Bin är förgiftade av aluminium – Kan vara viktig orsak till massdöd

24
548

Europeiskt honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia Commons

En ny vetenskaplig undersökning har funnit att den omfattande bidöden kan vara orsakad av aluminiumutsläpp, en tungmetall som är kopplad till Alzheimers. Biologer vid Keele University och University of Sussex i Storbritannien beskriver aluminium som ”den mest signifikanta föroreningen under senare tid”. Undersökningen har nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Text: K. Reporter | Europeiskt honungsbi – Foto: John Severns, Wikimedia Commons

Tidigare har bekämpningsmedel, mobilstrålning och parasiter diskuterats som orsak till den oroande massdöden av bin. Enligt en rapport från USA:s jordbruksdepartement (US Department of Agriculture) från maj 2015 försvann över 40% av USA:s bipopulation under endast ett år. Året dessförinnan försvann 34,2 % (2013-2014).

Bina är tex oerhört viktiga för världens matproduktion eftersom de pollinatörer.

Forskarna mätte förekomsten av aluminium i bipuppor. De fann att halten av aluminium i bina var mellan 13 till 193 ppm (miljondelar). För människor anses halter som överskrider 3 ppm som skadliga nivåer som kan bidra till uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar inklusive Alzheimers sjukdom.

Utsläpp av aluminium kommer från bland annat förbränning av fossila bränslen och vid aluminiumtillverkning. Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering).

Allt från fiskar, träd, odlingar och människor har påverkats av aluminiumutsläppen. Undersökningar har visat att bin är känsliga för de ökande utsläppen av aluminium. Analyser från Brasilien har tidigare visat att pollen är kraftigt förorenat av aluminium.

“Aluminium är ett känt neurotoxin som påverkar beteendet i djurförsök. Bin är beroende av fungerande kognitiv förmåga för att fungera varje dag och dessa resultat pekar på den oroande möjligheten att aluminiumorsakad försämrad kognitiv förmåga kan ha betydelse för bipopulationens nedgång. Har vi fått bin med Alzheiemrs?“

Det säger professor Chris Exley, professor från Keele University. Exley är expert på hälsoeffekter av aluminium.

Text: K. Reporter

Källa: ’Bees with Alzheimer’s?’ Aluminium pollution linked to dementia in bees


  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.