Läkaren Suzanne Humphries besvarar kritik mot vaccinskepsis

publicerad 19 april 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Suzanne Humphries 2015, own work

Suzanne Humphries 2015,   own work

Efter att den välkända vaccinkritiska amerikanska läkaren Dr. Suzanne Humphries besökte Sverige blev hon anklagad för att bära skuld för att vaccinationstäckningen minskat. Svensk TV ville då intervjua henne, men hon avböjde vis av erfarenhet av att etablerade mediekanaler inte ger en rättvis bild av vaccinkritik. 

Eftersom vacciner av myndigheter, vårdapparat och läkemedelsindustrin anses vara en av läkemedelshistoriens största framgångar är det i princip tabu att ifrågasätta vacciners säkerhet, verkning och funktion. Etablissemanget gör därför hårdnackat motstånd för att stoppa alla kritik och metoderna som används mot läkare, forskare, insiders och vårdmottagare är i det närmaste gränslösa. Personer som kritiseras får varningar, sparken, indraget forskningsanslag eller smutskastas i de etablerade medierna.

Eftersom Suzanne Humphries är läkare och en auktoritet inom njurmedicin anses hon utgöra ett särskilt stort hot mot den etablerade uppfattningen om vacciners påstådda förträfflighet. Denna föreställning är dock sedan några år satt i gungning.

Dr Suzanne Humphries besvarar i en ny videoserie kritiken mot henne och mot vaccinskepsis.

Se hela videoserien i en följd

Avsnitten

  1. Is Dr Humphries a quack homeopath?
  2. Vaccination of kidney patients. Where’s the science?
  3. Reviewing the Situation
  4. Trailblazers and Outliers
  5. One size does not fit all
  6. The Business of Vaccination