Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Gunilla Kindstrand: ”Public service – en stat i staten?”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 juni 2015
- NewsVoice redaktion

Det skulle vara mycket uppseendeväckande om medieutredaren Anette Novak och kulturminister Alice Bah Kuhnke negligerar Axbergers farhågor.” Det skriver Gunilla Kindstrand, kulturchef för Mittmedia. Hon kommenterar Hans-Gunnar Axbergers artikel: “En stat i staten” i Axess från den 1:a juni 2015.

Gunilla Kindstrand:

“Axberger har provocerats av att public service ofta, och med allt större självklarhet, beskriver sig som det fria och oberoende alternativet till pressen. Till och med statliga utredningar hävdar numera att bolagen står fria från statliga, ekonomiska och andra intressen och maktsfärer i samhället. Det här är en helt urspårad retorik som faktiskt förutsätter en intellektuell kortslutning, skriver Axberger.”

Axbergers slutkläm i Access löd:

“Mediepolitiskt är en anpassning till utvecklingen i och för sig tänkbar, det vill säga public service får ta huvudansvaret för massmediernas demokratiska funktioner och i praktiken axla rollen som ”tredje statsmakt”. Pressen skulle i så fall lämnas åt sitt företagsekonomiska öde, såsom mindre betydelsefull från demokratisk synpunkt. En förutsättning för detta är dock att public service kan fungera likaväl i ett annat slags mediesystem som i det dualistiska. Men så är knappast fallet.

Det dualistiska mediesystemets förtjänst ligger i den balans det upprätthåller mellan fria och reglerade medier. Om det inte finns ekonomiskt starka och oberoende medier vid sidan av public service kommer det att saknas nödvändiga motkrafter mot de uppenbara riskerna med statligt och politiskt styrda massmedier.”

Läs mer i GD


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq