Whiplash – Försäkringsbranschen styr så att trafikskadade nekas vård

publicerad 8 april 2015
- Bo Sonnsjö
Bo Sonnsjö

Bo SonnsjöBåde Whiplashkommission och Trafikskadenämnd styrs av försäkringsbranschen, med hjälp av ledande läkare, handplockade för att likt ett kanadensiskt försäkringsbolag i Quebec – gravt manipulera dess trafikskadestatistik, vilket blev så lönsamt att likartad verksamhet startades även i Sverige.

Text: Bo Sonnsjö vice ordförande i Nackskadeförbundet

Anlitade ”experter” saknade enligt PubMed nödvändig egen vetenskaplig produktion gällande nackskador – innan de handplockades av det som idag kallar sig ”svensk försäkring” – för att samma skulle ske i Sverige, som i Quebec. PubMed är ett internationellt referenssystem omfattande det mesta som publicerats inom medicinsk forskning.

Därför styr numera Försäkringsbranschen hur svårt nackskadade hanterats av sjukvård, Försäkringskassan, samt medicinskt okunniga domare. Trots svåra skador brukar drabbade förlora med hänvisning till vad Trafikskadenämndens ”experter” – de mycket välbetalda försäkringsmedicinska rådgivarna – framhåller i domstolarna.

Att dessa, likt professor Link ägnat sig åt betydande jäv – har Kaliber nu avslöjat.

Bifogad ljudfil (ovan), på vilken Kaliber (”Whiplash – försäkrad och skyddslös?”) bygger sina argument, påvisar varför svårt nackskadade felaktigt förlorar i svenska domstolar, varefter de mer eller mindre ruinerade tvingas tvingas inse att samhället inte bryr sig om att ge dem den nödvändiga vård och rättssäkerhet som krävs!

En inblick i hur manipulation av fakta kan genomföras lämnas av Hovrätten för Övre Norrland (Dom 2014-06-03) gällande professor Hans Links trovärdighet i dessa sammanhang (sid 6: citat ”Den bedömning som Göran Sjöden och Richard Tegnér gjort vinner stöd av Hans Links utlåtande till Trafikskadenämnden” .

Vidare samma sida:

”Göran Sjödén, Rickard Tegnér och Hans Link besitter särskild sakkunskap i fråga om nackskador. Det kan dock inte uteslutas att de haft fel utgångspunkt vid sina bedömningar av Xs arbetsoförmåga. De har fokuserat på de besvär X hade före olyckan….. fastän arbetsoförmåga ska dock göras utifrån det skick hon befann sig i vid olyckstillfället ….

Det är därför i detta sammanhang tillräckligt att konstatera att de besvär som X hade före olyckan inte varit så stora att hon behövt sjukskriva sig en enda dag och alltså inte av sådan svårighetsgrad att de med någon som helst säkerhet skulle komma att påverka hennes arbetsförmåga.

Enligt hovrättens mening bör – med hänsyn till det ovan sagda – viss försiktighet iakttas vid värderingen av den bedömning som Göran Sjödén, Rickard Tegnér och Hans Link har gjort. Därtill kommer att de inte har träffat X personligen….

Dessa sakkunniga har dessutom förklarat hennes besvär med s.k. ”somatoformt smärtsyndrom” eftersom besvärsbilden enligt deras uppfattning inte överensstämmer med ”den traumatiska principen”.

Någon sådan princip existerar inte i verkligheten – utan är en påhittad konstruktion, vilken skapats av en annan försäkringsläkare, Charlotte Sachs, som sammanbott med ovan nämnde Richard Tegnér.

En förutsättning för att kunna återvinna hälsa och funktion är att drabbades skador redan akut blir korrekt utredda med senaste internationellt accepterade metoder.

Att varken riksdag, regering eller rättssamhället tycks bry sig om att dessa ”experter” tillåtits sitta på flera ledande positioner samtidigt – det som t ex professor Link gjort – är skrämmande!

Att de dessutom grovt missbrukat den imponerande makt deras titlar medför på medicinskt okunniga domare – vilka tror att deras påståenden är med sanningen överensstämmande och därför självklart bygger på senaste internationell kunskap!

Dessa försäkringsläkare måste bestraffas till följd av hur de bryter mot grundläggande etiska regler alla läkare har skyldighet att följa! Detta återkommer vid samtal med Sveriges Läkarförbunds styrelse.

När kommer en sådan att ske? Eller skall nuvarande skamliga hantering av svårt skadade medborgare få fortsätta – som om inget hänt och utan att samhället bryr sig?

Hur kan man tillåta att denna typ av korruption får fortsätta och fortsätta, som om ingenting korrupt hade avslöjats?

Är Sverige med dessa skamfläckar att betrakta som ett föredöme för övriga länder?

Text: Bo Sonnsjö vice ordförande i Nackskadeförbundet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq