Whiplash – P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 april 2015
- NewsVoice redaktion
Bo Sonnsjö

Bo SonnsjöVarje år orsakar trafikolyckor tusentals whiplashskador. De skadade kan få ersättning av sitt försäkringsbolag, men får de en rättvis bedömning? P1 Kaliber granskade i reportaget: “Whiplash – försäkrad och skyddslös?” försäkringsbolagens välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning. Programmet sändes den 29 mars 2015. NewsVoice kontaktade Bo Sonnsjö som är vice ordförande i Nackskadeförbundet för en kommentar.

Text: Bo Sonnsjö vice ordförande i Nackskadeförbundet

Kaliber lyfte fram problemet att nackskador finns på ett bra sätt – trots allt vad Försäkringsbranschens välavlönade försäkringsläkare (FMR) hävdar. Enkla kliniska metoder avslöjar dem, varefter senaste teknologi verifierar skadorna. Därmed kan inte drabbades utlovade ersättningskrav avslås – med hänvisning till: ”att drabbade lider av inbillade eller psykosomatiska besvär”.

Det är onekligen omskakande för branschen som på alla sätt försökt misskreditera svårt skadade, även med hjälp av en ”oberoende professor” som i åratal funnits på branschens avlöningslistor, så att försäkringsbolagen sluppit betala ut utlovade ersättningar enligt betalda försäkringsbrev.

Fina titlar, (professor eller docent) övertygar medicinskt okunniga domare att drabbades besvär inte berott på skadade livsviktiga strukturer – utan på psykosomatiska besvär!

ArcanumSkolan 2024

Att senaste internationella utredningsmetoder lätt verifierar skadorna, men saknas i landstingsvården – är märkvärdigt!

Mats Eriksson (SKL) medgav vid möte 2014 att ortopeder motarbetat introduktion av nya, internationellt tekniskt, avancerade och accepterade utredningsmetoder.

Med förhållandevis enkla metoder påvisas lätt livshotande skador, vilka vid plötslig knuff eller ovarsam vridning av halsryggen hos sjukgymnast eller tandläkare kan orsaka dödsfall. Skadedrabbades huvudvridningar medför lätt balansrubbning och ytterligare skadebesvär.

Trots rådande nackinstabilitet bekräftats och operation medfört normalt liv påstår välbetalda professorer och docenter i neuroradiologi, neurologi eller ortopedi helt felaktigt att internationellt accepterade metoder inte påvisat skadorna, fastän patienterna botats!

När medicinskt okunniga domare låter försäkringsbolag vinna, trots att filmer tagna före och efter operation bevisar operationsresultatet – och operatörerna i domstolen bekräftat att filmerna var originaldokument – råder knappast rättvisa!

Otaliga svårt skadade, med mångåriga besvär utredda/opererade utomlands med senaste internationellt accepterade metoder – där metall-band stabiliserade nacken – medförde att omedelbart försvann mångåriga besvär, svensk sjukvård varken kunnat förklara eller avhjälpa!

Ändå brukar medicinskt okunniga domare döma till fördel för försäkringsbolagen!

När ”bolagsläkare” under sanningsförklaring hävdar ”inget tydde på nackskada, utan besvären berodde på något annat” – brukar försäkringsbolaget vinna – beviset att ett orättfärdigt systemet råder.

Kaliber påvisade att professor Link var jävig, när han hävdade att han varit ”oberoende” – fastän han under åratal vilselett domstolarna och därmed hjälpt försäkringsbranschen, vilket borde medfört bestraffning (böter, fängelse eller av-legitimering enligt regelverken).

I alltför många likartade processer tycks domarkåren lita mest på dem med finaste titulär – helt i linje med enkätsvaren Nackskadeförbundet fått från nästan alla Sveriges domare.

Sällan förlorar försäkringsbolagen den här typen av processer, men 2014 förlorade ett stort försäkringsbolag med hänvisning: ”att det inte var givet att försäkringsbranschens välbetalda sakkunnigas uppgifter under sanningsförsäkran skulle få väga tyngre än de specialister som utrett och behandlat de skadade”.

Försäkringsbranschens bedömningar byggde endast på journaler och intyg utan möte med drabbade. ”Sakkunniga” som fabulerar ihop historier under sanningsförsäkran, borde förlora sin legitimation, hamna bakom galler och/eller drabbas av stora skadestånd, men när skedde detta? Trots att enligt Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund sådant borde bestraffas.

Har detta någonsin skett? Kommer lagstiftaren se till att en skärpning nu blir följden?

Eller har försäkringsbranschen ”carte blanche” att även på detta område få göra precis vad som faller den in – hur orättvist det än blir för den vanlige medborgaren, förutom vilka kostnader den typen av agerande drabbar samhälle och skadedrabbade!

Text: Bo Sonnsjö vice ordförande i Nackskadeförbundet

Relaterat

Bo Sonnsjö: Försäkringsbranschen och Försäkringskassan i kartell krossar sina offer

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag fick min whiplashskada år 1969 när en buss körde på mig bakifrån. Gunilla Bring en läkare i Umeå forskade om nackskador där jag deltog i forskningen.
  Jag har skrivit en bok om min nackskada “Min Whiplash-och Jag ”

  Jag var 25 års ålder när jag fick min whiplash-skada och jag kommer fortfarande inte överens med min nackskada nu när jag är 73 år gammal. Jag höll på att att bråka med försäkringsbolaget Folksam i 28 år för min rätt till ersättning i sakfrågan.
  Jag vill säga till alla som är handläggare, läkare, jurister, domstolar, ni måste tro på den som söker hjälp för besvärliga nackskada så kallad pisksnärt/Whiplash-skadan. Ni måste hjälpa de så de får sin ersättning fullt ut som den skadade har rätt att kräva av sitt f-bolag

 • Bo S, Din fråga 4 Apr, 2015 at 06:40 ”När kommer detta att ske – eller skall det få fortsätta utan att samhället bryr sig?”

  Vill, kan och vågar mitt mentala Jag besvara: – ”detta” vad nu ”detta” är kommer aldrig att ske och ”det” vad nu ”det” och ”samhället” är, kommer att ”fortsätta utan att samhället bryr sig”, om Marknaden inte vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det bara är ETT rättssubjekt som av folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, enligt EU-domstolens rättspraxis har enskilt ägda mänskliga rättigheter och MÖJLIGHET till skattefritt skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist som är FÖRDRAGSBROTT, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • Det finns massa variabler mellan frisk och död -många som skadas och senare nekas ersättning ofta då med Medicinska Rådgivarnas flitiga argumentation har krockat i hög hastighet, då hänvisar det tex till skilsmässa, barndom eller liknande som konkurrerande. Ändå framkommer oftast inte “att en krock i 90 km/h får samma konsekvenser som ett fall från tionde våningen i ett höghus?” som sagt, det finns massor mellan frisk och död!
  se http://www.ntf.se/sydost/skane/hastighet/default.asp?RecID=11986

  Om begreppet whiplash, är det någon mer som läst “Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)” på Internetmedicin. Internetmedicin är Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter. Där framkommer tydligt att whiplash begreppet är ett problem både för att få korrekt hjälp samt ersättning från försäkringen. “Skada i halsryggen omfattar frakturer, luxationer och ligamentskador med eller utan neurologiska bortfall. Vanliga orsaker är trafik- eller fallolyckor” Där räknas det upp en rad olika skador som kan uppstå vid trafik- eller fallolyckor, samtidigt som längst ner finns WHIPLASHSKADA med beskrivning “En annan vanligt förekommande halsryggskada är den s k “whiplash”-skadan. Diagnosen baseras alltså på själva skademekanismen.” det står även att besvären är i regel måttliga. De flesta av skadade som skadat nacken och har bestående besvär, de har inte måttliga besvär…se http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1351 Folk blir som bekant ofta utan både livsavgörande vård och ekonomisk kompensation p.g.a ett begrepp -Whiplash! I regel är den s.k whiplashskadan ligamentskador, ibland även missade små frakturer som ofta orsakar enormt lidande för den drabbade.

 • Jag skadade själv nacken vid C1:ans nivå för ett par månader sen i en olycka. Fick balansrubbningar, kunde ej sitta utan att ramla, känselbortfall, halva kroppen kunde ej känna värmen från varmt vatten, generell muskelsvaghet så jag fick svårt att öht röra mig, kunde bara viska fram enstaka ord, kunde ej känna att jag var pinknödig, kunde ej tömma blåsan själv trots att den var full, osv. Lyckades ändå ringa efter ambulans. På sjukan fick jag vänta hela kvällen och natten och morgonen innan jag blev undersökt av neurolog. Efter en kort undersökning kom hennes professionella bedömning att jag var – trött. Fick ändå stanna kvar på sjukan till nästa dag och fick under tiden dropp. Nästa dag kom så någon överläkare och tittade till mig, mkt kort “undersökning” men han kunde ej säga vad som var fel utan trodde det kanske var psykiskt och därför skickade upp en psykolog som skulle bedömma mig, Jag gjode processen kort med den personen. Även en sjukgymnast kom och jag fick gå en sväng i korridoren med en gåstol. Gjorde en skiktröntgen men som inte heller den visade våra vitrockade experter vad som var fel. Sen körde de hem mig sittandes på rullstol med färdtjänst. Blev dumpad på golvet i min lägenhet, lyckades krypandes ta mig till sängen. Ingen vidare hjälp från samhället. Dock så råkar jag vara utbildad terapeut i alternativ medicin (bl.a kinesiologi och mobilisering) och kunde således i sängen göra mina egna undersökningar och behandlingar. C1:an var rejält subluxerad t.ex och fick justeras försiktigt flera gånger, neurologiska skador påvisades kinesiologiskt med hjälp av stark magnet och behandlades med kinesiologi, kroppen ville ha stora mängder av vissa näringsämnen, akupunktur, healing kring C1 och skallen, massage osv. Nu i skrivandes stund har jag fortfarande vissa neurologiska problem t.ex nedsatt känsel för värme på v kroppssida men jag kan gå och börjar nu kunna springa igen, ett otränat öga kan nog ej se att jag har problem längre. Jag visste redan innan att svensk sjukvård var usel, minst sagt, men blev ändå häpen över hur även neurologer och överläkare kunde missa saker som en subluxerad C1:a eller hur man inte får någon behandling alls förutom då dropp även vid sådana svåra problem utan blir hemskickad att klara sig själv. Tycker otroligt synd om de nackskadade som ej får hjälp och som ej heller kan hjälpa sig själva.

  • Beskrivningen av hur Backtoheaven blev bemött av sjukvården, visar än en gång hur illa ställt det är gällande nackskador i Sverige! Saknas nödvändig utrustning och kunskap blir drabbade felhanterade!

   Så länge Whiplashkommissionens budskap styr vården kommer samhällets kostnader vid den här typen av skador att förbli astronomiska. Försäkringsbranschens “vinst” att inte behöva betala ut några ersättningar belastar Försäkringskassan (FK), som i sin tur har stora krav på sig att “spara på utgifterna”.

   Trots att FK informerats att dess “försäkringsläkare saknar nödvändig kunskap” fortsätter dess Processjuridiska Enhet att påverka Förvaltningsrätternas medicinskt okunniga domare – så att dess domslut leder till ökade kostnader för samhället – istället för att drabbade får sina skador erkända och opererade inom EU/EES-området innan drabbades skador övergått i kroniskt tillstånd!

   Korrekta diagnoser går att fastställa, men frågan är varför de inte blir fastställda i det akuta skedet? – Svaret blir åter: Svenska radiologer har inte tillgång till senaste teknologi, eller saknar kunskapen hur man med hjälp av C-båge (som finns på de flesta sjukhus, när t ex enkla handledsbrott skall läggas i “rätt läge!”)
   C-båge fastställer om andra halskotan är felställd talar allt för att balanserande strukturer (alarligament) skadats. Kanske ointressant nog för gruppen välbetalda försäkringsläkare, vilka lätt berikar sig genom att förneka senaste internationella metoder! De framhåller gärna att drabbades besvärberor på “psykosomatiska besvär”!

   Att stabiliserande nackoperationer nästan momentant medför att drabbade blir bra tycks försäkringsbranschens försäkringsläkare inte veta eller vilja höra talas om!

   Kanske skulle lättförtjänta extrainkomster då minskas? Eller saknas kunskapen?

   • Hej Bo

    I stort sätt sysslar inte Alliance För arbetsskador med WP skador, men när de orsakats i arbetet så lyckas AFA vilseleda den drabbade med att uppge att trafikbolget ska skadereglera. Det är en lögn det finns ett avtal mella trafikbolagen och AFA att den drabbade kan välja vilket bolag som ska reglera skada ( avtalet ingicks (1974).
    Varför vilse leder AFA trafikskadade, är v den enkla anledningen att då slipper de kostnade vid 65 år då halv livränta ska utgå se Villkor TFA § 13>16.
    Trafikskadade som går mot AFA har även rätt till Jobbskatte avdrag vilket föreligger i trafikförsäkringen.

    Tyvärr väljer många att gå mot trafikförsäkringen enär juridiskt ombud ingår i denna försäkring, så är inte fallet i AFA där får man inget ombud, AFA har genom kollektivavtalet
    förbundet sig att utreda skada.
    Men problemmet är att den skadade är bunden av ett taleförbud se försäkringsvilllkor § 35

    Det innebär att när man är försäkrad genom AFA kan den skadade i göra något för att TALEFÖBUDET att vidtaga rättsliga krav, har förhandlats bort genom arbetsmarknadens parter.
    Sen läggs bördan på den ksdade att arbetsmarknaden äger försäkringsbolaget.

    Således är det ganska uppenbart att den utredning som ska göra blir ej av någon högre kvalitet.

    Men sedan 1994 30 maj beslutades att man får ingen inkomstförlust under 7.5 bb 333 000 kr så händer det en arbetsskada i trafik på jobbet ligger vägen öppen för att stämma den som orsakat skadan.

    När det gäller läkar intygen utgör dessa oftast ej ett intyg som utställst enligt socialstyrelsen förordning. Utan ska se ljuset som vilket vederhäftighetsbevis som helst och de sätter sitt man på ett intyg som är osant, risker att bli fälld enligt brottsbalke om osant intygande. Så då måste man gå till polis och åklagare för påvisa att brott föreligger.

    Såväl trafikbolag som AFA anlitar intygsskrivare som ej står under socialstyrelsens kontroll
    och vips ligger vägen öppen för att gå på intygsskrivaren personligen.
    Även om polisen är villiga att ställa så kan man stämma intygsskrivaren personligen i en skadestånds talan men gör det bara i ett små mål under 22000 kr så kan inte rättegångskostnaden bli högre än ca 1500 kr.

    Tror inte så många läkare vill stå inför skranket för att utställer osanna intyg

    Georg Carlde

    Aliance för arbetsskadade inom EU
    00 33 494 72 22 93

 • Jag tappar fortfarande hakan över att svenska myndigheter kan fortsätta agera på ett sådant, rent ut sagt kriminellt, sätt. Det är svårt att förstå att ‘personligt tyckande’ kan förekomma på det sättet – helt ofattbart! Det svenska samhället har verkligen hamnat ur askan i elden – i fickan på dem som tjänar ‘multum’ på detta gräsligt hjärtlösa förfarande..

 • “Eller har försäkringsbranschen ”carte blanche” att även på detta område få göra precis vad som faller den in – hur orättvist det än blir för den vanlige medborgaren, förutom vilka kostnader den typen av agerande drabbar samhälle och skadedrabbade!”

  Nej aldrig att det kan få fortsätta. Om bolag och myndigheter orättvist och godtyckligt kan stöta ut enskilda ( som inte gjort något fel ), i fattigdom, visar på total rätts-röta. Här måste reglerna ändras snarast. Försäkringsbolag bör heller inte ha någon påverkan på medicinska expertutlåtanden, det blir alltid jäv. Fallen i kaliber verkar alltför sorgligt och luktar skandal. Som du skriver att det numer finns tillräckligt säkra metoder att slå fast en whiplash skada. Det skall inte behöva gå så långt som till rättegång och onödiga kostnader.

  Såg filmen “tusen bitar” igår och där kom även fram hur hård kritiken och hånet var i Sverige mot Björn A. från etablerade musik skribenter. Björn A. uttryckte vad vanliga människor kunde känna. Därför blev han mer älskad ju mer etablerad musikpress hånade och kritiserade honom. Han var den Svensk, som sålde mest på sin tid och det fick musikkritiker till slut motvilligt svälja. Han var älskad inte bara i Sverige utan även i Danmark och Norge för sina texter och musik. Så det finns faktiskt hjärtliga känslor från allmänheten, som snusförnuftigt översitteri sällan eller aldrig kan rubba.

 • det räcker med att Fkassans “sakkunnige” säger “samband kan inte styrkas” så är loppet kört. Oavsett hur många läkarintyg och röntgenbilder som tas fram. De behöver inte se på bevisen, för de är inte tvingade av lag att göra det.
  Jag råkade ut för det själv.

 • Jag deltog också på Nackskade- seminariet i Täby , där kaliberjournalisten gjorde några intervjuer, men kanske ännu viktigare är att lyfta fram de tekniker Strain CounterStrain, Kraniosacriell terapi och Medicinsk muskelmassage som finns. Dessa kan för de nackskadade göra att de återvinner flera parametrar av hälsa. Den som vill läsa mer ser till att skaffa nr 2-2015 av 2000-Talets Vetenskap som kommer ut om två veckor. Det går också bra att få mer kunskap på http://www.lindasbodycare.se. OBS fullbokat i sex månader.

  Ingemar Ljungqvist, redaktör http://www.2000tv.se

 • Både Whiplashkommission och Trafikskadenämnd styrs av försäkringsbranschen, med hjälp av ledande läkare, handplockade för att likt ett kanadensiskt försäkringsbolag i Quebec – gravt manipulera dess trafikskadestatistik, vilket blev så lönsamt att likartad verksamhet startades även i Sverige.

  Anlitade “Experter” saknade enligt PUBMed nödvändig egen vetenskaplig produktion gällande nackskador – innan de handplockades – för att samma skulle ske i Sverige, som i Quebec.

  PubMed är ett internationellt referenssystem omfattande det mesta som publicerats inom medicinsk forskning!

  Därför styr numera Försäkringsbranschen hur svårt nackskadade hanterats av sjukvård, Försäkringskassan, samt medicinskt okunniga domare! Trots svåra skador brukar drabbade förlora med hänvisning till vad Trafikskadenämndens “experter” – de mycket välbetalda försäkringsmedicinska rådgivarna – framhåller i domstolarna.

  Att dessa, likt professor Link ägnat sig åt betydande JÄV – har Kaliber nu avslöjat.

  Bifogad ljudfil påvisar varför svårt nackskadade felaktigt förlorar i svenska domstolar, varefter de mer eller mindre ruinerade tvingas tvingas inse att SAMHÄLLET inte bryr sig om att ge dem den nödvändiga vård som krävs!

  Redan akut måste dessa skador bli korrekt utredda med senaste internationellt accepterade metoder.

  Att varken riksdag, regering eller rättssamhället tycks bry sig om att dessa ”experter” tillåtits sitta på flera ledande positioner samtidigt – det professor Link gjort – är skrämmande!

  Dessa försäkringsläkare måste bestraffas till följd av hur de bryter mot grundläggande etiska regler alla läkare har skyldighet att följa!

  När kommer detta att ske – eller skall det få fortsätta utan att samhället bryr sig?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *