Militariseringen av USA fortsätter – Medborgargrupper kallas för ”Enemy forces” – Sverige datorsimulerar

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 april 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Martial law-style training 29 March 2015 Fort Lauderdale

InfoWars har sedan många år rapporterat om militariseringen av USA, tex hur polisen förses med militära vapen, hur nya polisiära lagar införs, att myndigheter inköper och lagrar stora mängder ammunition, att FEMA bygger 100-tals “detention camps”, att myndigheter påstås köpa in och lagra stora mängder likkistor i plast samt att militära övningar regelbundet genomförs i urbana områden.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 10:00, 9 maj 2015 | Foto (Infowars) från Fort Lauderdale, Florida mars 2015

Lördagen den 3 december 2011 fick NewsVoice 504,420 besök (page views) varav 431,062 gällde artikeln ”US Senate wants the entire USA to be a battleground”, som rörde upp starka känslor. Artikeln handlar om att den amerikanska senaten ville ha igenom en ny lag som gör USA till ett potentiellt krigsområde. Förslaget klubbades igenom och sedan blev det tyst ett tag, men då och då tas nya steg mot ett ökat militariserande. 

CNN meddelade i en artikel den 17 april 2015 att “The National Guard” i Missouri kallar demonstranter i Ferguson för “Enemy forces” dvs fientliga krafter, enligt dokument som CNN kommit över. Polisen kallar sig själva för “Friendly Forces”. Medborgare av typen “General Protesters” kallades av myndigheter för hatgrupper och de bakades samman med medlemmar från Ku Klux Klan, “RgB Black Rebels” och “The New Black Panther Party”, skriver InfoWars som hänvisar till artikeln på CNN. Facebook verkar likställas med “Open Source Intelligence” (OSINT), “Signals Intelligence” (SIGINT), “Technical Intelligence” (TECHINT), termer som annars kan associeras till när terroristers kommunikationskapacitet beskrivs.

“As the Missouri National Guard prepared to deploy to help quell riots in Ferguson, Missouri, that raged sporadically last year, the guard used highly militarized words such as “enemy forces” and “adversaries” to refer to protesters, according to documents obtained by CNN.”

Ett exempel på att amerikansk militär tränar dagtid inkom senast den 17 april när en privatperson filmade en pluton som övade i full stridsutrustning i Kalifornien.

I slutet av mars 2015 övade amerikanska trupper nattetid i Fort Lauderdale, Florida, rapporterar InfoWars. Militära helikoptrar hovrade över staden medan marktrupper samlade in och bortförde civila “statister” under vad InfoWars kallar för “martial law-liknande ” förhållanden och videon som spelats in av en privatperson får säkert många tittare att associera till Irak.

Omständigheterna som beskrivs av InfoWars i USA blir inte muntrare av att Department of Homeland Security (DHS) i USA återigen beställt stora mängder ammunition. Enligt DHS köps de in för att spara pengar. En vapentillverkare säger till InfoWars att ett syfte med stora statliga uppköp av ammunition kan handla om att kontrollera den privata vapenmarknadens tillgång på ammunition.

Misstankar finns därför att de amerikanska myndigheterna vill kunna kontrollera inre oroligheter i landet genom att begränsa tillgången till ammunition på den civila marknaden som består av medborgare som kan vända sig mot regeringen, medborgare som kan frestas att bli “Enemy forces”.

100,000-tals behållare för likkistor förhindrar att gravstenar faller

Hur var det nu med likkistorna i plast som inköpts i 100 000-tals exemplar för massförvaring? Är de till för att massbegrava amerikanska medborgare som försökt störta Obama och då skjutits ihjäl i ett amerikanskt inbördeskrig? Nej, säger Mike West på Metabunk. Dessa behållare är inte likkistor utan “burial vaults” i vilka likkistor ska placeras för att förhindra att marken på kyrkogårdar sätter sig eftersom det i sin tur leder till att gravstenarna lutar och faller omkull.

På samma sätt avfärdas uppgifter om syftet med de 800 FEMA-läger, som byggts över hela USA, i en post på Rational Wiki. Lägren har dock ännu inte kommit till stor användning så framtiden får utvisa hur de kommer att nyttjas.

Inbördeskrig och Dackeuppror har hänt förr

Bortsett från missförståndet med likkistorna är det ett faktum att USA har haft ett inbördeskrig och det är sannolikt att den amerikanska ledningen inte vill se det upprepas. Det vi vet är att regimens militärmakt övar regelbundet med att fånga in statister som spelar amerikanska medborgare. Vi vet att polisen får allt fler militära vapen och att svarta skjuts till synes allt mer frekvent utan särskilda anledningar. Occupy-rörelsen har förmåga att mobilisera mycket stora mängder demonstranter och de har kommunikationsmetoder som blixtsnabbt kan engagera välbeväpnade medborgare över hela landet.

USA:s regim måste rimligen ha beredskapsplaner för alla möjliga scenarios, precis som svenska beredskapsmyndigheten MSB som lägger ned stora resurser på skapa fingerade datorgenererade scenarios. Läs mer om MSB:s syn på Sverige år 2032 och hur fem olika nationella kriser kan hanteras. Ingen av dem handlar dock om ett nytt Dackeuppror mot Kungen. Därmed inte sagt att MSB internt inte har datorsimulerat ett liknande scenario.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

burial-vault
Burial vault


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ända sedan 9/11 har ju målet att terrorisera befolkningen helgat snart sagt alla medel. Den vetgirige kan ju ställa sig frågan om det var befolkningen som stod för attentatet eller att det mest var en ursäkt att få styra och ställa som i DDR fast utan murar med skräckväldets alla ingredienser, hot och otrygghet.

  krigsslutet för 70 år sedan och segern över nazismen firas. De rika sammansättningar och grupper som de facto stödde Shitler o Stalin gick fria och har fortsatt sin ban mer eller mindre antifackliga och människorättsvidriga. Samma frukt och offer har skördats i spåren av deras krav på totalitär, makt, kontroll och ekonomi.

  Samma krafter och intressen som själv bombade Tysklands parlament stod också för 9/11 m. fl. Ingen annan skulle komma på tanken..

  Nu när krisen likt trettiotalets helst och främst breder ut sig i Uz smälter snön över rasismens värsta föreställningar och filosofi. Det är något makabert över att “de döda kommer ut sin gravar” och visar än en gång att rasismen aldrig dog. Den göds och föds blott i samhällen med stora orättvisor.

  I hemtraktens byhåla gläds samma element åt att Stockholmsbombaren blev precis som de önskade.

  Hit ska vi alltså få militariseringen, den bästa grogrunden för att blott 1 + 1 = 2 är den enda matematiska, logiska princip som behövs.. Befolkningen är fienden och maktens rus, liv i vinstrikt sus o dus, stiger över alla breddar.. Inget annat än fascismen har behov av att sätta in militär mot en protesterande befolkning.. Under liberalismens klädnad fanns alltså något helt annat..

 • Det heter militarisering inte militärisering, eller har svenska språket förslappats även här?

 • Infowars kan informera om sakförhållanden, och ibland ha rätt, det är en sak, men deras förslag till lösningar är skrämmande.

 • Vad Alex Jones främst av allt verkar brinna för är att alla USA-invånare ska ha ett eller flera egna vapen för att skydda sig mot fiender – tjena.. och att statligt inflytande ska minimeras och helst tas bort totalt. Kvar finns då bara vapen och helt fria tyglar för storföretag och storfinans. Det skulle rimligen avsluta allt som finns av mänskligt värde och säkerhet för livhanken.

  Han har påstått (genom någon video) att alla i Schweiz bor i villa, har egen bakgård och är självförsörjande med livsmedel. Så vill han ha det i USA också plus några k-pistar om de skulle behövas.

  Någon organisering förespråkar han inte utan det är var man sköter sig själv. Delade och härskade. Svaga och rädda och beväpnade; total katastrof.

  Mitt råd är att vara mycket misstänksam mot Infowars.

 • AIIB kommer att få kraftiga återverkningar på såväl dollarn som kronan enligt fler bedömare redan i höst. Kanske kan förklara lite av den panik som just nu sprider sig.

 • No worries. Det bara byråkrater som vill ha svart på vitt på att alla är hemma där de bor, på jobbet eller mellan dessa två platser. Precis som det ska vara i ett arbetsläger. Eller att de har en fullgod anledning att vara någon annanstans men inte är elektroniskt chippade via mobilen. Resten låser man in.

  Utdrag från ”Restricted U.S. Army Internment and Resettlement Operations Manual ”

  Displaced person. A displaced person is a civilian who is involuntarily outside the national boundaries of his or her country. (JP 1-02) Displaced persons may have been dislocated because of a political, geographical, environmental, or threat situation.
  Evacuee. An evacuee is a civilian removed from a place of residence by military direction for reasons of personal security or the requirements of the military situation. (JP 3-57)
  Internally displaced person. An internally displaced person is any person who has left their residence by reason of real or imagined danger but has not left the territory of their own country.Internally displaced persons may have been forced to flee their homes for the same reasons as refugees, but have not crossed an internationally recognized border.
  Expellee. An expellee is a civilian outside the boundaries of the country of his or her nationality or ethnic origin who is being forcibly repatriated to that country or to a third country for political or other purposes. (JP 3-57)
  Migrant. A migrant is a person who (1) belongs to a normally migratory culture who may cross national boundaries, or (2) has fled his or her native country for economic reasons rather than fear of political or ethnic persecution. (JP 3-57)
  Refugee. A refugee is a person, who by reason of real or imagined danger, has left their home country or country of their nationality and is unwilling or unable to return.
  Stateless person. A stateless person is a civilian who has been denationalized or whose country of origin cannot be determined or who cannot establish a right to the nationality claimed.

 • Googla “Jade Helm 15”; eftersom något stort är på ingång i USA. FED flyttar till Chicago, Walmart stänger ner i Texas området.

 • Det är jurister, ekonomer och politiker som agerar som skrivbordsgeneraler som skapar krigen. Militärerna är verktyget som skulle kunna användas för fredliga ändamål. Citerar artikeln: ”den amerikanska senaten ville ha igenom en ny lag som gör USA till ett potentiellt krigsområde”. Själva sitter de och nöter ut byxbakar i långbänk och låter munnen glappa. Systemet blir allt desperatare med att behålla gamla strukturer.

 • Apropå likkistor. När Alex Jones och sheriffen upptäckte dessa likkistor på ett avlägset plats, dröjde det inte länge förrän lastbilar kom och hämtade dessa kistor till en annan okänd plats. Varför man gjorde detta när syftet med dessa kistor är så oskyldig kan förblir en gåta.

 • USA???? Precis samma trend gäller även i resten av västvärlden.
  Att nu media försöker att få oss att focosera på den millitärisering som sker på andra sidan Atlanten är bara ett försök på att vi inte skall notera att det sker exakt samma sak i tex. de Skandinaviska länderna.
  Ta tex. och granska hur dödsskjutningar utförda av den staliga Svenska polisen har ökat med acelerande hastighet i Sverige de senaste åren med hjälp av div. lögnpropagnda via den statligt styrda median som försöker att lura i folk att våldet från de krimminella skulle ha ökat och blivit grövre (grövre har den kanske blivit men vem började?)
  Dessutom så har, vad Sverige beträffar, staten sedan de grundlagssrtiga grundlagsändringar som trädde i kraft 2011 staten rätt till att sätta in millitär mot sin egen befolkning.

  ”Om det anses nödvändigt bör tillämpningsområdet avgränsas till krig eller krigsfara som hotar
  statens existens eller territoriella integritet eller när det i övrigt vid krig eller krigsfara föreligger
  trängande behov”, skriver Försvarsmakten. Den lagändring försvarsmakten motsätter sig medger
  tolkningsutrymme och godtycklighet som i extrema fall innebär att politikerna med vapenmakt kan
  använda militären – och inte polisen som idag – för att skydda sig själva från medborgarna.
  Det har rapporterats om hur svensk militär tränar inför ett tänkt inbördeskrig i Sverige. Samtidigt
  övade amerikanska styrkor för krig mot den s.k. Tea Party-rörelsen, en medborgarrättsrörelse i
  USA.”

  Riksdagen: Ladda ned propositionen [ http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GX0380 ]

  Riksdagen: Planerat beslutsdatum är 2 juni 2010.[ http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:KU19 ]

  [ https://hesdorf.wordpress.com/2012/01/10/militaren-far-sattas-in-mot-svenskar-offentlighetsprincipen-upphavs/ ]

  EYES OPEN PEOLPE!!!!!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *