Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Dows bekämpningsmedel 2,4-D på GMO-grödor fanns även i Agent Orange – IARC klassar 2,4-D som möjligen cancerframkallande

publicerad 24 juni 2015
- K. Reporter

Bekämpningsmedel - dust spraying - Photo: Marlin E. RiceWHO:s Internationella Cancerforskningsinstitut, IARC, bedömde nyligen att glyfosat som finns i bekämpningsmedlet Roundup från Monsanto som troligen cancerframkallande, klass 2A. Nu har IARC även klassat ett annat bekämpningsmedel, 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) från kemikaliekoncernen Dow AgroSciences, som ”möjligen cancerframkallande” i den något lägre cancerklassningen 2B.

I samma klass, 2B, finns strålning från trådlös teknik (radiofrekventa fält) och lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar och transformatorer. 2B är samtidigt två klasser över bedömningen att ämnet troligen inte orsakar cancer dvs klass 4.

2,4-D har använts sedan 1945 och ingår i ett nytt bekämpningsmedel från Dow AgroSciences. Dow använder såväl glyfosat som 2,4-D i sitt bekämpningsmedel som godkändes för användning i USA så sent som förra året. Enligt Duo är det avsett för användning vid odling av Dows GMO-grödor som samtidigt är resistenta mot bekämpningsmedlet.

Bedömingen gjordes av 24 forskare som gick igenom all forskning om cancereffekter av bekämpningsmedlet från företaget Dow Agro Sciences. Undersökningar har visat koppling mellan Non-Hodgins lymfom och exponering för bekämpningsmedlet, men IARC:s experter fann inte att det fanns ”starka och samstämmiga belägg” för sjukdomen och exponering för bekämpningsmedlet. Däremot fanns det enligt IARC:s 24 experter starka belägg för att 2,4-D orsakar oxidativ stress och begränsade belägg för att medlet försämrar immunförsvaret

Agent Orange

Det ökända ämnet Agent Orange består till hälften av 2,4-D. Agent Orange användes av USA under Vietnamkriget och bedöms ha orsakat 400 000 dödsfall och 500 000 missbildningar bland människor.

IARC:s lista över cancerklassade ämnen

Text: K. Reporter | Dust spraying – Photo: Marlin E. Rice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq