Ekotoxicitetstester visar att avloppsslam är giftigt för organismer – Giftigast är ”Revaqcertifierat slam”

publicerad 23 juni 2015
- av Gästskribent
Gunnar Lindgren. Foto: Sören Gunnarsson

Vid Högskolan i Halmstad har man undersökt giftigheten i både Revaq-certifierat och vanligt avloppsslam.

Text: Gunnar Lindgren, civ ing, läs mer av Lindgren

”Vårt resultat visar att ju högre koncentration av slam som används ju mer både akut och kronisk respons får man. Vi fick en större tillväxthämning och mer akut respons i det REVAQ-certifierade slammet än i det ocertifierade.”

Rapporten anger också att ”man bör även se sig om efter andra metoder för att utvinna fosfor”.

Det anses vara ett stort problem när ekotoxicitetstester visar hur avloppsvatten påverkar sjöar, vattendrag och havet. Många forskare hjälper till i detta arbete. Inte minst när det gäller att skydda dricksvattnet, men när samma gifter hamnar i slammet och skadar markens organismer eller hotar vår hälsa genom främmande ämnen i maten, råder tystnad.

När det gäller det allvarliga miljögiftet PFOS i dricksvatten har detta fått stor uppmärksamhet. Man anger spridning av brandskum som en källa. Men PFOS sprids också med slam i livsmedelsproduktionen.

Hur många känner till att barn får i sig PFOS från bakverk, kött, mejeriprodukter enligt Livsmedelsverket? Se sid 5 i PDF.

Text: Gunnar Lindgren, civ ing


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hur förstockade är inte våra myndigheter, vilka tillåter denna form av “återvinning”? Förstår de inte att alla dessa giftiga ämnen negativt påverkar vår miljö – troligtvis för generationer framöver? Med ännu okända konsekvenser!

  Får verkligen ogenomtänkta “LÖSNINGAR” bara fortsätta, eller tar alltid byråkratin i dessa frågor överhanden, så att frågeställningarna fortsatt ligger obesvarade i alla högar av papper – utan att någon seriös hantering kan tillåtas få starta i tid – innan det blivit alldeles försent!

  Måste kortsiktighet alltid få styra även här, liksom inom så många andra områden – där samhällets oförmåga att lösa problemen med tiden blivit allt påtagligare?

  Är det bara “korruptionen”, som blir drivfjädern till alla kortsiktiga lösningar som presenterats?

  Till vilken nytta har vi alla politiker, vilka i grunden saknar nödvändig kunskap i de flesta ämnesområden – utan förlitar sig på “experter” med bindningar till stora bolag – oavsett om det gäller vaccinationer, läkemedelsbiverkningar, korruption inom finans- eller försäkringsvärlden, för att inte nämna alla ännu okända tillsatser i vår mat, etc etc?

  Är det kortsiktighet, som blivit samhällets normala sätt att lösa alla olika typer av problem?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *