Försvarsforskare: ”NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 juni 2015
- NewsVoice redaktion
Anders Romelsjö - Foto: Sthlm Universitet Press

Anders Romelsjö - Foto: Sthlm Universitet PressPå DN Debatt skriver idag Linus Hagström (artikel), professor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och Tom Lundborg, lektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och forskare vid Utrikespolitiska institutet att ”NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert”. De menar att ”Ett svenskt NATO-medlemskap skulle cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians och riskera att leda till ytterligare aggression från Ryssland.”

Text: Anders Romelsjö, prof. inom folkhälsovetenskap | Foto (th): Stockholms Universitet, pressbild.

Det finns starka skäl att instämma i att Sverige bör stå utanför NATO av säkerhetsskäl, även om man kanske inte anser att Ryssland är aggressivt. Man kan instämma i forskarnas slutsats att ett NATO-medlemskap försämrar Sveriges säkerhet, och ökar risken för att Sverige skulle kunna dras in i stormaktskonflikter och krig, utan folkligt stöd. Detta framgår klart av den viktiga boken ”Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!”

I denna antologi med Anders Björnsson och Sven Hirdman som redaktörer medverkar experter och politiker med skilda uppfattningar i många frågor, bland annat i synen på Ryssland. Alla anser de dock att ett svenskt medlemskap i Nato inte förbättrar landets säkerhet utan försvårar en fredspolitik i vårt närområde och ökar risken för att vi blir indragna i konflikter och krig.

Professor Anders Björnsson har här tidigare framhållit att de svenska NATO-förespråkarnas argument att Atlantpakten är en demokratiernas gemenskap inte håller. Han skrev ”Finland och Sverige, Irland, Schweiz och Österrike är väl fungerande demokratier, men de har valt att stå utanför stormaktsblock och militärallianser.

Däremot är polisstaten Turkiet, maffians Italien, korruptionens Rumänien, det halvfascistiska Ungern, blodshämndens Albanien alla medlemmar av NATO. Om Ukraina blev NATO-medlem, vilket förhoppningsvis kommer att förhindras genom tyskt eller annat ingripande, skulle alliansens demokratiska legitimitet försvagas ytterligare. Till syvende och sist är NATO en krigsorganisation i tjänst hos USA som störtat många demokratier.

Nu är Nato och har varit – och är – offensivt i större utsträckning än den makt som den idag definierar som sin fiende, det militärpolitiskt starkt försvagade Ryssland.

Avtal med NATO?

Som framgick av en artikel på DN Debatt 19/4 ser 31 kulturarbetare förslaget till värdlandsavtal som en möjlig språngbräda till NATO-medlemskap. Två dagar efter riksdagsvalet la den avgående regeringen fram förslaget till ett värdlandsavtal med NATO. Beslut ska tas nästa år.

Man kan mycket väl vara emot NATO-medlemskap utan att vara emot värdlandsavtalet och utan att vara emot NATO:s insatser på andra håll. Det gäller att bilda största möjliga front mot NATO-medlemskap – med deltagande av personer från M till KP. Men jag personligen vill påminna om att:

Ett värdlandsavtal innebär att Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Det försvårar Sveriges möjligheter att i ett krigsläge säga nej med hänvisning till alliansfriheten.

Avtalet kan innebära NATO kan få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt NATO. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar angående vapenteknik. Kärnvapen är inte uteslutna, men Sverige kan säga nej till detta.

Avtalet innehåller bestämmelser som är direkt i strid med svensk grundlag. Till exempel är Natos trupper undandragna svensk jurisdiktion. De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

Mastodontövningar med Nato

Sveriges nedrustning av det egna försvaret och deltagandet i stora NATO-övningar på svensk mark för förstås Sverige närmare NATO och bidrar i sig till att påverka opinionen.

Den av USA och NATO ledda mastodontövningen i Östersjöområdet, Baltops 2015, inleddes 5/6 och ska pågå i två veckor. I övningarna som genomförts årligen sedan 1971 deltar i år Sverige, Finland och Georgien. Årets Baltopsövning är exceptionellt stor med närmare 50 fartyg och 40 flygplan samt cirka 4 500 soldater i övningar på svenskt och polskt territorium.

Arctic Challenge Exercise (ACE) var i början av året enligt Försvarsmakten världens största övning under 2015.

I ACE 15 25/5-4/6 deltog förutom värdländerna Sverige, Norge och Finland bland andra USA och Storbritannien. Övningsområdet sträcker sig över en tredjedel av Sveriges yta.

NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. Som faktainriktad anti-imperialist tycker jag mig kunna konstatera att NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts), varifrån flyktingströmmar över Medelhavet går, och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren). Nu hetsar NATO mot Ryssland och bedriver provokativa militärövningar vid Rysslands gräns (se ovan).

Det är helt klart att NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.

Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90% av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen om en folkomröstning kom till?

Men alliansfriheten har tjänat folket väl. Den har hållit Sverige utanför två världskrig. Alla militärallianser befordrar krig. Den som ställer sig utanför har störst möjligheter att undgå krig.

Läs den kompletta repliken på Jinge.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NATO
Stöd NewsVoice 2024
 • Bland annat om hur brittiska vapenföretag sålde torpeder till motståndaren som använde dem för att sänka brittiska skepp.
  https://firstworldwarhiddenhistory.wordpress.com/2015/06/10/munitions-2-vickers-rothschilds-and-the-death-of-patriotism/
  De som vill lura in Sverige i Nato vill att mycket förstörelse skall inträffa på båda sidor. Länken visar hur lönsamma karteller byggdes upp. Man kan påminna om att den svenska vapenindustrin, väl?, ägs av anglosaxarna till stor del. Utom Jas(har inte färska uppgifter), så där har de inget emot att det går illa, som i Ungern två ggr nu. Olyckor?

 • Enligt en visserligen osvensk korruptionsdefinition, The Fitzgerald Inquiry, som refereras av professor Dennis Töllborg i dennes GRI-rapport 2012:1 “Älska din navel! Om illiojal maktanvändning, den offentliga lögnen och skydd för whistle-blowers“, s. 19, så betecknas pragmatiskt motiverade beslut som avviker från den retorik varpå den offentliga makten utövas just såsom korruption.

  Enligt denna definition torde den politiska makten i Sverige kunna betecknas som korruption.

 • @xmaverikx Strofen “all wars are bankers wars” myntades väl av Michael Rivero? Han kör politisk radio från Hawaii nästan varje dag och håller sig ganska så uppdaterad på konflikter och politik. Ibland är han dock litet för snabb till att dra slutsatser men det är överkomligt och faktiskt litet kul också.

  senaste..

 • “Vi är i händerna på skurkar. De är politiker, generaler, vapenproducenter och journalister.”
  Bankirer inte att förglömma, med Rothschilds i spetsen.
  “All Wars Are Bankers’ Wars.”

 • Kan någon förklara för mig logiken i att stora NATO-övningar skall äga rum på svenskt territorium, när vi inte är medlemmar och det finns 28 medlemsländer att öva i? För mig låter detta som hyckleri, eller där man gör något i allas åsyn samtidigt som man förnekar att man gör det. Det är också tänkvärt, att NATO aldrig utförde några militära aktioner så länge Sovjetunionen existerade, men när det nya Ryssland blev vän med västvärlden, då börjar man ödelägga det ena landet efter det andra – Jugoslavien, Serbien, Afghanistan, Libyen och nu Syrien (om än via bulvaner och med godtrogna allierade, som Sverige) med tvivelaktiga motiv som ordningens och demokratins upprätthållare, humanitära skäl osv. Och nu inriktar sig NATO åter mot Ryssland, åberopande ryska reaktioner man själv medvetet provocerat fram. NATO är endast en förlängd arm av USA:s krigsmaskin, som lever av krig, kriser och vapentillverkning. Om vi Sverige vill undgå att dras in i krig och fortsätta att leva i fred, ja då bör vi hålla oss så långt borta vi kan från NATO och återgå till den neutralitet vi i praktiken tycks ha förlorat för länge sedan.

 • Det kan inte finnas någon i Sverige som vill släppa in styrkor för skarpa militära operationer, som Sverige inte är inblandade i. Att inte Sverige skall ha NATO-medlemskap bidrar till balans och avspänning. Det tycker jag vi skall fortsätta med.
  Om vi däremot har gemensamma försvarsövningar med våra nordiska grannar ser jag inga problem med. Att Norge och Danmark är med i NATO bör inte göra någon skillnad. De är demokratiska länder liksom Finland. Hypotetiskt sett skulle man kunna se t.ex. Ryssland och Norge göra gemensam sak i försvarsövningar. De är ju grannar eller gränsar till varandra trots allt. Det skulle innebära att NATO styrkor samövade med Ryssland. Ganska trevlig tanke egentligen? Då är det underförstått att de fortsätter försvara demokrati. Det var ju inte så långt ifrån att NATO och Ryssland ett tag såg ut att ha seriösa gemensamma säkerhetsintressen, men vad hände? Jag tog inte in allt som rapporterades den tiden för drygt 10 år sedan om vad som egentligen hände i Ukraina. Det började kanske kring 2004 och har sedan dess eskalerat med upplopp och våld i vissa delar. Något blev infekterat och finns det någon som kan reda ut det med rättvis syn, så borde det gå att rätta till trots alla tragiska händelser hittills. Sällan brukar något se ut som det är i verkligheten. De stora makterna kanske skall sätt sig ned i samtal, tillsammans med några kloka orädda medlare för att reda ut saker? Det kan vara en smärtsam process av lidande för alla, men ingen blir allvarligt skadad. FN, NATO och Ryssland skulle kunna göra en gemensam insats i Ukraina och få slut på krigsaktiviteterna en gång för alla. Men det förutsätter att de är överens om vad som skapade de våldsamma konflikterna. Jag fantiserar men tycker inte det är helt orealistiskt.

 • I samband med WW1 sade en av de få förnuftiga politikerna Lord Wellby följande:
  Vi är i händerna på skurkar. De är politiker, generaler, vapenproducenter och journalister.
  Alla är de ivriga efter obegränsat spenderande och är i färd med att uppfinna hot för att skrämma allmänheten och ansvariga politiker (analogt med att de nu försöker skrämma in Stefan Löfven i fållan).

 • Äntligen en normal expertis och sunt förnuft tagande. Hoppas att svenska folket vaknar och kräver en folkomröstning om NATO medlemskap.Förhopningsvist att svenska LAKEJ TIDNINGARNA Expressen, Aftonbladet m.m. kommer inte vilseleda den svenska folket i omröstningen som de brukar göra med allt annat.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *