LmV: Allt fler läkemedelsbiverkningar anmäls – men de flesta biverkningar anmäls inte alls

publicerad 13 maj 2015
- av NewsVoice

LäkemedelsverketLäkemedelsverkets årliga sammanställning visar under 2014 ökade antalet anmälda biverkningar. Inom konsumentgruppen var ökningen 34%. Totalt gjordes 6781 stycken anmälningar.

"Jag tror att ökningen av anmälningar kan bero på att allmänheten har blivit mer medveten om att man kan rapportera. Men det har inte skett genom någon kampanj eller annat. En orsak kan vara att apoteken eller sjukvården informerar om egenrapportering. Vi har ju träffat på många av landets farmaceuter på till exempel läkemedelskongressen och då påmint om att informera allmänheten."

"Generellt sett så sker det en mycket kraftig underrapportering av alla biverkningar", sa Kerstin Jansson, chef på enheten för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket.

Läs mer: Allt fler biverkningar anmäls