Tinnitus- och hyperakusipatienter – får de den vård som de behöver?

publicerad 8 maj 2015
- av NewsVoice
Michael Zazzio - Foto: Canal 2:nd Opinion

Ungefär 1½ miljon svenskar har tinnitus och ca 750 000 personer i Sverige lider av hyperakusi som är överkänslighet för ljud. Detta är ett utbrett hälsoproblem i samhället och behovet av hjälp är stort. Men vad säger vårdapparaten? Får dessa patienter adekvat vård?

Text och video: Canal 2:nd Opinion

Den oberoende medicinske forskaren Michael Zazzio har under många år behandlat tinnitus- och hyperakusipatienter med bra resultat. Hans behandling är ett koncept som bygger på laserbehandling i kombination med kontroll av fria radikaler. I sitt arbete har Michael Zazzio sett mirakulösa fall av tillfrisknande.

Internationellt sett finns det många länder som erbjuder denna typ av behandling och det finns både publicerad forskning på området såväl som vetenskaplig evidens.

Med detta i bagaget är det naturligt att man vill att fler sjuka ska få tillgång till behandling som kan göra de friska, men här blir det stopp. Ingen auktoritet i Sverige tror på behandlingsformen. Ingen i Sverige har förutom Michael Zazzio har ens närmat sig metoden för att bedriva forskning, trots att det finns många mätbara exempel att utgå ifrån.

Vad beror denna skepsis på? Varför nekas sjuka människor vård som skulle kunna göra dem friska?

I inslaget ser du Michael Zazzio, AudioLaser-Kliniken, Serge Padoan, öron näsa hals läkare Kristianstad och Claes Möller, verksamhetschef för Audiologiskt forskningscentrum i Örebro.