Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Ekotoxicitetstester visar att avloppsslam är giftigt för organismer – Giftigast är ”Revaqcertifierat slam”

publicerad 23 juni 2015
- Gästskribent
Gunnar Lindgren. Foto: Sören Gunnarsson

Vid Högskolan i Halmstad har man undersökt giftigheten i både Revaq-certifierat och vanligt avloppsslam.

Text: Gunnar Lindgren, civ ing, läs mer av Lindgren

”Vårt resultat visar att ju högre koncentration av slam som används ju mer både akut och kronisk respons får man. Vi fick en större tillväxthämning och mer akut respons i det REVAQ-certifierade slammet än i det ocertifierade.”

Rapporten anger också att ”man bör även se sig om efter andra metoder för att utvinna fosfor”.

Det anses vara ett stort problem när ekotoxicitetstester visar hur avloppsvatten påverkar sjöar, vattendrag och havet. Många forskare hjälper till i detta arbete. Inte minst när det gäller att skydda dricksvattnet, men när samma gifter hamnar i slammet och skadar markens organismer eller hotar vår hälsa genom främmande ämnen i maten, råder tystnad.

När det gäller det allvarliga miljögiftet PFOS i dricksvatten har detta fått stor uppmärksamhet. Man anger spridning av brandskum som en källa. Men PFOS sprids också med slam i livsmedelsproduktionen.

Hur många känner till att barn får i sig PFOS från bakverk, kött, mejeriprodukter enligt Livsmedelsverket? Se sid 5 i PDF.

Text: Gunnar Lindgren, civ ing


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq