Försvarsforskare: ”NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert”

publicerad 9 juni 2015
- av NewsVoice
Anders Romelsjö - Foto: Sthlm Universitet Press

Anders Romelsjö - Foto: Sthlm Universitet PressPå DN Debatt skriver idag Linus Hagström (artikel), professor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och Tom Lundborg, lektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och forskare vid Utrikespolitiska institutet att ”NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert”. De menar att ”Ett svenskt NATO-medlemskap skulle cementera den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians och riskera att leda till ytterligare aggression från Ryssland.”

Text: Anders Romelsjö, prof. inom folkhälsovetenskap | Foto (th): Stockholms Universitet, pressbild.

Det finns starka skäl att instämma i att Sverige bör stå utanför NATO av säkerhetsskäl, även om man kanske inte anser att Ryssland är aggressivt. Man kan instämma i forskarnas slutsats att ett NATO-medlemskap försämrar Sveriges säkerhet, och ökar risken för att Sverige skulle kunna dras in i stormaktskonflikter och krig, utan folkligt stöd. Detta framgår klart av den viktiga boken ”Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap!”

I denna antologi med Anders Björnsson och Sven Hirdman som redaktörer medverkar experter och politiker med skilda uppfattningar i många frågor, bland annat i synen på Ryssland. Alla anser de dock att ett svenskt medlemskap i Nato inte förbättrar landets säkerhet utan försvårar en fredspolitik i vårt närområde och ökar risken för att vi blir indragna i konflikter och krig.

Professor Anders Björnsson har här tidigare framhållit att de svenska NATO-förespråkarnas argument att Atlantpakten är en demokratiernas gemenskap inte håller. Han skrev ”Finland och Sverige, Irland, Schweiz och Österrike är väl fungerande demokratier, men de har valt att stå utanför stormaktsblock och militärallianser.

Däremot är polisstaten Turkiet, maffians Italien, korruptionens Rumänien, det halvfascistiska Ungern, blodshämndens Albanien alla medlemmar av NATO. Om Ukraina blev NATO-medlem, vilket förhoppningsvis kommer att förhindras genom tyskt eller annat ingripande, skulle alliansens demokratiska legitimitet försvagas ytterligare. Till syvende och sist är NATO en krigsorganisation i tjänst hos USA som störtat många demokratier.

Nu är Nato och har varit – och är – offensivt i större utsträckning än den makt som den idag definierar som sin fiende, det militärpolitiskt starkt försvagade Ryssland.

Avtal med NATO?

Som framgick av en artikel på DN Debatt 19/4 ser 31 kulturarbetare förslaget till värdlandsavtal som en möjlig språngbräda till NATO-medlemskap. Två dagar efter riksdagsvalet la den avgående regeringen fram förslaget till ett värdlandsavtal med NATO. Beslut ska tas nästa år.

Man kan mycket väl vara emot NATO-medlemskap utan att vara emot värdlandsavtalet och utan att vara emot NATO:s insatser på andra håll. Det gäller att bilda största möjliga front mot NATO-medlemskap – med deltagande av personer från M till KP. Men jag personligen vill påminna om att:

Ett värdlandsavtal innebär att Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer, övningar eller skarpa insatser, genom beslut där Natos generaler har initiativrätt. Det försvårar Sveriges möjligheter att i ett krigsläge säga nej med hänvisning till alliansfriheten.

Avtalet kan innebära NATO kan få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig och Sverige förpliktigar sig att i alla lägen ge fullt stöd åt NATO. Svenskt territorium ska få användas som bas för angrepp mot tredje land. Det finns inga begränsningar angående vapenteknik. Kärnvapen är inte uteslutna, men Sverige kan säga nej till detta.

Avtalet innehåller bestämmelser som är direkt i strid med svensk grundlag. Till exempel är Natos trupper undandragna svensk jurisdiktion. De kan inte dömas för brott begångna i Sverige.

Mastodontövningar med Nato

Sveriges nedrustning av det egna försvaret och deltagandet i stora NATO-övningar på svensk mark för förstås Sverige närmare NATO och bidrar i sig till att påverka opinionen.

Den av USA och NATO ledda mastodontövningen i Östersjöområdet, Baltops 2015, inleddes 5/6 och ska pågå i två veckor. I övningarna som genomförts årligen sedan 1971 deltar i år Sverige, Finland och Georgien. Årets Baltopsövning är exceptionellt stor med närmare 50 fartyg och 40 flygplan samt cirka 4 500 soldater i övningar på svenskt och polskt territorium.

Arctic Challenge Exercise (ACE) var i början av året enligt Försvarsmakten världens största övning under 2015.

I ACE 15 25/5-4/6 deltog förutom värdländerna Sverige, Norge och Finland bland andra USA och Storbritannien. Övningsområdet sträcker sig över en tredjedel av Sveriges yta.

NATO är en krigsorganisation dominerad av USA. Som faktainriktad anti-imperialist tycker jag mig kunna konstatera att NATO bidrog avgjort till splittringen av f.d. Jugoslavien, till sönderslagna Libyen (där al-Qaida kraftigt stärkts), varifrån flyktingströmmar över Medelhavet går, och till förstörelsen av Afghanistan (som medfört att talibanerna är starkare än någonsin de senaste 10 åren). Nu hetsar NATO mot Ryssland och bedriver provokativa militärövningar vid Rysslands gräns (se ovan).

Det är helt klart att NATO vilar på möjligheten att vid behov använda kärnvapen.

Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90% av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen om en folkomröstning kom till?

Men alliansfriheten har tjänat folket väl. Den har hållit Sverige utanför två världskrig. Alla militärallianser befordrar krig. Den som ställer sig utanför har störst möjligheter att undgå krig.

Läs den kompletta repliken på Jinge.se