Bioteknikföretagen trappar upp frökriget – Det behövs en naturlig kostrevolution som motvikt

publicerad 7 maj 2015
- Ulla Gabay
Ulla Gabay

Ulla GabayDEBATT. I spåren på miljöförstörelse, svält och sinande råolja är ett globalt paradigmskifte på gång. För att rädda mänskligheten är det tänkt att bioteknikens genmodifierade frön ska ta över den globala livsmedelsförsörjningen, men det är ett tveeggat svärd.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

”Control oil, and you control nations; control food, and you control the people.”
– 1970, Henry Kissinger

Råolja och fröer till grödor har länge varit bland världens ledande handelsvaror. Redan på 1970-talet tvingade Richard Nixon de amerikanska bönderna att gå från växelbruk till industrijordbruk för tätare skördar. Samtidigt tog USA med hjälp av sex inhemska jordbruksföretag kontroll över världens fröreserver.

När oljan framöver förväntas sina i den amerikanska ekonomin har en sociopolitisk elit i USA siktet inställt på den biotekniska maten. Under täckmantel ”för mänsklighetens överlevnad”, som F. William Engdahl skriver i boken ”Seeds of destruction”. (1) Det kan låta bra att vilja rädda mänskligheten men bakom kulisserna gäller andra bevekelsegrunder. Där råder vinstdrivna intriger, regeringskorruption och maktfullkomlighet.

Det finns stora risker med att allt ska styras från några få bioteknikföretag; The Big Six: Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, BASF, Bayer och DuPont. Redan nu kontrollerar de 70 procent (2) av den globala marknaden för bekämpningsmedel och i stort sett alla GMO-grödor. Hittills har det mest handlat om bomull, raps, majs och soja främst till biobränsle, livsmedelstillsatser och djurfoder. Men nu håller teknikjättarna även på att lägga under sig frömarknaden för grönsaker på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden.

Fanatisk debatt

Debatten runt GMO-livsmedel handlar mest om huruvida de är säkra eller inte för hälsan. Det är olyckligt, då det inom ramen för 15 års konsumtion/användning är närmast omöjligt att juridiskt bevisa.

Patenten på GMO-frön stänger också för oberoende granskning, vilket gör att beslutande myndigheter är helt i händerna på bioteknikföretagen. Godkännanden vilar därför på den amerikanska modellen GRAS (3) – Generally Recognized as Safe. Även inom EU:s livsmedelsmyndighet EFSA förekommer liknande synsätt: ”… baserat på nuvarande kunskap kan man inte förvänta sig… några nya hälsorisker…” (gällde klonade djur).

Mer effektivt vore att påtala de miljömässigt och ekonomiskt negativa effekterna av GMO-grödorna som redan går att avläsa på många håll. Som bioteknikjättarnas brutna löften om högre avkastning och mindre behov av bekämpningsmedel.

Naturlig kostrevolution krävs

Inom jordbruksindustrin har genmodifierade grödor funnits sedan 1996. Enligt organisationen ISAAA (4) närmar sig arealen för dem nu 2 miljard hektar (dubbla ytan av Kina). År 2014 fanns de i 28 länder med USA, Brasilien, Argentina, Indien och Kanade i spetsen. I Europa leds den blygsamma GMO-ligan av Spanien. Vad som väntar inom ramen för TTIP-avtalet vet ingen.

De 18 miljoner jordbruk i världen det handlar om ägs till 90 procent av fattiga bönder som låses in i licensavtal de aldrig kommer ur. På grund av GMO-industrins patenterade bekämpningsmedel som snabbt skapar resistens vilket ökar både användning och kostnad. Genom ofrivillig pollinering får de grannbönder som valt traditionella frön sina åkrar nersmittade av monsterplantor som snabbt tar över.

Nu väntar också genmodifierade stapelvaror på sin plats inom livsmedelshandeln. Redan i år har USA godkänt en potatis – Innate™ och ett äpple – Arctic Apple™. I Bangladesh godkändes förra året en Aubergine.

Att konsumentkraften är stor märks på eko-utbudet i matbutikerna. Vi får inte låta den gå oss ur händerna. Det behövs en naturlig kostrevolution om vi ska överleva.

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare

1. Seeds of Destruction
2. Kontrollerar 70%
3. GRAS
4. ISAAA: Fakta om volym och godkännanden

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq