Staten får filma och övervaka fritt – Privatpersoner som sätter in en dashcam kan få fängelse

publicerad 14 maj 2015
- av NewsVoice
Vindrutekamera - Foto: Nextbase-shop.com

Bilkamera

Datainspektionen överklagar dom om dashcam. Datainspektionen anser att förvaltningsrätten i Malmö feltolkat begreppet “uppsatt” och att en bilkamera även kallat dashcam monterad i en hållare i en bil ska omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen.

Länsstyrelsen i Malmö har avslagit en ansökan om tillstånd till kameraövervakning från en person som vill använda en mobilkamera i sin bil eller på en cykel för att filma vad som sker framför fordonet. Personen har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Malmö som i sin dom upphäver länsstyrelsens beslut.

Förvaltningsrätten menar att eftersom kameran är fastsatt i en hållare med sugpropp i ett fordon som ständigt är mer eller mindre i rörelse så kommer de platser som filmas av kameran att variera i tid och rum. Det är alltså, enligt förvaltningsrätten, inte ett specifikt område som övervakas med viss varaktighet av en kamera som är uppsatt och fast på den specifika platsen. Förvaltningsrätten anser därför att kameran inte kan anses som uppsatt enligt lagens mening.

Datainspektionen anser att förvaltningsrätten feltolkat begreppet “uppsatt”. Det finns en rad andra avgöranden och exempel som visar att kameror fastsatta på olika typer av fordon och farkoster räknas som uppsatta och omfattas av kameraövervakningslagen, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen.

Läs Datainspektionens överklagande i pdf-format

Text: Datainspektionen

NewsVoice kommenterar

Stat och myndighet får gränslöst övervaka allmänheten. Vi får inte se vad dessa kameror spelar in. Vi får inte ens ha egna kameror i bilarna som ökar trafiksäkerheten och löser försäkringstvister vid bilolyckor. Den som monterar in en dashcam/bilkamera utan tillstånd från länsstyrelsen riskerar att få böter eller fängelse på upp till två år.Så här kan du stötta Newsvoice

  • “[…] Datainspektionen anser sammanfattningsvis att kameraövervakningslagen är tillämplig när en mobiltelefonkamera monteras och används på sätt som anges i detta mål. Det är placeringen av kameran som ska ha viss varaktighet och inte platsen för övervakningen.”

    Då är det väl bara att montera på/av när man använder sin bil eller velociped? Det är ju varaktigheten på montaget som räknas. Iaf tyder jag det så.

    Dessutom så är det förbjudet att spela in privata diskussioner mellan människor om man inte själv är med i samtalen. Kan vara värt att veta. Det är däremot helt lagligt att spela in samtal i smyg om man själv deltar.

    Om detta nu inte ändrats dvs..

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *