En maktfullkomlig telekomindustri kan förlora i strålningsfrågan – Berkeley kan få igenom varningstext vid köp av mobiler och surfplattor

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 maj 2015
- Torbjörn Sassersson red.

surfplatta cancer

Torbjorn_Sassersson_TrueScience-5okt2014DEBATT. Nu händer kanske det som forskare som varnat för riskerna med trådlös teknik hoppats på i flera decennier. Återförsäljare kan tvingas att varna vid köp av mobiltelefoner, surfplattor och WiFi-utrustning. Om allt går vägen träder en ny förordning i kraft den 26 juni 2015 i City of Berkeley, Kalifornien.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 08:58, 17 maj 2015 | Bilden ovan visar en mer radikal och fiktiv varningsskylt. Observera att varningstexten som Berkeley försöker få igenom inte är av samma typ som på cigarettpaketen. Det handlar inte om en etikett på själva mobilen eller surfplattan. 

Om inte den mäktiga lobbyorganisationen Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) lyckas stoppa förordningen (ordinance) vid en prövning den 26 maj 2015 kan den bli en modell för andra städer, stater och länder att ta efter, antyder Harvard-professorn Lawrence Lessig som är en av personerna bakom Berkeley-initiativet. Förordningen träder då automatiskt i kraft 30 dagar efter den 26 maj.

Tom Bates som är borgmästare i Berkeley säger till The Guardian att han förväntar sig en stämning från CTIA, men han är samtidigt säker på att förslaget till förordningen kommer att klara en rättegång.

CTIA var snabba med att inlindat varna för konsekvenser.

Gerard Keegan - Photo CTIA, press“This proposal fails to provide information grounded in science or sound policy, thus misleading consumers and eroding confidence in government,” skrev Gerard Keegan som är senior director of external and state affairs för CTIA, i ett brev till Berkeleys city council. Foto: CTIA

Anledningen till Tom Bates muntra framtidsprognos förklaras av dr Joel Moskowitz [hemsida], chefen på The Center for Family and Community Health vid University of California i Berkeley. Han är en av hjärnorna bakom förslaget som handlar om att det inte ska kunna förkastas i en dimmig debatt huruvida trådlös teknik är farlig eller inte. Istället bygger varningstexten på att det redan finns varningar i det finstilta som medföljer varje apparat. Det handlar om att medvetandegöra konsumenterna om de säkerhetsråd som industrin redan inkluderar i köpet av varje mobiltelefon eller surfplatta.

dr Joel Moskowitz Berkeley“It’s about disclosure, period,” he said. “It’s about trying to get people to see the actual safety information that the cellphone manufacturers put out. The industry has been very successful about hiding or burying these truths and spinning doubt about it.” / dr Joel Moskowitz, Foto: Berkeley

Moskowitz vurmar särskilt för säkerheten för gravida kvinnor och barn. Han säger till The Guardian att hjärnan i en femåring absorberar minst dubbelt så mycket strålning som en vuxen hjärna.

“Children and pregnant women might face the highest risks“ … “Five-year-olds absorb at least twice as much radiation (from cellphone contact) as the adult brain”.

The Guardian och RT.com bäst på public service igen

The Guardian och RT.com är för övrigt två av de ytterst få större västliga medier som överhuvudtaget skrivit om de 190 forskarna som den 11 maj 2015 varnade FN, WHO och världen om Maxicomriskerna med trådlös teknik. Dessutom kopplade The Guardian i och med artikeln: “City of Berkeley to require cellphone sellers to warn of possible radiation risks” (16 maj 2015), samman den unika händelsen med att Berkeley, bara ett dygn efter de 190 forskarnas utspel, försöker införa kravet på varningstext. NBC Bay Area var först med den nyheten genom reportaget: “Berkeley Approves “Right to Know” Cell Phone Radiation Warning Ordinance”.

Kan Telia Sonera och Ericsson fortsätta styra svenska myndigheter?

Telekomindustrin är mäktig och har varit framgångsrik i sina försök att stoppa varningstexter som ska skydda användarnas hälsa. The Guardian och RT.com skriver om att The City of San Francisco så sent som den 8 maj 2015 förlorade en ettårig kamp mot CTIA. Även här försökte man skydda allmänheten från hälsorisker, men förlorade mot industrin. Anledningen var att förslaget på varningstext “gick för långt”, eftersom den uppmanade användaren att begränsa tiden som mobilprodukten används.

Ytterligare sex stater i USA har försökt införa någon form av “disclosure regulations”, men ingen stat har lyckats få igenom dessa. Industrins advokater har vunnit varje gång.

Denna gång kan det gå annorlunda. Om en stad i USA lyckas införa varningstexter kan andra städer och stater lyckas. Det betyder att en positiv våg av säkerhet sprids, kanske även till Telia Sonera- och Ericsson-landet Sverige. Vi får se om Strålsäkerhetsmyndigheten till slut viker sig och medger riskerna med trådlös teknik. Industrin gör ju det redan, i det finstilta, eftersom de vetat hela tiden att tekniken skadar oss.

Text: Torbjörn Sassersson

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Tyvärr har mobilindustrin de svenska myndigheterna i ett “hjärngrepp”. Det är viktigare och anses vara av allmänintresse att placera en basstation för bredband och mobiltelefoni i ett naturreservat, än att skydda naturen i naturreservatet, vars syftet med reservatet var att skydda naturen från människornas exploatering. Man blir gråtfärdig, men så “tänker” ansvariga på en länsstyrelse i Dalarna. Inget får hindra industrin, absolut ingenting.
    Solveig Silverin

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *