Vi bör återinföra vildrenar, älgar, visenter och de fem stora rovdjuren – och män med gevär måste stoppas

  61

  Bison bonasus - Visent - Foto: Michael Gäbler

  Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Det pågår ett tyst och fasansfullt krig mot våra djur i naturen – män med gevär måste stoppas. Vi svenska skattebetalare ska inte längre betala 60 miljoner kronor för att tillfredsställa deras drift att döda. Sveriges utveckling måste gå framåt, inte bakåt!

  Text: Kristina Hallin – foto: SVT Debatt från 6 nov 2014 | Bison bonasus – Visent – Foto: Michael Gäbler, Wikimedia Commons

  Statistik 2013; jakt på mer än 50 arter: Dovhjort 31 000, räv 72 400, fälthare 30 100, skogshare 18 600, grävling 27 500, rådjur 96 400, älg 96 000, tjäder 16 500, nötskrika 29 700, orre 19 700, gräsand 113 200. Detta är oacceptabelt. Utöver detta tillkommer omfattande illegal jakt – ett mörkertal som ingen har koll på.

  • Jägarna har ett stort utbud av arter och de får jaga varje dag under hela året – detta är unikt i dagens Europa.
  • Svenska jägare tillsammans med 30 000 utländska jägare skjuter fler arter i Sverige än något annat land i Europa. De kräver t o m licensjakt på Rödlistade arter.
  • Sverige har en lagstiftning kring jakt som är fri från detaljregleringar och de får skjuta hur mycket de vill. Detta är unikt i Europa.
  • De svenska jägarna har världens mest generösa regler kring löshundsjakt.
  • Nu har jägarna specialtränat Foxhound, kraftiga Hamiltonstövare, Rysk stövare, Plott-hundar som jobbar som maskiner, de släpps ut i skogarna två tillsammans – inga djur kan fly. Jägarna använder nu dessa hundar, de har GPS, de har olika fordon m m. Detta kan vi inte acceptera.

  Krav på förändringar:

  • Alla lagar och förordningar ska ändras till de gällande EU-lagar.

  SLU:s forskningsrapporter samt övriga skrifter från riksdag, regering och myndigheter från Alliansens/Erlandssons (C) tid, ska granskas och ändras till gällande lagar och bestämmelser – brotten är många.

  • Viktigt att anställa fler naturbevakare hos länsstyrelserna. De ska ha uppdrag liknande kustbevakningens d v s mer utbildning, enhetlig klädsel och de ska ha befogenheter att stoppa jägare och t ex begära legitimation. Naturbevakarna idag lever under starkt hot i skogarna – de måste arbeta två och två.
  • Norrland, 52 % av Sveriges yta, måste öppnas för de vilda djuren. Området ska skötas enligt Rewildning Europe, enbart ekoturism ska få förekomma, absolut inga jakter. Vi kan återinföra vildrenar, älgar, visenter och de fem stora rovdjuren som nu är så starkt hotade som arter. Norrland är deras rätta hem – det är dags att återställa vårt viktiga Ekosystem.

  Re-wildering Europes uppdrag – att förvilda  Europa

  ”Naturen i Europa är i ett tillstånd av dramatisk förändring. Å ena sidan minskar den biologiska mångfalden fortfarande, men å andra sidan pågår det en imponerande återkomst av vilda djur. På grund av enorma socioekonomiska förändringar och livsstilsförändringar, överges nu stora markområden och trenden är ökande. Samtidigt finns det en stark tillväxt av ekoturism. Ovanpå det, förändras den Europeiska politiken mot en mer positiv inställning till vildmark, djurliv och att återskapa det vilda. Vi anser att dessa fakta ger oss möjligheter till vild natur i Europa som är större än vad som skett de senaste århundraden.”

  “Rewilding Europe vill göra Europa till en vildare plats, med mycket mer utrymme för vilda djur, vildmark och naturliga processer. Vi vill föra tillbaka den mångfald av liv som vi alla kan njuta av och att kunna utforska nya sätt för människor att förtjäna en rimlig utkomst från det vilda.”

  Källa: rewildingeurope.com

  Avesta Visentpark stoltserar med att vara en av Europas främsta avelsstationer för bevarandet av denna utrotningshotade djurart – visenten (Europeisk bison).

  • Statens otidsenliga och diffusa ”allmänna uppdraget” till jägarna ska upphöra omedelbart.
  • Krav på ett jaktstopp under 3 år. De stressade djuren måste få lugn och ro och nya planer upprättas om hur naturen ska skötas. De rödlistade arterna som varg, lo, björn, järv, kungsörn måste få natura 2000-områden dvs skyddade områden.

  De många trafikolyckor som sker under älgjakterna september-februari, kommer också att minskas avsevärt. Djur och människor dör i onödan pga älgjakten.

  • Jägarnas utbildning ska göras om, via en statlig 6 månaders utbildning, som alla jägare ska delta; mycket teori och skytteträning. Åldersgräns 22 år. Under denna tid dras alla jaktvapenlicenser in och vapnen lämnas till polisen. På detta sätt reduceras ca 75 % av jägarantalet.
  • 30 000 utländska jägare/år som idag kommer till Sverige, ska förbjudas.
  • Alla ”viltförvaltningsdelegationer” i länen ska upphöra. Idag har nollvisionsjägare blivit tjänstemän på Länsstyrelserna – dessa personer med ingen utbildning, leker tjänstemän och får enorm makt över våra rödlistade djur, helt absurt.

  Över 90% av delegationens medlemmar är jägare/varghatare, vad är detta för demokrati?

  Myndigheterna; länsstyrelser och naturvårdsverket, ska återta sitt uppdrag de fått av svenska folket och de ska byta ut okunnigt folk till biologer, ekologer etc. Inga aktiva jägare ska anställas. Detta gäller även för Landshövdingar – sanering ska ske omgående.

  • Populationsuppskattningarna gällande varg och övriga stora rovdjur ska vara korrekta. Medelåldern på björn har sjunkit från 9 år till 5 år på grund av illegal-, licens- och skyddsjakter, detta får allvarliga konsekvenser för överlevnaden. Lo och järv har också alltför låga populationer på grund av olagliga jakter. Vargantalet har aldrig varit 300-400 i nutid, korrekt antal var mindre än 240 enligt senaste inventeringen. Vargarnas läge är mycket kritiskt. Kungsörn hade bara 125 lyckade häckningar. Alla är Rödlistade, stora utredningar måste ske. Sanningen måste fram.
  • Illegala jakter måste upphöra omgående. Polisen och länsstyrelser måste få stora resurser d v s pengar till personal och teknisk utrustning samt fordon och drönare.

   

  Text: Kristina Hallin

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  61 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  Red
  Red
  Gäst
  9 maj 2015 kl 22:18

  Det är dags att stänga kommentarsfältet och uppmana jägarna att bidra med egna debattartiklar/repliker.

  Hittills är den enda med riktig stake Kristina Hallin i jämförelse med många av de män som gnälligt kommenterar utan att använda sina riktiga namn.

  Så inkom med en välskriven artikel och bifoga namn, porträttfoto och en rad om din kompetens/erfarenhet, ditt yrke och din utbildning samt gärna referenser till statistik och forskning som stödjer dina argument.

  Så här långt är det 4-0 till Kristina Hallin i antal artiklar räknat, en obeväpnad och ensam dam i övre medelåldern som debatterar mot tuffa män som i grupp ger sig på henne.

  Kommentarsfältet är trots allt begränsande.

  Torbjörn Sassersson, redaktör

  Ratatusk
  Gäst
  9 maj 2015 kl 20:11

  Red, du har aldrig varit biolog. Din text visar att du inte förstår hur ekologin och utvecklingen gått till. De djur tu talar om som lever i koncentrationsläger är mänskligt framtagna för att vara till som föda åt oss. Kons urfader utrotades så sent som för några få hundra år sen. Denna uroxe domestiserades och man gjorde precis som med vargen, man såg till att man bara tillät de individer som man ansåg ha de egenskaper, som passivitet och andra, som gynnade att kunna hålla dom på så enkelt sätt som möjligt. Samma har skett med grisen och andra arter. Dessa dagens arter i koncentrationsläger hade inte existerat om inte människan styrt deras utveckling. Det är enfaldigt att påstå att det är bättre för vilda djur för att dom inte sitter i koncentrationsläger. Med lite intelligens kan man faktiskt se till att ge de djur som idag sitter i koncentrationsläger få ha ett helt naturligt liv med de förstörda förutsättningar vi människor skapat för dom. Alltså dom kan få naturlig mat, t.ex. beta på ute i det fria, få föda på naturligt sätt, få hålla sig i de flockar de vill om de är flock djur, m.m.. Det är bara människans girighet som sätter stop för det. vill vi ha kött från dessa arter så får vi helt enkelt betala för det om det så är 5 eller 10 gånger dyrare än idag. Idag går bara en bråkdel av inkomsten till mat jämfört med den del av inkomst som gick till mat för 100 år sen. Vi har det ruggigt gott ställt i Sverige idag. Sen påstår du att älgen i skogen som nyss blev skjuten är ekologisk. Då vet du inte mycket om ekologiskt. Den är blyförgiftad. Stora tycken måste kapas bort från skjutna djur och ändå får folk mindre mängder bly i sig. Dessutom är det så många djur som skadeskjuts som jägare helt enkelt inte orkar eftersöka. Läs på SVA’s obduktionsrapporter så får du se hur illa jägarna skjuter. Dessutom så har ni alla, jägare och andra som påstår att jakt är OK, hybris, total hybris. Ni tror ni är gudar som klarar av att förvalta naturen. De allra flesta jägare, säkert 99,99% skjuter de individer som är störst och ståtligast, allt pga behovet att hävda sig mot andra jägare. Detta beteende utarmar arterna. Rovdjur däremot tar bort de svaga och sjuka individer och hjälper därmed till… Read more »

  Red
  Red
  Gäst
  9 maj 2015 kl 19:50

  Svar till LKB. Jag menar absolut inte seriösa jägare med viltvårdsintresse och förmåga att ta ansvar. Bra människor helt enkelt.

  Bert Lundblad
  Bert Lundblad
  Gäst
  9 maj 2015 kl 18:58

  att vi har viltolyckor beror på att vi har för många bilar..för många människor där oxå djur skall få finnas

  Madeleine
  Madeleine
  Gäst
  9 maj 2015 kl 18:06

  Stoppa alla bidrag till rennäringen. Rakt av. Låt en eller två samiska slakteriföreningar (som kallas samebyar) få statligt kulturbidrag och leva kvar med högst 500 renar. Låt övriga renar och samer få verka på marknadens villkor så dör de av sig själva när samerna grälat inbördes några år för de kan aldrig hålla sams.

  Lars-Kristian Bergh
  Gäst
  9 maj 2015 kl 18:00

  Finns det jägare som är sadister mot rovdjur? Svinen som förföljer t ex järv och varg med skoter och plågar dem ska kallas för vad de är; svin och sadister. Sjuka typer finns även bland redaktörer och poliser. Smutsa inte ned hundratusentals seriösa jaktutövare genom att kalla dem jägare bara för att de lagligen har vapen.

  Män som jagar för att vara “riktiga män”? Var har du fått detta ifrån? Samma sak här, du misstänkliggör alla jägare med svepande tillmälen.

  Red
  Red
  Gäst
  9 maj 2015 kl 11:48

  Som fd biolog är mitt perspektiv att det mest mänskliga för djuren är att de får leva sina liv i det vilda till skillnad från djur som tvingas växa upp sammanpackade i trånga utrymmen i “koncentrationsläger”.

  Älgen som blev skjuten i skogen är ekologisk samt var fri och lycklig fram till dödsögonblicket.

  Jag försvarar dock inte de jägare som jagar för att vara “riktiga män”, som jagar för att de är sadister mot rovdjur, som jagar av rent nöje eller som jagar för att vara en del i ett socialt umgänge.

  Om jag bodde på landet utan jobb och a-kassa skulle jag förmodligen odla grönsaker, fiska och ibland skjuta en hare med min pilbåge (som jag ännu inte har) för att överleva.

  Mia
  Mia
  Gäst
  9 maj 2015 kl 10:47

  Det finns fortfarande människor i Sverige som jagar för att ÖVERLEVA. Personer som inte har råd att enbart handla i matvarubutiker. Vad ska dom göra om jakten försvinner? Svälta ihjäl?

  anders
  anders
  Gäst
  9 maj 2015 kl 08:09

  Kristina:
  “Jägarna har ett stort utbud av arter och de får jaga varje dag under hela året – detta är unikt i dagens Europa.”

  Det finns villebråd som jagas hela året i många länder, men det är lokala förutsättningar som avgör vilka arter det är. Bulgarien får stå som exempel. Där får till exempel vuxna vildsvinsgaltar jagas året runt vilket är mer än i Sverige.
  http://ultimate-hunting.net/hunting-in-bulgaria/

  Det finns två villebråd som jag vet om (förutom skadedjur som får skyddsjagas) som jakt är tillåten i Sverige året om, och det är vildkanin (kan möjligen räknas bland skadedjuren) samt årsunge på vildsvin. Berätta gärna om det finns fler.

  anders
  anders
  Gäst
  9 maj 2015 kl 07:47

  Emilia:
  Man måste vara öppen för andra förklaringar än de som framlagts hittills. Jorden var platt ända tills den blev rund.

  Man kan tex. fundera över hur människan tillkommit. Enligt Darwin härstammar vi från primater, men vi har exakt noll ben i skelettet gemensamt med primater. Och övergången från Neanderthal/Cro Magnon skedde blixtsnabbt i ett evolutionärt perspektiv, vilket borde tagit miljoner år med flera övergångar emellan. Och ändå har inga “missing links” hittats ännu. Vi väntar med spänning. Kanske är det som vissa tror, det vill säga att det fanns teknik (DNA-teknik) på den tiden som vissa grupper förfogade över, som var minst lika avancerad som dagens. Och att dagens människa är ett resultat av denna teknik.

  Tidsförlopp och avsaknad av evolutionära steg pekar i den riktningen, så givet att tekniken fanns på den tiden, så är det den mest logiska förklaringen.

  ruben
  ruben
  Gäst
  9 maj 2015 kl 01:10

  Emillia, 22:29! Jag tycker ni som tänker så skjuter över målet. Dvs. tanken att naturen skall inrättas på de villkor som t.ex. forskare vill. Hur vet man vad som är robust ekosystem när det gäller däggdjur? Det finns inga klara svar på det anser jag. När man tänker på “humana värden” så kan jag känna en viss känslokyla eller likgiltighet i önskan att införliva eller öka naturliga rovdjur tillsammans med andra växtätande djur. Naturen är inte till för forskare. Lika lite som för lyxjägare. Rovdjur dödar och skadar på många gånger grymmare och plågsammare sätt än vad en rumsren jägare ofta gör. Vad är det som säger att naturen behöver bevaras just så grym som den kan visa sig vara? Varför tycker man naturens dödande är så bra? Nej det är ett feltänk där, som nog är svårt att ta bort. Jag är inte själv jägare och kommer aldrig bli det, så länge jag inte måste bli det av överlevnadsskäl. Men är uppväxt i en miljö där jakt var för vissa närstående ett mindre men viktigt inslag i livsstil och villkor. Är inte människors jakt naturens ordning? Mångas jakt är delvis en livsstil. Sedan vet jag inte om jaktlagar/bestämmelser skötts bra eller dåligt. Jag har inte satt mej in i det. Mycket är resultat av centrala lagar och beslut vad jag förstått. Det jag tycker är mest tragiskt, är att man håller på utrota t.ex. mjölkbönder och övriga människor i landsbygd. Man stryper ekonomin för alla som inte låter sig fösas in i storstäder. Det tycker jag är riktigt allvarligt.
  Jag kommer nästa gång rösta på det parti som förespråkar extra återbetalning till de kommuner, som producerar el eller andra globala resurser till Sverige och Europa. Som man gör i Norge. Eller jag emigrerar till Island förresten. Jag vill inte vara med i den här djävla överklassleken.

  Rascasse
  Rascasse
  Gäst
  8 maj 2015 kl 23:36

  @ Emiilia 22:21
  Sista stycket i Conclusion från Anders länk 17:52 lyder:
  “The question of how the mammoths died in Beringia can be answered by analysing the sediments surrounding the mammoths and other animals. They are mostly entombed in yedomas in Siberia and muck in Alaska. These are mostly loess and reworked loess. It is postulated that the animals were buried by dust storms, whether they met their demise directly by wind-blown silt or not. The carcasses and other perplexing data associated with the carcasses, such as death by suffocation, entombment while in a standing position, and broken bones, can be explained by death during gigantic dust storms and post-mortem shifting of the permafrost.”

  Emiilia
  Emiilia
  Gäst
  8 maj 2015 kl 22:29

  Fördelen med att skapa plats för och återintroducera de naturliga gräs- och slyätare i det Nordiska landskapet tillsammans med de rovdjur som är deras naturliga fienden är många: gynnande av sällsynta arter, naturlig evolution av arter och naturlig utveckling av landskap. Detta skulle sannolikt resultera i ökad biologisk mångfald och mer robusta ekosystem. Sådana är bristvara idag och värre kommer det att bli – det skulle vara mycket värdefullt att ha ett referensområde att följa och studera. Ett område som avsätts för detta skulle också bli ett väldigt attraktivt besöksmål. Olika forskningsprojekt kunde kopplas in för att följa utvecklingen, och jämföra med områden med konventionell viltförvaltning och skogsbruk.

  Emiilia
  Emiilia
  Gäst
  8 maj 2015 kl 22:11

  Anders: Ett jordskred förklarar varför en mammut med gräs i munnen blir begravd levande. Men det är också ett känt faktum bland klimatforskare att den förra istidens avkylning skedde väldigt fort, i klass med filmen “The Day after Tomorrow”. Detta kan man se bl a genom att studera den arktiska isens molekulära egenskaper. Isen finns lagrad i lager ovanpå lager, precis som årsringar på ett träd. Den snabba nedkylningen antas bero på att Golfstömmen plötsligt ändrade sin bana p g a att salthalten i havsvatten ändrades i Ishavet, där det kalla vatten normalt sjunker ner och ger upphov till Golfströmmen.

  anders
  anders
  Gäst
  8 maj 2015 kl 17:52

  Herr grimm:
  “Sist men inte minst.. här har vi en historieförnekare av rang,

  Han börjar med att kalla den senaste istiden för.. ”den förmodade istiden”, i Anders ögon så är det alltså inte klarlagt att den ens inträffat..”

  Det är snarare så att eftersom mumifierade växtätare hittats under stora lager sediment, som geologiskt sett har begravt växtätaren levande då den hade föda i munnen, så måste man acceptera att det finns mer logiska förklaringar än istider.

  Det är inte förnekande, utan sökande av logiska förklaringar.

  Kanske finns det lite frön av sanning i detta:
  http://creation.com/the-extinction-of-the-woolly-mammoth-was-it-a-quick-freeze

  Därmed inte sagt att det inte funnits kalla perioder, men att förklara hela historiska skeenden med EN allenarådande tes är nog att dra kammen lite snabbt.

  mona setzer
  mona setzer
  Gäst
  8 maj 2015 kl 17:51

  Citat ur Jägarnas Riksförbund i boken Din väg till Jägarexamen : “Älgpopulationen som var och fortfarande är, den tätaste och starkast i världen, kanske även i jordens historia”

  Lars-Kristian Bergh
  Gäst
  8 maj 2015 kl 17:13

  Bakom den anonyma signaturen Jacob Grimm finns en ovanligt obegåvad person, man eller kvinna. Se mina kommentarer i VERSALER inne i texten:

  Som vanligt gör en jägare den vanliga logiska saltomortalen och försöker hävda att de avgifter en jägaren betalar för att få jaga fortfarande är dennes pengar, men kan ju fråga sig om de anser att det här gäller i alla andra liknande situationer.. Är det t.ex som så att när jag betalar för ett fiskekort FISKEKORT BETALAS INTE TILL STATEN UTAN TILL ANTINGEN EN ENSKILD VATTENÄGARE ELLER TILL EN FISKEVATTENSFÖREING så är pengarna fortfarande mina, eller är det som så att TV-avgifter, vägavgifter och annat är liknande är sådant jag fortfarande äger och har kontroll över? TV-AVGIFTEN GÅR TILL STATEN OCH INGÅR I STATSBUDGETEN. VÄGAVGIFTER TILL EN VÄGFÖRENING.
  Det bör väl dessutom nämnas att det enligt ett av jägareförbundens tidskrifter bara är lite drygt hälften av de som enligt egen uppgift jagar som betalar den obligatioriska avgiften, resten tjuvjagar alltså…ATT INTE BETALA JAKTKORTSAVGIFTEN KAN BARA BLI TJUVJAKT EN KOMPLETT DUMSKALLE

  Vad det gäller storleken på viltpopulationerna så är ligger det vansinne som Lars-Kristian pekar på helt på jägarnas eget bord, det är nämligen deras vanvettiga och oansvariga jaktvård som sett till så klövviltstammarna växt sig onaturligt stora och det är de som slagit ut bestånden av de arter som i en naturlig miljö reglerar numerärerna av dessa, och det enbart för sitt höga nöjes skull. Så skapas det ett kaos om jakten stoppas ett par år så vet vi ju vad det beror på.. Men att se helheten och vilja inse var i grundproblematiken ligger är ju inte riktigt allas grej..

  Blir förresten lite sorgligt när L-K pratar om mänskligt lidande när många hobbyjaktens förespråkare glatt accepterar att det sker över 20 000 extra viltolyckor TOTALT GRIPET UR LUFTEN enbart på grund av att de inte nöjer sig med att jaga på naturliga populationer, med det i minnet känns omtanken mest som krokoditårar..

  VILL HA FLER SYNPUNKTER FRÅN MIG FÅR DU BYTA ALIAS!

  Ha en trevlig helg i alla fall. Prova gärna lite meditation i sällskap med Buddha. obs ej ironi.

  Jonaz
  Jonaz
  Gäst
  8 maj 2015 kl 17:03

  Fy fan vad jag vill att allemansrätten ska upphöra, även att de pengar som vi jägare betalar in INTE går ut till forskning utan till att hjälpa vilddjurangripna bönder med stängsel.

  Varför jag vill ha bort allemansrätten är pga att slippa personer som fröken hallon som inte kan ett smack om vart hennes pengar kommer ifrån som hon så gärna strör ut. För jag lägger hellre mina pengar på att hjälpa bönderna med stängsel än att en virrpanna slösar pengar på att komma med lögner och fakta fel.

  johan
  johan
  Gäst
  8 maj 2015 kl 16:28

  Jacob grimm:

  Där lyckades du bra att vända på steken…från ditt perspektiv på saken. Vi är inte riktigt överens du o jag.
  De är 2015 nu.. Blir dum i huvet av att höra på dessa argument. Skicka in en o annan mammut i stockholm om de får samtliga att må bättre.

  Ha en trevlig helg!

  Rascasse
  Rascasse
  Gäst
  8 maj 2015 kl 16:17

  Hej Herr Grimm
  Jag har inte kollat upp dessa siffror men jag tror det ligger till så här:
  Antalet företag inom jordbrukssektorn är idag runt 60 000, normalt för en mjölkgård idag är 300 kor, avkastningen i mjölk för en ko ska vara minst trettio liter och är upp till det dubbla. Svinpopulationen ska räknas utifrån antalet suggor som idag har över tio kultingar minst två gånger per år.
  Slutsats: Det småskaliga, uthålliga jordbruket är missgynnat av subventioner, som gynnar de stora aktörerna, och blir nedlagda, precis som Anders säger. När de små jordbruken läggs ned köps marken upp av storbonden som helst vill ha djuren uppstallade året runt för rationell hantering. Man kan gå vidare med detta t.ex. hur bra produkter får man av att spannmålsutfodra uppstallade mjölkkor och därefter pastörisera samt homogenisera mjölken, men det var ju inte riktigt det saken gällde.
  Till skillnad från småbrukare så utgör vargen inga problem för storbönder i jordbruksbygder, man behöver ju inte ens släppa ut djuren, eller så kan man med bidrag finansiera stängselskydd, dessutom tolereras inte varg i t.ex. Skåne.
  Vad gäller markanvändningen och särskilt skogsbruket så är ju den ett misslyckande utan like. Man planterar snabbväxande gran som slår ut all mångfald i floran och minskar faunan.
  Ett klokt styre hade satsat på att underlätta för småskaliga jordbruk genom att ta bort subventionerna för storskaliga. Därigenom hade man kunnat säkerställa en hygglig grad av självförsörjning som en buffert mot dåliga tider. Bevarandet av kunskap, god genetisk variation och odlade landskap är andra positiva skäl och inte att förglömma bättre matprodukter.
  Förstår inte vad du menar med att jag skulle vara mot “naturliga mulbetare”. Tvärtom, jag anser ju att en stam vildrenar på mellan en halv och en miljon skulle kunna trivas om gränsen mellan Sverige och Norge öppnades och samernas privilegium togs bort. Dessutom är det bra att folk äter mycket kött för det säkrar just mulbetningen som kulturlandskapet är beroende av, medan kött från spannmålsutfodrade idisslare har sämre egenskaper som mat.
  Problemet med vargen är att den idag förekommer i en isolerad enklav i södra mellansverige. Där orsakar den nedläggning och utflyttning på grund av att små aktörer inte lockas av att ha matproduktion som levebröd.

  anders
  anders
  Gäst
  8 maj 2015 kl 15:46

  Herr grimm, du skriver:
  “Givetvis skall vi försöka bevara våra hotade lantraser, och märk nu att det handlade om våra, ur ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv är de nämligen fullständigt överflödiga.”

  Så vad du egentligen säger är att de nedprioriteras.

  Vilka raser, totalt sett, är nödvändiga ur ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv?

  Var befinner sig storstadsmänniskan i detta sammanhang?
  Är det inte bättre att leva i och av naturen än i städer?

  För övrigt kommer “skrönan” om rovdjurstäthet från jaktvårdskonsulenter. Är det inte dessa som avlönas med de licenspengar som enligt din utsago rätteligen tillfaller staten?

  anders
  anders
  Gäst
  8 maj 2015 kl 15:36

  Rättelse, texten skall vara:
  “Alla de tillbakagångar som nämns i besättningar beror på dålig lönsamhet”

  anders
  anders
  Gäst
  8 maj 2015 kl 15:20

  Herr grimm:
  Alla de tillbakagångar i besättningar beror på olönsamhet orsakat av dålig lönsamhet. Denna är i sin tur orsakad av subventioner av olika slag och åsidosättande av marknadskrafter.
  Med andra ord, all inblandning av central karaktär motverkar produktiv utveckling.

  Att bara peka på varg som en orsak till alla effekter inom gröna näringar är fel.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  8 maj 2015 kl 12:35

  Rascasse:

  Intressant, men du har nog missat att det redan är som så att 53% av Sveriges yta är skogsmark, 16% är produktiv skog, 8% är jordbruksmark, 9% är myr som inte är skogsklädd, 10% består av hedmark, kalfjäll och berg i dagen och att bara 3% av hela ytan är bebyggd…

  Det är alltså en enorm generalisering att snacka om att landets gröna näringar skulle hotas av förslaget.

  Faktum är dessutom att från 1961 till 1991 så sjönk antalet nötkreatur i vårt land från 1 114 408 till 625 865, på 30 år så sjönk alltså antalet kossor i vårt land med mer än en halv miljon individer.

  Faktum är också att antalet företag inom jordbrukssektorn under samma period sjönk från 232 920 till 93 554, det lades alltså ned 139 336 jordbruksföretag under de här trettio åren.

  Men.. hur ser det egentligen ut nu för tiden..

  Visste ni t.ex. att från och med det att sedan 1990 så har antalet får i Sverige ökat från 405 595 till 610 000.

  Visste ni dessutom att antalet djur av arter som inte berör av vargen på alls samma vis som fåren under exakt samma period minskat drastiskt. Antalet svin har t.ex gått från 2 263 943 till 1 363 364, antalet mjölkkor har gått från 576 409 till 347 969 och antalet nötkreatur totalt har gått från 1 718 443 till 1 500 293 individer.

  Det som går att peka på här är att den bransch som borde vara mest utsatt är den som går framåt medans alla de näringar som inte berörs går bakåt.. Så att återintroduktionen av våra naturliga mulbetare skulle ställa till det så ofantligt som Racasse påstår, det är som vanligt ett av alla dessa rop på varg..

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  8 maj 2015 kl 12:20

  Yngve Eriksson:

  Hot och våld av alla de slag och oavsett vilka det är riktat mot är avskyvärt, men vad Yngve i sin iver att svartmåla naturvännerna glömde att nämna är att nattliga sluddrande samtal, hot om repressalier om man inte kniper käft, hot om våld och även faktiskt våld är minst lika vanligt från jägarhåll.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  8 maj 2015 kl 12:17

  Johan:

  Stödutfodringen i sig är ett härke av rang eftersom det går helt emot evolutionens grundtanke om den starkes överlevnad, hjälper man de individer som naturen själv valt att gallra ut att överleva så påverkar det som alla vet, förutom då tydligen delar av den svenska jägarkåren, stammens genetiska status negativt.

  Att jägarna skulle veta något alls om naturliga populationsstorlekar och naturens bärkraft motsäger sig självt eftersom de måste stödutfodra viltet för att det skall lyckas överleva, och det trots att det finns enormt mycket mer föda ute i naturen idag än vad det funnits i en naturlig miljö..

  Det här snurret om viltolyckorna är lustigt att höra eftersom sanningen är den att jägarkåren genom sina förbund ända sedan 80-talet publikt slagit sig på bröstet och basunerat ut att de minsann skapat världens största, tätaste och “bästa” viltstammar i Sverige. Enligt forskare på SLU så är våra viltstammar idag mer än dubbelt så stora som de vore i en naturlig miljö, och om man då betänker det jägarkåren sagt om vem som skapat dem och dessutom betänker att det i det allmänna uppdraget, som SJF får betalt för att utföra. stipuleras det att viltstammarna skall hållas friska och på en naturlig nivå. Kontentan av det här är ju att det faktiskt är som så att det är jägarkåren som bör hållas ansvarig för lejonparten av landets över 40 000 viltolyckor.

  Så utan jägare, ja idag hade det blivit ett litet helvete med tanke på hur de ställt till det ute i naturen.. Men rent krasst så handlar det egentligen om principen med ägget och hönan, för det var jägarna som skapade problemet och då borde de tvingas ta ansvar för det.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  8 maj 2015 kl 12:16

  Anders:

  Nej vi är inte ett av de rovdjurstätaste länderna i världen, vi är inte ens i topp fem i Europa trots att vi har en av de lägsta befolkningstätheterna, det där är bara en jägarskröna.
  Givetvis skall vi försöka bevara våra hotade lantraser, och märk nu att det handlade om våra, ur ett ekologiskt och evolutionärt perspektiv är de nämligen fullständigt överflödiga. Men som sagt, vi skall bevara dem och det skall och kan vi göra utan att hota vår vilda faunas arters existens.

  Jo visst finns det inhuman djurhållning, och den vill nog de allra flesta av oss komma ifrån. Men likväl som att ställa den mot viltet så kan man ställa den ekologiska humana köttprodujktionen som sanbbt utvecklas mot de 15% av viltet som skadeskjuts, den stress som skapar en överdödlighet bland hjortviltet publicerade och granskade vetenskapliga studier visar att löshundsjakten skapar och det lidande många hundar, mycket tamboskap och viltet utsätts för under jakten..

  Man kan ju dessutom fråga sig vad herrn har för problem med bra utbildningar för jägare, på vilket vis är det något negativt?

  Sist men inte minst.. här har vi en historieförnekare av rang,

  Han börjar med att kalla den senaste istiden för.. “den förmodade istiden”, i Anders ögon så är det alltså inte klarlagt att den ens inträffat..

  Att han sedan dessutom fortsätter med att försöka mena på att det inte är säkert att visenter existerat i Sveige trots att de äldsta fynden av Bison Bonasus existens i Sverige är från 10 700 år sedan och att det finns en flora av separata publicerade och granskade forskningsstudier som påvisar detta (bl.a. Ekman 1922; Geptner 1967: Pucek 2004; Benecke 2005), men Anders kanske lever i en inbiollningsvärld där polacker för 10 700 år sedan förde med sig och spridde benrester från visenter över större delen av södra Sverige..

  Historielösheten och verklighetsförnekandet bland vissa jägare är faktiskt smått spektakulär.

  Jacob Grimm
  Jacob Grimm
  Gäst
  8 maj 2015 kl 12:15

  Lars-Kristian Bergh:

  Som vanligt gör en jägare den vanliga logiska saltomortalen och försöker hävda att de avgifter en jägaren betalar för att få jaga fortfarande är dennes pengar, men kan ju fråga sig om de anser att det här gäller i alla andra liknande situationer.. Är det t.ex som så att när jag betalar för ett fiskekort så är pengarna fortfarande mina, eller är det som så att TV-avgifter, vägavgifter och annat är liknande är sådant jag fortfarande äger och har kontroll över?
  Det bör väl dessutom nämnas att det enligt ett av jägareförbundens tidskrifter bara är lite drygt hälften av de som enligt egen uppgift jagar som betalar den obligatioriska avgiften, resten tjuvjagar alltså…

  Vad det gäller storleken på viltpopulationerna så är ligger det vansinne som Lars-Kristian pekar på helt på jägarnas eget bord, det är nämligen deras vanvettiga och oansvariga jaktvård som sett till så klövviltstammarna växt sig onaturligt stora och det är de som slagit ut bestånden av de arter som i en naturlig miljö reglerar numerärerna av dessa, och det enbart för sitt höga nöjes skull. Så skapas det ett kaos om jakten stoppas ett par år så vet vi ju vad det beror på.. Men att se helheten och vilja inse var i grundproblematiken ligger är ju inte riktigt allas grej..

  Blir förresten lite sorgligt när L-K pratar om mänskligt lidande när många hobbyjaktens förespråkare glatt accepterar att det sker över 20 000 extra viltolyckor enbart på grund av att de inte nöjer sig med att jaga på naturliga populationer, med det i minnet känns omtanken mest som krokoditårar..

  Rascasse
  Rascasse
  Gäst
  8 maj 2015 kl 12:00

  Kristina och hennes krets tycks vilja avväpna jägarna och stoppa alla former av jakt och återinföra vildmark. Hm, parker och reservat alltså, men ingenting om försämringen av möjligheterna för glesbygdens befolkning att kunna försörja sig och producera matprodukter, som detta skulle innebära. Vi pratar Agenda 21 och total urbanisering av hela befolkningen. Omedvetet eller medvetet gör hon sig till språkrör för NWOs önskan om total kontroll över matproduktionen samt avväpning av befolkningen. Graden av självförsörjning är redan nere på 50% i Sverige, den skulle minska ytterligare med Kristinas förslag.
  Samtidigt är förslaget om vildren intressant, men det kräver två saker: avslutat monopol för 5000 svenska renägande samer som bestämmer över 51% av landet och likaledes för de norska samerna samt att gränserna i norr, speciellt mellan Norge och Sverige öppnas för att migrerande vildren ska kunna optimera sommar- och vinterbete. Vinterbetet finns nämligen främst vid den norska kusten och sommarbetet uppe på fjället. och ner mot bottenviken. Den rendrift samerna bedriver idag är ett nypåfund som varken är optimal eller särskilt gammal, kanske 100 år. Detta system kan snarare ses som ett privilegium för ett fåtal på bekostnad av ett flertal. Ett vettigare system vore önskvärt, där skulle rovdjuren ha plats och byte liksom även jägarna.
  Självförsörjningen i landet börjar påminna om försvaret, först hade vi ett försvar så var det försvunnet, lite uppståndelse i grannområdena och så plötsligt är det dags att skaka fram en krigsmaskin igen, med den skillnaden att brist på okvalitativa födoämnen inte slagit igenom än.

  johan
  johan
  Gäst
  8 maj 2015 kl 11:35

  Ol:
  Hur mår du?

  Ol
  Ol
  Gäst
  8 maj 2015 kl 10:27

  Är det någon som ljuger så är det ni jägare! Naturen sköter sig bäst själv utan ert nöjes skjutande. Ni kan väl jaga varandra om det stillar er blodtörst!

  Bert Lundblad
  Bert Lundblad
  Gäst
  8 maj 2015 kl 10:04

  det är religiöst (från Bibeln) att vi skall “förvalta” (döda allt) nature..vilket kanske kunde vara motiverat då djuren var så manga fler än oss…få av dessa djur är farliga för oss….men de hotar visa gruppers ekonomiska intressen…och hör och häpna…de stör bilismens fria framfart…trots att bilism skördar åtskilliga fler liv än något djur

  xmaverickx
  xmaverickx
  Gäst
  8 maj 2015 kl 03:54

  Kristina, ta gärna alla vapen i beslag från militärer, och börja med de “fredsbevarande” trupperna under FN-flagg. Dessa Rockefellers legoknektar, i basker blå, som Anita Lindfors med stolthet sjunger om.
  (Jag är inte jägare, och äter inte kött, men gjorde jag det så skulle jag föredra kött från djur som inte hunnit känna dödsångest genom att ha stått i kö och fått se sina kompisar mördas före honom/henne, utan har gått i godan ro ute i markerna och där fått möta sin skapare, av en kula avlossad av en god skytt.)

  anders
  anders
  Gäst
  8 maj 2015 kl 00:22

  Kristina:
  Förklara gärna ditt resonemang rörande frågan om varför det skall införas en 6 månaders jaktutbildning och varför alla vapen skall tas i beslag.

  Kristina Hallin
  Kristina Hallin
  Gäst
  8 maj 2015 kl 00:05

  Idag finns Visenter i två Visentparker i Sverige – i Avesta och Eriksberg. Avesta Visentpark förser djurparker och nationalparker med visenter – här har uppfödningen skett sedan 90 år tillbaka.

  Vi i Sverige har en unik möjlighet att återvilda Visenter, inga problem!

  Yngve Eriksson
  Gäst
  7 maj 2015 kl 23:49

  Hot om våld och önskan att alla jägare ska dö är vanligt förekommande på dom flesta sk värnarsidor på fb.
  Om lst tagit ett beslut på att skyddsjaga en varg så ska alla jägare skjutas.
  Försökte diskutera på dessa sidor men slutade när min fru fick meddelade om att jag skulle skjutas och hon våldtas pga att hon var gift med en jägare. Naturligtvis polisanmält men nerlagt pga inga bevis trots skärmdump. Då dessa fegisar gömmer sig bakom fejkkonton.

  Johan
  Johan
  Gäst
  7 maj 2015 kl 22:58

  Roligt att man som 22år ung läser debatten/ kommentarerna och ser de som ett skämt. Tufft att vara jägare i dagens samhälle… Jag tillsammans med mitt jaktlag lägger 2 dagar i veckan på att stödutfodra vilt på vår mark. Hämtar upp bröd på konditorier, lägger ut spannmål, höbalar etc. 2 helger röjer vi pass per år. Vi bygger torn. Själv är jag inte ute och jagar mer än 2 tillfällen per vecka. Innan vi fäller ert djur kan jag garantera att vi lagt bra många timmar suttit och väntat. Allt ska stämma, de ska vara rätt djur, rätt avstånd för att vara säker på att man fäller på plats…
  Jag kan försäkra samtliga om att de är inte bara gå ut och skjuta något. Att sedan se en bild man tagit när någon sitter vid ett fällt djur kan jag förstå är osmakligt för vissa. Men tänk då nästagång du ser en bild… Vad de ligger för arbete bakom de. De är näst intill ett heltidsjobb…
  Klart att de ser dåligt ut utåt med sociala medier som Facebook när alla jägare lägger upp 1 fällt vilt per år. 300 000 jägare i Sverige. De är klart att de blir bilder här o där.

  De jag vill komma till är att jakten och jägare är hårt kritiserad av indevider som inte har fått hela bilden klar för sig.
  Svenska jägarförbundet grundades år 1830 av jägare. Dom vet hur jakten/tilldelningen bör regleras. Utan jägare kan svenssons snart hitta plogblad som extra utrustning hos sin bilhandlare.
  Utan Jägare hade det vare bra mycket mer viltolyckor. Polisen hade fått gått på eftersök på Björn själva?

  Nja… se något positivt med oss jägare.

  #lekstôga

  Red
  Red
  Gäst
  7 maj 2015 kl 22:43

  Varje gång NewsVoice publicerar debattartiklar om jakt blir kommentarsfältet överhettat. Om det är någon som känner sig kränkt anmäl den kommentaren så ska jag se över den.

  anders
  anders
  Gäst
  7 maj 2015 kl 21:51

  Red: jag tycker att LJJ skall vårda sitt språk, och sluta med de inlindade hoten.

  För upplysnings skull är det hela upplägget som baseras på examensarbeten. Att det någon gång funnits visent i det som idag kallas Sverige kan nog ses som troligt. Det har sannolikt funnits mammutar också.

  Det är ju likaledes rimligt att anta att 10 benrester är en väldigt låg andel ben för att fastslå en population. Det kan lika gärna ha varit köpmän som handlat med polacker och tagit med sig djurkroppar hem. Eller djur i fångenskap. Eller benrester som verktyg.

  Alice Tross
  Alice Tross
  Gäst
  7 maj 2015 kl 21:50

  LarsJohanJerker…hotar du!= Det du skrev lät väldigt hotfullt!? Vem ska bli ihjälskjuten?

  anders
  anders
  Gäst
  7 maj 2015 kl 21:41

  Studien ovan ger uppfattningen att visent trivs bäst i öppna och halvöppna landskap och ger lösningen på habitatet genom att föreslå de stora kraftledningsgatorna som betesområde.

  Detta för att uppnå en ökad artrikedom bland insekter och fjärilar med mera. I min mening skulle detta lika gärna kunna uppnås med dagens gräsätare.

  Om det är artrikedom i vid mening man eftersträvar så är en levande landsbygd med betande djur betydligt bättre än vilda visent som inte sett svensk mark sedan den förmodade istiden. Eller var det en flodvåg som skriftliga, och många muntliga traditioner beskriver det som raderade ut flera arter? Att mammutar dog med gräs fortfarande i munnen tyder på ett snabbt förlopp snarare än långsam svält och brist på föda.

  Och den stora frågan är vad man skall göra när nuvarande åkerbruk byts ut mot extensiv lösdrift av vild visent.

  LarsJohanJerker
  LarsJohanJerker
  Gäst
  7 maj 2015 kl 21:28

  “För övrigt är skriften du refererar till en samling examensarbeten” När blev dokumenterade benrester “examensarbeten”? Tjena….

  Du ville ha bevis för att visent har funnits i Sverige. Nu har du fått vad du bad om.

  Och var glad för att du slipper bli förföljd och ihjälskjuten av folk som påstår att de är dina vänner.

  Tony Holmström
  Tony Holmström
  Gäst
  7 maj 2015 kl 21:20

  Att det ens finns ett s.k. nyhets forum som vill publicera det den här damen skriver utan att ta reda på om det finns någonting annat än påhitt och lögner är ju riktigt illa.Skämmes på ansvarig utgivare.

  LarsJohanJerker
  LarsJohanJerker
  Gäst
  7 maj 2015 kl 21:07

  “I din kommentar bevisar du att du inte har en aning om det du uttalar dig om” Tvärtom. Faktum kvarstår ju: Vem vill ha sådana vänner? Inte jag och knappast någon annan heller.

  anders
  anders
  Gäst
  7 maj 2015 kl 20:51

  Lars Johan:
  Menar du på allvar att vi skall eftersträva en fauna som fanns för 11.000-12.000 år sedan, och som då förutsätter en helt omstrukturerad befolkning och jägarsamhällen?
  För det var ju så folk levde på den tiden, om man skall tro fynd och historieskrivning, som den presenteras till dags dato. Det förutsätter svedjebruk och en kraftigt reducerad befolkning.

  Implicit ger ju detta att jakt är en förutsättning eftersom det var så man livnärde sig i samlar- och jägarsamhällen. Det ger ju att jaktargumenten helt motsäger intentionen.

  För övrigt är skriften du refererar till en samling examensarbeten:
  Se sid 2 i källa nedan: “I denna serie publiceras olika typer av studentarbeten, bl.a. examensarbeten, vanligtvis omfattande 7,5-30 hp. Studentarbeten ingår som en obligatorisk del i olika program och syftar till att under handledning ge den studerande träning i att självständigt och på ett vetenskapligt sätt lösa en uppgift. Arbetenas innehåll, resultat och slutsatser bör således bedömas mot denna bakgrund.”

  Källa: http://stud.epsilon.slu.se/2894/1/lindblad_e_110621.pdf

  LarsJohanJerker
  LarsJohanJerker
  Gäst
  7 maj 2015 kl 20:48

  Låt oss snarast sätta stopp för jakt med drivande hundar. Enbart den åtgärden skulle befria oss från minst hälften av de så kallade “jägarna”.

  LarsJohanJerker
  LarsJohanJerker
  Gäst
  7 maj 2015 kl 20:33

  “Vem av oss är det som är oförskämd?” Tja, inget av det jag har hävdat är osant. Det enda man behöver göra för att bli övertygad är att bläddra i jaktblaskorna. Där frossar “djurvännerna” i att skjuta ihjäl sina “vänner”. Det vädjar till det lägsta och sämsta hos människan. Vidrigt!!

  Lars På Löven
  Gäst
  7 maj 2015 kl 20:17

  Ändamålen helgar medlen?? Att medvetet ljuga och bedra för att föra folk bakom ljuset och främja sina intressen.
  Jag förstår att hon ser alla jägare som tjuvjägare. Man känner andra som man känner sig själv.
  Och då hon inte verkar ha några moraliska begränsningar så är jag övertygad om att hade hon varit på andra sidan staketet så hade hon varit en av dessa tjuvjägare som hon ser i varje buske.

  Lars-Kristian Bergh
  Gäst
  7 maj 2015 kl 20:16

  Märkliga kommentarer t ex att kräva bevis på att Vincent funnits i Sverige. Snart krävs väl bevis på att det funnits vildren också?

  Återinför vildrenen i Sverige. Då får vargarna mat.

  LarsJohanJerker
  LarsJohanJerker
  Gäst
  7 maj 2015 kl 20:14

  “berätta gärna vilka belägg, arkeologiska och annat, som visar att visenten funnits i Sverige”

  Visentens historiska utbredning i Europa sträckte sig en gång från Frankrike i väst över
  mellersta Skandinavien i norr till Ukraina och Ryssland i öst, historiskt har den även vandrat över Berings sund där den grundlade den nordamerikanska populationen av bisonoxe (Benecke, 2005; Tokarska et al., 2011). UTBREDNINGEN I SVERIGE BYGGER PÅ 10 BENFYND DATERADE MELLAN 9500 OCH 8700 F.KR. FRÅN SKÅNE, HALLAND OCH ÖSTERGÖTLAND.VSB. I nordöstra Europa finns det fossilfynd upp till 60:e breddgraden vilket motsvarar Uppsala/Uppland i Sverige (Liljegren & Ekström, 1996).
  Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
  Förutsättningar för återintroduktion av stora gräsätare i Sverige
  Conditions for reintroduction of large herbivores in Sweden
  Erland Lindblad
  Etologi och djurskyddsprogrammet