Whiplash – P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning

publicerad 4 april 2015
- av NewsVoice
Bo Sonnsjö

Bo SonnsjöVarje år orsakar trafikolyckor tusentals whiplashskador. De skadade kan få ersättning av sitt försäkringsbolag, men får de en rättvis bedömning? P1 Kaliber granskade i reportaget: "Whiplash - försäkrad och skyddslös?" försäkringsbolagens välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning. Programmet sändes den 29 mars 2015. NewsVoice kontaktade Bo Sonnsjö som är vice ordförande i Nackskadeförbundet för en kommentar.

Text: Bo Sonnsjö vice ordförande i Nackskadeförbundet

Kaliber lyfte fram problemet att nackskador finns på ett bra sätt – trots allt vad Försäkringsbranschens välavlönade försäkringsläkare (FMR) hävdar. Enkla kliniska metoder avslöjar dem, varefter senaste teknologi verifierar skadorna. Därmed kan inte drabbades utlovade ersättningskrav avslås - med hänvisning till: ”att drabbade lider av inbillade eller psykosomatiska besvär”.

Det är onekligen omskakande för branschen som på alla sätt försökt misskreditera svårt skadade, även med hjälp av en ”oberoende professor” som i åratal funnits på branschens avlöningslistor, så att försäkringsbolagen sluppit betala ut utlovade ersättningar enligt betalda försäkringsbrev.

Fina titlar, (professor eller docent) övertygar medicinskt okunniga domare att drabbades besvär inte berott på skadade livsviktiga strukturer - utan på psykosomatiska besvär!

Att senaste internationella utredningsmetoder lätt verifierar skadorna, men saknas i landstingsvården - är märkvärdigt!

Mats Eriksson (SKL) medgav vid möte 2014 att ortopeder motarbetat introduktion av nya, internationellt tekniskt, avancerade och accepterade utredningsmetoder.

Med förhållandevis enkla metoder påvisas lätt livshotande skador, vilka vid plötslig knuff eller ovarsam vridning av halsryggen hos sjukgymnast eller tandläkare kan orsaka dödsfall. Skadedrabbades huvudvridningar medför lätt balansrubbning och ytterligare skadebesvär.

Trots rådande nackinstabilitet bekräftats och operation medfört normalt liv påstår välbetalda professorer och docenter i neuroradiologi, neurologi eller ortopedi helt felaktigt att internationellt accepterade metoder inte påvisat skadorna, fastän patienterna botats!

När medicinskt okunniga domare låter försäkringsbolag vinna, trots att filmer tagna före och efter operation bevisar operationsresultatet – och operatörerna i domstolen bekräftat att filmerna var originaldokument – råder knappast rättvisa!

Otaliga svårt skadade, med mångåriga besvär utredda/opererade utomlands med senaste internationellt accepterade metoder - där metall-band stabiliserade nacken – medförde att omedelbart försvann mångåriga besvär, svensk sjukvård varken kunnat förklara eller avhjälpa!

Ändå brukar medicinskt okunniga domare döma till fördel för försäkringsbolagen!

När ”bolagsläkare” under sanningsförklaring hävdar ”inget tydde på nackskada, utan besvären berodde på något annat” – brukar försäkringsbolaget vinna – beviset att ett orättfärdigt systemet råder.

Kaliber påvisade att professor Link var jävig, när han hävdade att han varit ”oberoende” - fastän han under åratal vilselett domstolarna och därmed hjälpt försäkringsbranschen, vilket borde medfört bestraffning (böter, fängelse eller av-legitimering enligt regelverken).

I alltför många likartade processer tycks domarkåren lita mest på dem med finaste titulär – helt i linje med enkätsvaren Nackskadeförbundet fått från nästan alla Sveriges domare.

Sällan förlorar försäkringsbolagen den här typen av processer, men 2014 förlorade ett stort försäkringsbolag med hänvisning: ”att det inte var givet att försäkringsbranschens välbetalda sakkunnigas uppgifter under sanningsförsäkran skulle få väga tyngre än de specialister som utrett och behandlat de skadade”.

Försäkringsbranschens bedömningar byggde endast på journaler och intyg utan möte med drabbade. ”Sakkunniga” som fabulerar ihop historier under sanningsförsäkran, borde förlora sin legitimation, hamna bakom galler och/eller drabbas av stora skadestånd, men när skedde detta? Trots att enligt Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund sådant borde bestraffas.

Har detta någonsin skett? Kommer lagstiftaren se till att en skärpning nu blir följden?

Eller har försäkringsbranschen ”carte blanche” att även på detta område få göra precis vad som faller den in – hur orättvist det än blir för den vanlige medborgaren, förutom vilka kostnader den typen av agerande drabbar samhälle och skadedrabbade!

Text: Bo Sonnsjö vice ordförande i Nackskadeförbundet

Relaterat

Bo Sonnsjö: Försäkringsbranschen och Försäkringskassan i kartell krossar sina offer