Varning för AstraZenecas preparat Onglyza (Saxagliptin)

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 16 april 2015
- NewsVoice redaktion

AstraZeneca Onglyza el SaxagliptinVarning för Återigen kommer det varningssignaler rörande ett kemiskt preparat som är utvecklat för att dölja sjukdomssymptom. Den här gången är det amerikanska FDA som hävdar att patienter som tar AstraZenecas preparat Onglyza (el. Saxagliptin) mot förhöjt blodsocker löper en påtagligt ökad risk att behöva sjukhusvård och dö pga hjärtbesvär, skriver Lars Bern.

Forxiga är ett annan blodsockersänkande preparat som verkar genom glukosutsöndringen i urinen. Det ger en ökad risk för svamp- och bakterieinfektioner, eftersom dessa göds av socker.

Läs mer

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Tack för varningen! Mitt arbete som hälsocoach innebär att nagelfara alla förskrivna mediciner till individer med återkommande hälsoproblem. Därefter hänvisar jag till läkaren som förskrivit preparaten, med uppmaning till individen att ifrågasätta medicineringen.Relativt ofta kan man åstadkomma stora livsstilsförbättringar.

  • Är det ett under? det förefaller så att alla nya preparat för eller senare är dödliga. passar dock utmärkt i den Eugenisk agendan. Det fanns en gång väl fungerande preparat, varför hela tiden skapa nya?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *