Varning för AstraZenecas preparat Onglyza (Saxagliptin)

publicerad 16 april 2015
- av NewsVoice

AstraZeneca Onglyza el SaxagliptinVarning för Återigen kommer det varningssignaler rörande ett kemiskt preparat som är utvecklat för att dölja sjukdomssymptom. Den här gången är det amerikanska FDA som hävdar att patienter som tar AstraZenecas preparat Onglyza (el. Saxagliptin) mot förhöjt blodsocker löper en påtagligt ökad risk att behöva sjukhusvård och dö pga hjärtbesvär, skriver Lars Bern.

Forxiga är ett annan blodsockersänkande preparat som verkar genom glukosutsöndringen i urinen. Det ger en ökad risk för svamp- och bakterieinfektioner, eftersom dessa göds av socker.

Läs mer