Diskutera Oksanens infokrigföring mot ryssen och det inre svenska hotet

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 maj 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark | Patrik Oksanen - Pressfoto: Hela Hälsingland
Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark | Patrik Oksanen - Pressfoto: Hela Hälsingland

DEBATT. Patrik Oksanen som är politisk redaktör i Hudiksvalls Tidning (C), EU-bloggare och fd EU-korrespondent för SVT fick in en ledarartikel i SvD om Sverige i det pågående informationskriget mellan Väst och Ryssland. Han anser att Ryssland bedriver ett farligt informationskrig mot Sverige, men han lugnar läsaren, för han presenterar radikala motåtgärder som ska genomsyra tänkande och beteende i Sverige.

Text: Torbjörn Sassersson

Dessa motåtgärder är mycket penetrerande till sin karaktär, en historisk uppstyrning av svenska journalister ska nämligen utgå från tydliga policys och “certifieringar” som baseras på förutbestämda teser om vad som är farligt och vad som är sant. Det stora digitala hotet på planet Oksanen är RT.com, Tass och Interfax och det fysiska hotet är Ryssland. Det finns i Oksanens artikel inte ett enda ord om hotet från Väst och om det samordnade hotandet i västliga medier mot ryssen.

Eftersom Patrik Oksanens ledarartikel inte kan kommenteras i NATO:s nya PR-kanal SvD (ursäkta ironin) öppnar jag härmed dörren för NewsVoice läsare att diskutera och replikera Oksanens “brandtal” som i stora drag liknar försvarsmaktens psykologiska krigföring mot ryssen.

Här är de radikala åtgärder* som Patrik Oksanen föreslår ska genomföras i Sverige:

 1. Oksanen vill ha ett paradigmskifte som ska ta steg bort från en relativistisk hållning som bygger på att det inte finns en objektiv sanning och att två parter alltid ska höras. Det finns tydligen bara 2 sidor enligt Oksanen.”Om en part ljuger medvetet eller omedvetet kan sanningen aldrig hamna mellan sanning och lögn”, skriver Oksanen. Detta uteslutningstänkande har dykt upp flera gånger i svensk debatt på sistone.
 2. Branschöverenskommelse om att inte använda statskontrollerade medier som källor i den löpande rapporteringen för något annat än officiella uttalanden från den ägande statens ledning. I klartext: bannlys uppgifter och länkar från ryska medier annat än i undantagsfall.”
 3. ”En ”krav”-märkning på god journalistisk från oberoende medier och för enskilda artiklar. Här skulle exempelvis Utgivarna kunna ta fram en standard som medieföretag certifieras för årligen. Enskilda artiklar på verifierad egen journalistik som bygger på egna uppgifter skulle kunna få en tydlig märkning. Artiklar som bygger på rewrites eller sekundära källor märks med Nyheten är inte verifierad av redaktionen. En certifierad redaktion skulle också kunna avkrävas att avsätta resurser till att bemöta felaktigheter i kommentarsfälten.”
 4. ”På insändarplats höjs nivån genom svar direkt-lösningar där relevant part får bemöta felaktigheter. Ibland kan det vara tidningens egna medarbetare som får konstatera att nej, Stalin var ingen hygglig kille. Andra gånger kan det finnas en delvis berörd part som sitter på fakta.”
 5. Oksanen vill att TT, SR och SVT ska inför egna versioner av Metros viralgranskaren. Oksanen förklarar: ”Det innebär att varje vecka i respektive format gå igenom och granska propagandalögner och felaktiga påståenden som har att göra med Rysslands informationskrig, stora som små, för att därigenom blottlägga väven för en bredare allmänhet.”
 6. Patrik Oksanen vill till och med försöka få: ”Google, Twitter och Facebook att ändra sina algoritmer så att certifierat och verifierat material får en högre rankning än det som inte är verifierat.” För att lyckas med det måste EU-ledningen i Brüssel: ”aktiveras och fås med i arbetet”.
 7. Oksanen vill att Staten ska koppla presstödet och ekonomiska incitament till medier som är certifierade.
 8. Oksanen vill vidare finansiera mer utbildning av hela journalistkåren samt: ”Driv på i EU, bland annat gentemot IT-jättarna.” [Google, Twitter och Facebook]
 9. Oksanen vill även införa 7/24-beredskap med målet att bemöta: ”lögner, halvlögner och halvsanningar som rör Sverige och svenska intressen i olika kanaler”. Han avser både svenska likväl som internationella.
 10. Patrik Oksanen vill att alla myndigheter ska läras upp: ”i grundlagsfrågor kring meddelarskydd och tryckfrihet, samt ge dem en förståelse för informationens roll i den pågående konflikten och vikten av att den är sann och relevant.”
 11. ”Journalistutbildningen inför gedigna kursmoment kring hur informationspåverkan sker.”
 12. ”Lämpliga undervisningsmoment i källkritik med aktuella exempel från informationskrigföringen införs i gymnasiet och högstadiet.”
 13. Stöd till studieförbund som tar fram kursmaterial för studiecirklar.”
 14. Slutligen vill Patrik Oksanen att den enskilde individen måste ta sitt ansvar och bli: “medveten om vem avsändaren är”. Individen bör i första hand gå till “primärkällor” och Oksanen syftar förmodligen på de ”cerifierade medier” som han diskuterar ovan. Oksanen anser att individen måste: ”värdera hur nära händelsen uppgiftslämnaren står, men också om källan kan ha syften med informationen”.
 15. Oksanen uppmanar individen att inte dela vad som helst och hur som helst inom de sociala medierna. Han skriver: ”Dela inte vidare sådant som inte är verifierat” och “Dela inte sådant som främmande makt kan ha intresse av på sociala medier, som bilder och positioner på svensk militär och militära anläggningar.”
 16. Patrik Oksanen avslutar med rådet: ”Inse att det finns krafter som förstärker varandra i att rasera tillit och samhälle, och att det finns ett aktivt samspel mellan Ryssland och extrema krafter till vänster och höger i debatten.”

* Fetningarna är inte Oksanens.

Några av de frågor som poppar upp i mitt huvud när jag läser Oksanens artikel är följande:

 • Vem bestämmer vad som är “rätt policy” när journalistik som passar västliga intressen egentligen visar sig vara falsk?
 • Hur ska certifieringen för medieföretag gå till, och som vanligt, vem utser och vem granskar certifierarna?
 • Om ryska medier ska bannlysas, vilka västliga medier ska bannlysas?
 • Varför införa en “KRAV-märkning” av god journalistik när det redan finns principer för god journalistik? Vilka principer ska läggas till och vilka ska dras ifrån? Finns det risk för att en “KRAV-märkning” leder till olika krav på mörkning?
 • Vilka är de relevanta parter som “sitter på fakta” som ska bemöta “felaktigheter”? Vilka är felaktigheterna?
 • Vilka är “primärkällorna” och vem avgör vad som är primärkällor?
 • Är det verkligen tillrådligt att informationskrigsföring införs i gymnasiet och i grundskolan? Vem är fienden som ska pekas ut? Är det bara ryssen? Är nästa steg att vi ska lära mellanstadiebarn vem som hotar Sverige?
 • Hur ska Oksanens extrema krafter som han anser finns i ett “aktivt samspel” med Ryssland identifieras? Angiveri?

Slutligen, vad händer inne på SvD? Har ledningen helt tappat greppet? Oksanens artikel borde ha kategoriserats som en debattartikel så att den kan replikeras, men istället är den publicerad som en ledarartikel. Betyder det att SvD vill ha det som Oksanen efterlyser?

Förutom att jag blir lite rädd för Oksanen anser jag att han tar på sig en väldigt stor kostym i sina ambitioner. Diskutera gärna nedan eftersom det inte går på SvD.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Erik Johansson intervjuade Patrik Oksanen om debattartikeln


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur många journalister är idag fast anställda i våra dagstidningar, och hur många är inhyrda från bemanningsföretag? Vilka skriver “egna” artiklar, och inte vad “makten” över medierna kräver?
  Hur länge skulle en “inhyrd” journalist kunna framföra egna åsikter – och därefter ha jobbet kvar?
  Debatten om trovärdighet gällande problematiska ämnesområden som nya vacciner eller läkemedel påvisade hur stora läkemedelsföretag låtit egna anställda skriva ihop de sammanställningar, vilka sedan mutade professorer undertecknat – som vore dessa ansvariga författare av den “forskningen” som där presenterats!
  Trots utdömda miljardböter både i USA och Kina upprepades detsamma gång på gång av inblandade företag, därför även om bötesbeloppen var enorma hann de tjäna in böterna med “råge” innan de åter avslöjades med “fingret i syltburken” – eftersom affären trots allt blev lönsam!
  Samma tycks gälla när politiska budskap säljs in till folk utan egen kunskap eller egna begrepp! Felaktiga/tomma budskap störs när oberoende källor obarmhärtigt vågar avslöja “maktens” försök att styra en okunnig eller feg allmänhet i önskad riktning !

  – George Orwell lyckades med budskapen “krig är fred”, “lögn är sanning” i romanen “1984” avslöja det beteende som även sker idag hos svenska myndigheter där lagtexter och regelverk omtolkas – passande “maktens” syften – oavsett om det är domslut gällande enkla ting som ersättningar efter nackskador – där välbetalda försäkringsläkare omtolkar drabbades besvär – “som skulle bero på något annat än inträffade olyckor” – för att försäkringsbolag skall slippa betala ut ersättningar i enlighet med löften avgivna i betalda försäkringar – varefter drabbade hanteras, liksom offren i Frantz Kafkas “Processen”!

  – På insynsskyddad plats – den s k (“Trafikskadenämnden”) – förloras rätten till ersättning – när drabbades krav på utlovad ersättning gick “makten” (det stora försäkringsbolaget) emot med hjälp av svenska domstolars medicinskt okunniga domare … trots att den verksamheten enligt EUdomstolen är en förbjuden form av kartellbildning

  Att liknande sker i det bästa av länder avslöjade nyligen “grävande journalisterna” Kaliber gällande hur försäkringsläkaren och professorn i neurologi Hans Link agerat för att drabbade inte skulle få ut utlovad ersättning …

 • Underbar kommentar Torbjörn. HADE Ryssland dock agerat på ett (mer) klandervärt sätt gentemot sin omvärld, än vad “väst”-sammanslutningen gjort, tycker jag dock att våra representanter hade kunnat vara raka och ta till ton. Men knappast nu…, nu provocerar vi den Ryska björnen utan belägg. När vi är så blinda för det som vår egen stat begår för övergrepp, en stor blind fläck, så skapar vi även onödiga konflikter i vårt eget bo, och det kan smälla på närmare håll än från grannen från öst. Omoget och uppblåst utan mer substans än sin egen, tomma förträfflighet.

 • [Jag lägger in denna debattkommentar här eftersom den passar i sammanhanget. Den postades även på Antropocene.se]

  Självklart bedriver även Ryssland infokrig. De har rätten att bedriva det som vilken annan stat som helst. De har framför allt rätten att försvara sig mot den massiva Västliga samordnade propagandan och de gör det bra genom RT.com där de retsamt rapporterar inifrån Väst från sina filialer.

  Men det som är beklämmande för Sverige är den aggressivitet som svenska MSM bedriver mot Ryssland och mot Putin personligen.

  Det är tydligt att Sverige bara vågar det för att vi står i skuggan av stora USA. Alla vet att vi ligger i samma säng som USA med välvillig rumpa i vädret.

  Om vi stått för verklig neutralitet hade inte Sverige deltagit i propagandakriget mot ryssen. Istället hade vi lite mer hedersfullt verkat för att minska spänningar länder emellan. Palme borde stiga upp ur graven.

  Nu beter sig istället Sverige oerhört omoget, anser jag. Vi lider av en omogen regression till gymnasiestadiets utvecklingsnivå. Sverige är som den där minsta kaxiga killen i det störiga gänget, killen som går först och retar och sedan försöka smita undan.

  Vi bör alltså omedelbart upphöra med att reta den ryska Björnen.

 • Perra J, inte överdrev du utifrån den verklighet jag uppfattar. En ortodox men genomfalsk verklighet har skapats genom att auktoriteter beslutat vad som “är” “seriös information”. I en annan NewsVoice tråd läste vi hur Google ska ranka ned “icke seriös information” utifrån en databas med “godkänd” information. Dvs åter auktoriteter som bestämmer. I Frankrike vill man förbjuda “konspirationsteorier”, vilket du och jag förstår innebär data och analyser utifrån icke auktoriserad information, dvs de vill där förbjuda Open Source Intelligence (OSINT) paradigmet som Robert David Steele talar om — “Det är alltså den samarbetande allmänheten som är detta “Open Source Intelligence (OSINT)“”, etc, se ovan här i tråden. När jag och andra analyserade YouTubar från Security Service of Ukraine, också refererat till ovan här i tråden, då sysslade vi med detta “Open Source Intelligence (OSINT)“. Sådan aktivitet förstör för de som argumenterar utifrån auktoritär ortodox men genomfalsk verklighet. Sådan aktivitet kan rentav sabotera ansträngningarna att få igång WW III, såvida inte Rysslands eget agerande redan har fixat detta. Men sådan aktivitet kan även avslöja de interna krigsförbrytarna inför en större krets människor, de krigsförbrytare som genom sina offentliga lögner begår brott mot freden, det värsta av alla brott. Därför känner dessa sig hotade, och därför kan det vara farligt att säga sanningen. Precis som du påpekar.

  Glöm dock aldrig Henry Kissinger 1968: “it may be dangerous to be America’s enemy, but to be America’s friend is fatal“. Visserligen sagt i sammanhang av en varning för hur världen skulle tolka ett tänkt agerande, men det stämmer väldigt väl in på hur det brukar gå för USAs “vänner”. Det är alltid dödligt att vara förtryckarens vän. Eller som jag skrev ovan, “Det är ofta farligt att försvara frihet, men det är alltid själslig död att inte göra det.” Obs dock att det inte är Amerika som är fienden utan de 1% som använder USA för att förtrycka såväl dess egen som alla andra befolkningar. Tyvärr är flertalet såväl i nord-Amerika som i det område som är känt som Sverige fortfarande fast i de ortodoxa lögnerna. Vilket innebär att dessa som är fast i lögnerna kan användas som nyttiga idioter mot de som säger sanningen. Vi lever sannerligen i farliga, men också fantastiskt lovande tider. Så här stor möjlighet som mänskligheten nu har att lyckas få freden att bryta ut har vi inte haft i historisk tid. “Förtryckaren” gör sig ju allt mer tydlig. Då ser fler och fler “honom”.

 • “Treaty of the International Tribunal for Natural Justice” Otroligt spännande initiativ! Finns mycket att lära sig där och av de som tagit detta initiativ!

 • Tack EN. Jag har läst igenom din länk och funnit viss tröst häri, ty det måste erkännas att jag inte är starkare än att jag kan behöva tröst…
  Tycker du (eller någon annan för den delen) att mitt förra inlägg var en “overkill” eller något i den riktingen? Denna fråga ställer jag helt och hållet från egen vy.

  Jag är tills vidare i- i skenet av den journalistik som avhandlas här – i grunden av den uppfattningen att:
  Nu får det vara NOG!!!
  -vi KAN inte längre acceptera sån här smörja i våra massmedier!!!!!

 • Modiga aktörer, såsom bloggare och överhuvudtaget alla initiativtagare,
  som Sassersson, t ex – tar en risk. Det gör jag själv också när jag skriver dessa rader – och bloggar om det jag bloggar om.

  Om den som har makt har rätt, kommer vi som vågar knysta något om sanningen NU, att råka illa ut SEDAN.

  Jag vet exakt vad jag gör när jag skriver det jag skriver. Jag vet också att jag helst borde tiga, för att klara mig undan repressalier.

  Jag är fullkomligt medveten om att att jag är så LÄTT att hitta, och att jag skulle kunna hamna kroppsligen, och hjälplöst i händerna hos aktörer som är EXPERTER på att framkalla STÖRSTA MÖJLIGA LIDANDE hos en ensam isolerad fånge, uppfläkt på et tortyrbrits – och att dessa aktörer kommer att ha gott om tid på sig.

  Trots detta väljer jag ÄNDÅ att säga sanningen.
  Hörde ni fel?
  Fattade Ni inte??
  -Jo då säger jag JA igen. Och JA igen till att söka upplysning! Att söka sanningen!!
  För vi HAR inget annat hopp! Ni som läser dessa rader har ett val!!!

 • Mycket engagerade inlägg………
  Tiden visar så småningom vem som fick rätt.

  Men man undrar varför inte engagemanget över den häromdagen redovisade sökmotorn Good Gopher blev lika stort ?
  Den står ju exakt för det som kamrat Oksanen förespråkat i sin ledare.

  GB

  • Nej G Bengtsson artikeln om sökmotorn handlar verkligen inte exakt om samma som Oksanen tar upp. Tvärtom, hans försök att kapsla in under falsk beteckning som objektivitet, ytterligare indoktrinering mot enbart den ryska sidan, är exempel på varför alternativa rangordningar behövs av sökdata. En psyop som Oksanen måste vara slug och ge ett falskt sken för att lyckas.

 • Lisa, riksdagen har i praktiken stiftat en författning (det som kallas lag) om att endast ett särskilt regeringsutskott — konstitutionsutskottet, KU — kan ställa regeringsmyndigheter till svars, såsom för lögn, bedrägeri och olika brott mot freden. Detta t.ex. genom att SFS 1975:1339 2 § anger att “Justitiekanslerns tillsyn skall dock ej kunna omfatta regeringen eller statsråd, ej heller riksdagens myndigheter eller anställda och uppdragstagare vid riksdagens myndigheter.

  Undrar om inte Tyskland hade liknande lagar på 40-talet, men hur kunde då Nürnbergtribunelen döma så många?… Det finns ju en princip att man inte kan dömas annat än efter den lag som gällde då handlingen begicks, vilket säkert även regeringsmyndigheterna tryggt förlitar sig på. De sitter därför uppenbarligen säkert med sina lögner, beskyddade av sina trygga författningstexter. Som jag ibland vanvördigt uttrycker det, beskyddade av sina egna anteckningar i sina anteckningsböcker. Eller gör de?

 • Man får väl ta artikeln för vad det är. Oksanens artikel i SVD är en partsinlaga i NATOs favör som hävdar att de har rätt i sakfrågan. Det gäller ju NATOs offensiva fredsarbete, där hökarna frågar sej varför ryssarna prompt ska hävda sin territoriella rätt sedan +1000 år när det nu lagts så mycket pengar på militära baser i det gamla östeuropa. Fast natoanhängare borde hejda sej lite i propagandan med tanke på att det kraftigt överreklamerade fredsarbetet med att bomba in freden ännu inte visat några framgångar i Libyen, Irak, Afghanistan, Syrien med flera länder i mellanöstern. Även den mest inpyrde anhängare av politiken i väst borde inse att metoden har en begränsad möjlighet till ett positivt utfall för befolkningen. Vapenhandeln och de inhyrda legosoldaterna jublar givetvis när folk frivilligt köper tokerier. Robert David Steele berättar för Max Kaiser i https://www.youtube.com/watch?v=GrFnFflv1Lg

 • Usa tycks nu avsiktligt ha låtit det bli känt att kärnvapen börjat användas i Jemen. Inte falskt larm. Videokameran registrerade högenergetisk partikelstrålning vilket tillsammans med filmen är bevis om inte filmen är en förfalskning. Om det stämmer att Israel utförde uppdraget var det givetvis med Usas stöd. http://www.veteranstoday.com/2015/05/29/how-israel-was-busted-nuking-yemen/
  Avstånd från kameran angavs till 4-5 miles dvs <8km.

 • The open source revolution is coming and it will conquer the 1%“, ex CIA spy Robert David Steele, former Marine, CIA case officer, and US co-founder of the US Marine Corps intelligence activity is … widely recognised as the leader of the Open Source Intelligence (OSINT) paradigm, i The Guardian, June 19, 2014.

  Det är alltså den samarbetande allmänheten som är detta “Open Source Intelligence (OSINT)“. Och Oksanen som tydligen lever under illusionen att han kan försvara de 1% superkriminella mot denna de 99%:ens gemensamma arbete. Tror inte det.

 • Det är det underliggande aspektet och inte påhittad skräck för ryssen som är det man ska angripa. Varför hymlas det så mycket i Sverige? Bankstervärldens propagandaröst UD, SVD och deras scenario är att ett storkrig ska dölja det jättebedrägeri som det fraktala banksystemet och derivathandel per automatik skapar. Alla i finanskretsar vet om det och deltar av hjärtans lust i taskspeleriet, ända till den sista tjänstemannapensionären. Någon har bytt ut deras guld och då ska de lika gärna acceptera bly från en gevärspipa så att toppen kan börja om på ny kula.

 • Denna rysskräck finns på Gotland och andra kuststäderna och är bara uttryck för gammalmodighet! Man har inte sett sig omkring tillräckligt i forna öststaterna, kanske på grund av att det en gång fanns en järnridå?! Men den var mer riktad åt folket själva för de inte skulle bli lockade av imperialismen. Om man var intresserad, vilket jag var som pluggade där och därmed lärde mej mycket och blev visare! Vilket jag tycker Oksanen skall syssla med istället! Och sluta med denna paranoia!!!!! MVH Lis Hellström

 • Man blir lätt trött på myndigheternas självpåtagna rätt att komma undan med svar av den sorten. Det är den stenvägg man möts av när man vill ha svar på frågor de inte vill svara på. Undrar hur länge det håller? Läääänge i detta land. Men, sakta men säkert så.

 • J R, lyssnade på Erik Johanssons telefonsamtal med UD. När han efteråt skriftligt begärde besked fick han svaret: “Mot bakgrund av det anförda anser jag att din begäran inte är så pass preciserad att efterfrågade handlingar kan identifieras. Din begäran kan därför inte efterkommas.” Översättning: Det finns inga handlingar till stöd för de påståenden UD har spritt så därför kan vi inte visa några sådana för dig. Det är så de rent författningsmässigt inte ljuger i skrift, kantänka. Men tro inte en stavelse från dem. Det är tur att Putin är så klartänkt. Det är Ryssland som just nu balanserar all galenskapen så den inte driver världen i brand. Respekt!

 • Det är väl bekräftat från rätt många håll idag att den svenska regeringen agerar knähund åt en propagandamaskin, korporativ eller styrd från någon stat är ju lite svårt att bestämma. Papegojpressen blir ju därefter. Erik Johansson i ett telefonsamtal med tjänsteperson på UD.
  https://www.youtube.com/watch?v=-ECA4oUi8AU

 • Security Service of Ukraine var t.o.m. så hjälpsamma att de la ut YouTubes videos i ett flertal olika språversioner där flera av versionerna var skapade dagen innan själva kraschen skedde, och någon timmarna innan kraschen. Om nu Oksanen har rätt, då innebär det att Kiev’s säkerhetstjänst mediemässigt skapade händelsen i god tid före, och i samråd med Putin. Erik Johanssons samtal med Oksanen som Kerstin postade ovan är här intressant, vad är det för källor Oksanen har, egentligen? Har Oksanen själv haft kontakt med dem som förberedde händelsen, eftersom han enligt honom själv är så insatt? Att YouTubarna skapades dagen innan verifierade jag själv och flera andra 2014-07-18 genom filanalys av de olika språkversionerna, nedtankade från YouTube.

 • Irina
  Angående två soldater. Givetvis kan det vara bluff, men det kunde också vara frivilliga tex fd spetznaz så att deras identiteter framtagna genom tortyr gör det möjligt att visa att de har tillhört dem tidigare utan att det nämns.

 • Intressant. Ett förslag till censur. Det är alltid lika roligt när den här typen av skribenter pekar finger åt “odemokratiska regimers” brott mot yttrandefrihet, samtidigt som de föreslår ännu värre saker för vårt eget land. Det är också intressant om nu Oksanen tycker att ” Individen bör i första hand gå till primärkällor”. Men själv verkar han inte vara så styv i den konsten. När folk frågar efter hans egna källor så blir det så här, moahaha…. https://www.youtube.com/watch?v=B_7r3NKqqg0

 • Ang. faran med informationsavskärmning som “försvarsstrategi”.

  Den som tror sig kunna försvara sig genom att “blunda” förblindar sig själv och hamnar därmed i bakvattnet. Riktig makt är ju grundat på informationsövertag och förmåga till komplex informationsanalys. Det går visserligen att skapa en *internt* mer stabil “plattform” genom avskärmning, men för att ens upprätthålla denna internt behövs allt kraftfullare informationskontroll. Och “en organism” (oavsett om denna är en stat, eller vad), som “gör sig själv blind”, den går snart under. Bara ett mer dolt sätt att begå självmord…

  Jag menar att det måste till ett annat förhållningssätt till information. 3D tänkandet är att antingen är det sant eller nonsens. Vad vi skulle kunna kalla 4D tänkande är att tillåta oss en rejäl bank av potentiell information som vi inte dömer. Vi endast flyttar den upp eller ner i relevans samt drar nya kopplingar i förhållande till annan information i en mental mind-map. Genom ett sådant förhållningssätt går det att inhämta insikt ur desinformation. Allt måste inte stämma för att det ska vara värdefull information.

  De olika esoteriska sidorna (genom sina informationshanteringsövertag!) använder uppenbarligen de olika ländernas resurser för sina egna ändamål. Men varför låter man “galningarna” till synes stå vid rodret? Kan ju vara så enkelt som att det är lättast att ha koll på dem, där. 🙂 Dock oroar mig detta årtiondes meningslösa, ohämmade masspsykos. Man kan ju bara spekulera vad den beror på. Om det kan vara de systemkriminella som sprider den runt sig — för det är nog inte så många som riktigt fattar hur grundläggande kriminalitet är för det nuvarande systemet — eller vad. De politiska händelserna blir också mer och mer absurda, det är inte bara i Ukraina en viss sorts ökänd form av socialism går framåt, om man säger. Och psykosen sprider sig i alla politiska läger, det är inte många som i dag försvarar individens mänskliga rättigheter.

  Den som argumenterar mot individualism kan göra så ur ett maktperspektiv, men ska då sluta hymla om mänskliga rättigheter och om att samhället skulle vara byggt på några etiska principer, utan säga som det är: ”Vi tänker ta hand om de som gör som vi säger (= ge dem privilegier), och de som inte gör som vi säger har inga privilegier ELLER RÄTTIGHETER.” Den falska legitimiteten måste bort, vi måste tala sanning.

 • Putin har nyligen släppt information om försvarsvapen som vad jag förstår är vad som har avvärjt risken för ett hett WW II. Istället fortsätter det som förut som ett hybrid war/4D warfare, inte minst i media. Jag såg i går på Lada Rays översättning av en rysk video där de visar upp huvudsakligen elektroniska och mikrovågsteknologier varmed de kan avvärja missiler o.d., men de har tydligen även på gång att kunna styra bort dumma projektiler av typ gevärskulor. Teknologin för det senare måste vara något i stil med de “Briefings” djupingen T. E. Bearden gav för U.S. militären på 80- och 90-tal, om jag kommer ihåg årtalen rätt. Jag har ju hans böcker och läste dem 2007 och 2008. Alltså “skalärvapen”. Det kan mycket väl vara så att liknande teknologi finns i privata (läs militärindustriella komplexet) “Secret Space” program på amerikansk mark, men poängen är de i Ryssland nu släppt ut en del av den till den vanliga militären. Därmed har Ryssland givits ett försvarsövertag. Uppenbarligen är det kallare hjärnor än de som är fast i krigspropagandan som har styrt detta. Vilket jag inte just nu har någon invändning mot, för jag vill inte ha något “hett” WW III inpå knutarna.

  Man kan läsa artiklar t.ex. på Rense.com med titlar som “Russian Breakthrough In EM Weapons“, “New Russian Weapon” etc, eller läsa Lada Rays presentation via “Video Earth Shift Report 4. ALIEN TECHNOLOGY & NEW RUSSIAN WEAPONS“, där det även finns länk till videon som man dock måste ge valfri donation för att kunna öppna. (De som behärskar ryska kan säkert leta upp en oöversatt version gratis.)

  Sedan kan man ju spekulera i om detta har något samband med att Putin var borta i 10 dagar, Simon Parkes hade en intressant information kring detta i Project Camelot intervjun den 17 april som iallafall korrelerar med Lada Rays videotitel.

 • Just det Irina, jag fick samma ide när jag läste om det. Uppdagandet kom också så läglig i tid då alternativ media hade mer och mer avslöjat, vad som orsakade den egentliga konflikten i Ukraine.
  Tyvärr måste man i dessa tider hålla öronen och ögon öppna, även med risk att man kallas paranoisk.
  Ju mer människor öppna ögonen, ju mer trängs dessa onda krafter i ett hörn. När alla pratar om WWIII har jag dock hopp att Putin som äkta Karateka har nerverna att låta sina motståndare avslöja sig själv, det är första lag inom kampsport.

 • …”äntligen har krigshetsarna hittat två ryska soldater!”
  Kan man vara säker på att det är ryska soldater? Alternativet kan vara två ukrainska soldater iklädda ryska uniformer.

 • Bra reflektioner Calle.
  Ja, JR, presstöd och andra bidrag leder till att man inte biter den hand som föder en.
  Carl, jag håller med om att försvar inte är krigshets. Men det som sker nu ÄR krigshets. Anarkism betyder att man inte erkänner sig underställd härskare, eller ställer sig över andra som härskare. Det betyder inte frånvaron av hyfs och grundläggande lagar. Däremot råder numera laglöshet för vissa grupper i samhället gentemot andra. Och det är farligt. Det egentliga hotet kommer inte från andra länder utan från individer och grupper som alltid tjänat på krig. Men det är inte de som kommer att offras. Folket krigar andras krig utan att ha en susning. Fienden finns inom alla länder och bäddar vägen för oundvikliga krig och har gjort så i årtusenden. (Om inte folk vaknar upp och lyckas identifiera den verkliga fienden.) Det skulle vara en baggis att avvärja om folk var medvetna.

 • En del funderingar…

  Antagligen Krimtänk detta men jämför behandlingen av Ryssland och Saudiarabien i media. Saudiarabien bombar ett land där president blivit vald i ett enpartival, utan godkännande från FNs säkerhetsråd. Houthierna har då inte rätten att göra revolt, men ukrainarna som i alla fall förr hade rätt att rösta på fler alternativ. Kosovo skildes av från Serbien utan omröstning, vilket var okej, men “Krim-tänk” om man tycker att det är okej med omröstning för Krim och övergång till Ryssland. I Saudiarabien risker homosexuella att halshuggas, i Ryssland får dom leva, men reklam/”propaganda” för homosexualitet är inte okej. Saudiarabien har dessutom tidigare gått in med militär och slagit ned stora folkliga protester i grannlandet Bahrain.

  Åt vilket håll går rättigheterna i väst? Har man snart bara rätten att vara Gay, men inte rätten att att ta till sig valfri information och att uttrycka sin åsikt?

  Dokument som släpptes med mycket Censur i måndags på order av en federal domstol i USA ska peka ut att bl.a. Turkiet i hemlighet stör både ISIS krig mot den Syriska regimen och bildandet av den Islamska Staten i Syrien och Irak.
  SE :https://www.flashback.org/t2572615

  http://www.judicialwatch.org/document-archive/pgs-287-293-291-jw-v-dod-and-state-14-812-2/

  Min fundering var är sanktionerna på Saudiarabien och Turkiet. Varför pekas inte detta hyckleri ut av vår “duktiga” svenska media? Borde vara grundkurs A i journalistik.

  Varför tillåter fredspristagaren att Natolandet Turkiet skickar in Isis-krigare mm till grannlandet Syrien, vilket orsakar ett oerhört lidande. A är det för Usa med flera vill ha bort Assad som är polare med Iran, Hisbollah och Ryssland eller B Obama vet inte om det.

  Skapar bombande och drönarattacker med “collateral damage” i diverse länder en grogrund för hat och ny rekryter till Is och Al-Qaida/Al Nusra?

  Hur är/var rättigheterna i Syrien jämfört med i Saudiarabien för t.ex. kvinnor? När kan man kalla ett lands styre regim respektive inte?

 • Det hela ramlar platt redan från början när det gäller uppgifter från statskontrollerad media. Svenska tidningar ska väl då inte uttala sej överhuvudtaget eftersom de uppbär presstöd med miljonbelopp.

 • Patrik Oksanen är en vanlig Usa/Nato propagandist. Han nämner inte ens eller är inte medveten om att anglosaxiska medier sen långt före kalla kriget är i händerna på propagandisterna och har lyckats hetsa fram världskrigen genom lögner. Ryssland och alla andra som Usa vill kväsa tjänar däremot på att säga sanningen. Det ryska propagandakriget är därför som allra mest effektivt medelst korrekt info. Att alltfler söker sig dit beror på det. Oksanens uppdrag är att bekämpa spridandet av korrekt info eftersom det är enda chansen att lura på folk att stödja Usas intressen. Som en effektiv psyop måste han maskera detta genom hänvisning till positiva ledord inpaketerade i indoktrinerande fraser som enbart svartmålar Usas hatobjekt. Om han hade seriösa avsikter skulle han självklart understryka vikten av att ifrågasätta allt som Usa/Nato sprider.
  Hoppas att Patrik’s falska avsikter genomskådas av de tilltänkta måltavlorna.
  En sak till: äntligen har krigshetsarna hittat två ryska soldater!

 • Definitionen på extremism är svart-och-vitt tänkande. Det kallas också polariserat tänkande. Ett annat ord är fanaticism. Det är det mindset som säger “den som inte är med mig är emot mig”. Det är också det mindset som säger “Either you are with us, or you are with the terrorists”.

  När mäktiga potentater uttrycker sig på detta vis, måste media följa.

  Kärnan i all extremism, och det som livnär den, är att utpeka ANDRA för att vara extremister. Extremism vill nämligen inte bli sedd för vad det är, utan måste förleda din uppmärksamhet.

  Krig skapas genom propaganda, genom att hamra in svart-och-vitt tänkande i de breda folklagren, så att folk till slut inte kan se någon annan utväg än krig.
  Och vi kommer att få krig om detta fortgår.
  Men Oksanen, Heimerson, Fredrikson och andra, är säkert fullkomligt övertygade om att de gör rätt. Och att det finns en sida som har ABSOLUT RÄTT, precis som det alltså finns en sida som har ABSOLUT FEL.
  Evolutionsteorin stämmer inte. Det är inte säkert att vi alltid går framåt i vår utveckling. Det kan gå åt motsatt håll också…

 • Ja det är verkligen annorlunda att en journalist kommer med konkreta förslag som syftar till att höja kvalitén på Sveriges journalistik. Men jag håller inte med dem som menar att Oksanen eller för den delen SvD hetsar till Krig, däremot till att betala hemförsäkringen och skaffa lås på dörren till Sverige igen.

  Att vi ska ha ett försvar är ju för att vi ska kunna vara självständiga och fria gentemot ALLA hot, från väst som från öst.

  I en värld där både Nato och Ryssland ser Gotland som en strategiskt viktig ö så måste vi kunna försvara den annars kommer någon av dem vilja “försvara” den åt oss.

  Försvar är inte krigshets, det är att acceptera att den geopolitiska världen är en sandlåda med massa ungar och inga vuxna. Det är en helt anarkistisk värld.

 • Bra poäng Mona, det de stora nyhetskanalerna INTE rapporterar om avslöjar vilkas ärenden de går, i många fall. Inget om protesterna mot GMO heller, som varade i helgen.

 • En sak jag tycker att varej person som är intresserad av medaljen bägge sidor är att kolla in just de sidor som kritisera så hårt RT.com m.m. och sedan man kan göra ett eget bild.Reste är bara skitsnack, jag menar att dessa styrda personer vill styra in den svenska folket.GÖR EN EGET UNDERSÖKNING !!!!!

 • Jag blir illa till mods av Oksanens artikel. Russia Today var en av få tongivande medier som rapporterade om de 190 vetenskapsmännens appell till världen nyligen till, FN, WHO och medlemsländerna om att bättre skydda människor mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik och ge människor och vårdpersonal information om riskerna. Tongivande svenska medier inklusive Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, och även SR och SVT har bojkottat denna angelägna information och det går inte längre att utesluta att det kan ha att göra med att den stör bland annat världens vinstrikaste företag (Apple mfl). Det säger något om vår uppochnedvända värld och åt vilket håll vi kanske snarast bör rikta vår misstänksamhet..
  http://rt.com/usa/258049-scientists-cellphones-health-risks/
  News Voice var en av få svenska medier som rapporterade. Rekordmånga har läst denna artikel https://newsvoice.se/2015/05/11/190-forskare-gar-idag-ut-och-varnar-varlden-for-mobiler-och-surfplattor-tekniken-dodar-oss-i-fortid/
  Detta om något visar att allmänheten vill veta det SVT, SVD, DN och SR censurerar men RT och News Voice rapporterar om.

 • Utbildning, eller snarare inbildning, skulle vara på sin plats. Vi har ju redan utbildade journalister. Och vart har det lett oss? Det arbetet som många outbildade ägnar sig åt, t.ex. grävande och ifrågasättande journalistik, som utbildade journalister MER skulle behöva ägna sig åt. Det bästa de kan är att stava korrekt. Nu är jag elak, men jag är trött på ryggradslösa journalister som ska tala om för oss andra vad vi ska tycka och tänka, när de låtsas dåligt när de ska inbilla oss att de är opartiska. Men folk går på det. Men så tror många fortfarande att DN är oberoende liberal som de fortfarande prenumererar på och låter sig matas av.

 • Tack för den mycket fina bilden. Mycket konstnärligt och avsevärt mkt bättre än en konstig pixling.

 • Jag noterade att journalisten Johanne Hildebrandt gillade Oksanens ledarartikel. Hon skriver på Twitter:

  “Lysande text av @patrikoksanen om det ryska informationskriget mot Sverige. Bra att en journalist tar upp detta ämne.”

 • Visst finns det bra saker i Oksanens artikel som tex att man ska vara kritisk till källan och att utbildning av journalister är bra, men det behövs inte upptas ledarplats i en av Sveriges största dagstidningar för att påpeka det.

  Men de övriga punkterna, de är – tja – anmärkningsvärda, anser jag.

 • Den här kommentaren tycker förmodligen de flesta inte är nödvändig, för det borde vara självklart, men skriver det ändå i min naiva enfald. Jag varken kan eller vill tävla med andra klokare inslag. De som inte orkar kan hoppa till länken, för de som inte redan läst den.
  Visst är det en obehaglig känsla när man ser en detalj som burop i ESC mot Ryssland. Förmodligen ganska ytligt, men ändå ett dåligt tecken om inställningen ökar. Det är samma människor var man än tittar över nationsgränser. Alla har samma önskan till ett lugnt vardagsliv som flyter på och ger utrymme för fria aktiviteter och mening. Ryssland är inget undantag. Ingen eller ca: 98% vill inte ha något krig eller vapenskrammel. Att Sovjet föll, var säkert en befrielse även om det för många i början blev kaotiskt och negativa verkningar delvis finns kvar. Det kallhamrade centralstyret var i princip en diktatur. Tack vare att människor bar upp sin vardag, så skapade de ändå sina blåbärsställen och ljuspunkter i vardagen. Även storslagna rikedomar av konst, byggnader, vetenskap, teknik osv. Där har Ryssland och de andra befriade länderna fina traditioner om de får möjligheter med en någorlunda ekonomi. Det var folket som var resursen även under centralstyret. Hur bra saker skulle de inte de kunna åstadkomma med det nu friare samhället? Men det finns så många hinder inte minst ekonomiska. Var man än bor eller reser, ser man att folk har samma behov och önskan att skapa mening och livskvalité omkring sig, men i flesta fall är ekonomin det stora hindret.
  Nåja, tillbaks till mer grävande efter ev. sanningar igen. Den är lika aktuell idag, men skrevs för över ett halvår sedan: https://perraj.wordpress.com/2014/08/21/ukraina-och-sanningen/
  Hoppas Perra J inte misstycker att jag länkar till äldre artikel? Den passade här tyckte jag.

 • Ja, antalet lögner de etablerade medierna ägnar sig åt kan man räkna dagligen. Ska DE tala om för oss vad vi ska tycka och tänka? Ren propaganda är vad det handlar om. Ni som ännu betalar för dessa blaskor, varför? Man lär sig INGET av vikt där, förutom SvD’s ekonomiredaktion som faktiskt skriver ett och annat vettigt. Donera en slant här istället.

 • Linda skrev : ” Människor som jag i vanliga fall upplever som rätt sunda, har fallit för propagandan mot inte bara Putin,”

  Detta är mina erfarenheter också.

  Vi bjuds just nu på en föreställning som gör det lättare att förstå hur man kan dra in länder i krig och hur media själva kan skapa den föreställning de vill ha.

  Det är bara för jävligt.

  Mats
  På Klar Sikt

  Tips:

  Kajsa Ekis Ekman skrev en bra artikel om den nya svenska nationalismen och Ryssland på ETC: http://www.etc.se/ledare/svenska-freds-sprider-nationalism

 • Finns många saker i detta att häpna över: en sak är axiomet sanning eller lögn. Så himla många gånger det som sägs är lögn och förbannad dikt fakta försvinner mer och mer i nyhetsflödet. Sedan att publiceringen sker på ledarsida på SvD är detta i linje med (! eller ?) “Tre nya enheter inom polisen upprättas med uppdrag att ”förebygga brott som hotar det öppna samhället”. Bland annat ska man bekämpa ”internets träskmarker”, där det kan förekomma åsikter som strider mot ”alla människors lika värde”.” Källa: http://samtiden.nu/11062/ny-polisorganisation-ska-bekampa-daliga-asikter/ Om alla fasta punkter förflyttas vad finns kvar?

 • Ojojoj. Jag blir så bestört. Människor som jag i vanliga fall upplever som rätt sunda, har fallit för propagandan mot inte bara Putin, men numera hela det Ryska folket, de engagerar sig till den grad att de känner LÄTTNAD över att inte Ryssland vann ESC med sitt fredsbudskap, för vi vet ju alla hur gärna alla Ryssar vill kriga mot oss. (Jag såg inte bidraget) där man, i ett harmlös och meningslös talangjakt tar sig rätten att bua när Ryssland får poäng. Och Putin är uppenbart galen för att han rider med bar överkropp på en häst. Ingen av dem har hört vad Putin säger. Inte för att jag litar på Putin, men snälla, han låter ju mer sansad än någon annan politisk figur i Sverige och i väst.

  Alla ovanstående punkter är alarmerande i sitt PK-stryptag, som jag ser som mycket allvarligare än en diktatur, för det finns ingen greppbar opposition mot PK. Bara en självcensur som kommer att lägga sig som en våt filt över det lilla medvetande folk har kvar.

  “Patrik Oksanen vill att alla myndigheter ska läras upp: ”i grundlagsfrågor kring meddelarskydd och tryckfrihet, samt ge dem en förståelse för informationens roll i den pågående konflikten och vikten av att den är sann och relevant.””

  Väljer ut detta för om det är något som våra tjänstemän INTE känner till så är det vår egen grundlag. Folk utsätts för övergrepp dagligen för att regler och rutiner och antaganden står över grundlag och mänskliga rättigheter. När våra myndigheter nu ska “läras upp” kommer det bli än mindre respekt för grundlagen när det gäller folk som bor här i Sverige, men de kommer att peka finger åt alla övergrepp, sanna och osanna, som Ryssland sysslar med, och för minsta överträdelse, något våra egna överträder hela dagarna, för att rättfärdiga vårt medlemskap med NATO samt rättfärdiga bankirernas krig.

  Korruptionen och övergreppen mot MR här i Sverige, och våra allierade, kanske t.o.m. överträder övergreppen hos våra skapade fiender. Och det är en fasa att leva i detta land som drabbad, där ingen bryr sig, men där man bryr sig och förfasar sig över påstådda övergrepp i andra länder.

 • Råden om att gå till informationens källa är ju inte helt fel. Att inte tro på allt man läser, utan kolla och tänka själv är väl också helt ok.

  Men som sagt, det verkar ju ha en tydlig slagsida och tanken att väst är goda och öst är onda är inget annat än det linjära och hierarkiska tänkandets polarisering i sin äckligaste form.

 • Man blir bara häpen.
  Kanske finns det något gott i hans tankar.
  Uttalanden som “det sägs”, “det påstås” och “enligt obekräftade källor” kanske då försvinner
  i media. Särskilt vanligt i SR o Svt

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *