Ulrika Hjalmarson Neidemans SR-reportage fälldes av Granskningsnämnden

publicerad 26 maj 2015
- av NewsVoice

Ulrika Hjalmarson Neideman - Foto: Creative CommonsNational Health Federation Sweden (NHF Sweden) var en av flera parter som i april 2014 anmälde Sveriges Radio P1 och programmet “Kropp och Själ” som då sände Ulrika Hjalmarson Neidemans reportage “Doktorerna som inte går att stoppa”. NHF Sweden ansåg att reportaget var kraftigt negativt vinklat om dr Erik Enby, som i mer än ett helt yrkesliv arbetat som läkare. Enby utmålades som brottsling. Juristen Anders Alexandersson på IVO sa under sändningen att myndigheten skulle väcka åtal mot Enby och menade felaktigt att Enby använder otillåtna metoder för att behandla cancer.

Text: NewsVoice | I bild Ulrika Hjalmarson Neideman – Foto: Creative Commons, Barncancerfonden

NHF Sweden skriver i sin anmälan att inslaget visar att Sveriges Radio bedriver oseriös hetsjaktsjournalistik, med avsaknad av saklighet och opartiskhet, vilket Sveriges Radio inte ska ägna sig åt då de ska bedriva journalistik som ligger i allmänhetens intresse. Det finns inget allmänintresse i att utpeka Enby som brottslig eller klandervärd för att han behandlar infektioner, då främst svampinfektioner. Detta är inte brottsligt oavsett om en person har cancer eller inte.

NHF Sweden reagerade även på reportern Ulrika Hjalmarson Neidemans påannonsering av inslaget.

Hon sa:

”I veckan koncentrerar vi oss på läkare som blivit av med sin licens eftersom de inte jobbar efter vetenskap och beprövad erfarenhet, utan istället jobbar med metoder som inte har stöd i vetenskapen”.

Neidemans påstående är osant i dubbel bemärkelse, skriver NHF Sweden i sin anmälan som rubricerades med orden “Grundlös och oseriös hetsjakt”. Läs hela anmälan på NewsVoice.

Programmet fälls dock endast i ett avseende. Granskningsnämnden anser att SR inte följt bestämmelsen om genmäle. I övrigt har Granskningsnämnden diverse förklaringar som friskriver SR på resterande punkter.

Text: NewsVoice

 

GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV – BESLUT

2014-11-24

Dnr: 14/00870

SAKEN
Kropp & Själ, P1, 2014-04-01, program om behandling av cancerpatienter; fråga
om opartiskhet, saklighet, genmäle samt respekt för privatlivet

BESLUT
Programmet fälls i ett avseende. Granskningsnämnden anser att SR inte följt
bestämmelsen om genmäle.

FÖRELÄGGANDE
SR ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

[klipp]

Granskningsnämnden tillämpar bestämmelserna i radio- och tv-lagen och i programföretagens sändningstillstånd. Det ingår inte i nämndens uppgift att pröva omständigheterna kring tillkomsten av program eller frågor om förtal. Anmälarnas kritik lämnas därför utan åtgärd i dessa avseenden.

Nämnden konstaterar inledningsvis att programmet var en kritisk granskning av läkare utan legitimation och deras verksamhet. Denna utgångspunkt ligger väl i linje med SR:s granskningsskyldighet och strider inte i sig mot kravet på opartiskhet. Nämnden konstaterar vidare att flera av de uttalanden som kritiserades av anmälarna gjordes av tillfälligt medverkande personer för vilka kraven på opartiskhet och saklighet ställs lägre än för företrädare för
programföretaget. Deras uttalanden medför inte att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Programmet innehöll kritik mot NN av sådant slag som borde få bemötas. Av de uppgifter som lämnats i ärendet framgår att NN kontaktades före sändning och att han gavs möjlighet att ge en kommentar samt medverka i det direktsända samtalet som skulle äga rum kommande dag. Enligt granskningsnämndens mening gavs NN därmed rimlig möjlighet att bemöta och kommentera kritiken. Programmet strider därför inte mot kravet på opartiskhet i detta avseende.

Av uppgifterna i ärendet framgår vidare att NN begärt genmäle efter sändningen av programmet och ställt som villkor att få egen programtid i Kropp & Själ tillsammans med två egenvalda bisittare. Det förhållandet att SR inte tillmötesgått NN i fråga om formen för ett genmäle innebär inte i sig att SR har hanterat begäran om genmäle i strid med bestämmelsen.

SR har dock inte visat att NN beretts tillfälle till genmäle i någon form, trots att NN enligt nämndens uppfattning hade ett sådant befogat anspråk. Bedömningen ändras inte av det förhållandet att SR till NN förde fram att, om det förekommit något sakfel i rapporteringen kring NN, en rättelse skulle kunna införas i kommande program. SR har mot denna bakgrund inte följt bestämmelsen om genmäle i sändningstillståndet.

Nämnden anser att uttalandet om att läkare utan legitimation i praktiken får ett yrkesförbud inte var så missvisande att det medför att programmet strider mot kravet på saklighet.

Nämnden anser att den bild som gavs av NN innebar ett visst intrång i hans personliga integritet. Mot bakgrund av NN:s yrkesroll och verksamhet får detta intrång dock anses vara motiverat av ett oavvisligt allmänt intresse. Programmet strider därför inte mot bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Vad anmälarna i övrigt anfört medför inte att programmet strider mot bestämmelserna i SR:s sändningstillstånd.

Detta beslut har fattats av Dag Mattsson, K-G Bergström, Ingrid Carlberg, Maria Edström, Leif Hedman och Jan Holmberg efter föredragning av Nathalie Eriksson.

På granskningsnämndens vägnar: Dag Mattsson, Nathalie Eriksson

[Ladda ner beslutet i sin helhet]


Så här kan du stötta Newsvoice

 • C.Bengtsson,jag säger ALDRIG I LIVET ATT JAG BER OM URSÄKT för att för att jag uttrycker min åsikt.Vad tror du,vem har satt dig till domare !!!!!!!

 • C.Bengtsson,jag säger ALDRIG I LIVET ATT JAG BER OM URSÄKT för att för att jag uttrycker min åsikt.Vad tror du,vem har satt dig till domare !!!!!!!

 • Det finns gott om läkare utan legitimation. AT-läkare är den största gruppen. Inom ramen för anställning kan de utföra alla läkaruppgifter.

 • Det finns gott om läkare utan legitimation. AT-läkare är den största gruppen. Inom ramen för anställning kan de utföra alla läkaruppgifter.

 • Sorgligt nog går det tretton på dussinet av “journalister” som Ulrika Hjalmarson Neideman och “jurister” som Anders Alexandersson. De begriper inte vad som är snett i vårt samhälle och därför inte heller vad som behöver förändras.

 • Sorgligt nog går det tretton på dussinet av “journalister” som Ulrika Hjalmarson Neideman och “jurister” som Anders Alexandersson. De begriper inte vad som är snett i vårt samhälle och därför inte heller vad som behöver förändras.

 • “Nämnden konstaterar vidare att flera av de uttalanden som kritiserades av anmälarna gjordes av tillfälligt medverkande personer för vilka kraven på opartiskhet och saklighet ställs lägre än för företrädare för programföretaget.”

  Så, SVT/SR kan alltså ta in en extern person som propagerar oseriöst utan att man “gjort fel”. Verkligen ett svängande med ord, på typiskt lagmanér.

 • Uttrycket “karma is a bitch!” gör sig påmint.

  Det tycks mig som att Julius vrede mot Ulrika Hjalmarson Neidemans ryggradslösa LÖGNER är rättfärdigad.

  Men om DOM verkar inte “G.Bengtsson” bli upprörd. Hmmmm…;-)

 • Julius !

  Vad Du än tycker så är det tämligen smaklöst ( och ryggradslöst ) att önska svåra sjukdomar åt andra.
  Visa att Du är en människa och be om ursäkt!

 • “Nämnden konstaterar vidare att flera av de uttalanden som kritiserades av anmälarna gjordes av tillfälligt medverkande personer för vilka kraven på opartiskhet och saklighet ställs lägre än för företrädare för programföretaget.”

  Så, SVT/SR kan alltså ta in en extern person som propagerar oseriöst utan att man “gjort fel”. Verkligen ett svängande med ord, på typiskt lagmanér.

 • Uttrycket “karma is a bitch!” gör sig påmint.

  Det tycks mig som att Julius vrede mot Ulrika Hjalmarson Neidemans ryggradslösa LÖGNER är rättfärdigad.

  Men om DOM verkar inte “G.Bengtsson” bli upprörd. Hmmmm…;-)

 • Dessa rygglösa personer kommer aldrig att komma in med replik.Dessa styrs av den dolda makteliten och gör vad de får i uppdrag.Jag äcklas av dessa lakejer och hoppas att de ska drabbas av kancer för att bli behandlade med medicin vad en “riktig läkare” föreskriver.

 • Julius !

  Vad Du än tycker så är det tämligen smaklöst ( och ryggradslöst ) att önska svåra sjukdomar åt andra.
  Visa att Du är en människa och be om ursäkt!

 • Dessa rygglösa personer kommer aldrig att komma in med replik.Dessa styrs av den dolda makteliten och gör vad de får i uppdrag.Jag äcklas av dessa lakejer och hoppas att de ska drabbas av kancer för att bli behandlade med medicin vad en “riktig läkare” föreskriver.

 • Neideman har inbjudits att komma in med en replik eller debattartikel om hennes reportage och fällningen i Granskningsnämnden.

 • Neideman har inbjudits att komma in med en replik eller debattartikel om hennes reportage och fällningen i Granskningsnämnden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *