Föreningen Humanism & Kunskap initierade projektet ”Helandevård”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 juni 2015
- NewsVoice redaktion
Vård doktor alternativmedicin - Photo: Crestock.com

Vård doktor alternativmedicin - Photo: Crestock.com

Vad är egentligen helandevård och erbjuder helandevård något mer än skolmedicin? Sjukvård av idag behandlar symtom medan helandevård har som syfte att förebygga och ta tillvara på den självläkande kapaciteten. En ambition som förs fram här är att skapa förståelse för olika människosyn.

Text: Börje Peratt och Kersti Wistrand | Foto: Crestock.com

Helande har sin grund i välvilja, en mentalitet som attraherar en gynnsam påverkan, en godhjärtad intention och acceptans av ett medvetande som förenar oss alla.

Olika människosyn behöver dialog

Dagens sjukvård och helandevården bygger på olika människosyn. Helandevård är mångfald där man anpassar vården till människan och där man ser till hela människan. Det kan jämföras med ”specialistvård” som behandlar människan som en biologisk organism. Även här finns ibland en öppenhet för att olika delar kan ha utlöst en problematik. Uppgiften blir att behandla den eller de delar som utgör problemet. Inom sjukvården kan man remittera till rehab och sjukgymnast men ofta löser man problem med läkemedel som kan ge olika slags biverkningar, alternativt med kirurgiska ingrepp. Sådana kan vara helt nödvändiga för att rädda liv och skolmedicinen är sammantaget enastående med sina skickliga läkare.

Debatten mellan skolmedicinens företrädare och alternativmedicinarna kan dock bli  polariserad. Misstänksamhet och/eller fastlåsta ståndpunkter från de olika åsiktslägren riskerar att hindra kommunikationen.

Vad har orsakat denna problematik?

Det kan förekomma hårda angrepp mot alternativ medicin som anses vara vetenskapligt otillräcklig och ren och skär humbug.

Å andra sidan kan alternativmedicinska företrädare anse att skolmedicinen har förlorat helhetssyn, enbart fokuserar på enskilda kroppsdelar och bedriver specialiserad ingenjörskonst.

Patienter som drabbats av felbehandlingar genom sjukvården kan känna bitterhet. Det föreligger också en ilska från en del av allmänheten mot det som betraktas som girighet hos läkemedelsindustrin. När läkare skriver ut mängder av medicin så blir det inte bara pengar för producenten utan också risk för missbruk, förgiftningar och biverkningar.

Ett exempel på detta är svininfluensavaccinet som orsakade kroniska neurologiska skador. Det kan tolkas som att undvika att ta ansvar för patienten.

Ett fortsatt problem i kommunikationen kan vara att myndigheterna, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och IVO är befolkade av personer som hyser motstånd mot alla former av alternativ. Vi vet att Läkemedelsverket i stort sett är finansierade av läkemedelsindustrin så misstänksamheten när det rör deras lojalitet är förståelig.

Positiva erfarenheter av sjukvården

I samband med en svår bilolycka då jag spräckte mjälten insåg jag att livet höll på att rinna ifrån mig.

”Börje, du klarar det här, vi ska greja dig!”

Det var det sista jag hörde på operationsbordet. Jag är oerhört tacksam för det läkarlaget och de orden. Javisst, jag har också blivit felbehandlad men inte är det något jag betonar. Jag är oerhört tacksam för all hjälp som jag och min familj fått.

När det blir fel erbjuds ibland möjlighet till en second opinion. Och ibland kan man konsultera olika kompetenser. Denna möjlighet ska vi ta tillvara på och utveckla.

Läkaruppropet syftar till förändring. Läkaruppropet har samlat närmare 10 000 underskrifter.  Man formulerar viljeinriktningen enligt följande:

”Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov.”

”Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.”

”Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.”

”Låt oss få detta utrymme!”

Det finns också ett stort antal människor som arbetar inom vården och forskningen som är öppna för och som visar intresse för olika komplementära metoder.

Vision

 1. Bringa kännedom om en transpersonell människosyn och omtranspersonell medicin som tar hänsyn till den andliga aspekten av medvetandet.
 2. Bringa kännedom om olika holistiska komplementära metoder. De som nu driver utvecklingen mot en integration av helande metoder också inom sjukvården är ofta öppna för  integrativ medicin. Med det senare menas ett stort antal behandlingsformer och här ingår även transpersonell medicin och psykologi. Ett exempel på integrativ medicin är Healing som används på sjukhus och vårdinrättningar i flera länder i Europa. Idag betraktar man integrativ medicin som en del i den komplementära.
 3. Samla intresserade och göra nätverk för att föra en utvecklande dialog mellan skolmedicin och komplementär medicin. Ett bra exempel på hur komplementära behandlingsformer redan idag används inom sjukvården är klinisk hypnos. Läkare och tandläkare som utbildats i detta kan reducera behovet av bedövningsmedel och hjälpa patienten att klara smärta med lägre doser.  Akupunkturanvänds också som smärtlindring, inte minst vid förlossningar.

Skolmedicin kan tillsammans med komplementär medicin ge bättre vård.

För att utveckla detta tema har vi inom Humanism & Kunskap initierat projekt ”Helandevård”. Planen är ett första symposium eller en konferens under 2016. Vi kommer att diskutera och pröva detta under sommarens Medevivecka dit medlemmar hälsas välkomna.

Text: Börje Peratt och Kersti Wistrand


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: helandevård
Stöd NewsVoice 2024
 • VÅRD SVERIGES TROVÄRDIGHET

  För att vård Sverige alls skall kunna uppnå en hälsovård som är värd namnet i Sverige, särskilt utifrån att så många kroniskt sjuka existerar och ”belastar” det sk svenska vårdsystemet och socialförsäkringssystemet, är av vikt att helhetssyn av människan införes inom vård Sverige.

  Är människan skapt för att ”rotfyllas”?

  Rekommenderar alla intresserade inom vård Sverige och medborgare; att se och sätta sig in i vad dr Mercola delger i denna informationsvideo;

  Dr. Mercola Discusses Root Canals

  https://www.youtube.com/watch?v=oYbOvx54OOs&feature=em-hot-vrecs

  Är människan skapt för att utsättas för sk mediciner/vacciner, sk mediciner som dödar fler än vad sjukdomar gör? Hänvisar i denna del till följande;

  Kosttillskott gav noll döda medan läkemedel tog 784 000 liv

  https://newsvoice.se/2011/04/26/kosttillskott-gav-noll-doda-medan-lakemedel-tog-784-000-liv/

  Att Vård Sverige har ett generellt trovärdighetsproblem utifrån att staten Sverige/vård Sverige samverkar och samarbetar med ”den kriminella läkemedelsindustrin” och deras sk vacciner/mediciner är uppenbart!

  Läs mer i den delen
  https://newsvoice.se/?s=Peter+G%C3%B8tzsche+

  Trevlig midsommar och sommar till alla goda medmänniskor

  Hälsar

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *