Coop och IVL: ekologisk mat innehåller mycket låga gifthalter – Prof. Torbjörn Fagerström kallar det hästhandlarfasoner

publicerad 17 maj 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Coop - ekologisk mat har mindre gifter

DEBATT. Coop genomförde en studie i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och fann att när vi äter ekologisk mat minskar halterna av bekämpningsmedel nästan till noll i urinen. Coop presenterade resultaten på hemsidan Ekoeffekten och YouTube som på en vecka fick 3 miljoner visningar.

Studien gillas inte av professor Torbjörn Fagerström vid Lunds universitet. Han kallar det “hästhandlarfasoner” och att “infantiliseringen av propagandan för ekologisk mat når nya lågvattenmärken”.

Den sarkastiska argumentation i Torbjörn Fagerströms debattartikel på SvD låter märkligt lik den argumentation som en viss skeptikerförening gjort sig känd för.

Mycket riktigt visar det sig att Fagerström 2001 fick föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) finpris Årets folkbildare. Han har sedan dess förekommit i flera VoF-sammanhang. Fagerström förordar genmodifierad mat (GMO), från vad han kallar “vetenskapsbaserat jordbruk”, vilket i normala fall är kopplat till Monsanto, Roundup och glyfosat.

Torbjörn Fagerström kör över Coop/IVL-studien som en ångvält. Han till och med förkastar cocktail-effekten, att många gifter kan samverka och skapa en kombinerad förgiftning. Han försvarar sig även med att alla gifterna som hittades i urinen understiger svenska gränsvärden, men nämner inte att dessa gränsvärden normalt sätts av etablissemanget som vill upprätthålla status quo i samhället.

Vi kan associera till Chernobylkatastrofen då svenska myndigheter höjde gränsvärdet för exponering för radioaktivitet så att risken fiffigt kunde “trollas bort”.

Padideh Jafari kommenterar i Facebook-gruppen Organic Sweden med de träffande orden:

“Torbjörn Fagerström kan väl äta hur mycket giftig mat han vill i väntan på att allt ska bli “vetenskapligt bevisat”. (Som om det inte vore tillräckligt med all forskning som redan finns). Så kan vi andra äta giftfritt under tiden!”

Fagerström avslutar sin debattartikel med orden:

“Så nog är filmen ”ekoeffekten” ett eko alltid – ett eko av de hästhandlarfasoner som man trodde tillhörde en gången tid. Men så är det inte. Fasonerna lever och frodas, även om det inte längre är hästkrakar som krängs. Idag prånglas istället förvrängda, övertolkade och infantiliserade vetenskapliga resultat ut på skrämselmarknaden. Det är trist att IVL lånar sitt goda namn till det geschäftet. Men pang lät det när Coop sköt sig själv i sin populistiska fot.”

Foto: Karin Nordin, pixelerat för att skydda upphovsrätten

Louise König och Björn Larsson från Coop ger läsarna ett betydligt mer sympatiskt svar i sin replik “Coop: Vår avsikt är inte att skrämmas”.

Louise König och Björn Larsson - Coop pressfoto“Vi har inte initierat studien eller gjort filmen för att skrämma folk. Vi har gjort den för att våra kunder och medlemmar ska få mer information om ekologiskt odlad mat, och som ett led i vårt hållbarhetsarbete.”

“Syftet med filmen, hur infantilt det än låter i Fagerströms öron, är att väcka intresse för ekologisk mat och att engagera både kunder och andra i en diskussion om hur andelen ekolivsmedel kan fortsätta att öka på åkrarna, i butikshyllorna och på matborden.”

“Att Fagerström sedan väljer att kritisera ett resonemang om potentiella cocktaileffekter visar på ett visst mått av ignorans för mångas oro.

Foto: Coop pressfoto

Coop - ekologisk mat har mindre gifter

Bild: Ekologisk mat innehåller låga halter av rester från kemiska bekämpningsmedel enligt Coop och IVL

Hur kan matproduktion någonsin leda till svält och hur kan giftfri mat någonsin vara negativt?

Inte bara Torbjörn Fagerström SLU smutsar ned ekologisk mat. Professorerna Holger Kirchman, Lars Bergström och Thomas Kätterer och programchefen Runde Andersson, alla från SLU skriver i sin debattartikel: “Ekologisk odling – vägen till svält”, att ekologisk mat till och med leder världen till svält.

I artikeln argumenterar författarna bla att: “Ekologiska livsmedel är inte giftfria” och att “Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat”. IVL/Coop-studien visar att ekologisk mat är i det närmaste är giftfri, men det behöver utredas hur giftrester ändå kunde hittas i urinet. Ett simpelt svar kan vara att vissa ekologiska bönder fuskar.

När det gäller nyttigheten finns studier som tex: ”Organic foods contain higher levels of certain nutrients, lower levels of pesticides, and may provide health benefits for the consumer” publicerad på PubMed. Den visar att ekologisk mat inte bara är nästa giftfri utan även innehåller högre halter näringsämnen. Läs mer i artikeln: “Ekologisk mat fortfarande nyttigare än konventionell enligt forskning”.

I NewsVoice-artikeln: “Ekologisk mat är mer hälsosam och innehåller mer antioxidanter än konventionellt odlad mat” som hänvisar till en studie från 2014 visas att ekologisk mat innehåller färre gifter och mer antioxidanter.

Tvivel är deras produkt

Jag vill passa på att varna för de metoder som industrin och industrins grindvakter använder för att ingjuta tvivel om företeelser som i grunden är positiva. Läs gärna artikeln: Vitaminer, ekomat, naturmedicin, kosttillskott, träning – Allt är farligt och du kan vara sjuk i huv’et. Se även boken: “Doubt is there product”.

Lösningen för Fagerström och hans kollegor är och förblir GMO och storindustriella lösningar med bekämpningsmedel. I den framtidsvärlden äger inte familjer och jordbrukare ens sina egna fröer och de blir beroende av patenterade utsäden från gigantiska bolag som förnekar riskerna med tex bekämpningsmedlet glyfosat.

Frågan är hur världen kunde överleva i 1000-tals år helt utan artificiella bekämpningsmedel och motargumentet blir då att det fanns svält på den tiden, men vi har svält idag också och det saknas bevis för att GMO kan rädda världen. Det är bara spekulationer projicerade in i framtiden.

Det vi vet är att om små- och storodlare över världen kan leva på sin verksamhet utan beroendeställning till storindustriella företag som Monsanto och Syngenta kommer ländernas ekonomier och matproduktion klara av att förse alla med ekologisk mat. Det har trots allt fungerat i 1000-tals år i förindustriell tid.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat