Public Service på riktigt.

tisdag, maj 21, 2024

Datorer som skriver akademisk text och robotjournalister börjar ersätta människor

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 maj 2015
- Torbjörn Sassersson

Robotjournalistik Image by Corbis - BlutgruppeVad många inte vet är att redigerandet på Wikipedia till stor del utförs av “bots”, men även artikelskapande sig kan vara robotproducerad text. Internet World beskriver i artikeln “Hans robot har skrivit halva Wikipedia” om hur det svenskspråkiga Wikipedia försetts med över 500,000 artiklar som postats av “Lsjbot” skapad av  Sverker Johansson på Dalarnas högskola.

Bild: Faksimil av Guardian-artikel med bild på robot från Corbis – Blutgruppe (pixelated to protect copyright)

Datorer plågar redan akademiska kretsar med vetenskapliga pseudoartiklar skrivna av robotar, men samtidigt diskuteras möjligheterna med robotjournalister och hur läsarna ska kunna se skillnad på robottext och hjärnproducerad text.

I en artikel i New Scientist med rubriken: “Rise of robot reporters: when software writes the news” beskrivs hur en robot publicerade en artikel när en jordbävning skakade Kalifornien och redaktionen tömdes på folk. Här var en maskin faktiskt behjälplig.

Guardian-artikeln: “How computer-generated fake papers are flooding academia” handlar om hur några MIT-studenter skapade ett dataprogram som skrev akademiska rapporter som accepterades för publicering. När studenterna la ut dataprogrammet som hittade på texterna på webben började forskare ladda ner det och använda det!

ArcanumSkolan 2024

Science Daily redovisar i artikeln: “Do you know whether this story was written by a human? Computer generated vs. journalistic content”, svensk forskning på hur en läsare uppfattar robotproducerad nyhetsjournalistik.

Studien genomförd av Christer Clerwall påf Karlstads universitet presenterade ett antal artiklar för en läsare. Artiklarna var antingen skrivna av människor eller datorer. Läsarna fick sedan svara på frågor om hur de uppfattade texterna utifrån parametrar som kvalitet, trovärdighet och objektivitet.

Resultatet var anmärkningsvärt. Det visade att journalisttexterna uppfattades som sammanhållna, välskrivna och trevliga att läsa. Datorgenererad text uppfattades visserligen som tråkig, men även som trovärdig och objektiv. Generellt uppfattade läsarna att det var svårt att avgöra om artiklarna var människo- eller datorproducerade.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Lästen en sf-författare för en oherrans massa år sedan (mins inte namnet eller plotten) men författarens tes var följande: Att det enda rättvisa systemet är att låta ett kluster av superdatorer fördela våra elektroniska pengar efter vad varje medborgare bidrog med – en mänsklig platt organisation om man så vill. Vidare avsätta en viss del till funktionsnedsatta o.s.v. enligt en fördelningslogaritm som alla människor på jorden diskuterat igenom (via ett världsforum) och sedan demokratiskt rösta igenom. Skulle rent tekniskt naturligtvis kunna genomföras. Rätt och logiskt om man tänker efter. Människan är alldeles för korrupt för att klara uppgiften på egen hand. Tanken var att inte rikta in sig på ekonomisk tillväxt, utan istället överleva tack vare jordräntan; d.v.s. (för Er som inte vet vad det betyder …) att jorden är kapitalet och vad åkerbruket och djurhanteringen ger är lika med räntan. För så har varje framgångsrik agrikultur i längden överlevt av – att inte ta ut mer ur jorden än vad den klara av att producera för var odlingscykel. Om vi gick den vägen skulle datorer och robotar var människan till gagn.

 • “Jag ser personligen fram emot datorernas övertagande för då kan vi sannolikt förvänta oss mer konsekvent politik och att både logik och rimlighet också får verkligt genomslag.”
  Kan hålla med med dagen politiker… 😛

 • Visst är det viktigt att vi diskuterar robotar och datorer men jag ser en tendens i diskursen som har annan agenda nämligen; rikta uppmärksamheten bort från makthavarnas förehavanden. Läste i Svd att journalisten hade hört en hög chef från Google som sagt att: ”Det föreligger en kamp mellan dator och människa. Hoppas människan vinner”. Med den meningen vill journalisten göra gällande att de högsta makthavarna och tillika beslutsfattarna eventuell skulle förlora kontrollen och därför makten till deras egna ägda datorer och robotar? Med detta kan samma företag skylla på datorerna föra allt möjligt Google gör eller inte gör – ”det var inte vi – det var datorn” Vi kommer framöver se allt mer av denna debatt. Syftet är uppenbart – rikta den allt mer upplysta opinionen mot insikten att makten är förlorad. Alla krig i hela mänsklighetens historia har enbart handlat om makt.

 • Om man lämnar den egocentriska indignation för ett ögonblick och vidgar perspektivet – vad ser man då? Vilka blir följderna på kort och lång sikt? Vilka grupper blir vinnare resp förlorare?

 • Martin säger…
  “Jag ser personligen fram emot datorernas övertagande för då kan vi sannolikt förvänta oss mer konsekvent politik och att både logik och rimlighet också får verkligt genomslag.”

  uttrycket “his masters voice” dyker upp i min hjärna när jag hör Anders resonemang.
  Lägga sig platt på rygg och blotta strupen och låta sig bli överkörd av “maskiner” som kanske skall avgöra vem som bör överleva i framtiden verkar vara helt ok för Anders men absolut inte ok för mig.
  Såvida inte hans inlägg är ett skämt.

 • När datorerna blir extremt intelligenta och kanske avgör vilka människor som bör överleva i framtiden känner jag att jag ligger jävligt bra till, medan de som idag inte gör sitt bästa för vår värld kan ligga djävligt risigt till.

  Jag ser personligen fram emot datorernas övertagande för då kan vi sannolikt förvänta oss mer konsekvent politik och att både logik och rimlighet också får verkligt genomslag.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *