Nordiska ministerrådet: Ödeläggelse av myrar ger stora klimatutsläpp

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 april 2015
- NewsVoice redaktion

Våtmark på Muskö,   Arbottna - Foto: Torbjörn Sassersson

Världens våtmarker har stor betydelse både som lager av kol och för utsläpp eller upptagning av klimatgaser. De nordiska miljöministrarna är bekymrade över klimatskadorna som dränering av våtmarker orsakar.

Text: Nordiska Ministerrådet | Foto på våtmark (Muskö, Arbottna) – Foto: Torbjörn Sassersson

Det har blivit ett globalt klimatproblem att 15 procent av myrarealen i världen har dränerats för andra syften, exempelvis till jordbruk. Om myrar dräneras ödelägger detta deras förmåga att lagra kol, vilket kan leda till att stora mängder CO2 och växthusgaser friges till atmosfären. Totalt utgör detta 5 procent av de globala människoskapade CO2-utsläppen.

Nästan hälften (45 procent) av myrområdena i Norden och i de baltiska länderna är dränerade och avger upp till 80 megaton CO2 årligen, vilket motsvarar 1/4 av det totala CO2-utsläppet från dessa länder. Detta hävdar projektarbetet Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation finansierat av Nordiska ministerrådet.

Norden bildar nu enad front med målet att stärka insatsen för att bevara och återupprätta våtmarker. Det enades de nordiska miljöministrarna om på sitt möte i Nordiska ministerrådet i Köpenhamn i dag.

Detta är en viktig sak för klimatet och vi kommer att samarbeta för att restaurera och bevara myrar för att begränsa människoskapade klimatändringar, på nationell såväl som global nivå, säger Danmarks miljöminister Kirsten Brosbøl.

Miljöministrarna enades på mötet om en gemensam deklaration till den internationella våtmarkskonventionen, Ramsarkonventionen, där Norden önskar ta en drivande roll i arbetet med att bevara våtområden för att begränsa den globala uppvärmningen, våtmarkernas balanserade vattenrening och bevara deras unika biologiska mångfald.

Skydd är lösningen

Endast tre procent av landarealen i världen är myrmark, men de våta myrområdena fungerar som mycket effektiva kollager och rymmer mer kol än all skogsbiomassa i hela världen.

Myren är ett värdefullt ekosystem som består av vattentäckt organiskt material. Våtområdena upptar koldioxid från luften och så länge vattenytan är intakt bryts materialet ned bara delvis, och nedbrytningen avger inte heller CO2. I de nordiska länderna har organiskt material samlat sig i metertjocka lager i tusentals år. Men så fort vattnet dräneras bort och det kommer in luft (syre) i myren, börjar materialet i myren att brytas ned. Det är då CO2 börjar sippra ut.

I en situation där vi alla startar åtgärder för att begränsa klimatförändringarna, erkänner vi fullt ut vikten av myrar som kollager, säger Brosbøl.

* Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal för bevaring och hållbar användning av våtmarker. Målet är att begränsa förlust av våtmarker och bromsa den ökande pressen på våtmarksområden.

Text: Nordiska Ministerrådet

Källa: Nordiska Ministerrådet och Peatlands and climate change mitigation


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *