Öppet brev – Fortsättning på historien om Karolinska och dess svindlande affärer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 juni 2015
- NewsVoice redaktion
Johan Thyberg - Foto: Anna Mi Skoog

[ÖPPET BREV]

Anders Hamsten
Rektor Karolinska Institutet

Per Bengtsson
Universitetsdirektör Karolinska Institutet

Johan Bratt
Chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset

Re: ”Affärer”

Hej!

När jag skrev boken Forskning till salu hade jag kontakt med Sheldon Krimsky, en ledande amerikansk forskare inom fältet universitets-näringslivskontakter och författare till boken Science in the Private Interest (Roman and Littlefield Publishers, 2013). Han fick ta del av ett kontrakt mellan KI och Pharmacia (till stora delar sekretessbelagt), då ett svenskt läkemedelsbolag (senare uppköpt av Pfizer). Han skrev tillbaks till mig och sa (översatt till svenska): ”Du har tagit mig ur villfarelsen att USA är värst inom detta område”. Vad det rörde sig om var den kommersialiseringsiver som den dåvarande KI-rektorn Hans Wigzell ägnade sig åt (se den just citerade boken). Idéerna överfördes även på den socialdemokratiska regeringen, vars vetenskaplige rådgivare Wigzell var vid denna tid.

Denna trend har även tagits upp i ett flertal andra amerikanska böcker, till exempel Academic Capitalism and the New Economy – Market, State, and Higher Education av Sheila Slaughter och Gary Rhoades (The Johns Hopkins University Press, 2004), University IncThe Corporate Corruption of Higher Education av Jennifer Washburn (Basic Books, 2005) och Science for Sale – The Perils, Rewards, and Delusions of Campus Capitalism av Daniel Greenberg (The University of Chicago Press, 2007)

Tyvärr har denna utveckling vid KI fortsatt och snarast accelererats under ledning av Wigzells efterträdare, Harriet Wallberg och Anders Hamsten.

Ett fall jag nu börjat titta lite närmare på är Kenneth Chien, nyligen rekryterad som professor till KI, en person med mycket stora affärsintressen. Denne fick när han 2012 värvades till KI en egen grupp med avdelningar på både Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (CMB) och Institutionen för Medicin Huddinge (MedH). Idag har han där närmare tjugo medarbetare enligt KI:s hemsida och ekonomiska förutsättningar av en dignitet som få forskare ens kan drömma om. Mycket av den ekonomiska basen för Chiens verksamhet på KI härrör från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse respektive AstraZeneca. Det senare företaget står till exempel bakom den enhet i Huddinge som går under namnet Karolinska Institutet/AstraZeneca Integrated Cardio Metabolic Centre (KI/AZ ICMC). Chef för denna enhet är professor Bo Angelin, tidigare styrelseledamot i AstraZeneca, där idag Marcus Wallenberg tycks vara den enda svenska representanten. Denne är för övrigt också vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, en stor aktieägare i AstraZeneca.

Bland de många affärsintressen Kenneth Chien har finns det amerikanska företaget Moderna Therapeutics där han är en av grundarna och idag bland annat ingår i bolagets Scientific Advisory Board. Bland de största investerarna i Moderna Therapeutics finns AstraZeneca, som våren 2013 satsade 240 miljoner USD i bolaget (drygt 2 miljarder SEK i dagens kurs). Därutöver utlovades ytterligare 180 miljoner USD (mer än 1,5 miljarder SEK) när vissa delmål (milestones) uppnåtts. Till detta senare bolags glädje har man nu alltså lyckats binda en av Modernas (namnet står för modified RNA) grundare till sin enhet på KI, KI/AZ ICMC. För övrigt så arbetar Kenneth Chien också direkt för AstraZeneca som rådgivare. Till saken hör vidare att Moderna har samarbetsavtal både med KI och KUS. Jag har för mer än två veckor sedan bett att få ta del av dessa avtal liksom avtalet mellan KI och AstraZeneca om KI/AZ ICMC men har fortfarande inte sett till några avtal. Stödet för Modernas verksamhet på KI stöttas vidare bland annat av Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som båda gett Kenneth Chien cirka 24 miljoner SEK för hans arbete med modifierat mRNA för behandling av hjärtsjukdom under en 5- respektive en 3-årsperiod.

Kenneth Chiens forskning liksom Modernas verksamhet rör området regenerativ medicin. Detta är ett område som också KI helt naturligt ägnar sig åt och vid Campus i Huddinge har man en enhet som går under namnet Centrum för Regenerativ Medicin eller Advanced Center for Translational Regenerative Medicine (ACTREM). Denna enhet leds av professor Paolo Macchiarini, en annan av de så kallade topprekryteringar KI och KUS gjort under de senaste åren. Noterbart i detta sammanhang är att Paolo Macchiarini av en extern granskare tillsatt av KI nyligen har befunnits skyldig till grov oredlighet i forskning i sju av sju granskade artiklar. Till saken hör vidare att den kliniska forskning det rör sig om har utförts utan tillstånd från Läkemedelsverket (LMV) och utan etiska tillstånd. Macchiarini har polisanmälts av både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg och förundersökning under ledning av åklagare pågår.

Även Paolo Macchiarini har bakom sig ett amerikanskt företag, Harvard Apparatus Regenerative Technology (HART), ett dotterbolag till Harvard Bioscience. HART:s verksamhet är helt uppbyggd kring Macchirinis idéer om att återbilda organ som luft- och matstrupen med mera med hjälp av plast och stamceller och man har förvärvat rättigheterna till de patent denne har. Företaget var redan från början med i det arbete med transplantationer av en konstgjord luftstrupe som Macchiarini utförde på Karolinska Universitetssjukhuset och skrev flitigt om detta på sin hemsida. Man avlönade till och med personal inne på Macchiarinis laboratorium men KI säger sig inte ha något avtal med dem om detta.

Inom det just omnämnda forskningsområdet har KI även något som går under namnet Theme Center for Regenerative Medicine. Denna enhet leds av professor Urban Lendahl , som för övrigt också har en central roll i ACTREM och stödet till Macchiarini.

Till ytterligare stöd för verksamheten inom området regenerativ medicin fick KI nyligen en donation om 50 miljoner USD (mer än 400 miljoner SEK) från den Hongkongbaserade affärsmannen Ming Wai Lau. Inte dåligt!? Till bilden hör dock att denne förra året tillträdde posterna som VD och styrelseordförande (tidigare var han vice styrelseordförande) i familjeimperiet Chinese Estates Holdings Ltd efter det att hans far och företagets huvudägare (med en förmögenhet av 80-90 miljarder SEK) av en domstol i Macau dömts till drygt fem års fängelse för korruption och penningtvätt. En kompanjon fick samma straff och den höga tjänsteman som mottagit mutor dömdes till 23 år i fängelse. Sonen Ming Wai Lau hade under lång tid haft en hög post i familjeföretaget och kan inte gärna ha varit omedveten om den korruption och penningtvätt som pågått.

Att ett svenskt universitet samarbetar med och tar emot pengar från en familj av den typ som Lau representerar är stötande.

Vad donationen om 50 miljoner USD skulle användas till var enligt det avtal som tecknats att i Hongkong bygga upp ”Karolinska Institutet China-Hongkong Center” i Hongkong (KIHK) med inriktning mot regenerativ medicin samt en motsvarande enhet på KI. Det sägs inte i avtalet men har på annat håll framkommit att den på KI som ska få huvudansvaret för att bygga KIHK i Hongkong är Kenneth Chien. En detalj som noterats i Hongkong-press och gjort att man ställt sig undrande till affären är att Hongkongs chefsminister CY Leung (föremål för stora gatudemonstrationer i Hongkong under det senaste året), som var med och tillsammans med Ming Wai Lau och KI:s rektor Anders Hamsten och gjorde upp planerna för donationen (skulle knappast kunna genomföras utan politiskt godkännande i Kina), har en son som arbetar hos Kenneth Chien på KI. Man menade att Leung av den anledningen hade en intressekonflikt i uppgörelsen.

Jag har i brev till Utbildningsdepartementet frågat vad som sägs i Regeringens instruktion och regleringsbrev för Karolinska Institutet eller i separata beslut om uppdrag för Karolinska Institutet om att bygga upp och driva verksamhet i form av institut och centrumbildningar utomlands. Något svar har ännu inte erhållits.

Som sades inledningsvis var universitets-näringslivsforskaren Sheldon Krimsky förfärad när han fick ta del av vad som förekom på KI under Hans Wigzells tid som rektor. Vad skulle han säga om han fick ta del av detta?

Vad har hänt med den självständighet som universiteten av tradition haft och som varit garanten för ett fritt inhämtande av ny kunskap? Idag styrs verksamheten alltmer av specifika företagsintressen (oftast med dåligt resultat) och enorma summor satsas på ett fåtal projekt med industrianknytning medan många forskare med goda idéer saknar medel för sitt arbete. Denna utveckling är skadlig inte bara för samhället i stort som via skattemedel står för merparten av universitetens kostnader utan även för industrin därför att många projekt som skulle ha kunnat leda till viktiga upptäckter aldrig får chansen att utvecklas. Historiskt sett har den kunskap och de uppfinningar som förändrat människors liv vanligen kommit från fri forskning på universitet runt om i världen.

Det bästa resultatet för alla uppnås sannolikt om forskningen på universitet och högskolor är fri och att de idéer som där kommer fram sedan utvecklas inom industrin. Industrin bör däremot, som ovanstående exempel från Karolinska Institutet visar, inte vara inne på universiteten och styra verksamheten där.

Johan Thyberg
Pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI
Legitimerad läkare

Att läsa:

  1. AstraZeneca Shells Out $240M Upfront For Moderna mRNA Drugs – http://www.xconomy.com/boston/2013/03/21/astrazeneca-shells-out-240m-upfront-for-moderna-mrna-drugs/2/
  2. Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse – Producing the blue prints for the heart – https://www.wallenberg.com/kaw/en/research/producing-blue-prints-heart
  3. Expert riktar kritik mot omfattande oredlighet i KI-professors forskning – http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/05/Omfattande-oredlighet-i-KI-professors-forskning
  4. Harvard Bioscience’s Bioreactor Grows a Synthetic Tissue-Engineered Trachea Used in World’s First Successful Human Transplantation – http://globenewswire.com/news-release/2011/07/07/450829/226034/en/Photo-Release-Harvard-Bioscience-s-Bioreactor-Grows-a-Synthetic-Tissue-Engineered-Trachea-Used-in-World-s-First-Successful-Human-Transplantation.html
  5. Karolinska Institutet får 400 miljoner kronor från Hongkong-donator – http://ki.se/nyheter/karolinska-institutet-far-400-miljoner-kronor-fran-hongkong-donator
  6. Chinese Estates’ Joseph Lau passes baton to son after graft conviction – http://www.scmp.com/business/companies/article/1450328/chinese-estates-joseph-lau-passes-baton-son-after-graft
  7. Karolinska’s Asia campus donation questioned – http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2015021809361212


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq