Bin är förgiftade av aluminium – Kan vara viktig orsak till massdöd

publicerad 9 juni 2015
- K. Reporter

Europeiskt honungsbi - Foto: John Severns,  Wikimedia Commons

En ny vetenskaplig undersökning har funnit att den omfattande bidöden kan vara orsakad av aluminiumutsläpp, en tungmetall som är kopplad till Alzheimers. Biologer vid Keele University och University of Sussex i Storbritannien beskriver aluminium som ”den mest signifikanta föroreningen under senare tid”. Undersökningen har nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Text: K. Reporter | Europeiskt honungsbi – Foto: John Severns, Wikimedia Commons

Tidigare har bekämpningsmedel, mobilstrålning och parasiter diskuterats som orsak till den oroande massdöden av bin. Enligt en rapport från USA:s jordbruksdepartement (US Department of Agriculture) från maj 2015 försvann över 40% av USA:s bipopulation under endast ett år. Året dessförinnan försvann 34,2 % (2013-2014).

Bina är tex oerhört viktiga för världens matproduktion eftersom de pollinatörer.

Forskarna mätte förekomsten av aluminium i bipuppor. De fann att halten av aluminium i bina var mellan 13 till 193 ppm (miljondelar). För människor anses halter som överskrider 3 ppm som skadliga nivåer som kan bidra till uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar inklusive Alzheimers sjukdom.

Utsläpp av aluminium kommer från bland annat förbränning av fossila bränslen och vid aluminiumtillverkning. Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering).

Allt från fiskar, träd, odlingar och människor har påverkats av aluminiumutsläppen. Undersökningar har visat att bin är känsliga för de ökande utsläppen av aluminium. Analyser från Brasilien har tidigare visat att pollen är kraftigt förorenat av aluminium.

“Aluminium är ett känt neurotoxin som påverkar beteendet i djurförsök. Bin är beroende av fungerande kognitiv förmåga för att fungera varje dag och dessa resultat pekar på den oroande möjligheten att aluminiumorsakad försämrad kognitiv förmåga kan ha betydelse för bipopulationens nedgång. Har vi fått bin med Alzheiemrs?“

Det säger professor Chris Exley, professor från Keele University. Exley är expert på hälsoeffekter av aluminium.

Text: K. Reporter

Källa: ‘Bees with Alzheimer’s?’ Aluminium pollution linked to dementia in bees


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • CHEMTRAILS innehåller enligt en mätning på regnvatten som utfördes för flera år sedan, mest aluminium och barium men även radioaktivt strontium90 och spår av uran, totalt 16 olika grundämnen, men de kan även blanda in bakterier och virus. Resultatet eller ska vi kalla målet är att utrota över 90 % av jordena befolkning och resten ska bli zombier (levande robotar) som ska abeta för de som står bakom och bekostar hela sirkusen. Så varför har flygbiljetter blivit så billiga? Av de flygbolag som flugit över här jag bor har det sprutats av över 90%.

 • CHEMTRAILS innehåller enligt en mätning på regnvatten som utfördes för flera år sedan, mest aluminium och barium men även radioaktivt strontium90 och spår av uran, totalt 16 olika grundämnen, men de kan även blanda in bakterier och virus. Resultatet eller ska vi kalla målet är att utrota över 90 % av jordena befolkning och resten ska bli zombier (levande robotar) som ska abeta för de som står bakom och bekostar hela sirkusen. Så varför har flygbiljetter blivit så billiga? Av de flygbolag som flugit över här jag bor har det sprutats av över 90%.

 • Låt oss återknyta till det faktum att aluminium inte ingår i fossila bränslen, som de engelska forskarna påstår. Alltså bidrar inte förbränningen av fossila bränslen till dagens höga halter av aluminium i vattnet som bina dricker, samt på blommorna som bina besöker för att samla nektar och pollen.
  Vad kommer då allt aluminium ifrån? Ingen seriös bedömare kan inbilla sig det kommer från aluminiumtillverkning. Återstår som förklaring det som fega, lögnaktiga forskare, meteorologer och myndigheter känner väl till men förnekar och förtiger, nämligen CHEMTRAILS.

 • Låt oss återknyta till det faktum att aluminium inte ingår i fossila bränslen, som de engelska forskarna påstår. Alltså bidrar inte förbränningen av fossila bränslen till dagens höga halter av aluminium i vattnet som bina dricker, samt på blommorna som bina besöker för att samla nektar och pollen.
  Vad kommer då allt aluminium ifrån? Ingen seriös bedömare kan inbilla sig det kommer från aluminiumtillverkning. Återstår som förklaring det som fega, lögnaktiga forskare, meteorologer och myndigheter känner väl till men förnekar och förtiger, nämligen CHEMTRAILS.

 • Tänka sig, där blev sista stycket, “Aluminium är ett känt neurotoxin som påverkar … – hastigt och lustigt försett med citationstecken …

 • Tänka sig, där blev sista stycket, “Aluminium är ett känt neurotoxin som påverkar … – hastigt och lustigt försett med citationstecken …

 • Detta – ”Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering)” – har ni ju lagt till själva inne i texten som tillskrivs Exley. Ni invaggar uppenbart läsarna i föreställningen att Exley skrivit detta vilket framgår av originaltexten (https://www.rt.com/news/265600-bees-alzheimer-aluminium-pollution/) att han inte har!

  Du kan förslagsvis titta på Flashback i tråden om chemtrails, (https://www.flashback.org/t1718010p524) fr.o.m. inlägget av “Död o återfödd” nr 6286, vidare hur detta kommenteras 6291 – 6310 – 6317 – 6325 + en del inlägg emellan.

  Du kanske vänligen kunde försvara eller bestrida där debatten om denna “fadäs” nu pågår och användare blir påhoppade efter att ha citerat er “felöversatta eller fortifierade” artikel.

 • Detta – “Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering)” – har ni ju lagt till själva inne i texten som tillskrivs Exley. Ni invaggar uppenbart läsarna i föreställningen att Exley skrivit detta vilket framgår av originaltexten (https://www.rt.com/news/265600-bees-alzheimer-aluminium-pollution/) att han inte har!

  Du kan förslagsvis titta på Flashback i tråden om chemtrails, (https://www.flashback.org/t1718010p524) fr.o.m. inlägget av “Död o återfödd” nr 6286, vidare hur detta kommenteras 6291 – 6310 – 6317 – 6325 + en del inlägg emellan.

  Du kanske vänligen kunde försvara eller bestrida där debatten om denna “fadäs” nu pågår och användare blir påhoppade efter att ha citerat er “felöversatta eller fortifierade” artikel.

 • Under texten står …
  “Det säger professor Chris Exley, professor från Keele University. Exley är expert på hälsoeffekter av aluminium”.

  Källa: ‘Bees with Alzheimer’s?’ Aluminium pollution linked to dementia in bees

  Detta här citerade … – (“Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering)”… – tillskrivs alltså felaktigt Chris Exley medan det har lagts till av er … verkar inte särdeles hederligt “Tobbe”.

 • Hej. Ni skriver … “Utsläpp av aluminium kommer från bland annat förbränning av fossila bränslen och vid aluminiumtillverkning. Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering).”

  Vid genomläsning av länkad originalartikel står endast första meningen, ej alls den andra om geoengineering … där står bara …

  “Researchers say that a number of human activities, such as the burning of fossil fuels resulting in “acid rain” and the mining of aluminium ores to make aluminum metal and salts, have contributed to the thriving biological availability of this “non-essential metal.”

  “As a result, fish, trees, crops” … osv

  Källa: ‘Bees with Alzheimer’s?’ Aluminium pollution linked to dementia in bees

  Hur kommer detta sig? Var kommer denna mening från? – “Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering).”

  Har ni lagt till den själva?

  Mvh Per

 • Under texten står …
  “Det säger professor Chris Exley, professor från Keele University. Exley är expert på hälsoeffekter av aluminium”.

  Källa: ‘Bees with Alzheimer’s?’ Aluminium pollution linked to dementia in bees

  Detta här citerade … – (“Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering)”… – tillskrivs alltså felaktigt Chris Exley medan det har lagts till av er … verkar inte särdeles hederligt “Tobbe”.

 • Hej. Ni skriver … “Utsläpp av aluminium kommer från bland annat förbränning av fossila bränslen och vid aluminiumtillverkning. Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering).”

  Vid genomläsning av länkad originalartikel står endast första meningen, ej alls den andra om geoengineering … där står bara …

  “Researchers say that a number of human activities, such as the burning of fossil fuels resulting in “acid rain” and the mining of aluminium ores to make aluminum metal and salts, have contributed to the thriving biological availability of this “non-essential metal.”

  “As a result, fish, trees, crops” … osv

  Källa: ‘Bees with Alzheimer’s?’ Aluminium pollution linked to dementia in bees

  Hur kommer detta sig? Var kommer denna mening från? – “Aluminium har även funnits i extremt höga halter i många mätningar av regnvatten efter omfattande flygutsläpp (geoengineering).”

  Har ni lagt till den själva?

  Mvh Per

 • Tack Solveig. Det var jag som frågade. Av ditt svar vet jag att följande påstående i artikel är en manipulativ lögn: “Utsläpp av aluminium kommer från bland annat förbränning av fossila bränslen” Sedan i framtiden kommer någon kanske att införa beskattningen som är byggd på en sådan lögn, precis som det sker med koldioxid t.ex. I det läge kommer kanske naturvårdsverket också att revidera sin information och påstå saker tagna ur luften så som SMHI redan gör idag vad beträffar molnbeskrivningar…

  Vi lever i en värld byggd på lögner helt enkelt

 • Tack Solveig. Det var jag som frågade. Av ditt svar vet jag att följande påstående i artikel är en manipulativ lögn: “Utsläpp av aluminium kommer från bland annat förbränning av fossila bränslen” Sedan i framtiden kommer någon kanske att införa beskattningen som är byggd på en sådan lögn, precis som det sker med koldioxid t.ex. I det läge kommer kanske naturvårdsverket också att revidera sin information och påstå saker tagna ur luften så som SMHI redan gör idag vad beträffar molnbeskrivningar…

  Vi lever i en värld byggd på lögner helt enkelt

 • Någon undrar här om det finns aluminium i fossilt bränsle. Enligt Naturvårdsverket uppges inga aluminiumhalter i fossilt bränsle.
  Aluminium är en lättmetall, men det gör den inte mindre giftig, vilket är viktigt att poängtera. Flertalet tungmetaller tillhör livsviktiga spårämnen, som koppar, järn, zink, krom, mangan, molybden, nickel. Giftiga lättmetaller är exempelvis aluminium, beryllium, strontium.
  Solveig Silverin

 • Någon undrar här om det finns aluminium i fossilt bränsle. Enligt Naturvårdsverket uppges inga aluminiumhalter i fossilt bränsle.
  Aluminium är en lättmetall, men det gör den inte mindre giftig, vilket är viktigt att poängtera. Flertalet tungmetaller tillhör livsviktiga spårämnen, som koppar, järn, zink, krom, mangan, molybden, nickel. Giftiga lättmetaller är exempelvis aluminium, beryllium, strontium.
  Solveig Silverin

 • ABA

  Att ventilera gammal unken Nazism och Anti-sionism i samband med bidöden är väl ungefär så lågt som ett sådant här kommentarsfält kan nå!
  Eller?

 • ABA

  Att ventilera gammal unken Nazism och Anti-sionism i samband med bidöden är väl ungefär så lågt som ett sådant här kommentarsfält kan nå!
  Eller?

 • Om alla begrundade vad syftet är med den miljöförstöring vi alla bidrar till, utsätts för och minimerar möjligheterna till överlevnad i stället för att som dårar ingå i den plan som har flera tusen år på nacken att ett utvalt folk skall dominera vår planet….
  ja då skulle det kanske bli en ändring.

  Innan vi vågar lyfta fram och debattera detta tabubelagda ämne kommer dessa långt framskridna planer att omsluta oss som en tsunami vilket är omöjlig att stoppa.

  Läs Talmud och inse fakta.

 • Om alla begrundade vad syftet är med den miljöförstöring vi alla bidrar till, utsätts för och minimerar möjligheterna till överlevnad i stället för att som dårar ingå i den plan som har flera tusen år på nacken att ett utvalt folk skall dominera vår planet….
  ja då skulle det kanske bli en ändring.

  Innan vi vågar lyfta fram och debattera detta tabubelagda ämne kommer dessa långt framskridna planer att omsluta oss som en tsunami vilket är omöjlig att stoppa.

  Läs Talmud och inse fakta.

 • Lars P.

  Varifrån kommer påståendet att Fluor uppstår vid Al-tillverkning ?
  I så fall i vilken form?

 • Lars P.

  Varifrån kommer påståendet att Fluor uppstår vid Al-tillverkning ?
  I så fall i vilken form?

 • IVL gjorde ju omfattande undersökningar på regn och vatten under många år. Där borde finns mycket att hämta.

 • IVL gjorde ju omfattande undersökningar på regn och vatten under många år. Där borde finns mycket att hämta.

 • Det står att utsläpp av aluminium kommer bland annat från förbränning av fossila bränsle. Jag undrar finns det aluminium i bränslet helt naturligt, eller är den tillsatt dit och i så fall varför? Eller finns överhuvudtaget inget aluminium i bränslet, men vid avgasmätningar finns aluminium där p.g.a. att bilen andas in en chemtrails luft som vi alla andas in. D.v.s. att aluminium kommer in den vägen. Kan någon svara på detta? Tack på förhand.

 • Det står att utsläpp av aluminium kommer bland annat från förbränning av fossila bränsle. Jag undrar finns det aluminium i bränslet helt naturligt, eller är den tillsatt dit och i så fall varför? Eller finns överhuvudtaget inget aluminium i bränslet, men vid avgasmätningar finns aluminium där p.g.a. att bilen andas in en chemtrails luft som vi alla andas in. D.v.s. att aluminium kommer in den vägen. Kan någon svara på detta? Tack på förhand.

 • Redhawk – då får du anmäla hela Bilderberggruppen inkl Statsminister Löfvén.
  Deras planer som framgår av dokument i boken “Bilderberggruppen” visar tydligt detta spår. Decimering av mänskligheten på ett sätt som skall se “naturligt” ut.
  Eftersom man vet att aluminium är skadligt och fortsätter, då betyder detta bara en sak – det är avsiktligt.

 • Att tänka på: Människor använder aluminium med tacksamhet och smetar den på kroppen i form av olika kosmetika, solskyddskrämer och dylikt. I Tyskland frågar man numera patienter med bröstcancer om de använder deodoranter med ALUMINIUM innehåll. Tänk på det nästa gång du handlar.

 • Redhawk – då får du anmäla hela Bilderberggruppen inkl Statsminister Löfvén.
  Deras planer som framgår av dokument i boken “Bilderberggruppen” visar tydligt detta spår. Decimering av mänskligheten på ett sätt som skall se “naturligt” ut.
  Eftersom man vet att aluminium är skadligt och fortsätter, då betyder detta bara en sak – det är avsiktligt.

 • Om befolkningen skall minskas är detta en effektiv väg. Alzheimer har de senaste årtionden exploderat. I media för man visserligen läsa att det är därför att vi blir äldre, men det är fel.
  Vem är ansvarig för Chemtrails? har man en adress kan man anmäler vederbörande till det Internationale Tribunal into Crimes of Church and State.

 • Att tänka på: Människor använder aluminium med tacksamhet och smetar den på kroppen i form av olika kosmetika, solskyddskrämer och dylikt. I Tyskland frågar man numera patienter med bröstcancer om de använder deodoranter med ALUMINIUM innehåll. Tänk på det nästa gång du handlar.

 • Om befolkningen skall minskas är detta en effektiv väg. Alzheimer har de senaste årtionden exploderat. I media för man visserligen läsa att det är därför att vi blir äldre, men det är fel.
  Vem är ansvarig för Chemtrails? har man en adress kan man anmäler vederbörande till det Internationale Tribunal into Crimes of Church and State.

 • Tack för information om att aluminiumoxid i luft orsakar demens på bin och människa, men varför har bostäder och arbetslokaler avsedd för EN okunnig enskild konsument, lokalt på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen, fastighetsägare som bedriver näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist mot enskild människa, luftkonditionering med aluminiumlameller (offeranod) på köldmediumrör (koppar) och som oxiderar till aluminiumoxid i andningsluft, av den fukt som utfälls vid lufttemperatursänkning?

 • Tack för information om att aluminiumoxid i luft orsakar demens på bin och människa, men varför har bostäder och arbetslokaler avsedd för EN okunnig enskild konsument, lokalt på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen, fastighetsägare som bedriver näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist mot enskild människa, luftkonditionering med aluminiumlameller (offeranod) på köldmediumrör (koppar) och som oxiderar till aluminiumoxid i andningsluft, av den fukt som utfälls vid lufttemperatursänkning?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *