Kina bättre än Väst på att stärka välfärden och minska fattigdomen i Afrika och Asien

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 27 maj 2015
- NewsVoice redaktion
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.seDet går inte att skapa hållbar energiförsörjning, om man inte börjar med att adressera frågan om hur fattiga människor skall lyftas upp ur sin fattigdom och få tillgång till el alla dygnets timmar, till priser som de har råd med. Västvärldens biståndspolitik under 70 år har ytterst sparsamt adresserat det problemet, vilket är en förklaring till att den i huvudsak misslyckats, skriver Lars Bern.

Nu har däremot Kina börjat engagera sig genom en målmedveten satsning på infrastrukturinvesteringar av olika slag i såväl Kina som en rad andra länder i Afrika och Asien. För ändamålet har man bl.a. bildat Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) trots motstånd från Obamas USA. Övriga västvärlden har valt att mot USA:s vilja, engagera sig i den nya banken. Det primära målet för banken är att finansiera en rad byggen av kolkraftverk för elproduktion och kraftnät för att försörja fattiga med el. Senast beviljades Pakistan krediter på ca. 400 miljarder kr till kolkraftverk för att kunna erbjuda fattiga människor tillgång till el.

Den kinesiska politiken visar redan betydande resultat, långt bättre är tidigare bistånd från väst inklusive SIDA. Utvecklingsländerna reser sig nu snabbt upp ur fattigdomen och förtjänsten är kinesisk.

Läs mer

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Är månne solkraft ett hot mot de etablerade? Varför inte utveckla den tekniken?
    I Afrika borde det vara det enda alternativet med tanke på soltimmar .

  • Ger inte kolkraftverk några miljökonsekvenser? Är inte solpaneler i längden en bättre lösning? Eller vilka komplikationer ger den typen av energiprodukter?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *