Miljögifter dumpas i livsmedelsproduktionen som en form av kvittblivning

publicerad 5 maj 2015
- av NewsVoice

Nestle-NANMyndigheterna vill inte förknippa baslivsmedel med intag av miljögifter och hot mot vår hälsa. Man menar att detta skapar ”onödig oro”. Detta är förståeligt när det gäller tex modersmjölkersättning och barnmat, men nackdelarna med denna tystnad är uppenbar. Det finns ingen stark ambition att hålla baslivsmedlen fria från miljögifter – tvärtom kan miljögifter dumpas i livsmedelsproduktionen som en form av kvittblivning utan att någon ingriper. Det skriver Gunnar Lindgren för Rikare Liv.

Det finns nu i det svenska samhället dessutom en ambition att öka denna form av kvittblivning av kemiskt avfall och miljögifter.

Att veta vad man ska äta är inte lätt. Det kan många gånger bero på att obehaglig hälsoriskinformation andanhålles – av ekonomiska skäl.

Läs mer