Bioteknikföretagen trappar upp frökriget – Det behövs en naturlig kostrevolution som motvikt

publicerad 7 maj 2015
- Ulla Gabay
Ulla Gabay

Ulla GabayDEBATT. I spåren på miljöförstörelse, svält och sinande råolja är ett globalt paradigmskifte på gång. För att rädda mänskligheten är det tänkt att bioteknikens genmodifierade frön ska ta över den globala livsmedelsförsörjningen, men det är ett tveeggat svärd.

Text och foto: Ulla Gabay,  journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

”Control oil, and you control nations; control food, and you control the people.”
– 1970, Henry Kissinger

Råolja och fröer till grödor har länge varit bland världens ledande handelsvaror. Redan på 1970-talet tvingade Richard Nixon de amerikanska bönderna att gå från växelbruk till industrijordbruk för tätare skördar. Samtidigt tog USA med hjälp av sex inhemska jordbruksföretag kontroll över världens fröreserver.

När oljan framöver förväntas sina i den amerikanska ekonomin har en sociopolitisk elit i USA siktet inställt på den biotekniska maten. Under täckmantel ”för mänsklighetens överlevnad”, som F. William Engdahl skriver i boken ”Seeds of destruction”. (1) Det kan låta bra att vilja rädda mänskligheten men bakom kulisserna gäller andra bevekelsegrunder. Där råder vinstdrivna intriger, regeringskorruption och maktfullkomlighet.

Det finns stora risker med att allt ska styras från några få bioteknikföretag; The Big Six: Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, BASF, Bayer och DuPont. Redan nu kontrollerar de 70 procent (2) av den globala marknaden för bekämpningsmedel och i stort sett alla GMO-grödor. Hittills har det mest handlat om bomull, raps, majs och soja främst till biobränsle, livsmedelstillsatser och djurfoder. Men nu håller teknikjättarna även på att lägga under sig frömarknaden för grönsaker på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden.

Fanatisk debatt

Debatten runt GMO-livsmedel handlar mest om huruvida de är säkra eller inte för hälsan. Det är olyckligt, då det inom ramen för 15 års konsumtion/användning är närmast omöjligt att juridiskt bevisa.

Patenten på GMO-frön stänger också för oberoende granskning, vilket gör att beslutande myndigheter är helt i händerna på bioteknikföretagen. Godkännanden vilar därför på den amerikanska modellen GRAS (3) – Generally Recognized as Safe. Även inom EU:s livsmedelsmyndighet EFSA förekommer liknande synsätt: ”… baserat på nuvarande kunskap kan man inte förvänta sig… några nya hälsorisker…” (gällde klonade djur).

Mer effektivt vore att påtala de miljömässigt och ekonomiskt negativa effekterna av GMO-grödorna som redan går att avläsa på många håll. Som bioteknikjättarnas brutna löften om högre avkastning och mindre behov av bekämpningsmedel.

Naturlig kostrevolution krävs

Inom jordbruksindustrin har genmodifierade grödor funnits sedan 1996. Enligt organisationen ISAAA (4) närmar sig arealen för dem nu 2 miljard hektar (dubbla ytan av Kina). År 2014 fanns de i 28 länder med USA, Brasilien, Argentina, Indien och Kanade i spetsen. I Europa leds den blygsamma GMO-ligan av Spanien. Vad som väntar inom ramen för TTIP-avtalet vet ingen.

De 18 miljoner jordbruk i världen det handlar om ägs till 90 procent av fattiga bönder som låses in i licensavtal de aldrig kommer ur. På grund av GMO-industrins patenterade bekämpningsmedel som snabbt skapar resistens vilket ökar både användning och kostnad. Genom ofrivillig pollinering får de grannbönder som valt traditionella frön sina åkrar nersmittade av monsterplantor som snabbt tar över.

Nu väntar också genmodifierade stapelvaror på sin plats inom livsmedelshandeln. Redan i år har USA godkänt en potatis – Innate™ och ett äpple – Arctic Apple™. I Bangladesh godkändes förra året en Aubergine.

Att konsumentkraften är stor märks på eko-utbudet i matbutikerna. Vi får inte låta den gå oss ur händerna. Det behövs en naturlig kostrevolution om vi ska överleva.

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare

1. Seeds of Destruction
2. Kontrollerar 70%
3. GRAS
4. ISAAA: Fakta om volym och godkännanden


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “GMO eller inte GMO, kontrollerade fröer eller inte, saknar betydelse” Människors hälsa saknar inte betydelse. Så var vänlig tala för dig själv.

 • Som vanligt lyfts inte blicken från papperet/skärmen.
  Den som till äventyrs gör detta ser att det är helt andra skeenden på gång och där GMO eller inte GMO, kontrollerade fröer eller inte, saknar betydelse.
  Men, varför lyfta blicken? Det är ju gubevars aningen obekvämt.

 • Som Rolf säger är det ett brott mot mänskligheten att patentera levande organismer.
  Att försöka på laglig väg slåss mot dom här maskinerna är lönlöst.
  Det handlar inte heller om okunskap för konsekvenserna eller skiljaktigheter angående forskningen.
  GMO är bara ytterligare en bricka för depopulationsagendan.
  Både jordbruksverket och livsmedelsverket är korrumperat och GMO smyger sej långsamt in i Sverige, det är bara en tidsfråga innan det blir tillåtet.

  Under tiden sover svensken och så länge det inte tas upp på nyhetsmorgon TV4 så är det nog ingen fara

 • Håller med! Det kan inte vara lagligt med dessa patent? Har fallen någonsin blivit prövade? Kan man “stämma” patentinstituten för typen: falsk affärsverksamhet? Eller spelar de i en egen sfär eller bubbla? Har någon processat mot den typen av patent? Att medvetet sprida genmodifierade organismer i naturen utan kunskap om de långsiktiga följderna bör vara allvarliga brott. Ett litet bra perspektiv är att det kostar en enskild medborgare ca: 2500 kr i böter att köra med fyra dubbdäck på fel datum… som en jämförelse av miljöbrott.

 • Det är ett brott mot mänskligheten att bevilja patent på levande organismer.

  Vem har denna rätt och på vilka grunder, att bevilja patent på GMO-organismer.

 • Det underliga är att ett patent bygger på tre kriterier som alla måste vara uppfyllda:
  Nyhet (det måste vara något som inte funnits innan), uppfinningshöjd ( det måste kunna påvisas en förbättrad funktion för att få patent) samt repeterbarhet (man måste få samma resultat hela tiden, om det tex. rör sig om en process).

  Hur kan man ta patent på det som finns i naturen, när det uppenbarligen inte är en nyhet?

 • Ingen oro. Alla svenskar kommer att lägga sig platt, buga, bocka och acceptera.
  En svensk tiger, you know… 😉

 • Tack Margareta för din positiva inställning till att vi själva kan påverka. Det bästa sättet att även sprida information är att börja i sin närmaste omgivning. Igår var jag och föreläste på en tandsköterskekonferens och det är uppenbart att allvaret runt GMO är tämligen okänt i Sverige. Så sprid gärna budskapet vidare! Ha en fin dag, Ulla

 • Det är lätt att känna sig maktlös efter att ha läst Ulla Gabays utmärkta sammanfattning av hur stora företag tar sitt grepp om oss och det som vi skall leva av. Men vi har precis som Gabay skriver makt att välja ekologiska produkter. Låt oss göra det!

 • Monopol och inlåsningen av framtiden med hjälp av patent slutar väl som allting annat – med juridik, som till sist är så invecklad att ingen egentligen förstår någonting alls i slutändan!

  Jämför med hur sjukvården styrs av SKL, landsting, raden myndigheter vilka endast läser egna regelverk – men styrs av elitistiska grupperingar, jurister, vilka endast ”tolkar” paragrafer tills dess någon annan gruppering – för en tid tagit över kontrollen!

  Först när resursstarka försäkringsbolags “specialister” begränsat ”kostnaderna” inser drabbade av nackskador, allergier, vaccinationsskador eller andra besvär – att de saknar chansen – när ”köpta” försäkringsläkare förnekar att “sådana komplikationer existerar”!

  Trots alla bevis om motsatsen!

  I nästa steg skall en medicinskt okunnig domarkår döma i processer mellan skadade och försäkringsbranschen (eller Försäkringskassan, som indirekt styrs av branschen).

  Innan det blir uppenbart att domarkåren genom åren tagit till sig ett falskt budskapet från försäkringsbranschen – har redan många svårt skadade drabbats och förlorat “sina liv”.

  Rådande principer styr därefter domstolarna, varefter mycket behövs för att någon vågar röra korthuset, som riskerar störta samman!

  ”Ordningen” inom skilda områden – invaggade till ”viss falsk trygghet” – när man “visste vad som skulle gälla”!??

  Vaccin-, läkemedels- och elektronikindustriernas lobbyister skyddar sina investeringar!

  Intresserar inte utfiskningen av haven, eller att monokulturer (oljepalmer) tillåts ersätta naturliga djungler?

  Avhoppade specialister berättar om myglet med hjälp av komplicerade juridiska tolkningar, som därefter okunniga politiker inom EU och USA ”köpt”!

  Har mänskligheten någonsin fattat beslut, vilka inte lett till “urspårningar”, ”oförutsedda komplikationer” med påföljande revideringar av det som “var garanterat säkert”?

  Vad händer när monoliter (Monsanto etc) via ”köpt” lagstiftning beslagtagit alla växters naturligt utvecklade anlag under miljontals år?

  Skall detta få ske?

  Skall Riskkapital alltid tillåtas få styra allt och alla – via försäkringsbolag, banker, fonder, etc – med hjälp av jurister, utan annan kompetens – än att skriva kluriga paragrafer?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *