Studie: Kungsörnens pasta har rekordhalter av kadmium – Så här trollar myndigheter och industri med din hälsa

publicerad 25 maj 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Kungsörnens pasta

Kungsörnens pastaDEBATT OCH PR-ANALYS. Svensk pasta från Kungsörnen innehåller rekordnivåer av den giftiga tungmetallen kadmium. Det visat en undersökning av 104 pastasorter som Livsmedelsverket utfört. Kadmium skadar njurar och försvagar skelettet. Höga halter har beräknats kosta staten miljardbelopp varje år skriver SvD idag.

Text och analys Torbjörn Sassersson, tidigare PR- och informationskonsult för svenska myndigheter och industrin. | Artikeln uppdaterad kl 12:35, 25 maj 2015

I undersökningen har pasta köpts in från både svenska och italienska matbutiker. I Sverige innehöll pasta och makaroner ett snitt på 0, 05 milligram kadmium per kg. Italiensk pasta innehöll 0,03. Rekordnivåerna fanns i Lantmännens varumärke Kungsörnen.

Hållbarhetschef Claes Johansson från Lantmännen Cerealia AB säger till SVT att de nu har “ambitioner”:

“Vi har så klart ambitionen att komma längre ner, det är viktigt. Vi vill inte tillföra mer kadmium till våra konsumenter än nödvändigt så givetvis vill vi komma ner i halterna”.

Claes Johansson Lantmännen Kungsörnen - Foto: Lantmännen, pressbildAtt ett företag säger att de har ambitioner på att utföra något brukar i klarspråk betyda att de kommer att göra inga eller halvengagerade försök att – som i det här fallet – minska hälsoriskerna för befolkningen. Claes Johansson vet nämligen varifrån kadmiumet kommer, från konstgödseln som är den produkt som den industrialiserade matproduktionen baseras på vid sidan av användning av tex glyfosat som finns i Roundup, ett mycket giftigt bekämpningsmedel. Att rucka på detta lönsamma produktionssystem vill man inte.

Claes Johansson – Foto: Lantmännen, pressbild

Notera även Claes Johanssons freudianska felsägning.

Han säger till SVT:

“Vi vill inte tillföra mer kadmium till våra konsumenter än nödvändigt…”

Det är tydligen “nödvändigt” att konsumenterna måste acceptera en viss kadmiumförgiftning. Nödvändigt för vad? Svaret är förmodligen för produktionens och därmed även för affärsverksamhetens skull. Vi vet samtidigt vad som är nödvändigt för hälsan och det är att inte äta kadmium överhuvudtaget.

Riskerna med kadmium är: allvarliga njurproblem, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar samt bröst- och livmodercancer. SvD skriver att Kemikalieinspektionen beräknar att kostnaderna för kadmiumrelaterade skador och sjukdomar 2012 var över fyra miljarder kronor.

Vi konsumenter kan dock inte räkna med någon hjälp från myndigheterna.

SvD skriver:

“Högst halter finns i regel i fullkornspasta, då skalet på vetet innehåller mest kadmium, men enligt Livsmedelsverket överväger det nyttiga med fullkornet riskerna med kadmium.”

Myndigheterna resonerar nämligen i vanlig ordning att om det finns en uppfattad nytta med något är det ok att skadligheten får finnas och industrin får ju inte heller störas.

Problemet för individen är att en myndighet alltid kan hitta eller hitta på en nytta vid varje givet giftlarm. Alltså kan i princip alla hälsolarm alltid avfärdas.

SvD:

“Myndigheten arbetar utifrån att det ska vara så låga halter kadmium som möjligt, även om halterna i pastan inte ger några akuta problem. Gränsvärdet ligger på 0,2 milligram per kilo och en pastaälskare bör ha sitt intag under uppsikt.”

Gränsvärden – ett trolleri med statistik

Gränsvärdestrolleriet handlar om att sätta gränsvärdet så att den större delen av befolkningen inte får akuta problem, men myndigheten tar därmed även ansvar för att en stor del av befolkningen sannolikt får ickeakuta hälsoproblem och framför allt smygande hälsoförsämringar. Dessa vaga hälsoproblem försvinner fiffigt in i dimman av ej spårbara orsaker till hälsoproblemen i befolkningen som helhet. Var det kadmiumet, glyfosatet, vaccinet, rotfyllningen eller kanske aspartamet? Ingen vet. Alla myndigheter kan skylla på problemet med välfärdens pris som vi konsumenter måste betala.

Gränsvärdena är satta av de statliga myndigheterna för att skydda industrin, inte människor eller miljö. Hade de senare parterna satts i första hand hade nolltolerans gällt. Det bästa för människor och miljö är det giftfria ekologiska jordbruket som per definition inte använder kadmiumhaltig konstgödsel.

En anledning till att staten favoriserar industrin – som de samarbetar nära med – beror på att de fyra miljarder kronorna för vård av kadmiumskadade svenskar inte betalas av matindustrin utan att de tas från skattepengarna. Det är alltså vi konsumenter som själva får betala för vården orsakad av industrin.

En stor del av de där fyra miljarder kronorna för vård går för övrigt till läkemedelsindustrin.

Samtliga uttalanden är av PR-typ med avsikten att upprätthålla status quo och vidmakthålla förtroendet för myndigheter och industri

Livsmedelsverkets toxikolog Richard Bjerselius säger till SVT:

Rickard Bjerselius - Livsmedelsverket“Det är betydelsefullt för den enskilde individen, men på befolkningsnivå ser vi inte att det är ett stort problem. Hade det varit det med de här halterna hade vi naturligtvis själva gått ut och informerat konsumenterna om det här och givit råd, men det finns ingen anledning i nuläget”.

PR-budskapet är alltså: du kan lita på oss även om vi förgiftar dig. Om du blir sjuk är du bara en person i en kollektiv massa som hade otur eller som var oansvarig och åt för mycket pasta.

Det blir med andra ord upp till konsumenten att försöka hålla kontroll på sitt pastaätande. Det är sedan ditt fel om du blir sjuk. Industrin har inte ansvaret.

Larma på för att kunna larma av – svensken får inte bli orolig

Myndigheterna och industrin arbetar alltid för status quo, att inte behöva agera utan endast stävja “oro” och detta “trots” att det var en myndighet som utförde studien. På detta sätt kan tex en myndigheter ta initiativ till att undersöka något för att därpå komma med lösningen som handlar om att det finns inget att oroa sig för och att det är upp till konsumenten.

Det handlar om att kontrollera larmen så att befolkningen tänker “rätt” om dessa. SvD gör här ett gott PR-arbete för stat, myndighet och industri genom att okritiskt framföra det lugnande budskapet.

SvD skriver att de höga halterna i pastan från Sverige beror på mjölet och varifrån mjölet kommer. Pastatillverkare kan själva välja från vilka de ska handla eftersom olika jordbruksgårdar producerar vete med olika halter av kadmium.

Lantmännen har dock inte bestämt sig för att göra det ännu. Claes Johansson säger till SVT:

“Nu ser vi att andra pastasorter kommit längre till lägre nivåer. Då måste vi givetvis se vad vi kan göra bättre och fortsätta och jobba med kadmiumfrågan”.

Ytterligare ett exempel på PR-uttalande för att lugna befolkningen. Att “fortsätta och jobba med kadmiumfrågan” är detsamma som att säga att de inte kommer att agera utan uttalandets avsikt är endast att minska oron under den korta period som Kungsörnen får mediauppmärksamhet eftersom Kungsörnens informationsavdelning vet att folk snart glömmer bort larmet.

Det är dags att agera. Klaga direkt till ledningen på Lantmännen Cerealia AB som äger varumärket Kungsörnen. Bolaget hade 2013 en omsättning på 1,8 miljarder kronor. Det betyder att de har resurser att verka för nolltolerans för kadmium i pasta och den lösningen stavas: ekologisk odling och ingen konstgödsel.

Klaga direkt till ledningen på Livsmedelsverket. Klaga inte till konsumentupplysningen på Livsmedelsverket. “Upplysningen” på en myndighet har målet att lugna din oro vid larm.

Text och analys Torbjörn Sassersson, tidigare PR- och informationskonsult för svenska myndigheter och industrin

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • lantmännen som är så ansvarsfulla, enligt sin reklam, skulle för att vara trovärdiga sluta med att odla maten med gifter, bli kravbönder så blir ni trovärdiga, lantmännen hoppas på buisness as usual, och hoppas att befolkningen inte bryr sig om att vi sakta men säkert förgiftas och blir sjukare och sjukare. men befolkningen bryr sig visst om det här lantmännen, varför tror ni att kravprodukter, ekologiska alternativet ökar mest idag? om lantmännen, bönderna slutar med giftspridningen i Sverige skulle vi bli ett friskare folk. och myndigheter borde bara skämmas för att de är så flata att de inte kan förbjuda
  ämnen som är så extremt farliga för oss människor och djur, som glyfosat i ruondup. har förgäves frågat mijöpartiet och livsmedelsverket varför gmo och Roundup får säljas i Sverige, jag får inte ett enda vettigt svar.

 • Så oerhört sorgligt att Ni resonerar så…
  Om Oss oavsett som massa eller enskild person.
  MEn HAG HAR ETT VAL
  Att inte köpa Era produkter

 • Ytterligare bevis som klargör varför allmänheten har så svårt att värja sig från alla de tungmetaller och gifter som kommer i vår mat.Därför ökar också cancer.
  Mitt bästa råd är att inte äta vita kolhydrater och därmed är problemet löst för den enskilde upplyste individen.Vi äter alldeles för mycket sockerskapande mat och pasta hör definitivt dit. Ju mer vi äter fräsch hemmalagad kost baserad på grönsaker frukt bönor frön och bra fetter ju bättre mår vi. Det finns också ekologisk pasta för den som får ett jättesug någon gång. MVH Kerstin

 • Eftersom Lantmännen på sin fb-sida hade tråden “Trendspaning för hållbarhetsåret 2016” passade det bra att ställa dessa två frågor:

  En bra trend vore om Lantmännen började arbeta för att inte få in onödig kadmium i produkterna. Då det visade sig att Kungsörnens pasta hade höga halter av kadmium lovade man att försöka åtgärda detta. Jag har därför två frågor:

  I) Tillåter Lantmännen att odlarna lägger avloppsslam på sina åkrar (vilket höjer halten av kadmium, andra tungmetaller, mm)

  II) Tillåter Lantmännen att odlarna använder konstgödsel med onödig halt av kadmium (det finns olika, när skatten fanns valdes oftast den låghaltiga, numera mest den höghaltiga)

  OM Lantmännen/Kungsörnen svarar JA på någon fråga, så har man en möjlighet att på ett resultateffektivt sätt ändra detta till NEJ och därmed på riktigt håller tillbaka kadmium och andra tungmetaller. Vackra ord tar inte bort tungmetaller – men konkret handling gör det.

  I sammanhanget bör inte Lantmännen (via Jenny Svedman) fara med osanning – att ekologisk och konventionell odling skulle ha lika mycket kadmium då detta enbart berodde på jorden i sig. Så är det inte, kadmium har fyra källor. Två av dem har jag alltså nu ställt frågor om.
  Vänligen och tacksam för svar

 • Okunnighet finns lite varstans, men låt mig börja med Anders som har fått för sig att rötslam för livsmedelsproduktion är förbjudet. Det är det inte (kommuner har försökt stoppa men då gränsvärdena för kadmium är ganska höga har det inte gått – och värden för flera andra tungmetaller saknas i flera fall, och för läkemedelsrester finns inga).

  Okunnighet är en sak /alla har vi väl någon gång fått saker om bakfoten). Att någon som publikt företräder livsmedelsleverantörer avsiktligt och skamlöst ljuger är en helt annan sak.

  Jenny Svedman från Lantmännen som avsiktligt ljuger. Det vill säga Lantmännen ljuger. Hon påstår att kadmiumet bara kommer från jordmånen. Men det är helt fel, det är bara en av fyra källor.. Om det beror på okunnighet och inte lögn är hon helt felinformerad av sitt företag, men hon har ändå ansvaret för att göra åtminstone en rudimentär konbtroll av påståenden innan hon kommer med den grova lögnen att det inte skulle skilja sig åt mellan ekologisk och konventionell odling (vad gäller kadmium alltså, inte ens Svedman hade väl försökt bluffa med rester av bekämpningsmedel)

  (2) En annan källa är just nämnda slamspridning. Är det så att Lantmännen/Kungsörnen förbjuder sina leverantörer lägga slam på sina åkrar? Detta är alltså en direkt fråga. TILLÅTER LANTMÄNNEN/KUNGSÖRNEN ATT LÄGGA SLAM PÅ SINA SPANNMÅLSÅKRAR?

  (3) En källa är konstgödseln. Så länge vi hade en skatt som gick in om man köpte gödsel med kadmium över den lägst förekommande halten på marknaden (köpte man denna något dyrare gödsel så blev det ingen skatt). Denna utmärkta skatt – infört på initiativ av fp faktiskt – tog Alliansen bort (och har inte hört att den skulle vara på väg tillbaka). Därmed ökar också kadmiumhalten av konstgödseln. Men, Lantmännen, det är enkelt för er att kräva gödsel med den lägre kadmiumhalten: HAR LANTMÄNNEN NÅGOT SOM HELST KRAV PÅ SINA LEVERANTÖRER NÄR DET GÄLLER KADMIUMHALTEN I TILLFÖRD GÖDSEL?
  Kadmiumtillskott blir det oavsett vilken gödsel, men frågan är alltså om man använder gödsel med det lägsta kadmiuminnehållet. Svaret här berättar tydligt om man har gjort ens detta lilla för att få ner kadmiumhalten.

  Den fjärde källan utsläpp/nedsläpp (exempelvis från våra “egna” källor, brunkol i norra Europa) och den kan inte Lantmännen göra mycket åt. Man kan utesluta Skåne, men det är inte något rimligt krav kanske. Dock tas kadmium från luft upp i högre grad än kadmium i jord. Så, här ska jag inte fråga och önska – men på två punkter är Lantmännen/Kungsörnen oss svaret skyldigt!

  Jag upprepar de två huvudfrågorna – och ställer dem inte bara till Jenny Svedman utan även till Claes Johansson

  ?? Tillåter Lantmännen att deras leverantörer lägger slam på sina åkrar??

  ?? Tillåter Lantmännen att deras leverantörer använder konstgödsel med högre halt kadmium än den bästa tillgängliga (och som vanligen användes fram till att den skatten togs bort) ??

  Svara på dessa två frågor först Jenny Svedman på Lantmännen
  Sedan vet vi om det ligger något som helst i Lantmännens tal om förbättringsarbete….

  (Jag ser nu att denna diskussion var från maj 2015 men ska be Svedman lägga in ett svar här i alla fll)

 • antar att man inte äter fet fisk då om man är så rädd för tungmetaller?
  Snart kommer miljöflummarna gnälla om att dem vill ha ekologiskt byggda bilar…
  Hoppas att dessa “miljö ivrare” inte har kommunalt avlopp så dem sprider sina restprodukter vidare. dess utom förbjöds användandet av rötslam som gödning till livsmedelsproduktion för många år sedan… Gnälla e alltid lätt passar inte köpepastan så gör egen då och sluta gnäll.

 • Pastatillverkning kan alltså med tanke på innehållet kanske kategoriseras som avfallshantering.. Hund o kattmaten degraderades till den nivån.. Djurfodret genomgick givetvis denna välbehövliga renässans. Allt sjukt kunde ju enkelt kompenseras med antibiotikan. Det blir två flugor i en omänsklig smäll. Man har onekligen löst någons problem med att bli av med skiten i produktionen. Industrins ändalykt breder ut sig i odlingslandskapet och sätter sig den på att ge oss och skapelsen det de tycker vi behöver..

  På Dagab talade inköpschefen om att det oblekta kaffefiltret hade mer restgifter än det klorblekta.. Fullkornspasta har mer främmande restprodukter från avfallshanteringen och slamhanteringen än det på all näring skalade.. Det står ju klart vilket konsumenterna kommer välja.

  Potatisbonden sprutade aldrig den potatis de själva skulle äta… Bonden själv hade syrgasapparat efter att ha arbetat i den svenska jordbruksnäringen..

  Lantmännens Varumärke, den näringsrika grodden är det bästa beviset på vad de helst behåller själva.

  Förbud mot användandet av slam verkar inte räcka… Kontroll kanske skulle vara ett tips.. Någonstans finns tydligen en avsättning för slammet och med tillåtelserna har det fått sin något unkna välsignelse..

  Pellets på trä från Baltikum importerat som oslagbar lågpriskonkurrent har säkrat spridningen av radioaktiva ämnen ur skogarna efter Tjernobyl.. Egen härd har blivit guld värd, för någon annan..

 • Jenny Svederman

  “Men vi kan hela tiden bli bättre”. Jo det kan man lugnt säga. Ni är ju sämst beträffande kadmiumhalten i pasta!!

 • Om vi hade haft flera bönder så hade de få bönder som finns inte behöva slänga på så mycket konstgödsel för att kunna odla fram gröderna!!!!!!

 • Så här ser Lantmännen på kadmiumfrågan:

  Varför finns det kadmium i pastan?
  http://lantmannen.se/vart-ansvar-fran-jord-till-bord/pagaende-aktiviteter/Varfor-finns-det-kadmium-i-pasta/

  Så här kommenterar Gunnar Lindgren civ ing situationen

  Gunnar Lindgren (civ ing): Lantmännen anser att kadmiumgiftigt avloppsslam kan spridas på åkermark
  https://newsvoice.se/2015/05/27/gunnar-lindgren-civ-ing-lantmannen-anser-att-kadmiumgiftigt-avloppsslam-kan-spridas-pa-akermark/

 • Om vi hade haft flera bönder så hade de få bönder som finns inte behöva slänga på så mycket konstgödsel för att kunna odla fram gröderna!!!!!!

 • Vi får köpa pasta från andra länder eller avstå från pasta gjord på mjöl helt och hållet! Det är inte klokt att äta baslivsmedel som man känner till att de kan vara skadliga!

 • Så här ser Lantmännen på kadmiumfrågan:

  Varför finns det kadmium i pastan?
  http://lantmannen.se/vart-ansvar-fran-jord-till-bord/pagaende-aktiviteter/Varfor-finns-det-kadmium-i-pasta/

  Så här kommenterar Gunnar Lindgren civ ing situationen

  Gunnar Lindgren (civ ing): Lantmännen anser att kadmiumgiftigt avloppsslam kan spridas på åkermark
  https://newsvoice.se/2015/05/27/gunnar-lindgren-civ-ing-lantmannen-anser-att-kadmiumgiftigt-avloppsslam-kan-spridas-pa-akermark/

 • Jenny Svederman

  Du skriver att halterna av kadmium varierar mycket och det är skillnad mellan såväl olika regioner och till och med delar av gårdar. Eftersom Lantmännen har den kunskapen och vet att ämnet är giftigt – åligger det då inte Lantmännen att använda det minst kadmiumkontaminerade vetet vid sin livsmedelstillverkning?

 • Jenny Svederman

  Du skriver att halterna av kadmium varierar mycket och det är skillnad mellan såväl olika regioner och till och med delar av gårdar. Eftersom Lantmännen har den kunskapen och vet att ämnet är giftigt – åligger det då inte Lantmännen att använda det minst kadmiumkontaminerade vetet vid sin livsmedelstillverkning?

 • Då dessa storföretag sällan bryr sig om konsumenterna så ska vi göra detsamma! Bojkotta Lantmännen, Go Green och AXA. Ansvaret för ren och hälsosam mat ligger numera hos konsumenterna. Livsmedelsverket har länge kört kniven i ryggen på befolkningen med allt fler tillåtna gifter i vår mat.

 • Då dessa storföretag sällan bryr sig om konsumenterna så ska vi göra detsamma! Bojkotta Lantmännen, Go Green och AXA. Ansvaret för ren och hälsosam mat ligger numera hos konsumenterna. Livsmedelsverket har länge kört kniven i ryggen på befolkningen med allt fler tillåtna gifter i vår mat.

 • Både konstgödsel och avloppslamm som läggs på åkrarna gör saken mycket värre. Så eventuell naturlig förekomst av kadmium i jorden förvärras av onaturligt tillförd kadmium.

  Dessutom är frågan om hur bundet kadmiumet är till markpartiklarna.

  Jag antar att naturlig kadmium är hårdare bundet alternativt bundet i en form som gör det mindre upptagligt för växterna. Någon som kan bekräfta det?

 • Hej

  Kadmium finns naturligt i jorden och därmed i allt som odlas i jorden och i det mesta vi äter. Halterna av kadmium varierar mycket och det är skillnad mellan såväl olika regioner och till och med delar av gårdar. Det är heller ingen skillnad på ekologisk odling och konventionell odling eftersom det är den naturliga halten i berggrunden lokalt där grödan odlas som påverkar allra mest.

  Ingen av de åtgärder föreslås i texten kommer att sänka kadmiumhalterna i produkterna.

  Läs mer om kadmium : http://lantmannen.se/omlantmannen/press–media/Blogg/121/claes-johansson/1075/vart-ansvar-i-kadmiumfragan/

  http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Nyheter-och-pressmeddelanden/Angaende-kadmium-i-pasta/

  Med vänlig hälsning, Jenny på Lantmännen

 • ”Nu ser vi att andra pastasorter kommit längre till lägre nivåer. Då måste vi givetvis se vad vi kan göra bättre och fortsätta och jobba med kadmiumfrågan”. Nog kunde man förväntat sig att Lantmännens hållbarhetschef hade sett till att få gifthalten i de egna livsmedlen analyserad och jämförd med konkurrenternas. Och på tal om att “fortsätta och jobba med kaliumfrågan” – hur ska man kunna fortsätta med något som man egentligen inte har påbörjat?
  Vad som framgår är att Lantmännen inte bryr sig om oss annat än som köpare av deras produkter. Det tar vi fasta på och undviker Lantmännens produkter så länge det finns alternativ i butikernas sortiment. Stort tack till dig Torbjörn för artikeln!

 • “Nu ser vi att andra pastasorter kommit längre till lägre nivåer. Då måste vi givetvis se vad vi kan göra bättre och fortsätta och jobba med kadmiumfrågan”. Nog kunde man förväntat sig att Lantmännens hållbarhetschef hade sett till att få gifthalten i de egna livsmedlen analyserad och jämförd med konkurrenternas. Och på tal om att “fortsätta och jobba med kaliumfrågan” – hur ska man kunna fortsätta med något som man egentligen inte har påbörjat?
  Vad som framgår är att Lantmännen inte bryr sig om oss annat än som köpare av deras produkter. Det tar vi fasta på och undviker Lantmännens produkter så länge det finns alternativ i butikernas sortiment. Stort tack till dig Torbjörn för artikeln!

 • Gunnar Lindgrens utmärkta arbete , där han under år varnat för att de höga halterna i reningsverkens rötslam, som gör att vi inte ska använda detta till odlingsjorden, måste också uppmärksammas i detta sammanhang.
  Nästa debattör bör länka till Gunnar Lindgrens sammanfattningar av kadmiumproblematiken.
  .

 • Är det någon som har en länk till livsmedelsverket och den ursprungliga undersökningen? Jag lyckas inte hitta den.

 • Hade det bara varit kadmium, kanske man skulle kunna undvika vissa produkter som finns handeln. Mjölpåsarna skulle behöva en varningstext som”överdrivet bruk kan skada dina njurar” eller något liknande. TDI för småbarn uppnås redan efter en flaska välling!

 • Välskriven artikel som förklarar hur det kommer sig att det är ok att förgiftas av livsmedelsindustrin och dessutom med våra myndigheters välsignelse. Istället för att märka livsmedel som ekologiska borde alla livsmedel som inte är det märkas tycker jag. Vem vill köpa varor som är märkta som oekologiska?

 • Är det dags att utvärdera vilken nytta medborgarna har av alla myndigheter vars personal uppenbarligen enbart är anställda för att sanktionera företagens brott mot mänskligheten.

 • Är det någon som har en länk till livsmedelsverket och den ursprungliga undersökningen? Jag lyckas inte hitta den.

 • Välskriven artikel som förklarar hur det kommer sig att det är ok att förgiftas av livsmedelsindustrin och dessutom med våra myndigheters välsignelse. Istället för att märka livsmedel som ekologiska borde alla livsmedel som inte är det märkas tycker jag. Vem vill köpa varor som är märkta som oekologiska?

 • Är det dags att utvärdera vilken nytta medborgarna har av alla myndigheter vars personal uppenbarligen enbart är anställda för att sanktionera företagens brott mot mänskligheten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *