Cancerindustrin sålde kempreparat för över 800 miljarder kr 2014 – Så här luras vi av falsk cancerstatistik

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 maj 2015
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.se
ArcanumSkolan

Torbjörn SasserssonDEBATT. De globala utgifterna för cancerläkemedel under 2014 nådde en rekordnivå motsvarande 820 miljarder svenska kronor, skriver Jonas Sandstedt för LäkemedelsVärlden. Han hävisar till “analysinstitutet” IMS Health. Samtidigt annonseras en cancerstatistik som alltid visar att konventionell terapi bara blir bättre, men är den vetenskaplig? Svaret är nej. 

Text och analys: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 12:33, 13 maj 2015

Sandstedt avslutar också artikeln mycket riktigt med de betryggande orden:

“Rapporten visar också att överlevnaden vid cancersjukdom ökat konstant de senast 20 åren. I till exempel USA lever två tredjedelar fem år efter de fått en diagnos, 1990 levde bara hälften lika länge”.

Vad är det Jonas Sandstedt inte berättar? Han berättar inte att IMS Health, en världsledande leverantör av information, tjänster och teknologi inom sjukvårdssektorn, inte bara är ett “analysinstitut” utan egentligen är ett vinstdrivande bolag med 9300 anställda och en intäkt på 2 641 miljoner dollar 2014.

“Revenue for the twelve months ended December 31, 2014 increased 5.9 percent on a constant currency basis compared with last year. On a reported basis, revenue increased 3.8 percent to $2,641 million.” – IMS Health Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2014 Results

Sandstedt berättar inte heller att IMS Health har täta samarbeten med industrin som tex AstraZeneca som i ett pressmeddelande den 11 januari 2012 meddelar att bolaget signerat ett treårigt samarbetsavtal med IMS Health.

“Samarbetet med IMS Health kommer att ge AstraZeneca tillgång till uppgifter från befintliga anonymiserade elektroniska sjukvårdsregister, som innefattar kliniska resultat, ekonomiska faktorer och behandlingsmönster”, skriver AstraZeneca.

IMS Health säljer alltså kalkyler på hemliga anonymiserade uppgifter från sjukjournaler hämtade från sjukvårdsregistren vilka naturligtvis används för att bekräfta cancerpreparatens påstådda förträfflighet. Tillsammans med sjukvårdsapparaten kan IMS Health sätta samman rapporter som visar att de där cancerpreparaten för över 800 miljarder dollar var framgångsrika så att industrin lättare kan övertyga den statliga vårdapparaten att den ska köpa ännu mer preparat för nya skattepengar.

Låt oss konstatera följande:

 • Oberoende undersökningar av hur de statistiska uppgifterna tagits fram och granskningar av de påstådda framgångarna av cancerpreparat är sparsamma till obefintliga.
 • Vi vet att alla dödsfall inom cancervården på grund av giftiga kemoterapipreparat alltid räknas som dödsfall där cancern pekas ut som orsaken. (rotten cherrypicking)
 • Vi vet att alla överlevare inom cancervården alltid statistiskt räknas som framgångar. (cherrypicking)
 • Vi vet att cancerpreparaten aldrig får bära skulden för dödsfallen inom cancervården.
 • Ytterst få drabbade patienter anmäler biverkningar eller vårdmisstag

Statistiken vidmakthåller illusionen av framgång inom cancervården vilket i sin tur upprätthåller den löpande vinstdrivande verksamheten som lyfts upp som lösningen på den ökande cancern i samhället (cirkelresonemang). Det som framkommer är dock att många dödsfall i hög grad orsakas av cancerpreparaten.

Cirkelresonemang, cherrypicking och rotten cherrypicking är det som bygger industrins framgång. Det framgår vid kritisk granskning av Big Pharmas affärsidé och marknadsföring.

Undersök det istället, LäkemedelsVärlden. Det finns ett oerhört stort behov av att undersöka all statistik om cancervårdens påstådda effektivitet. 

Feldiagnoser – Får miljontals cancerpatienter i världen cellgifter i onödan – patienter som inte ens har cancer?

FBI medical fraud cancer treatmentEn annan aspekt handlar om diagnostiserandet av cancer. Här öppnar sig en miljonmarknad för varje enskild cancerläkare genom försäkrigsbedrägeri. Ett av de mest kända fallen handlar om Detroit-läkaren dr Farid Fata som systematiskt feldiagnostiserade patienter med cancer. Först efter flera år av felaktigt ställda diagnoser och konsekvent felmedicinering avslöjades bedrägeriet av FBI och läkaren erkände 2014 sina gärningar.

Cancerläkaren hade då hunnit fakturera Medicare och amerikanska försäkringsbolag 225 miljoner dollar och patienterna blev allvarligt skadade av cellgifterna. En patient som inte hade cancer fick 155 doser av kemoterapi under en tvåårsperiod.

Läs mer på FBI:s hemsida: Detroit-Area Doctor Admits to Providing Medically Unnecessary Chemotherapy to Patients

Ett inte orimligt antagande är att samtliga cancerläkare medvetet eller omedvetet feldiagnostiserar ett visst antal patienter med cancer under sin yrkeskarriär. 

Så här manipuleras cancerstatistiken

Tanya Harter Pierce som är klinisk psykolog och som skrev boken “Outsmart Your Cancer” listade 6 olika sätt som cancerstatistik rutinmässigt manipuleras. Hon baserar listan på ett arbete utfört av Lorraine Day, MD och Ralph W Moss, PhD. Jag vill här återanknyta till medicinjournalisten Jonas Sandstedts påstående om att överlevnaden vid cancersjukdom ökat konstant de senast 20 åren inom intervallet 5 år efter diagnos.

 1. En friskförklaring från cancer baseras på att patienten lever 5 år efter diagnosen cancer. Det betyder att en patient kan vara mycket sjuk av cancer i fem år och en dag, varefter denne dör, och ändå bli deklarerad som friskförklarad och botad av tex kemoterapi.
 2. Vissa typer av cancer och vissa patientgrupper som uppvisar svag förbättring från cancer utesluts från statistiken. Denna artificiella uteslutning av cancerfall justerar statistiken så att den ser bättre ut.
 3. Lättbehandlade cancerfall och även “pre-cancerous conditions” inkluderas i statistiken. Harter Pierce tar som exempel på det senare “ductal carcinoma in situ (DCIS)”. Detta förbättrar ytterligare de påstådda cancervårdframgångarna.
 4. Tidigare diagnostisering av cancer räknas som längre överlevnadstid. Genom att utgå från olika startpunkter av första diagnosdatum kan överlevnadstiden förlängas för den cancer som diagnostiseras tidigt (oavsett om det är cancer eller inte, det kan ju vara fel diagnos).
 5. Cancerpatienter som inte fullföljer konventionell cancerbehandling utesluts från statistiken. Det betyder att om en patient har ordinerats 10 st cellgiftbehandlingar, men av någon anledning bara får 9 behandlingar (tex på grund av dödsfall som resultatet av cellgiftförgiftning), utesluts fallet från den statistik som bevisar att kemoterapin misslyckats.
 6. Justering av relativ överlevnadsgrad (“adjusting for “Relative Survival Rate”). Ralph W Moss förklarar det som: “Relative survival rates take into account the ‘expected mortality figures’ … this means that if a person hadn’t died of cancer he might have been run over by a truck, and that must be factored into the equation.” Once again, this artificially raises the success rates of conventional treatment.”

Glöm nu inte bort att många cancerfall egentligen inte är cancer överhuvudtaget. Många bröstcancerfall är enligt uppgifter feldiagnostiserade och utgörs egentligen av tex förhårdnade mjölkkörtlar. När bröstet avlägsnats och patienten gått igenom en kemoterapikur för 100,000-tals kronor friskförklaras patienten från cancern och den positiva cancerstatistiken åker upp ytterligare ett snäpp.

NewsVoice har varit i kontakt med en kvinna som vägrade acceptera konventionell behandling. Cancerläkaren sa då att denne bara haft 2 patienter av totalt cirka 2000 stycken som vägrat både ett fullt avslägsnande av bröstet och kemoterapi.

Vad som även måste beaktas är att många cancerpatienter i smyg tar alternativa behandlingsmetoder under pågående konventionell cancervård och därför överlever både cancern och cellgifterna. Dessa överlevnadsfall klassificeras självklart som framgångar av den konventionella vården och förs in i den statistiken. I övrigt, hur mycket av framgångarna beror på spontan självläkning och placebo?

Genom att cancerindustrin – och här måste Landstingsvården räknas in som ett led – ökar antalet diagnoser av påstådd cancer skapas illusionen av att cancern ökar i samhället som helhet. Det föranleder ytterligare satsningar på cancervården, fler behandlingar av påstådd cancer och kontinuerliga forskningsanslag för att lösa cancerns påstådda gåta.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Therese

  “Vad gäller immunförsvar så stämmer det att det för tillfället under några dagar sätts ner under cellgifter. Men återhämtar sig redan efter ett par dagar faktiskt och är på normal nivå. Efter behandlingarna är över är immunförsvaret tillbaka i sin fulla kraft igen.”
  Sanningen är istället att CELLGIFTER KAN – OCH GER OFTA – BESTÅENDE SKADOR PÅ HJÄRNAN, HJÄRTAT, OCH LUNGORNA. Barn är speciellt känsliga. http://www.cancertutor.com/deathbydoctoring4/

  Här får du välbehövliga tankeställare beträffande mastectomier:
  http://www.newser.com/…/are-thousands-of-women-gett...
  Half of women have needless operations for early breast …

  Sammantaget har du fått mer än tillräckligt med information för att inse att du har blivit grundlurad av dina läkare. Liksom Carin Bernström bör du läsa artikeln och länkarna i kommentarerna. Framförallt: Sluta med att att spela försvarsadvokat för cancerindustrin och med att sprida deras osanningar.

 • @Therese

  “Sedan man började ge barn cellgifter har överlevnaden i barncancer ökat dramatiskt.”

  Det horribla påståendet visar att du helt har missat rubriken och temat för den här tråden: Hur vi luras av falsk cancerstatistik. Att du själv har låtit dig luras av cancerläkarna och av missvisande statistik är illa nog. Gör det inte ännu värre genom att agera språkrör för cancerindustrin och sprida deras lögner.
  Så snälla, läs artikeln till att börja med. Det blir förhoppningsvis en ögonöppnare för dig.

 • Therese

  De flesta fattar att man botar sjukdomar genom att avgifta kroppen och stärka immunförsvaret, inte genom att bryta ner och förstöra det med gifter. Den sanningen begriper även de odugliga cancerläkarna. Därför skulle de aldrig gå med på att själva utsättas för cellgiftbehandling ifall de finge cancer. Men som sagt, pracka eländet på sina arma patienter har de inga problem med. Det är kvitto på att de är usla läkare med obefintlig yrkesetik.
  http://www.curenaturalicancro.com/…/75-percent-of-the...

 • Therese

  “Har du personlig erfarenhet av cellgifter eller en cancersjukdom. Och då menar jag egenupplevd ej genom anhörig?” Nej, givetvis inte. Jag instämmer helt och fullt med “onkologerna” som aldrig skulle tillåta att själva behandlas med cellgifter.

  • Ok. Får jag lov och fråga vilken sorts cancer du hade? Vilken grad definierades den som och vilket stadie? Samt vad gjorde du för att få bort det?

  • Vet du hur en bröstcanceroperationer går till? Långt i från alla kvinnor “blir av med sitt bröst” faktiskt. Hos en del hjälper endast cellgifter hos andra enbart en tårtbit ur bröstet och hos en del tar man hela bröstet. Detta enbart om tumören är stor och/eller det finns ett utbrett område med cancer.
   Frisk vävnad tas ALDRIG bort. Inte ens om kvinnan i fråga ber om det. Om ett friskt bröst tas bort har kvinnan fått tjata sig till en sådan operation.

  • Vad gäller immunförsvar så stämmer det att det för tillfället under några dagar sätts ner under cellgifter. Men återhämtar sig redan efter ett par dagar faktiskt och är på normal nivå. Efter behandlingarna är över är immunförsvaret tillbaka i sin fulla kraft igen.

 • Therese

  “Du skriver att majoriteten av onkologerna inte skulle genomgå cellgifter själv? På vilka grunder?” På den självklara grunden att man botar sjukdomar genom att stärka kroppens immunförsvar, aldrig genom att bryta ner och förstöra det med gifter. Den enkla sanningen är uppenbar för var och en, till och med för dessa odugliga läkare. Därför skulle de aldrig utsätta sig själva för cellgiftbehandling. Men som sagt, pracka eländet på sina arma patienter har de inga problem med. https://salonesoterica.wordpress.com/…/why-75-of.

 • Innan cellgiftsbehandling ingick som behandling för Barncancer dog 85-90% av barnen. Sedan man började ge barn cellgifter har överlevnaden i barncancer ökat dramatiskt.

 • Therese

  Sannolikheten att tillfriskna från cancer vid konventionell behandling har inte ökat och prognosen för patienterna är fortsatt dålig beträffande många cancerformer.
  Det har även framkommit att majoriteten av “onkologerna” inte skulle tillåta att deras nära och kära behandlas med cellgifter eller bestrålning ifall de finge cancer. Däremot har de inga problem med att pracka cellgifter och strålningsbehandlingar på sina patienter. Det är kvitto på att de är usla läkare med obefintlig yrkesetik.

  • Vilken statistik säger det? Och från när räknar man den statistiken? vad jämför man med? Ja, cancer är det ofta dålig prognos på. Andra sämre än andra. Du skriver att majoriteten av onkologerna inte skulle genomgå cellgifter själv? På vilka grunder? Och vilken undersökning bekräftar detta? Att få cellgifter på 70-talet innebar ofta att man låg inne hela behandlingsperioden pga de svåra biverkningarna. Medicinen har i dag utvecklats vilket gör att många som behandlas av cellgifter faktiskt klarar av att jobba under tiden. Sen skulle jag även vilja ifrågasätta att fler dör av själva behandlingen (som varar ca 6 veckor) än av själva cancern. Jag skulle också vilja veta om dessa patienter haft spridd cancer då eller inte. Alltså vilket stadie cancern befunnit sig i.

   Har du personlig erfarenhet av cellgifter eller en cancersjukdom. Och då menar jag egenupplevd ej genom anhörig?

  • Det här är ju fruktansvärd läsning! En sån där konspirationsteori som är helt uppåt väggarna!! Det räcker med detta om att man stympar kvinnor kors och tvärs ungefär, löpande band-principen i princip. Jag genomgick själv en bröstcanceroperation tidigare i år. Jag har inte blivit stympad någonstans. Man tar så mycket man behöver, tillräckligt mycket för att vara säker på att man inte missat några cancerceller i närheten av tumören. Jag hade tur i oturen och behövde inte bli så ärrad alls. Hemskt att dessa villfarelser får spridas och sprids så lätt nu med internet.

 • Therese

  Man botas än mindre av inkompetenta “onkologer”. Fler patienter dör av dessa klåpares behandling än av cancer. Tyvärr.

 • @Therese

  Du tillhör tyvärr offren för det utbredda missförståndet att skolsjukvården kan bota cancer. Men de som överlever cancer efter att ha böjt sej för läkarnas påtryckningar och låtit sej utsättas för cellgifter, bestrålning, eller operationer – de överlever TROTS den behandlingen. Inte på grund av den. För cancer har i alla tider varit behandlingsbart med icke-invasiva metoder.

  Inte förrän du fattar det kommer du kunna inse att big pharma och deras köpta media, forskare, myndigheter, patientföreningar, och läkare, inte är intresserade av att utrota cancer. Man sågar inte av grenen man sitter på, lika lite som man biter handen som föder en.

 • Att man i bland opererar bort det friska bröstet som inte är drabbat av BC beror på att den bröstcancerdrabbade bär på BRCA 1 eller BRCA 2 genen som höjer risken för bröstcancer avsevärt. Många kvinnor som blivit opererade för bröstcancer där man tagit bort det ena bröstet ÖNSKAR SJÄLVA att ta bort det andra bröstet. Men detta är INGET som läkarna REKOMMENDERAR och det kan för kvinnan vara mycket SVÅRT att få till stånd en sådan önskad operation.

 • Therese

  Att stympa kvinnor genom att skära bort deras bröst är bara en av alla de galenskaper som okunniga och cyniska “cancerläkare” gör sig skyldiga till. De är klåpare – idioter som förtjänar noll förtroende.

  • Och vad är anledningen tror du att de “Stympar” kvinnor. (Egendomligt ordval)? Att cancern är såpass utbredd i bröstet att om den får vara kvar är risken att den sprider sig ytterligare. Och sen är det i och för sig inte cancerläkarna som skär bort brösten utan kirurger. Hellre inga bröst än cancer säger jag.

 • Peter Holmquist

  “Vidare står det ”vilka naturligtvis används för att bekräfta cancerpreparatens påstådda förträfflighet”. Är detta ett antagande som görs utirfån det faktum att IMS som vinstdrivet företag helt beroende av pengar från läkemedelsindustrin, givetvis inte skulle kunna ta fram en rapport som visade motsatsen till att ett preparat är förträffligt? Eller har ni på Newsvoice de facto läst en eller flera av dessa rapporter och kunnat konstatera att de just enbart bekräftar beställarnas produkter som förträffliga?” Här bekräftar du att din fina arbetsgivare IMS är helt beroende av storindustrins pengar. Ändå tycks du inbilla dig att IMS inte tvekar att rapportera om preparat som visar sig vara “motsatsen till förträffliga”. Det är naivt om något.

 • Att båda brösten skärs bort är en sanning med modifikation. Det görs enbart om man har en speciell genmutation som i sin tur ger ökad risk för bröstcancer. Alltså har du inte dessa mutationer tas endast det cancerdrabbade bröstet bort inte det andra. Många kvinnor som genomgått bröstcancer (samt INTE har den speciella mutationen) och fått ena bröstet bortopererat önskar få även det andra bortopererat men får då till svar: “Vi tar inte bort frisk vävnad.
  Så nej. Man tar inte bort båda brösten per automatik

 • @Peter Holmquist. Skandal eller inte så är det tydligen lönsamt för de inblandade till den grad att hedern får vika för förtjänsten.. Försäkringsbolagen betalar säkert rejält för informationen som räddar dem från skador på patienternas bekostnad.

  Dessutom visar hanteringen med PÖS- patientöversikten, som inte går att skriva ut till patienten eller med systemet, men en receptionist kan läsa att sekretessen mest är till för den kollegiala andan av oinskränkt maktfullkomlighet och fräckhet. Dessutom kan vi ur gången och funktionen förstå att vad än de anställda lär sig om sekretess så är det ändå i arbetsmiljön de lär sig den dåliga vanan att bläddra obehörigt i patientjournalerna..

  Att Industrin bevakar sina penningvinsten och inkomster på patienternas bekostnad är inget skämmas för det gör så många nu att de flesta tror att det är både mänskligt och naturligt. Statistik kan ju vara förödande för aktiekurserna och den värnar bolag och andra närmast sörjande om som de vore deras egna barn. Deras egna barn känner sig f.ö. mer bortglömda än den senaste prognosen.

  Skribenter är också budbärare. I de flesta skjuts de som en välgärning åt korruptionen så att den slipper störas och kan sova gott ytterligare en natt. Inte har väl särskilt många glömt hur cancerpatienter för blott ett decennium sedan dog som flugor av den överdoserade cytostatikan. Om statistiken känns som rena motgiftet ska man givetvis klaga och sörja över i dessa förtjänstfulla sammanhang. När det gäller aktiemarknaden veta vi vilka som faller först och offras fortast.. Det kan ingen medicin i världen bota oss från.

 • @castorpollus Om försäkringsbolag får ut information ur journalsystemen så är detta en skandal, men inte något som gör journalsystemen till hemliga. Inte om anhöriga inte heller får ut information ur dessa system blir de hemliga. För mig är journalsystemen omgärdade av sekretessregler, inte hemligstämplade. Och det som du beskriver är enligt mig fall då denna sekretess inte fungerar. I det ena fallet så borde sekretessen göra det omöjligt för försäkringsbolagen att komma åt uppgifter, i det andra fallet kan man väl diskutera om sekretessen drivs in absurdum. Men jag ser inte att detta var svar på min fråga, för mig är journalsystemen inte hemliga men det låter givetvis bättre att skriva just detta. Huruvida sedan IMS och andra bolag har en autostrada in i dessa sekretesskyddade register kan man diskutera. Jag ser det inte som en autostrada ifall man kan få ut data som är helt omöjligt att koppla såväl till patienter som till behandlande läkare, expedierande apotek, sjukhus där en patient fått vård osv. Det visar bara igen att dessa journaler inte är och aldrig varit hemliga, men att journalerna givetvis ska användas på ett sätt så att allas personliga integritet är skyddad, såväl för patienterna som de som skriver journalerna. Och i fallet med det data som IMS använder så är just integriteten skyddad för alla parter. Man kan givetvis sedan diskutera om journalsystemens data någonsin ska göras tillgänglig för läkemedelsindustrin men det är för mig en annan fråga. Att beskriva informationen som hemlig och lite antyda att det är halvkriminellt att använda densamma på det sätt som görs anser jag tyder på att man från skribentens sida vill vinkla det så att det låter så illa som det bara kan göra.

 • @Peter Holmquist. På samma sätt som försäkringsbolag kan vägra försäkring för barn på uppgifter som föräldrar inte får reda på av sina läkare. Om de ens står i journalerna.. Så hemliga för patienten är de och några hälsotecken från vårdapparaten låter alltså vänta på sig medan försäkringsbolagen och alla andra vinstintressen har en autostrada in i inte bara journalsystemen utan också i allt annat båg som som läkare och andra dristar sig till att sätta på pränt….

  Det är skamligt lite som präglas av heder och genuint intresse för patienters hälsa. Ständiga avslöjanden om hur anställda tjuvkikar i journaler är bara toppen på ett isberg. Datasystemen täcker inte sekretessen och arbetsgivaren slinter betänkligt i varningar under utbildning om hur man ser på överträdelser. För ingen skulle väl våga… Men inte heller systemen är byggda så att att obehöriga intrång larmas. En överarbetad och ensam tekniker ska möjligtvis hitta ett intrång om han har tid att skumma kilometerlånga loggar.

  Min gravt medicinförgiftade mamma med puls på 49, en långt gången urinvägsinfektion, en därav förstörd njure hade ingen som helst nytta av att bli avgiftad på en medicinavdelning och att jag som anhörig fick veta att några av hennes mediciner inte gick att blanda. Efter några månader sattes preparatblandningen in igen utan att systemet varnade eller påtalade förgiftningsfallet.. Husläkaren ljög mig rakt upp i ansiktet. Ingen medicinförgiftning enligt de journaler VC förde.. Nej jag tror att det är ytterst lite som går rätt till. Skandalerna är av sådana mått att det finns väldigt lite möjlighet att särskilt mycket skulle gå rätt till..

  Det kan inte vara så att ens en cancerbehandling går rätt till. Inte i denna sjuka miljö…

 • Tack Torbjörn för att du tar fram alla dessa viktiga frågor till “ytan”. Vi är tyvärr så hjärntvättade alla av denna industri. Ju mer kemikalier i mat, förpackningar, tvättmedel osv. tjänar denna industri mer och mer pengar. Det hade varit bra om man kunde köra riktiga testar på forskning med hur många av 1000 patienter som fick alternativ behandling, kontra 1000 patienter med kemoterapi på behandling för att se resultaten.

 • Undrar också lite över detta:

  “Ett inte orimligt antagande är att samtliga cancerläkare medvetet eller omedvetet feldiagnostiserar ett visst antal patienter med cancer under sin yrkeskarriär. ”

  Hur kommer man fram till att ovanstående inte är ett orimligt antagande, är det enbart baserat på den skurkaktige och skrupelfrie läkaren som det berättas om?

 • Hej,

  Då jag arbetar på IMS Health blir jag lite nyfiken på en del saker som skrivs. Framförallt detta stycke:

  “IMS Health säljer alltså kalkyler på hemliga anonymiserade uppgifter från sjukjournaler hämtade från sjukvårdsregistren vilka naturligtvis används för att bekräfta cancerpreparatens påstådda förträfflighet. Tillsammans med sjukvårdsapparaten kan IMS Health sätta samman rapporter som visar att de där cancerpreparaten för över 800 miljarder dollar var framgångsrika så att industrin lättare kan övertyga den statliga vårdapparaten att den ska köpa ännu mer preparat för nya skattepengar.”

  Det jag undrar över är följande:

  På vilket sett är uppgifterna från journalsystemen “hemliga”? Att det är känsliga uppgifter och därför skyddade av sekretess (vilket medför att de anonymiseras) är väl för mig inte detsamma som att de är hemliga. Att använda ordet hemliga i detta stycke för tankarna mer till att det finns någon form av hemligstämplade uppgifter som inte tål dagsljuset. Så ser inte jag det i detta fall.

  Vidare står det “vilka naturligtvis används för att bekräfta cancerpreparatens påstådda förträfflighet”. Är detta ett antagande som görs utirfån det faktum att IMS som vinstdrivet företag helt beroende av pengar från läkemedelsindustrin, givetvis inte skulle kunna ta fram en rapport som visade motsatsen till att ett preparat är förträffligt? Eller har ni på Newsvoice de facto läst en eller flera av dessa rapporter och kunnat konstatera att de just enbart bekräftar beställarnas produkter som förträffliga?

  I slutmeningen sägs också att IMS kan sätta samman rapporter som ger industrin möjligheter att övertyga staten att satsa mer skattepengar på läkemedelsindustrins produkter. Det stämmer säkert att det blir det utfallet ibland. Men vet ni om att IMS statistik och tjänster även använts i sammanhang för att minska samhällets kostnader för läkemedel? Iom att IMS är just ett vinstdrivet företag så säljs ju tjänsterna till dem som vill betala. Vilket innebär att även myndigheter och landsting vid många tillfällen fått statistik etc levererat.

 • Att det får gå till på detta sätt är helt osannolikt. Till vilken nytta finns då sjukvården och dess myndigheter . Hur kan man använda ordet “vård” i dessa sammanhang?

  Skicka sammanfattningen till vår nyutnämnde sjukvårdsminister och kräv både kommentarer och åtgärder – inte utredningar som inte leder någonstans, där man “leker med ord utan faktiskt innehåll”.

  Kräv att tjänstemanna-ansvaret återinförs med omedelbar verkan i Sverige!

 • Cancerbehandlingen har blivit ännu läskigare. En modell av behandling är att man, trots att det bara är cancer i ena bröstet, tar bort bägge, i förebyggande syfte. Detta görs även hos unga kvinnor. Amputation och lemlästning ses som god vård även idag. Sjuk-vården lär sig aldrig. Tidigare tog man bort livmodern på löpande band och lobotomerade för det skulle vara bra. Men det är ju ingen skillnad dagens sjuk-vård och gårdagens. Skära bort och trycka ner istället för vad som vore klokast; – stärka upp och främja det friska….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *