  Ekis Ekmans vanligtvis raka, balanserade och resoluta sätt att gå rakt på kärnan sviker här på ett obegripligt sätt.

  Att lyfta fram poängen med att inte tvångsmässigt tro på en central makt och somna in på det, går mycket väl att kombinera med en nyanserad syn på konspirationsteorier. Hon kan det, bara hon vill och får.

  Mats
  På Klar Sikt

 • Tack för kommentarer. Jag är lite besviken på Ekis Ekman. Vad hände? Varför skriver ETC-folket artikel efter artikel som stryker dessa löjliga uppfattningar medhårs? Inser de inte att de totalt underskattar läsarnas intelligens?

  Jag rekommenderar att man struntar i DN och istället besöker Dagens Svenskbladet alternativt läser DN enbart för att följa dagens sondmatning av konformativa åsikter. (ok nu var jag själv lite löjlig)

 • När jag läser om DNs förlöjligande av konspirationsteorier och strålningens verka från Wifi m.m. kom jag på engång på bilden av Ka från djungelboken när han håller Mogli i sitt grep och hypnotiserar honom tills Mogli vaknar och knuffar ner Ka från trät, så försöker dessa besserwissar också hypnotisera den svenska folket med sitt skitsnack.

 • Synd, för Kajsa har gjort mycket bra. Men nu gör hon som alla andra. Buntar ihop allt som inte är sanktionerat uppifrån med “konspirationsteorier”. Så snusförnuftigt av henne. Det blir så himla förutsägbart att alla som arbetar för dessa drakar stöps till precis samma form, egentligen. Få som tänker själva. Inom alla grupper. Även alternativmedia.

 • Fattar Kajsa och Rasmus öht att de deltar i en antidemokratisk, fascistisk och kommersiell konspiration? Einar Heckscher döpte blaskan till Jagens Dumheter en gång i tiden …

 • “men i den svenska debatten ska etablissemangets skribenter förenkla allt till en slags grundskolenivå så att det ska bli enkelt att förstå”

  Vackert formulerat Torbjörn. Det summerar det hela ganska bra tycker jag.

 • Kan bara säga att jag håller fullständigt med Mona Nilsson -bojkotta DN – ! För att de trådlösa nätverken överhuvudtaget ska fungera använder man mikrovågsstrålning – – har skribenterna överhuvudtaget satt sig in i den vetenskapliga forskning som finns? Fler och fler barn ungdomar och vuxna blir skadade av strålningen – man uppskattar idag att ca 10% av befolkningen är mer eller mindre skadad – det kommer till min kännedom barn som inte kan gå till skolan pga WiFi detta är vår tids största experiment och hälsoskandal!

 • Dagens Nyheter borde byta namn till Dagens Hjärntvätt. Det har gått för långt, det har blivit för dumt. Bojkotta DN alla som har förnuftet i behåll.

  Menar DN att trådlös teknik inte avger strålning – hur kan de då överhuvudtaget fungera? Menar DN att 29 internatiionella experter vid IARC som cancerklassat strålningen och hundratals andra forskare världen över som rapporterar skadliga effekter av strålningen enbart ägnar sig åt konspirationer? .Tomatplantorna, cellerna i provrören och råttorna i laboratorierna, testiklarna, spermierna som blir skadade på flera olika sätt i kontrollerade dubbelblinda vetenskapliga undersökningar är också bara en stor konspiration mot den trådlösa industrin?
  Pinsamt om och om igen DN!

 • Att förlöjliga visslares belysande av oegentligheter som konspirationsteorier är en väl använd härskarteknik av dem som är rädda om sin korrumperade svär.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *