Vi bör återinföra vildrenar, älgar, visenter och de fem stora rovdjuren – och män med gevär måste stoppas

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 maj 2015
- NewsVoice redaktion

Bison bonasus - Visent - Foto: Michael Gäbler

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014Det pågår ett tyst och fasansfullt krig mot våra djur i naturen – män med gevär måste stoppas. Vi svenska skattebetalare ska inte längre betala 60 miljoner kronor för att tillfredsställa deras drift att döda. Sveriges utveckling måste gå framåt, inte bakåt!

Text: Kristina Hallin – foto: SVT Debatt från 6 nov 2014 | Bison bonasus – Visent – Foto: Michael Gäbler, Wikimedia Commons

Statistik 2013; jakt på mer än 50 arter: Dovhjort 31 000, räv 72 400, fälthare 30 100, skogshare 18 600, grävling 27 500, rådjur 96 400, älg 96 000, tjäder 16 500, nötskrika 29 700, orre 19 700, gräsand 113 200. Detta är oacceptabelt. Utöver detta tillkommer omfattande illegal jakt – ett mörkertal som ingen har koll på.

 • Jägarna har ett stort utbud av arter och de får jaga varje dag under hela året – detta är unikt i dagens Europa.
 • Svenska jägare tillsammans med 30 000 utländska jägare skjuter fler arter i Sverige än något annat land i Europa. De kräver t o m licensjakt på Rödlistade arter.
 • Sverige har en lagstiftning kring jakt som är fri från detaljregleringar och de får skjuta hur mycket de vill. Detta är unikt i Europa.
 • De svenska jägarna har världens mest generösa regler kring löshundsjakt.
 • Nu har jägarna specialtränat Foxhound, kraftiga Hamiltonstövare, Rysk stövare, Plott-hundar som jobbar som maskiner, de släpps ut i skogarna två tillsammans – inga djur kan fly. Jägarna använder nu dessa hundar, de har GPS, de har olika fordon m m. Detta kan vi inte acceptera.

Krav på förändringar:

 • Alla lagar och förordningar ska ändras till de gällande EU-lagar.

SLU:s forskningsrapporter samt övriga skrifter från riksdag, regering och myndigheter från Alliansens/Erlandssons (C) tid, ska granskas och ändras till gällande lagar och bestämmelser – brotten är många.

ArcanumSkolan 2024
 • Viktigt att anställa fler naturbevakare hos länsstyrelserna. De ska ha uppdrag liknande kustbevakningens d v s mer utbildning, enhetlig klädsel och de ska ha befogenheter att stoppa jägare och t ex begära legitimation. Naturbevakarna idag lever under starkt hot i skogarna – de måste arbeta två och två.
 • Norrland, 52 % av Sveriges yta, måste öppnas för de vilda djuren. Området ska skötas enligt Rewildning Europe, enbart ekoturism ska få förekomma, absolut inga jakter. Vi kan återinföra vildrenar, älgar, visenter och de fem stora rovdjuren som nu är så starkt hotade som arter. Norrland är deras rätta hem – det är dags att återställa vårt viktiga Ekosystem.

Re-wildering Europes uppdrag – att förvilda  Europa

”Naturen i Europa är i ett tillstånd av dramatisk förändring. Å ena sidan minskar den biologiska mångfalden fortfarande, men å andra sidan pågår det en imponerande återkomst av vilda djur. På grund av enorma socioekonomiska förändringar och livsstilsförändringar, överges nu stora markområden och trenden är ökande. Samtidigt finns det en stark tillväxt av ekoturism. Ovanpå det, förändras den Europeiska politiken mot en mer positiv inställning till vildmark, djurliv och att återskapa det vilda. Vi anser att dessa fakta ger oss möjligheter till vild natur i Europa som är större än vad som skett de senaste århundraden.”

“Rewilding Europe vill göra Europa till en vildare plats, med mycket mer utrymme för vilda djur, vildmark och naturliga processer. Vi vill föra tillbaka den mångfald av liv som vi alla kan njuta av och att kunna utforska nya sätt för människor att förtjäna en rimlig utkomst från det vilda.”

Källa: rewildingeurope.com

Avesta Visentpark stoltserar med att vara en av Europas främsta avelsstationer för bevarandet av denna utrotningshotade djurart – visenten (Europeisk bison).

 • Statens otidsenliga och diffusa ”allmänna uppdraget” till jägarna ska upphöra omedelbart.
 • Krav på ett jaktstopp under 3 år. De stressade djuren måste få lugn och ro och nya planer upprättas om hur naturen ska skötas. De rödlistade arterna som varg, lo, björn, järv, kungsörn måste få natura 2000-områden dvs skyddade områden.

De många trafikolyckor som sker under älgjakterna september-februari, kommer också att minskas avsevärt. Djur och människor dör i onödan pga älgjakten.

 • Jägarnas utbildning ska göras om, via en statlig 6 månaders utbildning, som alla jägare ska delta; mycket teori och skytteträning. Åldersgräns 22 år. Under denna tid dras alla jaktvapenlicenser in och vapnen lämnas till polisen. På detta sätt reduceras ca 75 % av jägarantalet.
 • 30 000 utländska jägare/år som idag kommer till Sverige, ska förbjudas.
 • Alla ”viltförvaltningsdelegationer” i länen ska upphöra. Idag har nollvisionsjägare blivit tjänstemän på Länsstyrelserna – dessa personer med ingen utbildning, leker tjänstemän och får enorm makt över våra rödlistade djur, helt absurt.

Över 90% av delegationens medlemmar är jägare/varghatare, vad är detta för demokrati?

Myndigheterna; länsstyrelser och naturvårdsverket, ska återta sitt uppdrag de fått av svenska folket och de ska byta ut okunnigt folk till biologer, ekologer etc. Inga aktiva jägare ska anställas. Detta gäller även för Landshövdingar – sanering ska ske omgående.

 • Populationsuppskattningarna gällande varg och övriga stora rovdjur ska vara korrekta. Medelåldern på björn har sjunkit från 9 år till 5 år på grund av illegal-, licens- och skyddsjakter, detta får allvarliga konsekvenser för överlevnaden. Lo och järv har också alltför låga populationer på grund av olagliga jakter. Vargantalet har aldrig varit 300-400 i nutid, korrekt antal var mindre än 240 enligt senaste inventeringen. Vargarnas läge är mycket kritiskt. Kungsörn hade bara 125 lyckade häckningar. Alla är Rödlistade, stora utredningar måste ske. Sanningen måste fram.
 • Illegala jakter måste upphöra omgående. Polisen och länsstyrelser måste få stora resurser d v s pengar till personal och teknisk utrustning samt fordon och drönare.

 

Text: Kristina Hallin

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq